Star Wars evrenindeki yedi ana kılıç dövüş formunu sizler için inceledik. Yazının sonunda bir de ışın kılıçları inografiği bulunmakta. Keyifli okumalar dileriz.

Form I: Shii-Cho (Sarlacc Yolu)

 Shii-Cho olarak da adlandırılan Form I, çok az açıklama gerektirir; çünkü her çocuk Jedi saldırının, savuşturmanın, vücut hedef bölgelerinin ve velocities adı verilen uygulama alıştırmalarının temellerini öğrenir.

―Cin Drallig

Işın kılıcı savaşının en eski stili olan Shii-Cho, normal kılıçtan ışın kılıçlarına geçiş döneminde ortaya çıktı. Işın kılıçları, normal kılıçlara benzer bir şekilde tutuluyordu, bu yüzden saldırı ve savuşturma gibi manevraların birçoğu değişmedi, eski kılıçla dövüş yöntemlerinin temel ilkelerinin kullanılmasına devam edildi. Formun sadeliği ve kalıcı yöntemleri, “Sarlacc Yolu” ve “Kararlılığın Formu” olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Shii-Cho’nun kullanımı basit ve kabaydı. Form Bir ustanın ellerinde, “şelaleler üzerinde akan suyu izlemek gibi” betimleniyordu. Ancak daha az becerikli kullanıcılar çok daha basit ve biraz beceriksiz bir performans sergiliyordu.

Form I, savaşta rakibin açılarını keserken, sürekli ve adım adım ilerlemeyi gerektiren ihtiyatlı taktikler teşvik ediyordu.  Shii-Cho, birden çok rakiple mücadele etmeye odaklı bir formdu. Bulundurduğu geniş süpürme hareketleri, çok sayıda düşmana saldırmak için biçilmiş kaftandı. Ancak Form I, tek bir rakibe karşı kullanışlı değildi. Tam hareketliliğe sahip düşmanlar, Shii-Cho’nun nispeten daha hantal olan tekniğinde bir zayıflık bulabilirdi. Shii-Cho, duygu merkezli hareketler teşvik ediyordu. Bu da kullanıcılara, savaşı öldürme amaçlı ifa etmek için kayda değer bir cezbedicilik doğuruyordu. Bu sebeple form, uygulanırken çok ileri gidilmemesi için sıkı bir dizginleme ve irade gerektiriyordu.

Form, kullanıcıyı öldürmeye çekmesine rağmen, ciddi şekilde yaralamadan silahsızlandırma amacıyla tasarlanmıştı.

En basit form olarak Shii-Cho, Jedi Düzeni’nin yeni üyelerine öğretilen ilk formdu. Form I eğitimi, diğer tüm formların uygulanmasında gerekli olan kılıç dövüşü ilkelerini ve blaster ışınlarını saptırma becerisi ile ilgili temel bilgileri sağlamıştır. İlk seviyedeki Shii-Cho ışın saptırma eğitimi, öğrencilerin duyularına güvenmeleri yerine Güç’ü kullanmayı öğrenmeleri için, içgüdülerine güvenmeye zorlayan bir göz bandı ile yapılırdı. Daha sonraki eğitim zincirleme hareketler ve uygulama alıştırmalarıyla gerçekleştirilirdi. Bu daimi tekrarlama, hareketleri içgüdüsel refleksler haline getiriyordu. Bu eğitim idareleri sonraki tüm ışın kılıcı savaş formlarına taşındı, ki bunlar da benzer metotlar kullanıyordu. Shii-Cho felsefesi, zarar vermeden zafer elde etmeyi vurgulamıştır. Buna bağlı olarak, sun djem* hareketi geleneksel olarak Form I kullanıcıları tarafından benimsenmiştir.

Kit Fisto, Darth Sidious’a karşı Form I kullanırken
*Sun djem, Jedilar tarafından kullanılan, düşmanın silahını yok eden veya onu silahsızlandırılan bir saldırı türüydü. Genellikle amaç düşmana fiziksel olarak zarar vermemekti.

Tanınmış kullanıcılar: Kit Fisto, Luke Skywalker, Yoda

Forma Özgü Manevralar

 • Silahsızlandırma Vuruşu: Karşı tarafın silahına yöneltilen, silahı kavrayışını bozmak veya silahı yok etmek için kullanılan bir saldırıdır.
 • Sarlacc Süpürmesi: Kişinin birden fazla düşmana karşı yaptığı, genişçe süpüren bir saldırıdır.
Silahsızlandırma Vuruşu

Form II: Makashi (Ysalamiri Yolu)

 Makashi olarak da adlandırılan Form II, ışın kılıcına ışın kılıcı savaşın nihai geliştirmesini temsil eder.

―Cin Drallig

Makashi, karanlık tarafı takip eden Güç kullanıcıları ve düzenbaz Jedilarla olan çatışmaların neredeyse rutin bir etkinlik haline geldiği bir çağda geliştirilen yedi formun en düello merkezlisiydi. Form II’nin birincil amacı, ilk forma karşı işlev görmesiydi. Makashi, Shii-Cho’nun sergilediği süpürme hareketlerini karşılamak için hassas bir kılıç kullanımına ve kişinin silahsızlandırılmasını önlemek için silahını koruması üzerine yoğun bir odaklanmaya dayanıyordu, ki silahsızlandırma da Form I’in birincil amacıydı. Form II, akıcı hareketlere ve hedefe doğru yöneltilen bir silahın hareketlerini önceden tahmin etmeye önem veriyordu. Bu yüzden hem kılıcın hem de bedenin oldukça akıcı hareketlere sahip olması gerekiyordu. Rakibi mağlup etme güçten ziyade zamanlama, isabetlilik ve beceriye dayanıyordu.

Yetenekli bir kullanıcı bu formla ölümcül sonuçlar elde edilebilirdi. Makashi kullanıcıları genellikle zarif, dikkatli, sakindir ve kibir noktasına kadar çıkan bir özgüvene sahiptirler (Dooku’nun kişiliğine uyduğu gibi). Form II kullanıcıları zafer elde edeceklerinden çok emindiler. Dövüştüklerinde bile çok rahattılar, tıpkı dans ediyor gibi görünüyorlardı. Ayrıca Makashi kullanıcıları kendilerini formun esareti altına girmekten kaçınmaları için eğitmişti. Bu esaret, kullanıcıları tahmin edilebilirlik ve beklenmedik bir hareketle yenilgiye açık hale getiriyordu.

Dooku’nun kavisli kabzası

Form II’nin kılıç idaresine önem vermesinden ve tek elle yapılan birçok akıcı hareketlerinden ötürü Makashi kullanıcıları genellikle böyle bir kullanım için özelleştirilmiş ışın kılıçları kullanırlardı. Bu amaç için en önde gelen silah kabzası kavisli olan ışın kılıçlarıydı. Bu silahların kullanılmasının sebebi kavisli kabzaların avuç içine daha iyi oturması, daha iyi kılıç kontrolü, daha fazla hassasiyet ve güç sağlamasıydı. Buna ek olarak, kullanıcılar sık ​​sık donatılmış silahlar oluştururlardı ve bazen de Dooku’nun ışın kılıcında gösterildiği gibi kılıç ağzını koruyan eklemeler yaparlardı.

Ayrıca oldukça nadir bir silah türü de Mecrosa Düzeni* tarafından kullanılan özel bir ışın kılıcı olan ışın meçiydi. Orijinal ışın meçleri, tek elle kullanım için özellikle küçük kabzalara sahipti ve genel kullanımdaki ışın kılıçlarından çok daha dengeliydi, bu da daha fazla hassasiyet sağlıyordu.
*Mecrosa Düzeni, Sithlerle ve Güç’ün karanlık tarafıyla yakından bağlantılı olan bir grup suikastçıydı.
Form II

Tanınmış kullanıcılar: Count Dooku, Darth Vader

Forma Özgü Manevralar

 • Mücadeleci Şansı: Hızla hareket edip gardını düşürmüş olan düşmana saldırmadan önce düşmanın savunmasındaki bir açığı fark edip bundan faydalanma üzerine dayalı bir taktiktir.
 • Makashi Karşı Saldırısı: Kişinin hızlıca bir karşı saldırıyla misilleme yapmadan önce rakibin saldırısının açısını hafifçe değiştirdiği bir savunma tekniğidir.
Dooku, hem Grievous’u hem de Asajj Ventress’i Makashi’de eğitmişti.

Form III: Soresu (Mynock Yolu)

“ Bir… savunma tekniği. Ama etkili. Eğer vurulmak istemiyorsanız ya da çok sayıda blasterlı rakiple karşı karşıyaysanız kullanın. Bir ışın kılıcı ve saptırma konusunda yeterli beceriyle bu teknik, blasterlara karşı mükemmel bir saldırıdır. Fakat diğer durumlarda, kaçınılmaz olanı sadece geciktirir. ”

―Kreia

Daha önceki savaş formları ışın kılıcı düellosuna odaklanmışken, Soresu formunun asıl amacı blaster kullanan rakiplere karşılık vermekti. Yedi formun en defansifi olan Soresu’da sıkı hamleler, ustaca kaçınmalar ve maksimum savunma sağlaması için kısa süpürme hareketleri kullanılmaktaydı. Bu şekilde kullanıcı, kendisine nişan alınmış ateşe daha az maruz kalıyordu. Zamanla, Form III bu temel kökenin ötesine geçti ve agresif olmayan Jedi felsefesinin bir ibaresi haline geldi. Soresu’da bütünsel yakın koruma sağlanması ve hareketleri gerçekleştirirken olabildiğince az enerji sarf edilmesi için vücuda oldukça yakın hamleler yapılırdı. Form III, bir blasterın ateşlenmesi durumunda ateşin süratinin üstesinden gelmek için hızlı reflekslere ve hızlıca yer değiştirmeye önem veriyordu. Bu teknik vücudun saldırıya maruziyetini en aza indiriyor, iyi eğitilmiş bir kullanıcı neredeyse yenilmez hale getiriyordu.

Form III, kullanıcının muharebeye girerken rakibinin veya rakiplerinin tekniğini mümkün olduğu kadar gözlemlediği ve öğrendiği uzun süreli savaşlara hazırlığı da kapsıyordu. Ayrıca bir Soresu kullanıcısı, uzun savaşlarda daha da muktedir hale gelmesiyle, bir savaş durumunda kontrolünü ele geçirme kabiliyetine sahipti. Form, kullanıcısına çok sayıda seçenek yaratma imkânı sunuyordu. Bir Form III kullanıcısı rakibini öldürmeyi, silahsızlandırmayı ve hatta onunla muhakeme etmeyi seçebilirdi.

Soresu’ya gerçekten odaklanmış ustalar, güçlü savunma tekniklerinden dolayı oldukça dişliydiler. Bununla birlikte Form III, zaferden ziyade sadece hayatta kalmaya olanak sağlıyordu. Form III’e yeni başlayanlar ise kendilerini saldırılardan koruyabilmekten fazlasını yapabilecek kapasiteye sahiptiler, ancak rakiplerine etkili bir şekilde nasıl karşı saldırı yapacaklarını öğrenmek ve onları tuzağa düşürmek için çok fazla deneyime ihtiyaçları vardı.

Ustalar, savaş çemberinin ortasında inanılmaz derecede güçlü bir şekilde odaklanmaları gerekiyordu, çünkü formun savunma taktikleri savunma ve savuşturma hareketlerini vücuda çok yakın mesafede gerçekleştiriliyordu. Jedilar savunma sırasında küçük kayma hareketleri yapar, yaralanmaları önlemek için de az miktarda boşluk bırakırlardı.
Form III

Tanınmış kullanıcılar: Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker

Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Darth Bane ve Darth Zannah Soresu kullanıcıları arasındaydı.

Forma Özgü Manevralar

 • Koruma Çemberi: Kullanıcının kendisi ve müttefikleri etrafında, düşmanların yarmasının zor olduğu bir korunan alan yarattığı tekniktir.
 • Saptırıcı Kesiş: Kullanıcının bir düşman ateşini yakın bir hedefe doğru ağır bir saldırı şeklinde saptırmasıyla oluşan momentumu yönlendirdiği tekniktir.
Saptırıcı Kesiş

Form IV: Ataru (Şahin-Yarasanın Yolu)

 Ataru bu formun hareketlerine verilen isimdir. Agresif olmasına rağmen odaklıdır ve en iyi kullanım alanı tek bir rakibe karşı mücadelelerdir. 

―Zez-Kai Ell

Ataru güç, dayanıklılık ve hızın birleşimine dayanan agresif bir savaş formuydu. Ataru kullanıcıları her zaman saldırgan, geniş, hızlı ve güçlü savuruşlarda bulunurlar ve sürekli hareketlerine ve saldırılarına yardım etmesi için Güç’e başvururlardı. Güç’ün bedenlerinde akmasına izin vererek, fiziksel sınırlamalarının (Üstat Yoda’da olduğu gibi yaşlılık da dahil olmak üzere) üstesinden gelebilir ve sadece saldırı için değil, aynı zamanda rakiplerinin vuruşlarından ve saldırılarından kaçınmak için de saltolar ve ters taklalar gibi inanılmaz akrobatik beceriler sergilerlerdi.

Form IV’ün standart bileşenleri, üç boyutlu bir alanda üç dönme ekseni arasında düzgün geçişlerin gerçekleştirilmesine odaklıydı. Buna ‘‘su ma’’ denirdi. Jung su ma (dönme), ton su ma (taklalar) ve en su ma (yan taklalar) gibi türleri vardı. Form IV’ü kullananlar yüksek hızlarda hareket edebilir ve havadan zıplayıp saldırarak şiddetli darbeler yağdırabilirlerdi. Güçlü ve hızlı dönme saldırıları, yerden veya havadan tüm açılardan kullanılabilirdi. Ataru formunda bir usta, rakiplerine önden, yanlardan, tepeden ya da arkadan, her yönden saldırdı, düşmanlar ustayı net bir şekilde göremezdi bile. Güç, Ataru kullanıcılarına sadece yapılması imkânsız atletik marifetler gerçekleştirmelerine izin vermekle kalmayıp, aynı zamanda savaşta hareketlerini yönlendirmeye de yardımcı olurdu. Obi-Wan Kenobi’nin başının üstüne tekme yemesinin ardından attığı ters takla, Form IV’ün kinetik enerjiyi yeniden yönlendirerek kullanıcıyı toparlamasının mükemmel bir örneğidir.

Tanınmış kullanıcılar: Yoda, Qui-Gon Jinn

Yoda, Count Dooku’nun Makashi tekniğine karşı Ataru kullanırken

Forma Özgü Manevralar

 • Şahin-Yarasa Saldırısı: Bir dövüşçünün, rakibine tepki verme şansı vermeden hızlı bir şekilde saldırdığı tekniktir.
 • Kılıç Sürüsü: Düşmana karşı çok sayıda kısa vuruşların kullanıldığı manevradır.
Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi, Naboo’da Darth Maul’un Juyo tekniğine karşı Ataru kullanırken

Form V: Shien / Djem So (Krayt Ejderi’nin Yolu)

‘‘Üstün ateş gücü ile barış’’

–Form V hakkında bir Jedi özdeyişi

Form V, daha saldırgan bir tarz isteyen Form III ustaları tarafından geliştirilmişti, çünkü Form III’ün savunmacı doğası bazen tehlikeli bir şekilde savaşın uzamasına yol açıyordu. Form III’ün savunma manevraları, Form II’nin daha agresif felsefesi ve taktikleriyle birleştirilerek sonunda Form V kabul gören bir teknik haline geldi. Form V ayrıca, rakipler üzerinde tam hâkimiyet elde etmeye odaklanması nedeniyle, diğer ışın kılıcı formlarından daha yüksek bir fiziksel kuvvet gerektirmiştir. Form IV’ün yanı sıra Form V, Jedilara barışı korumaları için gittikçe daha fazla başvurulduğu bir dönemde geliştirilmişti. Form V’in iki farklı varyasyonu vardı: Shien ve Djem So.

Klasik Form V olan Shien, ilk geliştirilendi. “Azmin Formu” olarak da bilinen Shien, güçlü karşı saldırılar yapmaktan taviz vermeden düşmanın blaster ateşine ve saldırılarına karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştı. Blaster ateşine karşı odaklanışıyla Shien, Jediların rakiplerine göre çoğu zaman sayıca az olduğunu ve saldırı kabiliyetlerini korurken kendilerini de savunmaları gerektiğini dikkate alıyordu. Ancak, tek bir rakibe karşı etkili değildi. Shien kullanıcılarının kılıcı ters şekilde tutmayı tercih ettiği, en azından sürekli bu şekilde kullandığı biliniyordu.

Shien, blaster ateşini saptırmaya ağırlık verirken, daha gelişmiş olan Djem So ise ışın kılıcı düellosuna odaklıydı. Bloklar ve savuşturmalardan oluşan bir birleşim kullanılan Djem So tekniği, kullanıcılarına hem menzilli hem de yakın saldırılara karşı savunma açısından uygun bir temel oluşturmuştur. Sadece gerektiğinde karşı atak yapmayı uygun gören Soresu öğretilerinin aksine Djem So, kullanıcısını sürekli saldırıya itiyordu. Djem So kaba kuvvete yoğun bir şekilde odaklanıyor; geniş, güçlü saldırılar ve savuşturmalar kullanıyordu. Bir Djem So kullanıcısından gelen güçlü saldırılar, meydana gelen kinetik kuvvetle rakibini geriye doğru devirerek dengesini bozabilir ve sadece rakibin savunmasını kırmak için değil, onu püskürtüp karşılık veremeyecek durumda bırakmak için yapılan sonraki kaba kuvvet saldırılarına ve güçlü darbelere karşı da korunmasız bırakırdı.

Tanınmış kullanıcılar: Anakin Skywalker, Luke Skywalker

Forma Özgü Manevralar

 • Kılıç Bariyeri: Kullanıcıya blaster ateşlerine karşı savunma ve gelen ateşlerin bir kısmını yeniden yönlendirmesini sağlardı.
 • Düşen Çığ: İnanılmaz bir kuvvetle rakibe yukardan çarpan bir güç darbesiydi.
 • Akıcı Karşı Saldırı: Gelen saldırıyı savuşturma hareketini, düzgün bir geçişle bir karşı saldırıya çeviren manevraydı.
 • Shien Saptırması: Aynı anda silah ateşini saptırma ve düşmana doğru sıçrama hareketiydi.
Düşen Çığ, Shien Saptırması
Form V

Form VI: Niman (Rancor Yolu)

“Form VI, en çalışmaya değer olan form mudur? Hayır, ama genelde en pratik olanıdır.”

―Cin Drallig

Kashi Mer*’in Royale Macheterolar* tarafından geliştirilen çift kılıçlı dövüş stili olan Niman, ismini Kashi tanrılarının iki adet üç kişilik otoritesinden* almaktadır. Form, Jedi Düzeni’nin İlk Büyük Bölünme*’sinden sorumlu bir grup karanlık taraf kullanıcısı olan Lettow Lejyonları* tarafından benimsenmişti. Lejyon’un Jedilardan aldığı yenilgiden sonra, Niman’ı Jedi Düzeni de benimsedi. Sonunda da aynı isimle anılan, altıncı ışın kılıcı savaş formuna dönüştü.

* Kashi Mer Hanedanlığı, Kashi gezegeninde yaşayan bir insan uygarlığıydı. Royale Macheterolar ise Kashi Mer monarşisinin elit muhafızlarıydı. Niman, Kashi halkının iki adet üçlü gruptan oluşan tanrılarıydı. Form VI, Niman olarak adlandırılmıştı çünkü iki adet üçlü gruptan toplamda altı tanrı yapıyordu. İlk Büyük Bölünme, Jedi Düzeni’nin takipçileri ile Jedi hiyerarşisinin prensiplerini takip etmeyi reddedenler arasındaki ilk bölünmelerden biriydi. 24,500 YSÖ’de gerçekleşmişti. Lettow Lejyonları, Kashi Mer Hanedanı’ndan sürülenlerin ve Jedilığı terk eden Xendor’un çırakları ve yardımcılarına verilen addı.
İlk Büyük Bölünme, Lettow Lejyonları

Form VI, önceki diğer formların tekniklerini daha az zorlayıcı bir savaş stilinde birleştirerek ışın kılıcı savaşının tüm unsurlarını dengelemeye çalışmıştı. Pratikte Form VI, eski formların (Form I, III, IV ve V) ölçülü bir şekilde birleşimidir. Bu harmanlamada formların özgünlüğünün çoğu kayboluyor, ama güçler eşit olarak yayılıyor ve içinde çok az zayıflık bulunuyordu. “Elinden her iş gelen” niteliğinden dolayı formun başarısı büyük oranda kullanıcısının sezgilerine, doğaçlamasına ve diğer formlardan türetilen ezbere dayalı hareketler yerine savaştaki yaratıcılığına bağlıydı. Bu geniş genelleme Form VI’yı diplomatlar için oldukça uygun hale getiriyordu, çünkü zamanlarını savaş eğitimi yerine politika ve müzakere alanlarında geçirebilirlerdi.

Rachi Sitra

Tanınmış kullanıcılar: Exar Kun, Darth Maul, General Grievous

Exar Kun çift kılıçlarla idman yaparken

Forma Özgü Manevralar

 • Daha Yakına Çek: Kullanıcının rakibini telekinetik olarak ele geçirip kılıcının menziline doğru çektiği hareketti.
 • İtme Kesişi: Kullanıcının rakibini bir itme kuvvetiyle birlikte havaya uçurmadan önce onu kestiği hamleydi.
İtme Kesişi
Form VI

Form VII: Juyo/Vaapad (Vronskr Yolu)

‘‘ Altı form vardı Jedi nesilleri için. Bilinmez pek yedinci. Güçlü bir formdur. En ölümcülüdür hepsinin. Ama tehlikelidir kullanıcısı için düşmanına olduğu kadar. Çalıştı birkaçı. Yalnız bir öğrenci yükseldi ustalığa. ’’

―Yoda

Mace Windu’nun eski padawanı Depa Billaba, Vaapad kullanmada yetenekliydi.

Juyo, ışın kılıcı savaşının en tehlikeli formu olarak tanımlanıyor ve hem öfke hem de “kötücül bir zarafet” ile dolu olduğu söyleniyordu. Bu form, tüm kılıç savaşlarında en zorlusu ve en zahmetlisi olarak biliniyordu. Jedi Üstadı Vrook Lamar tarafından Juyo’da yetenekli savaşçıların, yalnız bir düşmanın ‘‘bağırsaklarını döküp içini boşaltabileceğini’’ söylemiştir. Sith Lordu Darth Traya’ya göre, bu form hem düzensiz hem de dengesizdi ve saldırırken ağır bir odaklanma gerektiriyordu.

Mace Windu ve Sora Bulq, Vaapad’in iki yaratıcısı, Ruul ayında birbirleriyle çarpışmakta
Bir Juyo kullanıcısı olan Darth Maul, formu Naboo’da Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi’ye karşı kullanmıştır.

Jedi Kılıç Ustası Cin Drallig, Juyo’nun karakteristik özelliklerini cüretkâr ve doğrudan hareketler olarak listelemiş, Form V’den daha açık ve daha devinimsel olarak nitelendirmişti. Ancak Ataru’dan daha az karmaşık bir görüntüye sahipti. Drallig, Juyo’nun taktiklerinden “görünüşte kısa ve kuvvetli zincirleme hareketler” olarak bahsetmek yerine onun Ataru’nunki kadar zarif veya bağlantılı olmadığını söyleyerek karşılaştırıyordu. Formun avantajlarından birinin de öngörülemezlik olduğunu söylüyordu. Formun, kullanıcısının odağını daha geniş bir şekilde kullanmasından ve daha derin bir duygusal bağ istemesinden dolayı Form V’den daha fazla enerji gerektirdiği söyleniyordu. Kullanımındaki fıtri zorluklara rağmen form, önemli ölçüde güce uzanan bir yol olarak hizmet edebilirdi.

“Buna Vaapad denir, Kar. Kaç tane kol görüyorsun?”

―Silahsız savaşta Kar Vastor ile yüzleşen Mace Windu

Darth Maul, Obi-Wan Kenobi’nin Ataru’suna karşılık Juyo kullanıyor.

Vaapad bir dövüş tarzından daha fazlası olarak tanımlanıyordu; karanlık tarafın yarıgölgesine giden, kullanıcının dövüşten zevk almasını ve kazanmanın memnuniyetini hissetmesini gerektiren ruhsal bir durumdu. Vaapad kullanıcısı rakibinin öfkesini kabullenerek, onları oldukça hareketli bir döngünün yarısına çeviriyordu, döngünün diğer yarısını ise rakibin içinde yer alan karanlık güç oluşturuyordu.

Ayrıca formdan Jediların yaptığı bir uyarıyla bahsediliyordu: Vaapad’in kullanımı, fiziksel savaşa odaklanması nedeniyle kullanıcısını tehlikeli derecede karanlık tarafa yakınlaştırıyordu. Vaapad kullanıcısından sürekli ve büyük ölçüde bir Güç akışı istiyordu ve oldukça zor kontrol altına alınabilen bir Güç patlaması da Form VII’nin tüm varyasyonları için bir gereklilikti. Formun saldırıları birbiriyle bağlantılı görünmüyordu, yapılan hareketler deneyimsiz bir gözlemciye kaba saba gözükmekteydi.

Tanınmış kullanıcılar: Mace Windu, Darth Maul, Quinlan Vos

Rahm Kota ve Galen Marek de ağırlıklı olarak Juyo’yu benimsemişlerdir.

Forma Özgü Manevralar

 • Garantili Saldırı: Bir vuruşu düşmana indirirken vuruşun yakın alanda kesinliği için tam güç almaktır.
 • Vornskr Vahşeti: Rakibine “acımasızca” saldırmayı içeren bir manevradır.
 • Hızlı Kanat: Kullanıcının rakibinin etrafında hızlı saldırılar yapmak için sıçradığı veya süratle koştuğu harekettir. Bu manevranın hızındaki amaç rakibi gafil avlamaktır.
 • Sertleştirilmiş Taarruz: Savaşın sıcağında karanlık tarafa boyun eğmeye karşı direnmek için daha fazla kontrolle birlikte, Vaapad formunun vahşiliğini tanımlamak için kullanılır.
Form VII

Işın Kılıçları İnografiği