Grand Moff Tarkin yada Wilhuff Tarkin önceleri Galaktik Cumhuriyete, daha sonraları ise Galaktik İmparatorluğa hizmet etmiş bir generaldi. Peki kimdir bu Grand Moff Tarkin?

Kişisel olarak Star Wars evreninde en sevdiğim non-force sensitive karakterlerin başında gelen Tarkin, şeytani görünüşünü ve Alderaan’ı yokedip milyarlarca insanın ölümüne sebep olmasını bir kenara koyarsak, Galaksiye barış, huzur ve düzen ortamını getirmek ve bunu kendi yöntemiyle yapmaya çalışması takdire şayan bir durum. Şimdiden sizi duyar gibiyim; peki bu kadar iyi niyetli bir adamsa nasıl milyarlarca insanı gözünü kırpmadan yok edebildi?

Yaşadığı hayat onu acımasız bir adama dönüştürdü dersek yanlış olmaz. Cumhuriyet zamanlarında Tarkin, Outer Rim gezegenlerinin güvenliğinden sorumlu bir subaydı. Subaylığı sırasında gözlemlediği kaosa, Cumhuriyet’in sessiz kalması ve Senatonun sadece önemli sektörlerdeki gezegenlerin çıkarlarına uygun hareket etmesi, Tarkin’i bugün onun adıyla anılan doktrinin ilk düşünce temellerini atmasına sebep olmuştu. Asilerin savaş taktiği gerilla tipi, yani herhangi bir merkez olmaksızın vur-kaç taktiğine dayanıyordu. Bu taktiği yenebilmenin tek yolu, inanılmaz büyüklükte bir filo kurup asilere yardım eden gezegenleri ve sistemleri hayati bir biçimde tehdit etmekti. Fakat bu büyüklükte bir filo kurmak çok uzun zaman alacağı ve çok pahalıya patlayacağı için teoride mümkün gözükse de pratikte imkansızdı.

Tarkin Doktrini, gerilla taktiği ile savaşan asiler ve ayrılıkçılar için bir çözüm yolu sunuyordu; bir gezegene yüksek boyutta zarar verebilecek ve Galaktik İmparatorluğun gücünü simgeleyecek süper bir silah. Tarkin güç ile yönetmeye değil, gücün yarattığı korku ile yönetmeye inanan bir insandı.
İmparator Palpatine, bu fikre hayranlıkla bakıyordu. Bu sebeple onu ilk “Grand Mof” olarak seçmiş ve Outer Rim’e Vali olarak atamıştı. Peki Tarkin ve İmparator’un ilişkisi nasıldı? Tarkin, bir süre sonra Palpatine’in bir Sith olduğunu anlamıştı fakat bu onun için bir engel teşkil etmiyordu. Ona göre Sith yada Jedi olmak, Galaksi için önemsizdi. Önemli olan güçlü, hizaya getirilmiş ve düzenin korunduğu bir Galaksi yaratmaktı. Gelelim Lord Vader ile olan ilişkisine. Hiyerarşik düzende Vader ve Tarkin eşit denebilecek bir seviyedelerdi ve birbirlerine çok büyük saygı duyuyorlardı. Klon Savaşları sırasında Anakin Skywalker, Tarkin’i ayrılıçıların elinden kurtarmıştı fakat Tarkin Lord Vader’ın Anakin Skywalker olduğuna dair asla kesin bir kanıt bulamadı.

Yavin Savaşı sırasında Luke Skywalker ve Wedge Antilles’inde içinde bulunduğu Red Five Squadron’un X-Wing saldırısı ile milyonlarca parçaya ayrılan I. Ölüm Yıldızı içinde bulunması kaderin bir cilvesiydi.
Açıkçası bu satırları yazarken Vader ve Tarkin ikilisini Rogue One’da tekrar görecek olmamız beni heyecanlandırmıyor değil!
Güç sizinle olsun!

– Canberk Şahin