Biyografi

“Darth Plagueis, Sithlerin karanlık lorduydu. O kadar güçlü ve zekiydi ki, yeni bir yaşam yaratmak amacıyla midikloryanları etkilemek için Güç’ü kullanabilirdi. Karanlık taraf hakkında o kadar bilgiliydi ki sevdiklerini ölümden kurtarabiliyordu.” -Palpatine

Doğumu Öncesi

Darth Tenebrous, Plagueis’in doğumunun ardındaki Sith lordu

Darth Plagueis, gerçek adıyla Hego Damask II, Güç’e duyarlı iki Muun ırkı mensubunun çocuğu olacaktı. Babası, Bankacılık Klanı’nda orta seviyeli bir yönetici, annesi ise düşük kasttan bir kadındı. Hego doğmadan önce babası Caar Damask, tanınmış yıldız gemisi tasarımcısı Bith ırkından Rugess Nome ile tanışır. Rugess Nome aslında Sith lordu Darth Tenebrous’tur, tam da bu sırada bir çırak arayışı içindedir. Hego’nun annesi ya da babası Tenebrous’un çırağı olacak kadar güçlü değildir. Fakat, karanlık lord Bith teknolojisini ve bilimsel metotlarını kullanarak bu iki Güç’e duyarlı Muun’un çocuğunun Güç kullanımı açısından son derece yetenekli olacağını hesaplar. Hego’nun annesi olacak kadını kendi müridi haline getirir ve ona Caar Damask’ın çocuğunu taşıma görevini verir.

Çocukluk ve Gençlik Yılları

“Doğrusunu istersen, eninde sonunda zaten anlayacağın şekilde sen ona aitsin.”

– Darth Tenebrous’u kastederek, Car Damask’tan oğluna

Darth Plagueis

200-100 YSÖ arasında bir yılda Hego Damask II, Mygeeto gezegeninde doğar. Babası, Hego’nun doğumundan 10 sene kadar önce gezegenin yöneticisi olmuştur. Annesi ise Caar’ın ikinci eşidir, Muun kültürüne göre ek eşi olarak Hego’yu büyütme görevini alır. Annesi, çocukluğunda Hego’nun çok üstüne düşmektedir. Hego’nun her hareketi annesi tarafından kayıt altına alınır. Annesi ona oyun arkadaşları bularak sosyal ilişkilerini test eder, sonrasında her arkadaşıyla ilgili duygularını tekrar ona sormaktadır. 5 yaşına girmesine kısa bir süre kala Hego, Güç kullanarak arkadaşlarının duygularını etkileyebildiğini fark eder. Bir gün yeteneğinin sınırlarını test ederken sevmediği bir oyun arkadaşının camdan atlayıp intiharına sebep olur, annesi ona bu yeteneğini gizli tutmasını şiddetli bir şekilde tembihler ve aynı yeteneği kendisinin de paylaştığını söyler. Bir süre sonra anne babası Hego’yu, babasının kariyerini hızlandırma teklifi üzerine Tenebrous’a yollar.

Muunilinst

Sith lordu sonunda istediği çırağı kolayca elde eder. Tenebrous, çırağının ismini Darth Plagueis olarak değiştirir. Mygetoo’dan hayatında ilk defa ayrılan Plagueis’in artık Sith hayatı başlamıştır. 5 sene sonra Hego’nun babası, Bankacılık Klanın hazine kısmına kadar yükselir. Kariyerinin sonunda klanın yöneticisi konumuna gelecek olsa da Darth Plagueis’in annesi bu dönem içerisinde iz bırakmadan kaybolur.

Darth Tenebrous ve Darth Plagueis

“Biz Sithler görünmeyen düşmanız. Hayalet bir tehdit. Sithler önceden zırh giyerken artık biz pelerin giyiyoruz. Ancak Güç, görünmezliğimiz sayesinde daha kuvvetli işliyor.”-Darth Tenebrous’tan genç Darth Plagueis’e

Bir Düzen, İki Sith Lordu: Biri usta, diğeri çırak.

Yaklaşık 5 sene sonra Plagueis kendi doğumuyla ilgili gerçekleri öğrenir ve gizli bir muhasebeci kimliği altında ustasıyla birlikte galaksiyi gezmeye başlar. Seyahatlerinde galaksinin unutulmuş, geri kalmış, yozlaşmış bölgelerini inceler ve galaksinin kirli işlerinin döndüğü Cantinalarda, izbe uzay limanlarında kendini evinde hissetmeye başlar. 104 YSÖ’de ustasıyla birlikte ilk defa savaşma fırsatını yakalar. Sith testlerinden biri için Kursid gezegene giderler ve tek varoluş sebepleri eğitilen Sithleri imtihan edilmek olan yerli halkla savaşırlar. Bu testten sonra Plagueis ilk gerçek görevine eğitiminin 25. yılında gider. Görevi güçlü bir ailenin liderini öldürüp aile içinde karışıklık çıkarmaktır. Bilinmeyen bir tarihte ise Hego Damask ismiyle Muun ırkının ana gezegeni olan Muunilinst’e geri döner. Burada babasının diğer eşinden olan kardeşleri onu fırsatçı olarak görür ve zamanı geldiğinde babalarının miraslarından pay alamayacağını söylerler. Fakat Muun kültüründe ek eşten olan çocuklar da aileden sayılmaktadır ve mirastan pay alma hakları vardır.

Kısa süre sonra Caar Damask, genç yaşta hastalanır. Üçüncü kalbinde bir bozukluk ortaya çıkar ve ilk eşi aracılığıyla, Hego hariç tüm çocuklarına bu bozukluğu genetik olarak geçirir. Aile bu sağlık sorunuyla başa çıkabilmek için milyonlarca kredi harcar. Fakat Plagueis, genetik uzmanlarını satın alır ve doktorların ailesine işe yaramayan tedaviler uygulamasını sağlar. Böylelikle hem babasının mirasını kavuşur hem de onu reddeden kardeşlerinin yavaş yavaş ve acı içinde ölmelerini zevkle izler. Darth Plagueis, babasının mirasıyla birlikte zaman içinde Sojourn Toplantıları adı verilen bir etkinliği de devralır. Galaksinin dört bir köşesinden gelen politikacılar, gangsterler, suç örgütleri ve ticaret organizasyonları galaksiye şekil verebilmek için her yıl bu toplantılarda buluşmaktadır. Artık toplantılar Cumhuriyet’in çöküşüne bir altyapı oluşturmak için Sithlerin kullandığı bir araç haline dönüşür. Tenebrous ve Darth Plagueis, toplantının diğer katılımcılarının haberi olmadan toplantıları bu şekilde organize etmeye başlar.

Midikloryan manipülatörü Darth Plagueis

Beraber geçirdikleri uzun yıllar Tenebrous, çırağının bir Sith olarak eğitimine fazla özen göstermez. Darth Plagueis’in güçlerinin gayet yeterli olduğunu kabullense de genellikle onu angarya olarak gördüğü görevlere yollayarak meşgul eder, vakit geçirmesini sağlar. Diğer yandan öğrencisinin midikloryanlara olan özel ilgisini ve onları manipüle etme becerisini de desteklemektedir. Teneberous’un Plagueis’ten tek beklentisi, seçilmiş kişi ortaya çıkana kadar kendisini hayatta tutmasıdır. Plagueis kendi kendine eğitimine uzun süre davam eder ve onu çok fazla boşlayan ustasının fark edemeyeceği kadar güçlenir. Bu arada Tenebrous kendine ikinci bir çırak seçer: Darth Venamis. Bu yeni çırak Tenebrous gibi Bith ırkındandır ve Plagueis’ten haberdardır, ancak Plagueis bundan habersizdir. 67 YSÖ’ye geldiğimizde Hego Damask ismi altında Plagueis, gizlice Outer Rim (uzayın dış bölgeleri) bölgesinde vergisiz ticaret yollarının genişletilmesi için adımlar atar, bir yandan da kendi nüfuzunu kullanarak galaksiye şekil vermeye çalışır. Her ne kadar kendi ekonomik geliri bu gelişmelerden kötü etkilenmiş olsa da bu gelişmeler sonucunda Ticaret Federasyonu’nun Senato’da temsil edilmesini sağlar. Aynı zamanda Bankacılık Klanı ile de ilişkilerini sıkı tutar.

Darth Tenebrous’un Ölümü

“Aptal, zavallı Plagueis …”

-Darth Tenebrous’un çırağı hakkındaki düşünceleri

67 YSÖ’de Darth Plagueis, Bal’demnic mağarasında ustasını öldürdükten sonra

Aynı yılda Tenebrous, yeni bir Cortosis* madeni bulunduğu haberini alır. (*Cortosis, çok nadir bulunan, enerjiyi absorbe etme gibi özellikleri olan değerli bir madendir. Işın kılıcıyla temas ettiğinde kısa devre yapmasını ve geçici olarak devre dışı kalmasını sağlar.) Sithlerin Darth Bane zamanında da Cortosis yatakları ile ilgilendiğini bilen Tenebrous, çırağı Plagueis ve 2 madencilik droidi ile birlikte bölgeyi araştırmaya gider. Ancak Subtext Madencilik’ten aldıkları robot onlara suikast düzenlemek üzere programlanmıştır. Durumun farkına varan usta ve çırak Güç yıldırımlarıyla robotu etkisiz hale getirmeye çalışırlar ancak başarısız olurlar. Robotun yarattığı patlamadan kaçmaya başladıklarında Plagueis, ustasının sıra dışı bir şekilde huzursuz olduğunu hisseder. Tünellerden tam çıkacakken patlamaya yakalanırlar ve Tenebrous hem kendini hem de çırağını korumak için Güç’ü kullanarak bir bariyer oluşturur. Bu sırada Plagueis Güç’ün ona seslendiğini hisseder ve artık kendi zamanının geldiğini anlar.

Darth Bane ve Darth Zannah, İkili Sith kuralının ilk uygulayıcıları

Ustasının savunmasızlığından yararlanarak onu kayaların altında bırakır, sonra yanına gelerek onu teselli etmeye çalışır. Tenebrous artık Plagueis’e ustalık unvanını verir. Plagueis ustasının boynunu kırıp öldürmeden önce ona ölümünün aynı zamanda İki Sith kuralının da sonu anlamına geldiğini söyler. Tenebrous’un asıl amacı ölümünden sonra maksikloryanları kullanarak Plagueis’ın bedenini ele geçirip ikili Sith sisteminden kurtulmaktır. Tenebrous kendi ürettiği bir virüsü vücuduna enjekte edip bazı midikloryanlarını maksikloryanlara dönüştürerek bilincini taşımasını sağlamış, fakat bu Tenebrous’un öngörü yeteneğini büyük oranda kaybetmesine neden olmuştur.

Midikloryan

Plagueis, ölü ustasının midikloryanlarını incelemek için hazırlanırken, maksikloryanlar Plagueis’in vücudunda patlama sonucu oluşan bir yarayı enfekte ederek Tenebrous’un öngörü yeteneğini yeniden kazanmasına neden olur. Tenebrous, Plagueis’in onu seçilmiş kişiye ulaştıramayacağını, hatta kendi çırağı tarafından öldürüleceğini fark eder. Tenebrous’un bilincini taşıyan maksikloryanlar hemen çırağın vücudundan çıkmaya çalışır ve tünelin duvarına yapışırlar. Maksikloryanlar orada bedensiz bir şekilde yaşamaya devam ederken enfeksiyon yüzünden Plagueis de öngörü gücünü kaybeder. Patlamada gemisi zarar gören Darth Plagueis, zar zor bu gezegenden kurtulup Sojourn Toplantısı’na katılmak için yola koyulur.

Darth Venamis’in Ortaya Çıkışı

“Ben Darth Venamis’im.”

“Darth mı? Bunu göreceğiz.”

“Ölümün unvanı meşrulaştıracak, Plagueis.”

-Darth Venamis ve Darth Plagueis

Darth Venamis

Plagueis, Sojourn Toplantısı’nda Ticaret Federasyonu’nun güçlenmesi için adımlar atmasının dışında Gardulla the Hutt’a Tatooine’deki pod yarışları için maddi destek sözü de verir. Fakat Senatör Pax Teem, pod yarışlarının kendisine maddi olarak zarar vereceği için buna karşı çıksa da durumu kabullenmek zorunda kalır. Toplantı sonrasında güvenlik görevlileri Plagueis’e güvenliğin aşıldığını söyler. Plagueis, güvenliği aşanın Güç kullandığını fark eder ve onunla karşılaşmak için gezegenin ormanlık bölgesine gider. Karşısında ustasının diğer çırağı olan Venamis durmaktadır. Plagueis’i öldürerek gerçek bir Sith olmak için oraya gelen Venamis, kısa ama şiddetli bir düello sonucunda yenilir. Venamis, Plagueis’e onun çırağı olmayı teklif eder fakat Plagueis, Venamis’i komaya sokan bir ilaçla kendini zehirlemeye ikna eder. Venamis’in vücudunu midikloryan araştırmalarında ve deneylerinde kullanmak için Aborah gezegenine yolar. Daha sonra Venamis’in gemisini inceleyen Plagueis, Venamis’in çırak olarak gördüğü 4 Güç kullanıcısının kayıtlarına ulaşır ve onları tehdit oluşturmaması için ortadan kaldırır.

Darth Plagueis ve Darth Sidious

İlk Karşılaşma

“Palpatine.”

“İsmimi nereden biliyorsun?”

“Senin hakkında adından daha fazla şey biliyorum.”

-Darth Plagueis ve Palpatine

Darth Plagueis ve Darth Sidious

65 YSÖ’de Plagueis, Hego Damask II ismiyle Theed şehrinde yeni keşfedilen plazma yataklarını incelemek üzere Naboo’ya seyahat eder. Bu sırada gezegen seçim arifesindedir. Gezegeni galaktik ticarete açmak isteyen ve istemeyen iki taraf sıkı bir rekabet içindedir. Hem Hego hem de Ticaret Federasyonu, kendi çıkarları doğrultusunda gezegeni galaksiye açmak isteyen aday Bon Tapalo’yu desteklemektedir. Rakip adayın en önemli destekçilerinden biri ise gezegenin en önde gelen ailesi Palpatine Hanedanı’nın lideri Cosinga Palpatine’dir. Seçim sonucunda Tapalo başa geçer. Daha sonra Plagueis Tapalo’nun rakibine üstünlük kurmak için kullandığı bir ajanı olduğunu öğrenir. Bu ajan, Cosinga Palpatine’in 17 yaşındaki oğlu Sheev Palpatine’dir. Plagueis, Sheev ile tanışınca babasıyla uzun süredir sorunlar olan hırslı ve akıllı bir genç olduğunu hemen anlar ve ona ajanlık yapması için teklifte bulunur. Sheev, emir alacağı tek kişinin Plagueis olması şartıyla teklifi kabul eder. Öz babasıyla ciddi sorunlar yaşayan Palpatine, Plagueis’i artık bir baba gibi görmeye başlar. Plagueis ise Palpatine’in ilerde Yüce Şansölye konumuna gelmesi gerektiğine karar verir. Bu sayede Pax Teem gibi daha önce başına dert olan senatörlerin ileride tekrar sorun çıkarmasını engelleyecektir.

Başlangıç

“Bana en büyük gücün olarak gördüğün şeyi söyle ki seni en iyi nasıl zayıflatacağımı bileyim; bana en büyük korkunu söyle ki seni neyle yüzleşmeye zorlamam gerektiğini bileyim; bana en çok neye değer verdiğini söyle ki senden neyi alacağımı bileyim ve bana en çok neyi arzuladığını söyle ki seni ondan mahrum edebileyim.”

-Darth Plagueis’ten genç Darth Sidious’a

Plagueis

Hego Damask’ın oğluna olan ilgisini fark eden Cosinga Palpatine, Hego’yu hem Naboo’dan hem de oğlundan uzak durması için uyarır. Babasının bu hareketi karşısında çılgına dönen Palpatine yeni akıl hocasından tavsiye ister. Hego, Sheev’in kendisini ailesinden -özellikle babasından- kurtarması gerektiğini ve ona bu konuda yardım edeceğini söyler. Palpatine’e zamanında kendi ailesiyle arasında geçenleri, hatta onların ölümünde nasıl rol oynadığını anlatır. Plagueis ise Sheev’le görüşmeleri babasının ajanlarının rahatça görebileceği yerlerde ulu orta yapmaya devam eder. Palpatine ve babası yine tartışırlarken bu sefer Palpatine babasını ve tüm ailesini acımasızca öldürür. Plagueis, Sheev’in suçlu olduğunun anlaşılmaması için gerekli ayarlamaları yapar. Sheev Palpatine, ustasının önünde diz çökerek Sith düzenine bağlılığını bildirir ve Darth Sidious ismini alır.

Darth Sidious’un Eğitimi

“Güç’e ve liderlik vasfına sahipsin çırağım. Dahası, bir seri katilin kana susamışlığına sahipsin, ancak şiddeti sıra dışı bir amaca hizmet etmedikçe geri planda tutmamız gerekiyor. Biz, Sidious, geçmişteki Sith lordları gibi cellat değiliz. Biz geleceğin mimarlarıyız.”

“Ne zaman olacağız peki?”

“On yıldan daha önce değil.”

-Darth Plagueis ve Darth Sidious, Mygeeto’daki ilk eğitimlerinden birinde

Sidious and Plagueis

Her şey Plagueis’in planladığı gibi gitmektedir. Ailesini katletmesinden kısa süre sonra Sidious’un bir Sith şövalyesi olmak için eğitimi başlar. Plagueis, çırağının karakterini yok etmiş ve onu bir Sith olarak yeniden şekillendirmeye başlamıştır. İkili Sith sistemi artık son bulmuştur, artık usta çırak arasında ne kıskançlık ne de sır olacaktır. Birbirlerine güvenerek ve şeffaf bir iletişim kurarak galakside hüküm sürmeyi planlarlar. Plagueis çırağına bildiği her şeyi öğretir.

Vidar Kim Suikastı

“Duyguları onu bir yük haline getirdi. Daha da önemlisi onun ölümü, seni istediğimiz yere konumlandırmamıza izin verecek.”

-Plagueis, Sidious’un Senatör Kim’in yerini almasını planlıyor

Sithler, planlarıyla aralarına kimsenin girmesine izin vermemektedir. Naboo’da attıkları adımlara köstek olan Jedi şövalyesi Ronhar Kim’in babası Vidar Kim’i Maladialı bir suikastçıya öldürtürler.

Serenno: Dooku ve Sifo-Dyas ile Tanışması

“Cumhuriyet’in dış sistemleri kendi kaderini tayin etme hakkından kasıtlı olarak yoksun bıraktığını söylemek istemedim. Sadece tahminde bulunuyorum, çünkü büyüyen bir tehdit görüyorum.”

“Bunu gören tek sen değilsin, Yönetici.”

-Yönetici Damask ve Jedi Ustası Dooku yaklaşan bir savaş ihtimalini tartışıyor

Dooku ve Sifo-Dyas

52 YSÖ’de Plagueis, Kaminolu kloncularla bir klon ordusu yaratmanın ne kadar mümkün olduğu ile ilgili konuşmaya başlar. Sith lordu, Yinchorri ırkından klonların kullanmasını ister. Bu ırk, Jediların bazı kullandığı güç ve tekniklerden etkilenmemektedir. Bu ırkı kullanmak istemesinin nedeni günü geldiğinde Jediları ortadan kaldırırken daha az zorlanmalarıdır. Fakat Kaminolular, Yinchorrilerin vahşi ve kontrol edilemez doğasının bir klon ordusu için kontrol edilmesinin çok zor olduğu kanaatindedir.

Aynı yılda Plagueis, Serenno’da bölgesel bir sıkıntıyı çözmek için yapılan bir toplantıya katılır. Toplantıda Jocasta Nu, Qui-Gon Jinn, Sifo-Dyas ve Dooku da bulunmaktadır. Uzun süren toplantı sonrasında Plagueis, Dooku ve Sifo-Dyas ile sohbet etmeye başlar. Dooku, Senatonun adamlarından hiçbir zaman memnun değildir. Sifo-Dyas ise içten içe bir galaktik savaşın çıkmasından korkmaktadır. Bu sohbet sırasında Plagueis, Jediları devirmek için onlarla savaşmak yerine onları barışın önünde bir engel olarak göstermenin daha etkili olacağını, bu yüzden de klon ordusunun Jedilara karşı değil, onlarla birlikte savaşması ve güvenlerini kazanması gerektiğini anlar. Hatta Plagueis’in ani bir ölümü durumunda, Dooku’yu çırak olarak alabileceğini bile düşünür. Plagueis, Sifo-Dyas ile aynı korkuları paylaştığından Kaminolu kloncuların ordu yaratma becerilerinden tam bahsedecekken Jocasta Nu’nun yaklaştığını görür ve Güç’ün karanlık tarafının bu konu hakkında şimdi konuşmaması gerektiği hakkında telkinlerini hisseder ve konuyu kapatır.

Kısa süre sonra Plagueis, çırağını Dooku ve Sifo-Dyas’la Coruscant’ta tanıştırır. Sidious, o sırada bir Senato oylaması için gezegende bulunmaktadır. Senator Pax Teem, Hego Damask ve Palpatine’in beraber çalıştığını bu oylama sırasında fark eder. Bunu far kedince kendi planlarının zarar görmemesi için bir şeyler yapması gerektiğini anlar.

İlk Suikast Kalkışması

“Bu her zamanki gibi sıradan bir iş olmayacak, Usta.”

-Darth Sidious’tan Darth Plagueis’e

Plagueis, Maladialıların saldırısına karşı kendini savunurken

Pax Teem, Plagueis’i öldürmek için Maladia’lı suikastçılar tutar. Hego Damask’ın Gardulla the Hutt’ı 10 yıl önce desteklemesinin öcünü almayı planlamaktadır. Plagueis kendini savunmakla meşgulken Senatör, ona çırağının kaçırıldığını söyler. Sidious’a yardım etmeye giden Plagueis, gelen ikinci suikastçı dalgasını fark edemez ve çok büyük yaralar alır. Sidious bu tuzaktan kurtulur, yanına ulaştığında ustasının neredeyse ölmek üzere olduğunu görür. Ustası kendini Güç yoluyla zar zor hayatta tutmaktadır. Sidious, Pax Teem ve adamlarını bizzat orada infaz eder. Plagueis, saldırıda aldığı ölümcül yaralar nedeniyle yüzünün alt kısmının büyük bölümünü kaybeder. Burundan aşağısını kapatan ve nefes almasına yardımcı olan bir maske takmak zorunda kalır.

Plagueis maskesiyle

Midikloryanların Ustası

“Burada yapılan her şey tek bir amaç içindi: hükümdarlığımızı süresiz olarak uzatmak.”

-Darth Plagueis’ten Aborah’a atıfta bulunarak Darth Sidious’a

Maul

Suikast girişiminden aylar sonra Plagueis, Sidious’u Aborah çağırır ve araştırmalarının gerçek yüzünü ona anlatır. Sonraki 20 yıl boyunca Plagueis, laboratuvarına kapanmış bir şekilde midikloryanlar üzerinde araştırmalar yapmaya devam eder. Sidious ise kendini Sithlerin büyük planının tamamlanması için gereken siyasal ortamı sağlamaya adar. Ustasının denetimi altında Zabrak ırkından bir çocuğu da eğitmeye başlar. Bu çocuk ilerde Darth Maul olacaktır.

 

Darth Plagueis’in El Yazmaları

“Ustam, Darth Plagueis, karanlık tarafın gerçek doğası olduğuna inandığı şey üzerine kendi düşüncelerini kaydetti. Ölümcül bir kör noktaya sahip olmasına rağmen, Sithlerin biyoloji ve Güç arasındaki ilişki anlamasında bir devrim yarattı.”

-Darth Sidious’un Sith Kitabı’ndaki ön sözünden alıntı

Plagueis tarafından eğitilen genç Sidious

Plagueis, uzun yıllar kendini galaktik hayattan soyutlayıp araştırmalarına yoğunlaşır. Çalışmalarını bu dönem içinde belgelendirmeye de başlar. Çalışmalarını yaşam yaratma bilimi, midikloryanları etkilemek, edebi hayat, hayatın felsefesi, Güç’e dair yeni keşifler, ölümü aşmak, Kaos Diyarı, Sith ruhları, seçilmiş kişi kehaneti, Sith’ari’nin doruk noktası gibi başlıklara ayırmıştır. Sidious’un Sith Kitabı’nda belirttiği gibi Plagueis, Sithlerin Güç ve biyoloji arasındaki bağa yaklaşımında bir devrim yaratmıştır. Güç’ü aperion (Güç’ün görünüşü-birleştiren Güç), anima (yaşayan Güç) ve pneuma (Güç’te ifade bulan bilinç) olarak üçe ayırmış ve belgelendirmiştir. Yaşamı uzatmanın yolları dışında midikloryanlar sayesinde zaman ve uzayı kontrol etmek, ölümden sonra bilinç devamlılığı gibi radikal konularla da ilgili araştırmalar yapmıştır. Plagueis, sorularına cevap bulmak ümidiyle Korriban’daki Karanlık Lordlar Vadisi’ne gittiğinde hiçbir antik Sith’le iletişime geçmeyi başaramaz. Ancak geri dönmek üzere gemisine giderken karşısında Marka Ragnos’un ruhunu görür. Ragnos, onu Korriban geleneklerini unutmakla suçlar ve Sith unvanını sorgular. Günün sonunda Plagueis, aklındaki soruların hiçbirine cevap bulamadan gezegeni terk etmek zorunda kalır.

Marka Ragnos (solda)

Dengenin Bozulması

“Güç’ün gizemli yollarla işediğini söylemek, cehaleti kabullenmek demektir, çünkü herhangi bir gizem bilgiyle ve sıkı bir çaba ile çözülebilir. Senato’da istediğimizi gerçekleştirdiğimiz gibi yakında Cumhuriyet, Jedilar ve Güç hakkında da istediğimizi yapacağız.”

-Darth Plagueis

42 YSÖ’de Sidious ve droid 11-4D’nin de izleyici katıldığı bir seansta Plagueis, sadece midikloryanları kontrol ederek Venamis’i organları tamamen çökene kadar öldürüp yeniden canlandırmıştı. Sonrasında Plagueis ve Sidious bir meditasyon yaparak Güç’ün doğasına tamamen aykırı bir şekilde kendi tasarımları olan bir canlıyı yaratmaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Naboo İstilası

“Gezegenleri sadece birer iş sözleşmeleriymiş gibi ödüllendirebilmemiz başarımızın bir ölçüsü değil mi?”

-Darth Plagueis’ten Darth Sidious’a

Çıkan birçok ayaklanma hem Jediların hem de Yüce Şansölye Valorum’un otoritesini gittikçe güçsüzleştirir. Suikast ve entrikalarla Sithler kendilerine engel olan şeylerden birer birer kurtulmaktadır. Bu politik oyunlardan birini daha başlatmak için Sidious, Ticaret Federasyonu’na Naboo’yu istila etmeleri emrini verir. Sithler, Valorum’un Jediları çatışmayı çözümlendirmedeki başarısızlıklarından dolayı bu soruna dahil etmeyeceğini düşünür. Fakat Valorum Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi’yi Naboo’ya yollayarak bu sorunla baş etmeleri için görevlendirir. Jediların planlarına mâni olmasını engellemek isten Sidious ve Plagueis, Darth Maul’u Jediları öldürmek üzere görevlendirir.

Qui-Gon ve Kenobi

Sifo-Dyas ile İkinci Görüşme

Klon Ordusu

Kısa süre sonra Plagueis, Coruscant’ta siyasi bir toplantıda tekrar Sifo-Dyas’la karşılaşır. Sifo-Dyas’ın galaksinin geleceği ile ilgili endişesi değişmemiş, hatta galaktik bir savaş çıkma korkusunu iyiden iyiye büyütmüştür. Hego Damask ve Sifo-Dyas, 20 yıl önce yarım kalan sohbetlerine kaldıkları yerden devam ederler. Plagueis, ona Kaminolulardan söz eder. Ordunun olası bir savaş durumunda hazır olması için en kısa zamanda harekete geçirilmesi gerektiğini ve bu ordunun kurulmasıyla ilgili tüm masrafları kendisinin karşılayabileceğini belirtir. Sifo-Dyas teklifi kabul etmese de üzerinde düşüneceğini belirtir, aslında kendi de ikna olmuştur. Theed Savaşı’nda Qui-Gon’un ölmesi ve arkadaşı Dooku’nun Jedi Düzeni’nden ayrılması kararını kolaylaştırır. Sifo-Dyas klon ordusunun siparişini verir.

Tatooine’deki Çocuk

Anakin Skywalker

Görevleri sırasında Qui-Gon Jinn ve Kenobi, Tatooine’de Anakin Skywalker adında köle bir çocukla tanışırlar. Bu çocukta midikloryan sayısı çok yüksektir. Qui-Gon bu çocuğun seçilmiş kişi olduğunu düşünür. Plagueis bunu öğrenince, Güç’ün bu çocuğu kendi deneylerine bir tepki olarak yarattığına ikna olur. Sithleri yok edip Güç’e dengeyi getirecek olan seçilmiş kişinin Jediların eline geçmesine izin vermek istemez. Maul’un Jinn ve Kenobi’yi kesinlikle ortadan kaldırması gerekmektedir. Anakin Coruscant’a Jedi Konseyi ile görüşmek için geldiğinde Plagueis onunla tanışmak istese de geç kalır, çünkü çocuk Jinn ve çırağı ile birlikte Naboo’ya gider.

 

Darth Plagueis’in Öldürülmesi

“Oyunu beni yanında, daha doğrusu elinin altında eğitmeyi seçtiğinde kaybettin. Öğretmenimdin, evet ve bunun için sonsuza dek minnettar olacağım. Ama ustam… asla değildin.”

-Palpatine, Darth Plagueis’e

Darth Sidious, ustasını öldürdükten hemen sonra

Sidious, Yüce Şansölye seçiminden önce zaten kazanacağından emindir. Ustasından öğrenecek hiçbir şey kalmadığını düşünmektedir. Kendi çırağı Maul’a da güveni tamdır. Seçimden önceki gece, zafer konuşmasından sonra kutlama yaparken Plagueis’in sarhoş olmasını sağlar. Karanlık lord uyuduğunda ona yıldırımlarla işkence ederek, yavaş yavaş öldürür. Plagueis’in ölümüyle Sidious Güç’te büyük bir rahatsızlık hisseder. Bu rahatsızlığı karanlık tarafın gerçek dönüşümü olarak yorumlasa da hemen ardından Güç’te büyük bir üzüntü ve kayıp hisseder. Bunu Maul’un ölümüyle bağdaştırır. Plagueis, daha önce ustası Tenebrous’un da öngördüğü gibi seçilmiş kişiye ulaşamadan çırağı tarafından öldürülür.

Güçleri ve Yetenekleri

“Bu oldukça ironik. Başkalarını ölümden kurtarabilirdi, ama kendini kurtaramadı.”

“Bu gücü öğrenmek mümkün mü?”

“Bir Jedi’dan değil.”

-Palpatine ve Anakin Skywalker

Darth Plagueis

Plagueis, Güç’ün ezoterik ve doğal olmayan yönlerinin ustasıydı. Bu ustalığıyla yaşamın özünü manipüle edebiliyordu. Plagueis başkalarını ölümden kurtarabilirdi ve Güç’ü aşırı kullandığında tüm yaşam formlarında bulunan midikloryanlarla yeni bir hayat yaratabilirdi. Plagueis kişinin bilincini Güç’te sürdürmesinin yolunu keşfetmiş ancak hayatta kalmanın bu yolu, manevi dünyayla ilgilenmediği için ona hitap etmemişti. Ayrıca ustasının da ilgilendiği öz transferi tekniğine de aşinaydı. Ancak doğduğu vücudunu koruyarak ölümsüz olmayı istediği için bunu araştırmamayı seçmiştir.

Plagueis ışın kılıcı savaşında da yetenekliydi, ancak kılıcını savaşta kullanmaktan imtina ederdi. Işın kılıcı düellolarını sıkıcı işler olarak görürdü. Tenebrous çırağını bir sanat ustası olarak addederdi. Venamis’le yaptığı düello sırasında o kadar hızlı koşmuştur ki, biri görse onun ağaçların arasında çakan bir yıldırım olduğunu düşünürdü. Plagueis bir keresinde Bal’demnic’te Jar’Kai tekniğini de kullanmıştı. (Çift kılıçlı bir dövüş tekniği) Güç’ün daha sıra dışı uygulamalarında yetenekli olan Plagueis, Sidious’u bile kandıracak kadar gerçekçi Güç illüzyonları yaratabiliyordu.

Plagueis ve Sidious

Plagueis çok yetenekli bir savaşçıydı, blaster ateşlerini emip bunu Güç yıldırımına yönlendirebiliyordu. Plagueis üç kabinden ikisini şoklayabildiği bir kalp durdurma yeteneğine sahipti, bu yetenekle kalbinin ölmesini engelleyebiliyordu. Ayrıca o kadar kuvvetli Güç dalgaları yaratabiliyordu ki kendine saldıran 6 suikastçıyı toza çevirebiliyordu. Güç çığlığı bir sonik silah kadar güçlüydü. Ayrıca bir el çırpmasıyla herhangi bir nesneyi ölümcül bir şarapnele dönüştürebiliyordu. Vücudunun kimyasını değiştirerek Mygeeto’da kar taneleri kendine değmeden eritebiliyordu.

Darth Plagueis’in kalıntılarını içeren Sith ruhu vazolarından biri Darth Sidious’un koleksiyonunda bulunmaktadır

Plagueis başlangıçta geleceği görme yeteneğine de sahipti, ancak bu yetenek ölü ustası vücuduna girip kendi çırağının elinden ölümünü öngörmek için öz transferini kullandıktan sonra kalıcı olarak sekteye uğradı. Bu yeteneği, Tenebrous’un ölümünden bir gün sonra Bal’demnic Savaşı’nın bir vizyonunu görmesiyle tekrar ortaya çıkmıştı. Daha sonra, kendi ölümünden günler önce, ayrı ayrı Darth Maul ve Anakin Skywalker’ı çevreleyen olayları da görmüştür. Ayrıca Plagueis’in Sith simyasında usta olduğuna da inanılıyordu.