Marka Ragnos

marka-ragnos-sw-evreni

Marka Ragnos Eski Sith İmparatorluğu’nun yüce ”Dark Lord of the Sith” ünvanını taşıyıp yarı insan ve yarı sith olarak galaksiye gelmiştir.

Tüm imparatorların aksine,Marka,çok az çaba gösterdi ve bütün imparatorların elde ettiğinden daha çok geniş alan elde etmiştir.Ragnos’un fiziksel güçleri olağanüstüydü ve Güç’ün karanlık tarafına olan korkutucu hakimiyeti sayesinde de diğer Sith lordlarının hiçbiri onun liderliğini sorgulamaya cesaret edemiyordu.Başta Sith Lordu Simus olmak üzere rakiplerine karşı kısa,fakat yoğun ve kanlı bir savaştan sonra İmparatorluğun başına geçmişti.Rakiplerini birbirine düşürerek hakimiyetini sürdüren Marka,bazenleri de rakiplerini kendine meydan okumaya zorlayarak onları basit ve pratik bir şekilde, kolayca öldürüyordu.Ragnos bu sayede Sith Tarihi’nin en çok korkulan ve en çok saygı duyulan sith lordu oldu.Jedi Düzeni sithlerin olmadığını düşünürken,sithlerde tam tersini düşünüyorlardı.Marka,Jedi Düzeni’ni ilk keşfedenlerden oldu.

Ragnos Sith İmparatorluğu’nu yüz yıldan uzun bir süre yönetti ve bu dönemde İmparatorluk son altın çağını yaşadı.Ragnos,Sith İmparatorluğu’nun çok genişlemesi durumunda sonunda,kaçınılmaz olarak Cumhuriyet ve Jedi’larla karşılaşacaklarını biliyordu.Sith İmparatorluğu’nun onlara karşı uzun bir savaş için henüz hazır olmadığının da bilincindeydi. Bu yüzden İmparatorluğun varlığını korumak amacıyla muhafazakar bir strateji güttü.Doğal olarak diğer Sith lordları onunla aynı fikirde değillerdi ve Ragnos’u korkaklıkla suçlayıp bunu da onu tahttan indirmek için bir bahane olarak kullanmaya başladılar.Marka Ragnos ilk başlarda diğer Sith lordlarının bu kadar aptal ve düşüncesizce İmparatorluğu tehlikeye atmaya hazır olmalarından büyük öfke duydu,fakat zamanla bundan yararlanmanın yolunu buldu.Kendi varlığını ve liderliğini riske atarak tüm Sith lordlarının onunla savaşmalarına izin verdi.Bu şekilde Lordlar onu yok etmekle meşgul olacaklar ve yayılma politikasını şimdilik bir kenara bırakacaklardı.Bu sayede Ragnos yıllarca onların İmparatorlu’ğun sonunu getireceğine emin olduğu bir sefere çıkmalarını engelledi.Fakat sonunda yaşlılıktan öldü ve başta Ludo Kressh ve Naga Sadow olmak üzere Sith lordları ‘Dark Lord of the Sith’ ünvanı için birbirlerine girdiler. Ve Sith İmparatorluğu onun ölümünden sadece birkaç yıl sonra yok oldu.

Marka Ragnos ölmüş, ama henüz son sözünü söylememişti. Bin yıl sonra ruhu Exar Kun ve Ulic Qel-Droma’nın karşısına çıktı ve onları yeni Sith Lordları ilan etti. Böylelikle Sith Savaşı’nın da başlamasına sebep oldu.