Ewok Köyü

Endor’un en eski ormanlarının kararmış gölgelerine girdiğinizde, yüksekte oluşan kabile davullarının ritimli vuruşlarını duyabilirsiniz.

ewok-koyu_swe

Burası çok küçük olan ve ağaçlarda yaşayıp evlerine Endor adı veren yerli Ewok’ların ülkesidir. Büyük gelişmiş teknolojiye rağmen yine de Endor ağaçlarının yükseklerindeki etkileyici köyler dikmişlerdir.

Ewok’lar yüksek evlerine ulaşmak için ip merdivenler,sallanan sarmaşıklar ve tahtadan yolların karışımını kullanırlar. Orada,canlı ağaçların oyuklarında samandan dam örtüleriyle basit kulübeler ve kapılar için hayvan derisinden perdeler vardır. En büyük kulübeler şef, tıp adamı ve Yaşlılar Konseyi gibi Ewok yöneticilerine ayrılmıştı.