Coruscant

image

Coruscant, başlagınçtaki adıyla Notron. Coruscant bir gezegen-şehir ya da ekümenopolistir. Yaklaşık bir trilyon nüfusu bulunan Coruscant da bir gün 24 saat ve bir yıl 368 gündür. Coruscant, Galaktik Çekirdek bölgesinde bulunan eski tarihlerden beri politik açıdan en önemli gezegendir. Coruscant Galaktik Cumhuriyet’in (eski cumhuriyet), Galaktik İmparatorluk’un, Yeni Cumhuriyet’in, Yuuzhan Vong İmparatorluğu’nun ve Galaktik Birlik’in değişik zamanlarda başkentiydi.
Coruscant, Galaksinin merkezi ve en önemli noktası olarak kabul edilirdi. Bunun örneklerinden biri de hiper uzay kordinaatları (0,0,0)dır. Yani galaksinin merkezindedir. Galaksinin ticaret yolları gibi en önemli bir çok yolları Coruscant’tan geçmektedir. Bu ticaret yolları zamanla Coruscant’ı zengileştirmiş ve söz sahibi bir gezegen haline getirmiştir. Coruscant da tek bir dağ, deniz, orman gibi doğa örneği bulunmamakla beraber gezegenin yaşayan sakinleri, gezegenlerinin tamamıyla bulutlara kadar uzanan binalara sahip olmanın gururuylan övünürler.

Toplum
Bir çok canlı türüne ev sahipliği yapan Coruscant nüfusunun çoğunu insanlar oluşturur. Gezegenin doğal türleri zamanla kaybolmuştur. Eski Cumhuriyet döneminde sayıları azda olsa gezegenin alt kısımlarında yaşamaktaydılar. Gezegen zamanla insanların evi haline gelmiştir. Çoğu insan burada doğmamış olsa bile, Coruscant’ı kendi gezegenleri olarak kabul etmektedir.

Siyasi Yaşam
Coruscant politik hayatın merkezidir, çünkü Galaktik Senato burada bulunmaktadır. Galaksideki gezegenlerin yöneticileri, senatoda yapılan toplantılar için sık sık Coruscant’a gelmektedir. Bu yüzden Coruscant siyasi açıdan sıkça olay yaşanan bir gezegendir. Galaktik hükümetin merkezi olan Coruscant’ta siyaset ve hükümet giderek büyüdü. Bu büyüme yolsuzlukları da önemli ölçüde arttırmış oldu. Ayrıca Galaktik Senato’nun yanı sıra Jedi Tapınağı da Coruscant da bulunmaktadır.

Kanunların Uygulanması
Gezegenin en eski polis ekiplerinden olan Coruscant Security Force (CSF), Eski Cumhuriyetten, Galaktik İttifak’a kadar uzun yıllar boyunca kanunların uygulanmasında görev aldı. Eski Cumhuriyet döneminde Senato Muhafızları ve Jedi Barış koruyucuları birlikte çalışsalarda, polisler gezegenin nihai kontrolünde her zaman yer aldılar. CSF, çevre gezegenlerden gelen yardım çağrılarınada yanıt vererek yardımda bulunmuştur. Düzenli devriyelerin olan bu polisler, teröre karşı operasyonlarda, casusluk araştırmalarda, kamu bozuklularına karşı, gezegendeki düzenin korunması adına bir çok çalışmada bulunmuştur.
İlerleyen yıllarda her ne kadar insan polisler, dedektifler, yer altı polisleri ve özeli birimler olsa da bunların yerini droid polisler almaya başlamıştır.

Halk Sağlığı ve Güvenliği
Coruscant Sağlık Yönetimi’nin görevi halkı çeşitlik hastalıklardan ve büyük şehirlerde yayılabilir enfeksiyonlaradan korumaktı. Sağlık Yönetim birimi bu konuda önlem alabilmek için yeni gelen göçmenler için aşı uygulaması geliştirmiştir. Toplumun sağlığının devamını sağlayabilmek için sağlık merkezleriyle birlikte çalışmışlardır.
Coruscant da yangın söndürme, kurtarma ve temizle Coruscant Kurtarma Ekibi tarafından yapılırdı. Her bölgeye ait ayrı ekipler bulunmaktaydı. Bu ekip kötü eğitimli ve ödenen ücret az olduğu için drodilerin çalışmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Coruscant’a yangın söndürme ekipleri vardı; Onlar, Firespeeders kullanır, ateş ve radyasyon geçirmez özel kıyafet giyerler. Yagın söndürmek içinse el hortumlarının bağlandığı sırt çantalı, yangın söndürücüler kullanırlardı.

Eğlence ve Spor
Coruscant’ın halk ve ziyaretçiler için bir çok cazibesi vardı. Gezegende Galaktik Opera, Galaktik Müze ve Anıt Plaza gibi turistlerin ziyaret edebileceği bir çok yapı bulunmaktadır. Chin-Bret Galaktik Cumhuriyetin son yıllarında Coruscant da en popüler sporlardan biriydi. Bunların yanı sıra gezegen de bir çok eğlence merkezleri ve gece kulüpleri bulunmaktadır.

Hayvan Türleri
Kaçak hayvanlar gezegendeki en vahşi hayvanların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu hayvan türleri evcilleştirmek için vahşiydiler ve çoğunluğu hayvan tüccarları tarafından serbest bırakılmıştır. Bazı yırtıcı hayvanlar kaçmadan önce sahiplerini öldürmüştür. Bu canlılar anavatanlarında olmasalar bile uzun ömürlü bir yaşam sürmeyi başarmışlardır. Wampas gibi bazı hayvan türleri adapte olmuş ve gezegenin soğuk bölgelerine göç etmişlerdir. Gezegenin alt seviyeleri ise Anoobas, Saw-Toothed Granks, and Veermoks gibi tehlikeli yaratıklar tarafından istila edilmiştir. Bu yaratıklar bazen alt seviyede yaşayan insanlari için geceleri çok tehlikeli olmuştur.