Amiral Ackbar (GE)

”Gelgitler yavaşlayacak, girdaplar küçülüp kaybolacak, karakana’lar korku içinde kaçıp saklanacaklar. işte amacına odaklanmış bir bireyin gücü budur.”

Mon Calamari filozofu Toklar yedi yüz yıl önce bu sözleri yazdığında adeta Amiral Ackbar’ın olağanüstü kariyerinin kehanetini yapıyordu. Galaksideki tartışmasız en meşhur Mon Calamari olan Amiral Ackbar başarılarla dolu ve hizmetle geçen bir ömürden sonra nihayet emekliye ayrıldı.

Ackbar daha genç yaşında gelecek vaat ediyordu. Okuldan mezun olur olmaz yüzen Mon Calamari şehirlerinden Mercan Şehri’nin Yönetici Calamarian Konseyi’ndeki temsilciliğine atandı. Bu görevdeyken gezegeninin derin uzaya yaptığı pek çok keşif görevine sponsorluk da yaptı. İmparatorluğun yükseldiği yıllarda Konsey Lideri oldu ve gezegeni tehdit etmeye başlayan İmparatorluk’la barışçıl anlaşmalar yapmaya çalıştı. Fakat bunları dikkate almayan İmparatorluk hem Mon Calamari, hem de Quarren ırklarını köleleştirdi ve gezegenin kaynaklarından faydalanmaya başladı.

Bunun üzerine Ackbar tarafından tohumları atılan bir direniş hareketi geçici olarak da olsa İmparatorluğu gezegenden kovalamayı başardı. Fakat İmparatorluk çok sert tepki gösterdi ve Ackbar da yakalanarak o sırada yıldızı hızla yükselmekte olan Moff Tarkin’in yanına zorunlu yardımcı olarak verildi.

Ackbar Tarkin’in şahsi kölesiyken çok sessiz ve kaderine boyun eğmiş bir görünüme büründü, fakat bir yandan da elinden geldiğince çok İmparatorluk askeri sırrını öğrenmeyi başardı. Daha gelişme aşamasındayken Ölüm Yıldızı Projesi’nden haberi oldu. Yavin Savaşı’ndan bir kaç ay önce Asi ajanları Tarkin ve Ackbar’ı taşıyan mekiğe Eriadu yakınlarında saldırdılar. Tarkin’i öldürmeyi başaramadılar, fakat Ackbar’ı kurtardılar.

Halkıyla tekrar temas kurup Mon Calamari Filosu’nun Amirali rütbesini aldıktan sonra Ackbar Asi İttifakı’nın da gayri-resmi bir üyesi oldu. Çok sayıda Mon Calamari de onu takip etmekte gecikmedi ve dev Yıldız Kruvazörlerini İttifak’ın hizmetine sundular. Ackbar’ın İmparatorluk taktikleriyle ilgili bilgileri, Yavin’den yaklaşık bir ay önceki Turkana Savaşı gibi erken zaferle de çok faydalı oldu. İlk Ölüm Yıldızı’nın yok edilmesinden bir süre sonra Ackbar ve Calamari Konseyi Daluuj’da yoğun bir İmparatorluk avının hedefi oldular, fakat hayatta kalıp Asi İttifakı’na resmen katıldılar. Ackbar Yavin üssünün tahliye edilmesine yardımcı oldu ve Verpine ırkıyla beraber B-Wing yıldız savaşçısını geliştirdi. Bundan etkilenen ve General Garm Bel Iblis’in ittifak’ı terk etmesinden sarsılan Mon Mothma Ackbar’ı tüm Asi silahlı kuvvetlerinin başkomutanı yaptı.

Ackbar en büyük zaferini Endor’da kazandı ve ele geçirdiği avantajı sonuna dek kullanarak takip eden bir kaç yılı İmparatorluk artıklarını birer birer elimine etmekle geçirdi. Kashyyyk Savaşı’nda bire bir karşılaşmada Büyük Amiral Syn’ı yok etmeyi de başardı.

Amiral Ackbar Endor’dan 3 yıl sonra, Coruscant’ı nihayet İmparatorluktan kurtaran savaşı da yönetti ve takip eden aylarda Savaş Lordu Zsinj yüzünden iki kişisel darbe yedi: Önce yeğeni Jesmin Ackbar Zsinj’in güçlerine karşı savaşırken öldü, sonra da Zsinj tarafından beyni yıkanmış sadık bir yardımcısı onu öldürme girişiminde bulundu.

Politik rakibi Borsk Fey’lya tarafından yürütülen bir karalama kampanyasına rağmen Ackbar Thrawn ve Amiral Krennel’in yenilgilerinde önemli rol oynadı. Fakat takip eden iki yıl onun için çok üzücü ve yıpratıcı gelişmelere tanık oldu. Önce yeniden hayata dönen Palpatine’in güçleri Coruscant’ı geri alıp Mon Calamari’de de büyük yıkıma sebep oldular, sonra da İmparatorluk ajanları tarafından sabote edilen kendi kullandığı gemisi Vortex’teki Rüzgar Katedrali’ne çakılarak yüzlerce Vor’un ölümüne sebep oldu. Ackbar hayatta kaldı ama tüm bunlardan kendisini sorumlu tutarak görevden çekildi. Leia Organa Solo onu terar göreve dönmeye ikna etti ve Ackbar tam zamanında iş başı yaparak rastgele her yere saldırılar düzenleyen Amiral Daala’yı yenilgiye uğrattı.

Endor’dan 12 yıl sonraki Kara Filo Krizi sırasında kamuoyunun fikrinin cani yevetha ırkına karşı dönmesinde önemli rol oynadıktan sonra Amiral Pellaeon’un yeni bir dizi saldırı başlatan güçlerine karşı Cumhuriyet Süper Yıldız Destroyeri Guardian liderliğindeki bir filoyla cevap verdi. Bu savaşlardan sonra İmparatorluğun son filoları da nerdeyse sıfırı tükettiler ve İmparatorluk artık barışa yanaşmak zorunda kaldı. Ackbar Corellia Krizi’nin çözülmesinde de etkili oldu.

Endor’dan 15 yıl sonra gelen Cumhuriyet-İmparatorluk barış antlaşması sayesinde Ackbar nihayet aradığı huzurlu hayata kavuştu. Bir kaç kriz dışında vaktinin çoğunu politika ve anılarını yazarak geçirdi, fakat Borsk Fey’lya’nın Cumhuriyet başkanı olması onu tiksindirdi ve Ackbar Yuuzhan Vong istilasının başlamasından az önce kalan tüm görevlerinden emekli olarak Mon Calamari’ye çekildi. Fakat tüm galaksiyi kasıp kavuran Vong istilasına uzun süre kayıtsız kalamazdı ve Cumhuriyet’in onun liderliğine ihtiyacı vardı.