Black Sun

Black Sun, binlerce yıldır var olan ve etkisi ve gücü giderek artan galaksi çapında devasa bir suç organizasyonuydu. Blacks Sun bu kadar büyük ve karmaşık bir organizasyon olmasına rağmen daima gizliliğini korumayı başarmış ve Eski Cumhuriyet ile İmparatorluğun gölgelerinde var olmuştu.

Bu hükümetlerin gücünün eriştiği her yere ve her şeye Black Sun da bir gölge hükümet gibi erişebiliyordu. Yeraltı dünyasından olmayan çok az kişi Black Sun adını bile işitmişti. Organizasyonun pek çok endüstriyel kuruluş, hükümet ve suç örgütlerine sızmış casusları, çifte ajanları ve sabotörleri vardı. Galaktik İç Savaş döneminde, galaksinin kaosa sürüklendiği ve İmparatorluğun gücünün en çok hissedildiği günlerde Black Sun da Prens Xizor’un liderliğinde altın çağını yaşadı. Asi ittifakı ve imparatorluk içine sızmış çalışanları da vardı.

Black Sun akla gelecek her türlü kirli işte faaliyet gösteriyordu ve pek çok görünüşte korkulan ama aslında daha ufak organizasyona da hükmediyordu. Kumar, silah kaçakçılığı, kaçakçılık, politik yozlaştırmalar, cinayet, rüşvet, köle tüccarlığı, spice kaçakçılığı, isyanları ve devrimleri destekleme…. Black Sun’ın faaliyetleri saymakla bitmezdi. Ve Dış Halka’dan Galaktik Merkez’e, Corporate Sector’den Vahşi Uzay’ın sınırlarına dek pek çok bölgede üsleri vardı. Hutt’lar bile Black Sun’ın gölgesinde kalmışlardı.

Black Sun suç örgütü bir büyük lider, ve sadece ona rapor veren ve kendileri de büyük çaplı birer suç lordu olan 9 ”vigo” denilen ast tarafından yönetiliyordu, ve bu güç piramidinden aşağı doğru inildikçe daha pek çok bölüm lideri bulunuyordu. Black Sun’ın hayatta kalma anahtarı gizlilikti-çoğu zaman çalışanlar kimin için çalıştıklarını bile bilmiyorlar, biraz yetki sahibi olan bölüm patronları da diğer meslektaşlaeınının yerleri ya da faaliyetleri hakkında bilinçli larak gölgede bırakılıyorlardı.

Palpatine’in Yüce Başkan olmasından kısa bir süre önce Black Sun en büyük krizlerinden birini yaşamıştı. Darth Sidious örgütü gelecekteki planlarına bir engel olarak görüyordu ve Black Sun’ın tam olarak yok edilmese bile şimdilik kaos içine sürüklenmesini istiyordu. Bu işle öğrencisi Darth Maul’u görevlendirdi. Takip eden olaylar tanık neredeyse hiç kalmadığı için gölgede kaldı, fakat bilinen şey, Darth Maul’un Ralltiir’deki Black Sun genel karargahından ayrıldığında arkasında hem Black Sun lordu olan Lex’i, hem 9 vigo’nun tamamını, hem de yüzlerce Black Sun çalışanını ve askerini ölü olarak bıraktığıydı.

Bu güç boşluğuna Prens Xizor girdi ve örgütü adeta yeniden yarattı. fakat o öldükten sonra, Endor Savaşı’nı takip eden yıllarda Black Sun çeşitli grup ve kişilerin girişimlerine rağmen tam olarak diriltilemedi ve eski halinin bir gölgesi olarak kaldı. Fakat Endor’dan 7 yıl kadar sonra örgütün başına geçen esrarengiz bir kişilik olan Y’ull Acib, bir takım komplolarla galaksideki gidişat üzerinde önemli fakat karanlıkta kalmış bir rol oynadı.

Endor’dan 20 yıl sonra ise örgüt bu sefer bir başka patron ve kimlik altında tekrar su üstüne çıktı ve bu sefer tamamen yok edildi. Ya da öyle sanılıyordu…