Alpha Blue

Alpha Blue, Amiral Hiram Drayson komutasındaki çok gizli Yeni Cumhuriyet istihabarat organizasyonunun kod adıydı.

Mon Mothma tarafından gerketiğinde diplomatik engellerin ve hükümet protokollerinin etrafından dolaşıp çalışması için yaratılan Alpha Blue’nun varlığı resmi olarak kabul edilmiyordu. Sadece Yeni Cumhuriyet devlet başkanı ve bir avuç yüksek rütbeli komutan bu örgütün varlığından haberdardılar.

Alpha Blue’nun adamları bir anlamda Cumhuriyet’in iyi ”kirli adamlarıydı”. Fakat yaptıkları iş çok önemliydi ve örgüt pek çok varlığını haklı çıkararak faaliyette kalmayı sürdürdü. Alpha Blue Yeni Cumhuriyet liderleri için ekstra bir çift göz ve kulak olarak işlev görüyor ve ismi saklı kaynaklardan bilgi topluyordu. Amiral Drayson ve adamları özellikle saldırgan Yevetha ırkının sebep olduğu Kara Filo Krizi sırasında büyük yararlık gösterdiler.