Jakku

image

Jakku, Outer Rim (dış halka)’da yer alan ve Rey’in bir çocuk iken bırakıldığı çöl gezegeni. Endor savaşından tam 1 yıl 4 gün sonra gerçekleşen imparatorluk ve yeni cumhuriyetin en büyük savaşlarından birinin de ayrıca gerçekleştiği gezegendir. Galaktik imparatorluk yenilmiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır.