Gamorrean

gamorrean-sw-evreniHayvanî, sert ve domuzumsu Gamorreanlar, bir dış halka gezegeni olan Gamorr‘dan gelirler. Yeşil derileri, domuz burunları, kocaman azı dişleri ve küçük boynuzlarıyla Gamorreanlar tamamen güçlerine ve öfkelerine güvenirler. Gamorr tarihi her zaman savaşlarla doludur. Erkekler, küçüklükten savaş için , kadınlar ise çiftçilik, avcılık ve toplayıcılık için eğitilirler. Gezegenleri keşfedildikten beri, birçok Gamorrean galaktik sosyeteye karışmayı başardı. Teknolojiden yoksun, ilkel ve vahşi kültür, insanların 25.000 yıl önceki endüstri öncesi dönemlerine benzer. Fiziksel olarak kuvvetli olan Gamorreanlar, iyi birer işçi, bodyguard veya paralı asker olabilirler. İlkel arbede silahlarını tercih ettiklerinden, teknojik ve menzilli silahlarla pek ilgilenmezler.

Kişilik, Karakter Özellikleri

Gamorreanlar, hayvanî, sert ve onurludurlar. Onlar fiziksel kabiliyetlerine güvenirler ve bir düşmanla savarak gelen ölüme üzülmezler. Açıkça üstün rakipler karşısında korkuya kapılabilirler, lakin böyle bir durum sözkonusu olduğunda bu tedbirli ve rasyonel bir davranıştır.

Fiziksel Özellikleri

Gamorreanlar genellikle 1.8 metreden uzundurlar. Kalın yeşil deri, güçlü kasları barındırır. Hafif kısık gözler, geniş bir domuz burnu, azı dişleri ve küçük boynuzlar her Gamorreanda bulunan özelliklerdir.

Gamorrean’ların Anavatanları

Endüstri öncesi, tarımsal gezegen Gamorr.

Dilleri

Gamorreanlar, Gamorrean dilini konuşabilirler. Bu dilin yazılabilir bir formu bulunmamaktadır. Ayrıca diğer dilleri anlamayı öğrenebilirler. Fakat her dili konuşamazlar.

Bazı Gamorrean İsimleri

Gartogg, Jubnuk, Ortugg, Ugmush, Venorra, Warlug.

Maceracılar

Gamorreanlar çeşitli sebeplerden dolayı anayurtlarından ayrılırlar. Bazıları köle olarak alınır ve kaçarlar. Kimisi de satın alır. Bazıları bodyguard, paralı asker yada profesyonel asker olarak iş bulabilir. Galaksinin neresinde olduğu farketmez, Gamorrean daima savaşır, sadece düşman konusunda bazen tereddüte düşebilir. Gamorrean kahramanlar soldier (asker) yada fringer classlarını (sınıflarını) seçebilir. Bu güne kadar Gamorrean bir Force (güç) kullanıcısına rastlanmamıştır.

Gamorrean Irkının Özellikleri

  • Gamorreanlar oldukça kuvvetlidir. Fakat düşünmeyi ve çevikliği beceremezler.
  • Diğer orta-boy yaratıklarda da olduğu gibi Gamorreanlar da boyutlarından dolayı bir artı yada eksi almazlar.
  • Gamorrean temel hızı 10 metredir.
  • Bir Gamorrean ilk seviyede, Weapon Group Proficiency ( Primitive Weapons ) (Silah Grubu Yeterliliği [ İlkel Silahlar ]) ve Weapon Group Proficiency ( Simple Weapons ) (Silah Grubu Yeterliliği [ Basit Silahlar ]) featlerini (marifetlerini) alır. Bunların yanında oyuncunun seçtiği classsın (sınıfın) sahip olduğu silah yeterlilikleri bunlara eklenir.
  • Gamorreanlar oldukça iyi bir fiziksel dayanıklılığa sahiptirler.
  • Gamorreanlar ilk seviyede Power Attack (Güçlü Saldırı) featini (marifetini) alırlar.
  • Gamorrean konuşabilme.