Echo Üssü

Yavin 4’deki Massassi karargahını boşalttıktan sonra , Asi İttifakı’nın çekirdek grubu Hoth gezegeni üzerinde Echo üssünü kurdu.

İttifak mühendisleri buz gezegenin sıfırın altındaki soğuğuna karşı teknolojilerini adapte etmek için durmaksızın çalıştılar. Teknisyenler T-47’leri zamanında yetiştiremedikleri için asiler devriyeye çıkmak için gezegenin yerlisi olan TaunTaun’ları evcilleştirdi.

echo-base_Swe

Echo üssünün sinir sisteminin merkezi karanlık kumanda odasıydı. General Rieekan askerlerine emirlerini buradan veriyordu. Burada, ittifak tarayıcı operatörleri Hoth üzerine asi keşifçiler tarafından yerleştirilmiş alıcılardan gelen bilgileri inceliyorlardı.

Echo üssü, imparatorluk bombardımanına karşı kayabilecek kadar güçlü bir enerji kalkanı tarafından korunmaktaydı. İmparatorluk Hoth sistemine vardığı zaman, asiler kalkanı çalıştırıp imparatorluğu yer savaşına zorladılar. Asiler hızla personeli ve ekipmanlarını yıldız savaşçıları eşliğindeki nakliyat gemileriyle tahliye ettiler, bu sırada yere konuşlandırılmış dev bir Ion silahı koruma ateşleri yaptı.

Nakliye gemileri geri çekildikçe, yerdeki asi kuvvetleri ve kar speeder’ı bölükleri imparatorluk güçlerini oyalayarak onlara zaman kazandırdı. Asi askerleri karlı hendeklerin içinden, onlara doğru yaklaşan imparatorluk kuvvetlerine karşı taretlere yerleştirilmiş lazer silahları ve blaster tüfekleriyle ateş açtılar. Ama imparatorluk yürüyücüleri durdurulamıyordu. Asiler oradan ayrıldı ve Echo üssü istila edildi.