Star Wars Kronolojisi

Yıldız Savaşları’nın bu eşsiz kronolojisini sizler için topladık. İşte Yıldız Savaşları’nın bilinen ve bilinmeyen tarihi…

Kronoloji’yi daha verimli kullanmak için bölümler arası geçişleri kolayca sağlayan bölümlerin üzerindeki linkler ile istediğiniz bölüme hızla gidebilirsiniz. Bunun için aşağıdan istediğiniz bölümün ismine tıklayın.

Kronolojide fark edeceğiniz üzere ilk Yıldız Savaşları filmindeki Yavin Savaşı’nı “Milad” olarak kabul eder şekilde hazırlandı, yani YSÖ ve YSS Yavin Savaşı Öncesi ve Yavin Savaşı Sonrasını ifade etmekte.

Bölüm 1 – Başlangıç: Evrenin Doğuşu Akıllı canlıların gelişimi

Bölüm 2 – Cumhuriyetin Doğuşu: Cumhuriyetin doğuşu ve Jedi düzeninin kuruluşu. Hyperdrive’ın keşfiyle galaksinin sınırlarının büyümesi.

Bölüm 3 – Sith İmparatorluğu’nun Yükselişi ve Çöküşü: İlk Sith Lordlarının Yükselişi ve Daragon kardeşlerin maceraları.

Bölüm 4 – Sith Savaşı: Qel-Drome Kardeşlerin Maceraları ve Nomi Sunrider. Cumhuriyet’in Exar Kun tarafından yönetilen Sith İmparatorluğuyla Savaşa girmesi.

Bölüm 5 – Genişleme Dönemi: Cumhuriyet barış, genişleme ve bir çok kültür ve uygarlığı çatısı altına aldığı altın döneme girer. Yeni bir Sith düzeni ortaya çıkar fakat kısa zamanda bastırılır.

Bölüm 6 – Cumhuriyetin Çöküşü: Cumhuriyet, iç çatışmalar, hırs ve çürüme yüzünden prestij ve güç kaybına uğrar.
Yeniden doğan Sith düzeni Cumhuriyeti ve Jedi’lar çökertmeyi planlarken, uzaklarda biryerde Cumhuriyetin kurtarıcsı ya da felaketi olabilecek küçük bir çocuk büyümektedir…

Bölüm 7 – Karanlık Zamanlar: Binlerce jenerasyon boyunca, Jedi Şövalyeleri Eski Cumhuriyette adalet ve barışın koruyucularıydılar.
Karanlık zamanlardan önce… İmparatorluktan önce… “Obi-Wan Kenobi”

BÖLÜM 1: BAŞLANGIÇ

-13,500,000,000 YSÖ

Büyük Patlama. Büyük boşluktan evren ve onun galaksileri, yıldız sistemleri ve güneşler idoğdu. Milyarlarca yıllak bir süre içinde gezegenler oluştu ve gittikçe karmaşıklaşan organizmaların düzenli gelişimiyle yaşam ve buna bağlı olarak Güç ortaya çıktı. Güç en küçük molekülden en büyük yıldıza kadar herşeyin içinde mevcuttu. Bütün yaşam biçimlerinin hücrelerinin içinde, gücün algılanmasını sağlayan mikroskopik yaşam formları Midichlorian’lar bulunuyordu. Bu yaşam formları güçle bağlantı kurar ve onun iradesini yansıtır.

Güç doğanın mutlak bir parçasıdır – tıpkı enerji ya da madde gibi. Fakat ölçülemez ya da analiz edilemez. Güç, evrenin fizik kurallarına (qualities) göre değerlendirilmemelidir. Fizik kanıunları gözlemlenebilir, teknoloji kolayca kontrol edilebilir. Güç ne bir şey tarafından kontrol edilir ne de kendisi kontrol edicidir. O hayatın bir parçasııdr. Kontrol edildiğini ya da ettiğini düşünmek bir insana component hücrelerini kendisinin mi kontrol ettiği ya da hücrelerin mi onu kontrol ettiğini sormak gibi birşeydir. Güç zeki yaşamın ortaya çıkmasııyla mı var oldu ya da, zekanın evrimini o mu başlattı bilinmemektedir. Jedilar için bu önemli değildir. Gücün varlığını bilmek yeterlidir.

-5,000,000,000 YSÖ

Star Wars galaksisi oluştu.

Galakside tahmini 400.000.000.000 yıldız bulunmaktadır. Bu sayının yarısı yaşamı destekleyecek özelliklere sahiptir. %10’unda yaşam kendiliğinden gelişmiştir ve binde birinde akıllı canlılar türemiştir.

Galaksinin uzunluğu 120.000 ışık yılı kadardır.

Oluşan ilk yıldız Cularin sistemindeki Morasil’dir. Bu yaşlı yıldız nerdeyse galaksinin kendisi kadar yaşlıdır. Partneri Termadus da artık beyaz bir cüce yıldız haline gelmiştir. Morasil den daha genç olmasına rağmen, o da ömrünü tamamlamak üzeredir.

-3,000,000,000 YSÖ

Rafa sisteminde Sharu adındaki eski bir ırk gelişmeye başlar. Teknolojik gelişmede üstünlük gösterirler, sistemlerinde bir çok mükemmel yapı ve anıtlar inşa ederler. Onların soyundan “Toka” ırkı ürer.

-2,000,000,000 YSÖ

Oseon Sistemi ortaya çıkar. Teorilerden birine göre sistemin çok yakınından geçen bir yıldızın çekim gücü gezegen oluşum prosesini bozar ve Oseon Astreoid Kuşağı oluşur.

-10,000,000 YSÖ

Bu dönemde Tatooine verimli ve sularla kaplı bir gezegendir. Bilinmeyen nedenlerden dolayı, su buharlaşır ve bütün gezgen büyük bir çöl haline gelir.

Esseles gezegenindeki Volkanik hareket sona ermeye başlar.

-7,500,000 YSÖ

Yavin Sistemi Oluşur.

-4,000,000 YSÖ

Mon Calamari’nin dev istridyelerinin evi olan Dev İstridye vadisi oluşmaya başlar. Bu Vadi’nin Calamari Bilgi Bankalarının temeli olduğu söylenir.

-3,000,000 YSÖ

Vinsoth gezegenine çarpan bir astreoid, gezegendeki büyük memelileri yokeder. Küçük türler yaşamayı başarır ve Chevin türünü oluştururlar.

-2,006,200 YSÖ

Columus gezegenindeki canlılar bu çamurdan oluşan dünyaya uyum sağlamak için evrim geçirirler. Columi’lerin ataları, yüzgeçli ayaklarıyla büyük karınları sayesinde sürünerek yaşamlarını sürdüren otçul sürüngenlerdir. Daha sonra ağaçlardaki meyva ve yaprakları yiyebilmek için ayakları üstünde durabilme yeteneğini geliştirmişlerdir.

-2,004,200 YSÖ

Columi, yumurtalarını yırtıcı hayvanlardan korumak için ağaçlara bırakmaya başlar. Bu gelişimin ardından Columiler tamamen ağaçlarda yaşamaya başladı.

-2,000,000 YSÖ

Beggar Kanyon’u (Beggar’s Canyon), üç nehrin bir vadide buluşması üzerine Tatooine’de oluştu.

Columi galaksideki ilk yıldızlar arası yolculuk yapan ırklar arasna girerler. Diğer dünyalarda barbar ırklarla karşılaşınca hayal kırıklığına uğrayan Columi bir süre sonra uzay yolculuklarına son vererek Columus’a geri döner. Önlerindeki bin yıl kendilerini meditasyon ve bilime adarlar.

Kashyyyk gezegenindeki acımasız hayatta kalma mücadelesi başlar. Wookielerin ataları gibi daha yükseğe tırmanabilen türler yaşamlarını sürdürebildiler. Yüzeyde kalan canlılar ya ölümcül savunma sistemleri geliştirdiler ya da yok oldular.

Sullustanlar Sullust gezegeninde, karanlık ve labirent benzeri ortamlarda ortaya çıktı ve gelişmeye başladı. Labirentler onlara yanılmaz bir yön bulma yeteneği bahşetti. (Bir Sullustan bir kere bir yolda seyahat ettiğinde, yolu bir daha asla unutmaz). Bu yetenek uzay yolculuğuna kadar uzandı. Bu sayede Sullustanlılar Yön Bulucu olarak haklı bir ün kazandı.

-1,000,000 YSÖ

Hutt’lar, beyaz cüce Ardos’un yörüngesindeki kurak ve küçük gezegen Varl’da ortaya çıktılar. Hutt efsanlerine göre, hem kendileri hem de Varl büyük bir trajediden sağ çıkmayı başarmışlardı. Varl bir zamanlar verimli, ormanlarla kaplı bir gezegendi, gökyüzünde iki güneş birden parlıyordu. Ardos ve Evona. Hutt mitolojisine göre iki güneş, tanrı olarak kabul ediliyordu. İki tanrı sistemi Evona bir kara deliğin tuzağına düşüp ortadan kaybolana kadar barış içinde yönettiler. Diğer gezegenler onun ölümünün yasını tuttu ve birbirlerine ve diğer astreoidlere çarparak sistemi yok etmeye çalıştılar. Ardos, hem partnerinin hem de diğer gezegenlerin kaybı karşısında kendi kendini yok etmeye başladı, ve beyaz bir cüca yıldıza dönüştü. Bu hikaye Hutt’ların kendilerini ne kadar üstün bir tür olarak gördüğünü göstermesi açısından önemlidir. Bu kadar yıkım karşısında bile ayakta kalabildiklerine göre, onlar da tanrı olmayı hakketmişlerdir. İmparatorluk astronomları bu hikayedeki bir çok imkansızlığa dikkat çekerler ama Ardos’un etrafında yalnızca Varl’ın bulunduğu doğrudur. Ve bir çok da küçük astreoid bulunmaktadır. Daha akla yatkın bir açıklamaya göre şiddetini yalnızca kendilerinin hayal edebileceği bir iç savaşla Hutt’lar gezegeni kendileri yoketmişlerdir. Nasıl olduysa hayatta kalmayı başarmışlar, çorak ve ıssız Varl’ı terkedip, Y’Toub sistemindeki Nal Hutta’ya göç edecek teknoloji ve gücü elde etmeyi de başarmışlardır. Nal Hutta’nın bulunduğu bölge şimdi “Hutt Alanı” olarak adlandırılmaktadır.

Bir çeşit böcek ırkı olan Killiks Alderaan gezegeninde gelişmeye başlar. Killikslerin üç parmaklı pençelere sahip olan dört kolu ve uzak mesafeler atlamayı sağlayan iki güçlü bacakları vardır. Binlerce yıl sürecek kovan benzeri şatolar inşa etmişlerdir.

Bir Sith İç Savaşı çıkar.

Corellia sistemi bilinmeyen bir ırk tarafından gezegenler arası iticiler kullanılarak yaratılır. İnsansı bir ırk bunu takip eden milyonlarca yıl içinde yavaşça orda gelişir. İticiler her Corellia gezegeninde yerin altında gömülü bulunmaktadır. Görünürdeki tek parça, daha sonra Corellia’ların Merkez Nokta “Centerpoint” adını taktığı uzay istasyonudur. Bir teoriye göre Centerpoint istasyonunun orjinal yaratıcıları, istasyonu, kendi güneşleri yokolunca inşa etmişlerdir. Corell yıldızına ulaştıklarında, yeni bir yaşam kurabilmek için gezegenleri yörüngeye sokmuşlardır. Her gezegendeki itici, ana iticiye gezegenleri yörüngede tutmak için yardım edecektir.

Corellia sistemini yaratan bilinmeyen ırk Kessel yakınlarındaki Maw diye adlandırılan kara delik bölgesinin ortaya çıkmasından da sorumlu olabilirler.

-999,989 YSÖ

Dr. Corellia Antilles’e göre, bu dönemde bilinen galaksi tarihi kayıtları tutmaya başladı. Bu kayıtlar Yeni Cumhuriyet tarihçileri tarafından deşifre edilemedi.

-999,975 YSÖ

Sernpidal gezegeninin ayı Dobido, yörüngede dolaşmaya başlar.

-500,000 YSÖ

Devaron ırkı, uzay yolculuğunu gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşır.

-499,989 YSÖ

Dr. Corellia Antilles’e göre, bu dönemde bilinen galaksi Yeni Cumhuriyet tarihçileri tarafından deşifre edilebilen tarihi kayıtları tutmaya başladı.

-300,000 YSÖ

Gree Medeniyetinin doruk noktası. Kafadan altı bacaklı, büyük gri yaratıklar olan Gree’ler’in ağızları yoktur, gözlerinin altındaki katmanları sesli iletişim araçları olarak kullanırlar. En öndeki dokungaçlar, eşyaları hareket ettirmek için, ortadaki dokungaçlar ise ağır işler için kullanılır. Arkada kalan iki dokungaçsa hareket etmelerini sağlar. Gree medeniyeti çok eskidir. Galaksinin geri kalan kısmına çok yabancı bir teknolojiye sahiptirler, bu teknolojinin temelleri müzik ve Gree fizyolojisidir. Teknolojik görüşleri yanlıdır ve Gree halkı droidler ve bilgisayarları önemsiz bulur ve kullanmak istemezler. Buna rağmen gelişmeye açık olmadıkları için, kendi teknolojilerine kurban düşmüşlerdir. Hayat uzatan teknikler geliştirmeleri, düşüşlerini hızlandırmıştır, bir süre sonra geliştirdikleri hiç bir aletle ilgilenmemeye ve kullanmamaya başlamışlardır. Bunnu arkasından kendilerini galaksiden soyutlamışlardır.

-100,000 YSÖ

Sith ırkı kendi kültürlerini ve medeniyetlerini geliştirmeye başlar. Daha sonraları, galaksiye yayılmaya başladıklarında Sith terimi, kendi türlerinden çok, filozofileri ve öğretileri ile birlikte anılmaya başlar. Büyük bir güce sahip olmalarına rağmen güçlerini birleştirmezler. Kabileler şeklinde yaşarlar. Her kabilenin başında güvenliği sağlayan bir ya da iki büyücü bulunur.

Daha sonraları Republic City ve Imperial City olarak bilinecek olan Galactic City Coruscant’taki tüm doğal toprağı kaplar.

-95,000 YSÖ

Coruscant’ın kirli yüzünü barındıran aşağı katları, özellikle 40’ıncı ve 50’inci katlar arası bu sene son kez güneş ışığını görürler.

-50,000 YSÖ

Levethan ırkı, zeka geliştirir.

-30,000 YSÖ

Aldeeran gezegeninde dev bir meteor çarpması sonucu büyük bir göl oluşur. Gezegenin başkenti Aldera, gölün ortasındaki bir adada kurulacaktır. Meteor’un çarpması sonucunda Killik ırkı ortadan kalkar. Ünlü Alderaan Universitesi de bu şehirde kurulur. Bail Organa da Aldera’da yaşar.

-29,000 YSÖ

Phellem Sektöründe bulunan bir medeniyet olana Kashi Mer Hanedanı en yüksek seviyesine ulaşır. Gücü kontrol etmeyi ve kullanmayı öğrenmişlerdir. Kültürleri yıldızları sönüp, bütün sistemi yok edince ortadan yok olmuştur.

-27,500 YSÖ

Yüzlerce yıllık yolculuktan sonra ilk insan kolonileri Alderaan’a varır ve yokolmuş Killik medeniyetinin kalıntılarını keşfeder. Bu kolonistler arasında madenciler de bulunmaktadır ama çoğunluğu güzel bir gezegende hayatlarını geçirmek isteyen emekli olmuş iş adamları ve yüksek mevki sahipleri kişilerdir. Yeni kolonistler gezegeni yeni bir Coruscant’a çevirmek istemediklerinden şehirleri kanyon yarıklarına, kutup buzlarının altına ve sığ tuz denizlerinin kenarlarına kurmuşlardır.

-27,000 YSÖ

Taşınabilir güç hücreleri ve yüksek enerji gazlarının keşfi, ışın tüpleri olarak bilinen ilk enerji silahlarının geliştirilmesini sağlar.

-26,000 YSÖ

M’dweshuu kültü olarak adlandırılan Nikto Kardeşliği kuruldu. M’dweshuu’ya ölüm tanrısı olarak tapan kült kısa sürede kanlı bir engizisyonla büyük bir güç kazandı ve Hutt’ların Si’Klaata Cluster’ına gelmelerine kadar Kintan gezegenine hükmetti. Hutt’ların gelmesi ve Kintan’ı ele geçirmeleriyle Kült kontrolü kaybetti ve dağıldı.

Verpinelar Roche Asteroid alanını kolonileştirirler.

Klatoonian, Vodran ve Nikto ırklarını Nutt’ların daimi köleleri olarak bağlayan Vontor Anlaşması imzalandı. Hutt’lar görüşmelerde dilleri aynı anda çevirmeyi başaran Lexicon Converter adında bir alet kullandılar.

15 metre boyunda zeki, kertenkele görünümlü yaratıklar olan Morodin’ler Varonat gezegenine bir tarım kolonisi başlatmak üzere gelirler. Geniş miktardaki düzlükleri büyük bir ormana çevirir ve dev organik uzay gemilerini kendi gezegenlerine yiyecek yollamak için kullanılırlar. Buna rağmen gezegenlerin ekolojik bir felaketle karşılaştığında, Varonat’taki Morodinler tamamiyle kendi hallerine bırakılarak unutulur.

-25,200 YSÖ

Kitel Phard Hanedanı Atrisi Sistem’indeki ilkel gezegenlerden birinde gelişmeye başlar. Hanedan bütün gezegeni birleştirecek, rakiplerini ortadan kaldıracak ve bir barış ve verimlilik çağı başlatacaktır.

-25,180 YSÖ

Kraliçe Rana Mas Trehalt Duro gezegeninde doğar.

-25,130 YSÖ

Nikto ırkı, gezegenleri Kintan’ı nerdeyse yokedecek olan dört iç savaş geçirir.

-25,032 YSÖ

Cthon adındaki insanımsı bir ırk Coruscant’ın en alt katmanlarında ortaya çıkar.

-25,020 YSÖ

Correllian Sistemi hyperdrive’la tanışır. Bilinen galaksi sınırları dışından geldiği söylenen bir ırk tarafından keşfedilen Hyperdrive’ın sırları, yine aynı ırk tarafından Corellianlılara satılır. Corellia’lılar ilk hyperdrivelarını üretmeden önce bu sırlar üzerinde uzun yıllar boyunca çalışırlar.

BÖLÜM 2: CUMHURİYET’İN DOĞUŞU

-25,000 YSÖ

20 Yıllık bir araştırmanın ardından, Corellia’lılar ilk Hyperdrive’larını üretirler ve fikirlerini Coruscant ve Alderaan’ında aralarında olduğu diğer yıldız sistemlerine satmaya başlarlar. Böylece bir galaktik topluluğun ilk adımları atılmıştır.

Corellia Mühendislik Birliği kurulur.

Galaksinin keşfi başlar. Daha önceleri uzay gemileri kendi sistemlerini bile zorlukla aşabilirken, Hyperspace adı verilen ışık hızının ötesindeki boyut sayesinde, yeni bir keşif çağı açılır. İlk galaktik izciler, merkez gezegenlerden iki ayrı hyberspace rotasıyla yola çıkarlar: Perlernian Ticaret Rotası ve Corellian Run. Bu ikiz rotalar, çok yakında “the slice” (Dilim) adı verilecek olan bir uzay alanını çevrelemektedir. “The Slice” en çok bilinen ve en eski gezegenlerin çoğunu kapsamasına rağmen, bilinen galaksinin sadece küçük bir kısmını içermektedir. Perlernian Ticaret Rotası Ringai Shell’e ait olan Darpa ve Bormea sektörlerinden geçerek, sırasıyla Corulag, Chandrila, Brentaal, Esseles, Rhinnal ve Ralltiir gezegenlerini birleştirir. Arkanis Sektör’ü ve Pii sistemi de ticaret rotasından sadece yedi günlük uzaklıktadır.

Duro kültürü altın çağını yaşamaya başlar. Kraliçe Rana Mas Trehalt’ın akıllıca yönetimi altında, bilim adamları yıldızlararası yolculukla ilgili çok önemli buluşlar yaparlar.

Gezegen sistemlerinin ortak galaktik hükümeti olan Eski Cumhuriyet, Merkez Sistemde kurulmuştur. Buradan diğer uzak yıldız sistemlerine de yayılacaktır. Coruscant, Alderaan, Corellia ve Chandrila Cumhuriyetin kurucuları arasındadır.

Cumhuriyetin başkenti, hükümetin merkezi ve güçlü Jedi Şövalyelerinin evi olan Coruscant galaksideki en önemli gezegen haline gelir. Cumhuriyetin doğuşunda diğer merkez gezegenlerle birlikte olan Coruscant, daha sonra hyperdrive mekaniğinin gelişmesiyle kendini gruptan ayırmıştır. Galaktik izciler gittikçe artan uzak gezegenleri keşfederken, bir çok yabancı türü de Coruscant’a getirmişlerdir. Gezegenin nüfusu gittikçe artmaktadır. Standart navigasyon haritalarında sıfır-sıfır-sıfır koordinatları verilen Coruscant böylece Cumhuriyetin gerçek merkezi olur. Kim Coruscant’a hükmederse, galaksinin efendisi de o olacaktır.

Eski Cumhuriyet, zamandan ve uzaklıktan bağımsızdır, efsanedir. Senatonun akıllıca yönetimi ve Jedi Şövalyelerinin koruması altında büyümüş ve gelişmiştir.

Demokratik Cumhuriyetin temeli olan Galaktik Anayasa yazılır. Cumhuriyeti yönetmesi için Galaktik senato kurulur. Senatonun iç dizaynı için Lavanta rengi seçilir, çünkü bu renk daha önce hiç bir kültürde savaş, öfke ya da yas’la bağlantılı tutulmamıştır.

Galaksideki en büyük kütüphanelerden biri olan Senato kütüphanesi kurulur.

Galaktik hükümete katılan bütün insanların ve ırkları tanımlayan ve kayıtlarını tutan Galaktik Kayıt sistemi yürürlüğe girer.

Galaktik Standart zaman ölçüm birimleri Coruscant’ta geliştirilir. Bir çok gezegen kendi yerel gezegen zaman dilimlerini korurken, bütün resmi iletişimlerde ve kayıtlarda galaktik ölçüler kullanılır. Bir saatte 60 dakika, bir günde 24 saat, bir haftada beş gün ve bir ayda yedi hafta vardır. Standart bir yıl 368 gün, 10 ay ve geleneksel kutlamalar ve festivallere adanan 3 bayram haftası ve üç ayrı tatilden oluşur.

Teolojik ve filozofik bir çalışma grubu olan Jedilar bir araya gelir. Jedilar yüzyıllardır “Force” adı verilen mistik gücün farkındadır. Kendilerini “Force”a nasıl hakim olacaklarını anlamaya adarlar. Eski Cumhuriyet kurulduğunda, Jedilar gücü barış, adalet ve düzen için kullanmak üzere galaktik toplumda daha aktif bir görev almaya karar verirler. Yüce Başkanın altındaki Hukuk Departmanı’na bağlı olarak çalışan Jedilar kısa sürede barış ve adaletin koruyucuları haline gelirler. Jedi Şövalyeleri resmi olarak Ageda Sistemindeki Ossus’a yerleşirler. Gezegenler arası suçlularla savaşır, kozmik anlaşmazlıkları çözer ve galakside bir efsane haline gelirler. Söylentilere göre, ilk Jedi Şövalyeleri gücünü bu şekilde kullanması için Caamasi ırkından öğüt almıştır.

Jediların başarıları ünlerini arttırır. Gücün yardımıyla Galakside herkes tarafından saygı duyulan kimseler olurlar. Hem savaşçı, hem filozofturlar. Galakside yayılarak, cumhuriyeti ve bir çok sistemini korurlar.

Jediların ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra, genç Jediların karanlık tarafa yenik düşmelerini engellemek için uyulması gereken bir kod oluştururlar. Her zaman bilgi ve aydınlanma peşinde koşan bir Jedi Gücü “Force” asla zenginlik elde etmek ya da güç kazanmak için kullanmaz. Nefret, öfke, korku ve saldırganlık negatif enerji yaydığı için, Jedi adaylarına yalnızca “Force’la barış içinde oldukları zaman harakete geçmeleri söylenir. Jedilar problemlere barışçı çözümler bulmak zorundadır. Bazen kavga kaçınılmaz ama Jedilar yine de alternatifleri aramaktan vazgeçmemelidirler. Jediler, hareketsiz kalıp kötülün ortaya çıkmasına izin veremezler. Bir Jedi karanlığın güçlerini durdurmak için elinden gelen herşeyi yapmalıdır.

Jedilar Galaksideki barışın koruyucularıdır.

Jedilar güçlerini savunma ve koruma amaçlı kullanır, asla saldırı için kullanmaz.

Jedilar, bütün yaşam biçimlerine saygı duyar.

Jedilar, yönetmektense galaksinin iyiliği için diğerlerine hizmet etmeyi tercih eder.

Jedilar kendilerini bilgi ve eğitimle geliştirmeyi amaçlar.

Bir Duro kolonisi Neimodia gezegenine yerleşir. Bunu takip eden 1000 yıl içinde “Neimodian’lar” ve ana ırkları arasında evrimsel farklılıklar belirir. Duro’ların mavi deri rengine karşılık gri bir deriye, ve parlak kırmızı gözlerine karşılık da koyu kırmızı gözler geliştirirler. Aynı zamanda karakter olarak da hırslı ve korkaktırlar.

Eski bir Jedi adeti olan “Kardeşlik Anlaşması” Jedi şövalyeleri arasında yaygınlaşır.

-25,000’den – 15,000’e YSÖ

Bütün ırklarır yıldızlararası yolculuklar yapmaya başlaması üzerine Genişleme Çağı başlar.. Merkez gezegenlerin insan nüfusu tarafından kullanılan konuşma dili Basic, kısa zamanda evrensel bir dil haline gelir. Aynı zamanda Aurebesh teknik lisan olarak en çok kullanılan ikinci dil haline gelmiştir. Coruscant’ın insanları tarafından konuşulan dilden türeyen Basic anlaması ve telafuz etmesi kolay bir dildir. Bür çok değişik ırk Basic dilinde konuşabilir ve tamanmına yakını bu dili anlayabilir. Kayıtlar Basic dilinde tutulmaktadır. Yine de bir çok değişik dil de hala kullanılmaktadır. Bir kişinin birden fazla dil konuşması gayet normaldir.

Cumhuriyet Uzay Yolculuğu Bürosu kurulur. Büronun amacı bütün hyperspace rotalarının işaretlenerek uzay yolcularına sunulmasıdır. Teknolojinin ve medeniyetin gelişmesi galaktik ekonomiyi ortaya çıkarır. Az sayıdaki gezegen kendi kendine yetebilmektedir. Bazıları yüksek teknoloji ürünleri geliştirirken, yiyecek için yakınlarındaki tarımsal gezegenlere muhtaçtır. Bu tarım gezegenleri ürünlerini ekip biçmek ve hammadeyi işlemek için, teknoloji üreten gezegenlere ihtiyaç duymaktadır. Bu ekonomi, mega şirketlerin çok büyük ekonomik ve politik güç kazanmasına yol açmıştır.

-24,980 YSÖ

Bu dönemde, Duro’lar yörüngesel istasyonlar kurar ve bilinmeyen uzayı keşfe çıkar. Yeni hyberspace rotaları çizer ve Corellia’lılar gibi diğer ırklarla karşılaşırlar. Kraliçe Rana Mas Trehalt ölür ve yerini oğlu King Dassid alır.

-24,975 YSÖ

Hutt’ların kendi sistemlerini terkedip göç ettikleri Y’Toub sistemi dördünde yaşam bulunan altı gezegenli bir sistemdir. En büyükleri Evocar, dev boyutlarına rağmen çok düşük bir yoğunluğa sahiptir. Evocii adındaki insansı bir türe ev sahipliği etmektedir. Evocii medeniyeti ilkeldir, feodal bir yapı hakimdir. Huttlar Evociilere modern teknoloji satmayı karşılığında toprak satın almayı teklif ederler. Evociiler Hutt’ların gezegenlerini onlardan parça parça satın aldıklarından hiç şüphelenmezler. En sonunda neler olduğunu anladıklarında, inşaat ekipleri gelmeye başlamıştır bile. Kısa sure içinde Evocii evleri yok olur, yerlerinde Hutt’ların yapıları yükselir. Evocii Cumhuriyete şikayette bulunur ama bir Jedi’ın bile kurnaz Hutt’ların sözleşmelerinde bir eksiklik bulması zordur. Evocii, yakınlardaki bir aya nakledilir.

Hutt’lar Evocar’I böylece ele geçirdikten sonar, gerçek transformasyonu başlatırlar. Bütün Evocii yapıları yıkılır, yerlerini saraylar ve eğlence merkezleri alır. Tapınaklar ve tarihi binaların yerine de Hutt tapınakları dikilir, gezegenin adı da değişir ve Hutt dilinde “Muhteşem Mücevher” anlamına gelen Nal Hutta olur. Nal Hutta, Hutt’ların satın aldığı ilk gezegendir ve kısa sürere Hutt suç örgütleriyle tanınmaya başlar. Gezegen, her klanın en yaşlısından oluşan bir konsey tarafından yönetilmektedir. Tamamen Hutt’lara ait olmasına ve tek konuşulmasına izin verilen dil Hutt dili olmasına rağmen, gezegende, çok sayıda köle, hizmetçi gibi Hutt olmayan kişiler de bulunmaktadır. Hutt’lar Nar Shaddaa adını verdikleri aylarında da, ticari birlikleri için çalışan pilotlar ve teknisyenler bulunmaktadır. Bir şekilde Hutt’ların takdirini kazanmış olanlar buraya tatil amaçlı getirilirken, Hutt’ların gazabına uğrayanlar da iki gezegen arasında yörüngede dolaşırken görülebilir.

-24,800 YSÖ

Corellia Mühendislik Birliği YG serisi gemileri inşa etmeye başlar.

-24,500 YSÖ

Jedi Şövalyeleri arasındaki ilk karanlık ve aydınlık taraf anlaşmazlığı baş gösterir. Xendor adındaki bir Jedi Şövalyesi karanlık tarafa geçer. Bir çok Jedi’yı kandırarak, kendisine bir karanlık taraf ordusu oluşturur. Bir uzay gemisi filosu yaratır ve Jedi düzenine savaş ilan eder. Çatışma galaksiye yayılır, çok sayıda dünya ve yaşam kaybedilir.

Sithler, karanlık tarafın gücünü çekebilmek amacıyla aralarına katılan Jedi’nin gelişine kadar çatışmadan uzak bir toplum yapısına sahiptir. Karanlık Jedi, Sith insanlarına hükmetmeye başlar, onları kölelere çevirir, bilgilerini çalar ve onlara karşı kullanır. Jedi kendine, Dark Lord of the Sith ünvanını verir. Galaksi, binlerce yıl boyunca Sith Lordlarından kurtulmak için uğraşacaktır. Sithler karanlık tarafı ortaya çıkarmak için teknikler geliştirmişlerdir, bu güç onlara, sıradan canlıların hayal bile edemeyeceği şeyler yapma olanağı vermektedir. Karanlık Jedi, Sith kültürünü kendi kötü amaçları için yoldan çıkarmaya devam ederken, yüzlerce Jedi ona katılır ve Sith ırkı tamamen karanlık Jediların köleleri haline gelir.

-24,400 YSÖ

Bir yüzyıl süren savaş sonucu, Karanlık Jedilar nihayet sürülmüş ve Sith Medeniyetini ele alarak, bir imparatorluğa çevirmişlerdir. Böylelikle “Sith Altın Çağı” başlamıştır. Karanlık tarafın yenildiğine inanan Cumhuriyet kayıtsız bir tutum içindedir. Bu dönemdeki bir çok Jedi eserinde “Güce dengeyi getirecek” ve bu karmaşayı sona erdirecek “seçilmiş olanla” ilgili kehanetler bulunmaktadır. Aynı dönemde karanlık Jedilar da, Sithleri ölümcül Massassi savaşçılarına çeviren deneyler yapmaya başlamıştır.

“…..Ve büyük ümitsizlik anında bir kurtarıcı gelecek, ve o GÜNEŞLERİN OĞLU olarak bilinecek”

-24,000 YSÖ

Bir bölüm araştırmacı merkez gezegenlerden ayrılarak, yakınlarda bir bölgeye yerleşir ve bölgeyi Koloniler Bölgesi olarak adlandırır. Bu gezegenlerin bir çoğu, en az merkez gezegenler kadar zengin ve gelişmiş hale gelecektir ama buna rağmen her zaman Koloniler olarak bilinirler. Koloni gezegenleri arasında, Arkani, Balmorra, Borleias, Carida, Talasea ve Teyr gibi gezegenler de vardır. Tapani Sektörü de Koloniler bölgesi içinde yer almaktadır ama geleneksel olarak merkez gezegenleri topluluğuna dahil olduğu kabul edilmektedir.

Kalarba gezegeni yakınındaki Hosk istasyonu, Cumhuriyet Donanması için bir bakım ve kaynak istasyonu olarak inşa edilir. Yeni kolonilere yakınlığı nedeniyle mükemmel bir seçimdir. Ayrıca ayın düşük çekim gücü ana gemilerin yanaşması için de çok uygundur. Sistemin asteroid kuşağı, gemi yapımında kullanılan metaller için eşşiz bir kaynak oluşturmaktadır.

Holonetlerin öncüsü olan ve aynı zamanda “Hyperradio” olarak da adlandırılan Hypertransciever’lar geliştirilir. Bu sayede bir uydu network’ü kullanarak hyperspace içinde mesaj alışverişi mümkün olmaktadır.

-20,000 YSÖ

Aralarında Alderaan Kraliyet Mühendisleri, Merkez Galaksi Sistemleri ve Rendilli StarDrive’ın da bulunduğu galaksinin ilk gemi yapım şirketleri kurulur. Alderaan Kraliyet Mühendisleri, konfor yatları, uzay istasyonları ve egzotik gemileriyle ünlüdür.

İnsansı bir ırk olan Etti, Galaktik Cumhuriyetin askeri ve politik düzenine karşı bir araya gelir. Kaynaklarını birleştirerek, bir çok gemi satın alırlar. Cumhuriyetin “fazla despot ve baskıcı” olduğunu açıklayarak merkez gezegenleri terkeder ve Coruscant’tan çok uzak yeni bir dünyaya doğru yola çıkarlar.

-18,000 YSÖ

The Bureau of Ships and Services (BoSS) kurulur ve galaksideki en eski kurumlardan biri haline gelir. Kendi gelenekleri, adetleri ve kendine has bir karakteri vardır. Bir çok pozisyon babadan oğula geçer. BoSS tam anlamıyla bir sivil bürokrasi kurumudur. Aynı zamanda galaksinin yıldız gemisi kayıtlarını tutar. Hiç bir hükümete ya da kuruluşa bağlı değildir.

-16,000 YSÖ

Sith lordu Kral Adas, kendi gezegenine hükmetmek için karanlık tarafı kullanır.

-15,000 YSÖ

Cumhuriyet Uçuş Sistemleri kurulur. Şirket, kenarda köşede parlayan Sith destekli ayaklanmaları bastırabilecek savaş gemileri yapmak üzere kurulmuştur. Zamanla, araştırma, ulaşım ve yolcu gemileri de yapmaya başlar.

Yablari sisteminde yaşayan ve ses telleri olmayan bir ırk olan Anomidler, Cumhuriyeti desteklemeye başlar. Soluk, renksiz bir cilde ve geniş gözlere sahiptirler. Her ayaklarında altı parmak vardır. Teknolojileri çok gelişmiş ve sofistikedir. Bu teknolojiyi galakside satarak zenginleşirler.

-15,000’den 14,100’e YSÖ

Galakside eşi benzeri görülmemiş bir barış ve verimlilik çağı olan Altın Çağ başlar.

-14,000 YSÖ

Holocron teknolojisi Sitler tarafından geliştirilir.

Vultan medeniyeti, feodal bir tarımsal ekonomiden, büyük bir ticari ve teknolojik güce dönüşür.

-13,000 YSÖ

Binlerce yıllık aktiviteden sonar Hosk İstasyonu kendine yeni görevler aramaya başlar. Eski koloniler artık sağlam temellere dayanan gezegenler haline gelmiştir ve galaktik sorun noktaları diğer istasyonların yakınlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yüzden Cumhuriyet istasyonu sivillere satmıştır.

-12,500 YSÖ

Kölelik Twi’lek toplumunda olağan bir durum haline gelir.

-12,000 YSÖ

Ord Mantell gezegeni Cumhuriyet tarafından askeri bir karakol olarak ilan edilir.

-11,500 YSÖ

Sith Holocronu yaratılır. Bir sure sonra Odan-Urr’un eline geçecektir.

Kathol ırkı Codex adında “Force”u ortaya çıkaran, ölçebilen ve hatta yönlendirebilen bir alet geliştirirler. Alet, çok güçlü bir karanlık Jedi’ın ilgisini çeker. Kathol gezegenine giderek, gücünü Kathol ırkını köleleştirmek için kullanır. Aydınlık tarafa hizmet eden başka bir Jedi Şövalyesi Halbert’in dikkatini çekmiştir. Halbert, karanlık Jedi’ın yönetimine son vermek için harakete geçmek ister. Bunu takip eden karanlık Jedi ve Kathol’lu taraftarları ve Jedi Şövalyeleri arasındaki çatışma, Kathol’un gemilerinin hyberspace’e atlamalarını sağlayan iki kapısından birinin aşırı yüklenmesine ve havaya uçmasına sebep olur. Patlama, hyberspace’i ve Force’u çarpıtır ve bölge karanlık tarafın etkisi altında kalır. Çarpılmış uzay parçası Kathol Çatlağı olarak anılmaya başlar. Kathol ırkı, çatlağın yaratılmasından sonra ırklarına ne olacağı korkusuyla, yaşam özlerini bir yaşam kuyusuna yerleştirerek, yeni binyılı geçirmeyi planlarlar. Bu sırada bir deney sırasında yarattıkları klon DarkStryder, gezegende kalarak, çoğalmaya ve mahvolmuş gezegen yüzeyini iyileştirmeye çalışmaktadır. Halbert ise Kathol’lular tekrar dünyalarını ele geçirene kadar trans halinde kalacaktır. DarkStryder, gezegende kalmaya mecburdur, çünkü ikinci kapı da tamir edilemeyecek şekilde zarar görmüştür.

-10,000 YSÖ

Genç bir savaş lordu olan Vall Kumauri bir kaç düzine yıldız sistemini ele geçirir ve bir İmpatorluk yaratmaya çalışır. Filosu “Kumauri Savaş Gemisi” sayesinde önemli zaferler kazanır. O zamanın kalkan teknolojisinin karşı koyamadığı bir ateş gücüne sahip olan Kumauri Savaş Gemisi bir efsane haline gelir ve gezegensel kalkanlar geliştirilene kadar da önemini korur.

Holonet hayata geçirilir. Cumhuriyetin bütün üyelerini özel olarak geliştirilmiş hyberspace teknolojisiyle birbirine bağlar. HoloNet sayesinde Cumhuriyetin başkanı, ne kadar uzakta olursa olsun bütün üye ülkelere aynı anda ulaşabilir.

Galaktik Cumhuriyete karşı bir isyan başgösterir ve kısa zamanda bastırılır. Yakalanan suçlular, uzayın derinliklerine gönderilir. Suçlular daha sonra Adumar adlı gezegende koloni kuracaklardır.

-9,990 YSÖ

İlk ışın kılıçları ortaya çıkar. Bunlardan bir tanesi daha sonra Vima-Da-Boda’nın eline, ondan da Leia Organa Solo’ya geçecektir.

-9,000 YSÖ

Jedi Şövalyeleri Yavin IV’un altına dev bir yeraltı kütüphanesi inşa ederler. Aynı zamanda bir de hava kontrol sistemi yaratır ve zamanla soğuk ve verimsiz gezegeni, sıcak bir yağmur ormanı gezegenine çevirirler. Yüzyıllar sonra, şehir bilinmeyen sebeplerle terkedilir.

-8,000 YSÖ

Cumhuriyet Elrood gezegenine göçmenler yerleştirir. İlk göçmenler solunur bir havası olan, doğal kaynakları bol ve madencilik için bol miktarda mineral depoları bulunan bir gezegenle karşılaşırlar. Bu projeyi destekleyen senatörün adı olan Elrood gezegene verilir.

Şiddetli volkanik patlamalar ve depremler Merisee gezegenini sarsar. Hava düzenleri ve sıcaklıklar değişir. Okyanuslar sakinleşir ve gezegenin iki kıtasını birbirine bağlayan doğal bir köprü oluşur. Bu dönem daha sonraları “birleşme” olarak adlandırılır.

Correllia’lı korsanlar, bir Cumhuriyet gemisinden kaçarken, Goroth sistemini keşfederler. Korsanlar Goroth’un meraklı yerlilerine teknoloji satıp, karşılığında çeşitli metaller almaya başlarlar. Ama bir süre sonra bir Ithorian gemisi de gezegeni keşfeder ve Cumhuriyeti uyarır.

Malastere gezegeni, Eski Cumhuriyet tarafından kolonileştirilir. Gran ırkı kısa sürede gezegende çoğunluk haline gelir ve gezegenin yönetimini ele geçirir. Yerel ırk Dug’lara köle gibi davranırlar. Dug’lar buna karşılık onlarla savaşmaya başlar. Cumhuriyet olaya müdahale eder ve Dug’ların askeri gücünü ellerinden alır. Dug’lar bu olay üzerine Cumhuriyete kin beslemeye başlayacaklardır.

-7,995 YSÖ

Baylin Cluster Yıldız Sistemi Goroth Sistemini keşfeden Corellia’lılar tarafından kurulur.

-7,600 YSÖ

Cumhuriyetin Kültürel Geliştirme Programı doğrultusunda, Goroth uzay yolculuğu yapabilecek seviyeye ulaşır.

-7,500 YSÖ

Goroth Galaktik Cumhuriyete katılır.

-7,300 YSÖ

Corellia’lı bir araştırmacı olan Rabaan, Ishanna Sektöründeki bir gezegene yerleşir ve gezegene kendi adını verir.

-7,000 YSÖ

Arkania’da Sith Kültürü Kütüphanesi açılır. Büyük kütüphane 5 kilometrekare’den fazla yer kaplar. Mühürlü odalarda Sith büyücüleri Karanlık Taraf Deneyleri gerçekleştirir ve eski Sith ritüellerini kendi amaçları için kullanır. Sonraki 1000’lerce yıl içinde kütüphane hem bilgi hem de fiziksel boyutlar açısından büyür, sonunda en deneyimli Sith Lord’larının bile aradıkları bilgileri kolayca bulamayacağı büyüklüğe ulaşır.

Naboo gezegenindeki Gungan ırkı bilinmeyen bir ırkla yaptıkları savaştan sonra medeniyetlerini su altına taşımak zorunda kalır.

-6,000 YSÖ

Cumhuriyet tarihte “Manderon Dönemi” olarak bilinen bir döneme girer.

Bin yıllık işgal ve komşu gezegenlerin gözünü korkutarak ele geçirme çabalarından sonra (bu sırada Cumhuriyet’e bağlı olan gezegenlerden dikkatle kaçınmışlardır), Sith İmparatorluğu gücünün doruğuna ulaşır. Artık çatışacak düşman kalmadığından, Sith Lordları kaçınılmaz olarak birbirleriyle savaşmaya başlar. Sonraki bin yıl boyunca Sithler kendilerini ve imparatorluklarını yokolma sınırına getireceklerdir.

-5,997 YSÖ

Gücün karanlık ve aydınlık tarafları arasında yıkıcı bir savaş olan “Yüzyıllık Karanlık” başlar.

-5,897 YSÖ

“Yüzyıllık Karanlık” sona erer.

-5,528 YSÖ

Sullustan’lar Tapani Sektöründe yeni bir ticaret rotası geliştirir.

BÖLÜM 3: SİTH İMPARATORLUĞUNUN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

-5,200 YSÖ

Sith Lordları Marka Ragnos ve Simus Sith İmparatorluğunun kontrolü için savaşırlar. Ragnos, Simis’i ortadan kaldırdığını düşünür ama Simus, Sith güçleri sayesinde kurtulmayı başarır.

-5,100 YSÖ

Zaferinin üzerinden yüzyıl geçmiştir ve Marka Ragnos demir yumruklu bir yönetim kurmuştur. Sith İmparatorluğunun sınırlı bir şekilde gelişmesine izin vermektedir, İmparatorluğun sınırları dışındaki Cumhuriyet tehditinin farkındadır. Diğer Sithler onu tahtan indirmeye çalışırlar. Ragnos bu çabalara ses çıkarmaz, bu sayede Sithler genişleme planlarıyla uğraşamayacaklardır.

-5,020 YSÖ

Gav ve Jori Daragon, Cinnegar gezegeninde doğar.

Telepatik yeteneklere sahip ve uzun ömürlü bir Jedi ustası olan Odan Urr doğar. Daha sonraları Sith Holocron ve diğer potansiyel tehlike taşıyan aygıtların koruyucusu olarak da tanınacaktır.

-5,012 YSÖ

Nazzri gezegeni grevler, ekonomik kriz ve açlıkla sarsılır.

Gav ve Jori Daragon, Coruscant gezegenine giderek Jedi olarak eğitilme önerisi alırlar. Anne ve babaları Hok ve Timar Daragon, kararı çocuklarına bırakmakla beraber, gitmelerini önerirler. Gav ve Jori, güvenli hyperspace rotalarında elde edilecek büyük karları gözardı edemeyeceklerine karar vererek, teklifi reddederler.

-5,000 YSÖ

Gungan’larla birlikte Naboo gezegeninde yaşayan ırk ortadan kaybolur. Medeniyetlerinin kalıntıları gezegenin her köşesinde bulunmakla beraber, ırkın kendisi tamamen silinmiştir. Yok olmalarının sebeplerini ise kimse bilmemektedir. Gungan ve Naboo tarihçileri bu ırkın gezegenin ekolojik dengesine gereken saygıyı göstermedikleri için yok olduklarını söylemektedir.

Jedilar, Stennes Shifter adındaki bir ırkla karşı karşıya gelir. Shifter’ın tehdit unsuru oluşturduğunu anlayınca Jedi’lar bütün ırkı ortadan kaldırırlar. (Jedi tarihindeki en utanç verici dönemlerden biri olarak kabul edilmektedir). İnsansı bu ırkın her şekle girebilme özelliği vardır. Eski Jedi Şövalyeleri tarafından keşfedilmişlerdir. Force Sensitive olma özellikleri sayesinde, canlıların “living force”larını emerler. Bu yüzden “Force Eaters” olarak da anlandırılırlar. Gezegenleri Stennaros, keşfedilmelerinden sonra bir çok kez yok edilmek üzere bombalanmıştır. Jedi Hikayeleri:Sith’in Altın Çağı.

Genç Jedi öğrencisi Odan Urr Koros sistemine İmparatoriçe Teta’ya Kirrek gezegenini ele geçirmesi için yardım etmek amacıyla gönderilir. Kirrek askerleri için yardım malzemeleri taşıyan Hok ve Timor Daragon adındaki iki araştırmacı Teta’nın savaşı kazandığı (Urr’un Jedi savaş meditasyonu sayesinde) son çatışmada ölürler. Çocukları Gav ve Jori gemileri “Starbreaker 12″yi alır ve galaksiyi keşfe çıkar. Bir kaç ay sonra borçlu oldukları Aarrba the Hutt’üan kaçarken rastgele ışık hızına atlayıp, Korriban gezegenine, Dark Lord of the Sith Marka Ragnos’un cenaze töreninin ortasına düşerler.

Ragnos’un iki öğrencisi arasında büyük bir güç kavgası yaşanmaktadır. Ludo Kressh ve Naga Sadow. Ragnos’un ruhu ikisi arasındaki savaşı durdurur ve onlara “Yönlerini dikkatli seçmelerini, doğru savaşları savaşmalarını, yoksa herşeyin kaybedileceğini” söyler. Bu sırada İmparatoriçe Teta, eğer Daragon kardeşler geriye gelirse onları hemen tutuklatmayı planlamaktadır. Urr ise karanlık günlerin yaklaştığı kehanetinde bulunur. Daragon kardeşler Koriban’a ayak basar basmaz esir alınırlar. Sadow iki kardeşi Cumhuriyete ve dolayısıyla zafere açılan bir kapı olarak görmektedir. Onları idamdan kurtarır ve Khar Shian’daki kalesine götürür. Kendini de yeni Dark Lord of the Sith olarak ilan eder. Kardeşlerin ortadan kayboluşunu bir Cumhuriyet baskını olarak gösterir ve savaş çağrısında bulunur.

Bu sırada Coruscant’ta Teta ve Urr Senato’yu tehlikeden haberdar ederler fakat Senato tehditi ciddiye almaz. Sadow, Gav’I Sith öğretileriyle eğitmeye başlar, bu sırada rakibi Ludo Kressh’I de yoketmenin planlarını yapmaktadır. Kressh ise Sadow’u Sith İmparatorluğunu yoketmeden öldürmeye yemin etmiştir. Aralarında Kressh’in bütün güçlerini yokeden son bir çatışma yaşanır. Kressh kaçmayı başarır. Sadow, Jori’yi Starbreaker 12’yle sistemin dışına gönderir. Jori bunun farkında değildir ama gemide Sith İmparatorluğunu tam Cumhuriyetin kalbine götürecek bir izleme aygıtı vardır.

Jedi Hikayeleri:Sith İmparatorluğunun Çöküşü.

Jori Cinnegar’a döner ve hemen tutuklanır. Bütün uyarıları gözardı edilir. Herkes ona karşı dönmüştür. Bir gün içinde suçlu olduğuna karar verilir ve köle kolonisi Ronika’ya gönderilir. Bu sırada Odan Urr’un öğretmeni, Master Ooroo, öğrencisini ziyarete gelir ve Jediların, Urr’un uyarılarını ciddiye aldığını bildirir. İmparatoriçe Teta da saldırı için kendi ordusunu hazırlamaktadır. Ludo Kressh son bir çabayla Sith’leri Sadow’un planlarından haberdar etmeye çalışır ama Sadow, Gav’a, Kressh’in iletişim sistemlerini bloke etmesini söyler sonra da Gav’ın şaşkın bakışları arasında Kressh’in gemisini havaya uçurur. Khar Shian’da ordusunu topladıktan sonra, pek de istekli olmayan Gav’ı filonun kumandanı yaparak, büyük savaşı başlatır.

Jori, hayatını riske atarak Ronika’dan kaçar ve çok zor da olsa İmparatoriçe Teta’nın sarayına ulaşır ve onu uyarır. Sith filosu Cumhuriyet’in bölgesine varır. İlk olarak Starbreaker 12’yi vururlar. Tamamen hazırlıksız yakalanan Coruscant’a doğru harekete geçerler. Shadow, Sith illüzyonları kullanarak, filoyu olduğundan büyük göstermektedir. Teta kendi ordusunu Sith’lere karşı harekete geçirir. Urr da Kirrek’de serbest bırakılmış asilerle birlikte çalışmaktadır. Gav, Cinnegar’a Jori’yi bulmaya gider, bu sırada Sith’lerin Aarrba’yı öldürmelerine engel olamaz. Jori tam bu sırada olay yerine varır ve Gav’ın Aarrba’yı öldürdüğünü zannederek, Urr’un kendisine verdiği ışın kılıcıyla kardeşine saldırır. Gav kaçar (Jori de peşindedir) ve Sadow’un Primus Goluud’daki üssüne gider. Artık Sadow’un onu nasıl kullandığının farkındadır ve onu durdurmaya kararlıdır. Jedilar, Sadow’un dikkatinin dağılmasıyla, Sith’leri Coruscant’tan çıkarmayı başarır. Sith’lere karşı Kirrek’de de zafer kazanılır. Fakat Master Ooroo hayatını kaybeder. Sadow Gaw’a kendisiyle teke tek karşılaşmasını söyleyerek, üssünü terkeder. Gav, peşinden gelen İmparatoriçe Teta’nın filosundan hemen önce üsse girer. Kardeşi Jori’yi, bütün Sith filosunun Cumhuriyet sınırları içinde olduğunu ve Sith İmparatorluğunun tamamen korumasız olduğu konusunda uyarır. Sadow, Primus Goluud’u bir Supernova patlamasının içine atıp, Gav’ı kızkardeşinin gözleri önünde öldürerek intikamını alır. Teta’nın filosu zorlukla kurtulur. Sith filosunun geri kalan kısmı, kendi sınırlarına geri döner ve Ludo Kressh’i Dark Lord of the Sith olarak bulur. Kressh, Sadow’u sonsuza kadar Sith İmparatorluğundan sürer. Sadow, bir gemiyi Kressh’in bayrak gemisine çarparak cevap verir.

Cumhuriyet filosu (intikam peşindeki Teta ve Jori tarafından yönetilen) Sith İmparatorluğunu toptan yoketmek için yola çıkar. Sadow kaçar, kaçarken Cumhuriyet filosunun çoğunu yok etmeyi başarır. Cumhuriyet kayıplarına rağmen, zaferini kutlar. Odan Urr, Sith’lerin terkedilmiş gemilerini inceler ve Sith Holocron’unu bulur. Master Ooroo’nun onu eğittiği Ossus gezegeninde bir Jedi Eğitim Merkezi kurmaya karar verir. Naga Sadow ve Massasi Savaşçıları orman gezegeni Yavin IV’a gelir. Sadow burda bir üs kurmaya karar vererek, büyük tapınaklar kurar. Sith’lerin eski ihtişamını geri getirmeye ne pahasına olursa olsun kararlıdır. Jori Daragon ise, bütün suçlarından aklanır ve Aarrba’nın işinin başına geçerek, büyük bir servet sahibi olur.

Arkania’daki Sith Kütüphanesi, yüzlerce Jedi Ustası tarafından saldırıya uğrar ve yok edilir.

Bilinen en eski galaktik Tatooine kayıtları bu dönemde tutulmaya başlar.

-4,998 YSÖ

Naga Sadow kendisi için özel olarak hazırlanmış bir bölme içinde, Sith’lerin Altın Çağını Beklemeye başlar.

-4,996 YSÖ

Kendilerini Gücün Karanlık Tarafını kullananlar hakkında bilgi toplamaya adayan gizli Jedi grubu “Jedi Shadows” kurulur. Sık sık Sith bölgesine bilgi toplamak için sızmak zorunda kalırlar.

-4,500 YSÖ

Calamari gezegeninde, Mon Calamari ve su altında yaşayan Quarren ırkı arasında savaş başgösterir. İlkel Quarrenler, gelişmiş Mon Calamari’leri kıskanmaktadır. Sadece bir milyon Quarren kalana kadar savaşmaya devam ederler. Bu bir milyonun hepsi Mon Calamari hapishanelerine esir düşmüştür. Mon Calamari’ler tarihlerinin en gözüpek sosyal deneyini gerçekleştirirler ve esir aldıkları Quarren gençlerini eğiterek kendileriyle eşit seviyeye getirirler. Daha sonra bu gençler, ailelerinin yanlarına gönderilir. Genç Quarrenler, inatçı yaşlıları öldürmek zorunda bırakılırlar. Bundan sonra kendi medeniyetlerini kurar ve Mon Calamari ırkıyla, zorlama bir barış yaşamaya devam ederler.

-4,470 YSÖ

Kendini tamamıyla Jedi öğretisine adamış, hırslı bir Jedi öğrencisi olan Freedon Nadd, artık çıraklık devresinin sona erdiğine ve Jedi Şövalyesi unvanını kazanmayı hakettiğine inanmaktadır. Ama Jedi ustaları onu şövalye yapmayı reddeder. Şaşkınlık içindeki Nadd, Master Matta Tremayne’e başvurur. Master Tremayne ona “kendi içindeki bazı şeyleri bulması gerektiğini” söyler. Öfkelenen Nadd, Tremayne’i öldürür; bir gemi çalar ve eski Sith İmparatorluğunun bölgesine doğru yola çıkar.

-4,465 YSÖ

Aramakla geçen bir çok yıldan sonra, Freedon Nadd Yavin IV’a gelir. Massasilerle savaşır. Massasiler onu eski tapınaklara götürürler. Nadd burda, hala özel bölmesinde uyuyan Naga Sadow’u bulur ve tekrar hayata döndürür. Sadow ömrünün geri kalan kısmını Nadd’a Sith öğretileri göstererek geçirecektir.

-4,450 YSÖ

Dark Lord of the Sith Freedon Nadd, Onderon adındaki ilkel bir gezegene gelir. Gezegen o sıralarda Cumhuriyet’in dış sınırlarında bulunmaktadır. Gezegeni ele geçirerek, Karanlık Sith gücüyle yönetmeye başlar. Emirlerine karşı gelenleri, Onderon’un vahşi ormanlarına ölmeye göndermektedir. Bu politika geri teper, çünkü sürgünler kısa sürede, ormanda sağ kalmayı öğrenir ve gezegenin vahşi uçan yaratıklarını eğitmeyi başarır.

-4,398 YSÖ

Feedon Nadd Onderon’da ölür.

-4,350 YSÖ

Onderon’ın sürgünleri ve karanlık tarafa hizmet edenleri arasında “Yaratık Savaşları” başlar.

-4,200 YSÖ

Tatooine gezegenine yerleşimciler gelmeye başlar. Gezegendeki en eski şehir Anchorhead, çok derin bir kuyunun yakınlarına inşa edilmiştir. Gezegendeki madenler, beklentilerin altında kapasite gösterdiğinde, bir çok madenci yeni kolonilerini terkeder. Bu olay sonraki bir kaç bin yıl boyunca tekrarlanacaktır.

-4,150 YSÖ

Hapes Konsorsiyum’u Lorell Raiders adındaki korsanlar tarafından kurulur. Lorell Raiders kendilerine güzel kadınları eş olarak seçerek, fiziksel olarak kusursuz bir ırk oluşturur.

-4,068 YSÖ

Onderon Kraliçesi Amanoa doğar.

-4,059 YSÖ

Jev Sunrider, Darada Sisteminde gözcü rolünü üstlenerek Jedilara hizmet eder.

-4,050 YSÖ

Jedi Şövalyeleri Lorell Raider’ları yok ederler. Kadınlar Hapes Konsorsiyumun yönetimini ele geçirir. Seçilen ilk ana kraliçe Hapes’ı, Konsorsiyumun başkenti yapar.

-4,040 YSÖ

Onderon’lu Novar, İziz’li zengin bir ailenin oğlu olarak doğar.

-4,028 YSÖ

Novar, Kral Ommin’in sarayında itibar kazanmaya başlar.

-4,021 YSÖ

Andur Sunrider bilinmeyen bir yerde doğar.

-4,018 YSÖ

Oron Kira Onderon gezegeninde doğar.

Ulic ve Cay Qel-Droma Alderaan gezegeninde doğar.

Babasının ölümü üzerine Ommin, Onderon tahtına oturur ve Lady Amanoa ile evlenir. Ondan önceki Onderon kralları gibi, Sith öğretileriyle eğitilmeye başlar.

-4,017 YSÖ

Keval Raffaan Chandrila gezegeninde doğar.

-4,016 YSÖ

Kral Ommin ve Kraliçe Amanoa’nın kızı ve Onderon tahtının varisi Galia doğar.

Yıllarca diplomasi konusu üzerinde eğitim gördükten sonra, Novar Kral’ın yardımcısı olarak atanır.

-4,013 YSÖ

Vici Ramunee Alderaan gezegeninde doğar.

Novar çevirdiği entrikalar sayesinde, bakan olmayı başarır.

-4,009 YSÖ

Andur’un büyükbabası ve Jedi Şövalyesi Jev Sunrider, Kraysis II gezegenindeki kötü bir güçle savaşmak üzere ailesini terkeder. Bir daha asla geri dönmez.

-4,008 YSÖ

Jev Sunrider’ın ruhu, torunu Andur’u ziyaret ederek, elveda der. Aynı zamanda onu “Force’un çağrısına görmezlikten gelmemesini ve yakın zamanda gerçekleşecek bir savaşta çok önemli bir rol oynayacağını söyler.

-4,007 YSÖ

Veni Ramunee Alderaan gezegeninde doğar.

-4,003 YSÖ

Yıllarca çevirdiği dalavereler sayesinde Novar, Kral Ommin’i kendisini eğitmesi için ikna etmeyi başarır.

-4,002 YSÖ

Oss Wilum, Jedi eğitimini, Master Arca’nın gözetimi altında tamamlar.

Andur Sunrider Jedi eğitimine Master Chamma’nın gözetimi altında başlar.

-4,001 YSÖ

Novar’I eğitmeye başladıktan iki yıl sonra Kral Ommin ölümcül bir hastalığa yakalanır. Onun yerini Kraliçe Amanoa alarak Novar’ın eğitimine devam eder.

Kral Ommin’in karanlık taraf güçleri hastalığının daha da ağırlaşmasına sebep olur. Saklanarak, güçlerini geliştirmeye devam eder. Yönetimi Kraliçe Amanoa’ya bırakır. Ölümü hakkında söylentiler çıkar, bunları bastırmak için hiçbirşey yapmaz.

-4,000 YSÖ

Coruscant’ta büyük bir droid ayaklanması meydana gelir, gezegendeki bütün droidler sahiplerine baş kaldırır. Jedi master Arca Jeth ve diğer Jedilar ayaklanmayı bastırmak için Coruscant halkına yardım eder.

Vima Sunrider Andur ve Nomi Sunrider’ın kızı olarak H’ratth gezegeninde doğar.

Dace Diath Jedi eğitimine babası Jedi Ustası Sidrona Diath’ın gözetimi altında başlar.

Vici Ramunee Jedi eğitimine başlar.

Garos sisteminin üçüncü gezegeni Sundari, bir maden kolonisi haline gelir.

BÖLÜM 4: SİTH SAVAŞI

-3,998’dan 3,997’e YSÖ

Senatör Netus, Cumhuriyetin Savunma Bakanı olarak atanır.

Dace Diath, Ossus’a Jedi Ustası Vodo-Siosk Baas tarafından eğitilmek üzere gider.

Bir Sith ritüeli sırasında Kraliçe Amanoa, Sith Lordu Freedon Nadd’ın ruhu tarafından ziyaret edilir. Nadd onu eğer İziz ve Beast Riders arasındaki savaş devam ederse, yok olacağı konusunda uyarır. Paniğe kapılan ve Nadd’ın kendisini daha fazla karanlık tarafa adaması gerektiği imasını yanlış anlayan Amanoa, Jedi Şövalyelerini yardıma çağırır.

Jedi Hikayeleri : Eski Cumhuriyetin Şovalyeleri

Master Arca Jeth üç öğrencisini Onderon’un yardımına gönderir. Sabırsız Ulic Qel-Droma, kardeşi Cay ve Twi’lek Tott Doneeta. Gezegene vardıklarında, Beast Rider’ların Prenses Galia’yı kaçırmalarına tanık olurlar. Tott ve Cay devam etmekte isteksizdir, İziz’in halkında garip bir şeyler olduğunu sezmektedirler ama inatçı Ulic onların itirazlarına kulak asmaz. Kurtarma operasyonu olarak başlayan maceraları gemileri Nebulon Ranger vurulunca ciddi bir boyut kazanır. Yerel Boma yaratıklarını ehlileştirerek, Beast Lord’larının merkezine giderler ve Galia’nın, en genç Beast Lord’u Oron Kira ile evlenmek istediğini öğrenirler. Bunu temel alarak bir barış anlaşması önerdiklerinde ise İziz’in tamamiyle karanlık tarafın etkisi altında olduğunu öğrenirler.

Beast Lordları ve İziz şehri arasında büyük bir savaş patlak verir. Çatışmalarda Cay kolunu kaybeder, Jedilar Kraliçe Amanoa’nın karanlık güçleri karşısında ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Son anda Arca’nın müdahalesiyle Beast Lordları savaşı kazanır. Amanoa, Arca’nın aydınlık taraf güçleri sayesinde yokedilir. Oron ve Galia evlenerek Onderon kral ve kraliçesi olurlar. Bu sırada Andur Sunrider, karısı Nomi ve kızı Vima’yı Stennes gezegenine götürmektedir. Değerli Adegan kristallerini Master Thon’a ulaştıracaktır. Kargoları gangster Bogga the Hutt’ın dikkatini çeker. Bogga, Andur’u, Nomi’nin gözleri önünde Stennes uzay limanında öldürtür. Andur’un hayaleti Nomi’ye kendi ışın kılıcını alarak savaşmasını söyler. Nomi, saldırganları öldürerek, ıssız gezegen Ambria’ya gider ve orda Master Thon ile buluşur. Bogga onu takip ederek gezegene gelir fakat Thon ve öğrencisi Oss Willum tarafından geri püskürtülür. Nomi bir sure sonra Thon tarafından eğitilmeye başlar, fakat ışın kılıcını kullanmayı reddetmektedir. Nihayet Bogga tarafından tuzağa düşürüldüklerinde Thon, savaşmadan Bogga’ya teslim olunca, Nomi başka çaresi olmadığını anlar ve gangster çetesini Thon’un ışın kılıcıyla yok eder.

Jedi Hikayeleri : Freedon Nadd İsyanı

Onderon’da karanlık taraf savaşçıları ani bir atak başlatır. Jedilar Freedon Nadd’ın tabutunu gezegenden götürmeye kalktıklarında, Warb Null adındaki savaşçının önderliğindeki karanlık orduyla savaşmak zorunda kalırlar. Null, hiç zorlanmadan tabutu ellerinden alır. Arca tarafından yardım için çağrılan Oss Wilum bile çaresiz kalır. Galia’nın babası Kral Ommin’in saldırının arkasındaki lider olduğu ortaya çıkar. Ommin’i, Freedon Nadd’ın ruhu yönetmektedir. Ommin Arca’yı kaçırınca, Null’u öldüren Ulic Cumhuriyeti yardıma çağırır. Nomi Sunrider, Master Thon’la birlikte Coruscant’a giderek Jedilara yardım çağrısında bulunur.

Cumhuriyet Senatosu ilk başta yardım etmeye isteksizdir, problemin Jediları ilgilendirdiğini düşünmektedir. Ama tartışmalar sürerken, yeni bir sorun patlak verir. İmparatorice Teta’nın sisteminden iki aristocrat Setal ve Aleema Keto, kendilerini Karanlık Taraf bilgilerini öğrenmeye adarlar ve Coruscant Galaktik Müzesinden Sith aygıtları çalarlar. Senato bu olay üzerine Thon ve Nomi’nin lehine karar verir. Nomi bir Cumhuriyet filosunun başında Onderon’a karanlık orduyu yok etmeye gönderilir. Savaş başlamak üzereyken, Ketolar, Onderon’daki karanlık güçlerin merkezine ulaşır ve Nadd ve Ommin’den yardım ve direktif alırlar.

Jedilar ve Cumhuriyet güçleri karanlık orduyla savaşmaya başlar. Ulic’in grubuyla birleşince daha da güçlenirler. Keto kardeşler, Jedilar Ommin’i öldürüp Arca’yı kurtardıkları anda kaçmayı başarırlar. Jedilar Nadd’ın, Ommin’in ve Amanoa’nın cesetlerini Onderon’un ayı Dxun’a taşırlar. Keto kardeşlerin planlarından tamamen habersizdirler.

-3,997 YSÖ

Jedi Hikayeleri : Sith’in Kara Lordları

Setal ve Aleema Keto tarafından kurulan Karanlık taraf topluluğu The Krath, İmparatoriçe Teta’nın sisteminde siyasi bir darbe yaparlar. Setal ve Aleema bu sırada kendi ailelerinin üzerinde karbon dondurucuyla deney yaparlar. Onlara karşı çıkan herkes, korkunç şekillerde ölmektedir. Jedilar, Teta sistemini kurtarmak için bir kez daha harekete geçer. Ulic Qel Droma, duruma bir çare bulmak amacıyla Sith kalıntılarını incelerken, Freedon Nadd’ın ruhu belirerek “Sithlerin tekrar yükseleceğini, bunu hiçbir şeyin durduramayacağını” söyler ve Droma’nın “Çok büyük bir güce sahip olacağını” belirtir.

Tetan sisteminin son özgür gezegeni Koros Major’u korumak için gönderilen Cumhuriyet filosunun başına geçen Ulic ve Nomi, Krath kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratırlar. Onbinlerce Jedi Meru Dağında toplanarak ne yapabileceklerini tartışır. Ulic Qel Droma Krath’ın içine sızarak onların karanlık sırlarını öğrenmeyi teklif eder fakat diğer Jedilar buna karşı çıkar. Krath savaş droidleri tarafından gerçekleştirilen ani bir baskın bir çok Jedi’ın ölümüne sebep olurken, Master Arca Ulic’in gözleri önünde öldürülür. Ulic, kendini suçlamaktadır. Nomi ve diğer Jedi ustalarının uyarılarını duymazdan gelerek, Teta sisteminin başkenti Cinnegar’a sızmaya çalışır. Setal ve Aleema ise hazırlıklıdır ve Ulic’e tuzak kurmuşlardır. Aleema Ulic’ı baştan çıkarır ve iki kardeş onu karanlık tarafa döndürerek, bir Sith olması için eğitirler.

Bu sırada Vodo Siosk Baas’ın öfkeli ve sabırsız öğrencisi Exar Kun, Dxun’a gider ve orda Freedon Nadd’a katılarak karanlık tarafa döner. Kun, Naga Sadow’un eski üssü Yavin IV’a yerleşir ve Massasileri emri altına alır. Nadd yeni bir vücutta tekrar hayata dönmek istediğini bildirince, Kun onu ikinci kez öldürecek bir formül geliştirir. Ama Nadd, Keto kardeşleri uyarmayı başarmıştır. Bu sırada, Nomi, Ulic’i Cinnegar’dan kurtarmaya çalışır. Aleema Ulic’i tam anlamıyla karanlık tarafa çekmeye, Setal ise öldürmeye çalışmaktadır. Nihayet Ulic öfkesine yenik düşerek Setal’i öldürür ve tamamen karanlık tarafa geçer. Nomi, Cay ve Tott, Ulic’i kaybettiklerini anlayarak yeni bir plan yaparlar. Jedi Ustaları planı kabul eder ama Ulic’in karanlık tarafı seçtiğini ve sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtirler. Ulic, eski arkadaşlarına saldırarak, artık kendisi için hiç umut kalmadığını ortaya koyar. Bu sırada Exar Kun Ulic ve Aleema’ya saldırır. Nadd’ın ruhu ortaya çıkarak, birlikte çalışmaları gerektiğini söyler ve Kun’ı yeni Dark Lord of the Sith, Qel Droma’yı da onun teğmeni yapar.

-3,996 YSÖ

Jedi Hikayeleri : Sith Savaşı

Exar Kun ve Ulic Qel Droma’nın karanlık tarafa yenik düşmesinin ardından altı ay geçmiştir. Teta sistemi Lord Mandalore’un saldırısına uğrar. Ulic onu yenilgiye uğratmayı başarır ve Mandalorian savaşçıları onun adamları haline gelir. Exar Kun’da Ossus’a bir baskın düzenleyerek 20 Jedi’yı yanında götürür. Bu Jedilar arasında Oss Wilum da vardır. Kun kaçarken Sith Holocron’unu çalar ve Odan-Urr’u da öldürür. Krath ve Mandalore güçleri birleşerek Cumhuriyete karşı saldırıya geçerler ve 300 Cumhuriyet savaş gemisini ele geçirirler. Ulic, Coruscant’a ilerlemeye kararlıdır. Yavin IV’da Jediları eğiten Kun, ona yardım etmeyi reddeder.

İşgal başlar. Vodo, Nomi ve Cay savunmayı organize ederler. Aleema, Ulic’in yakalanmasına izin vererek, Lord Mandalore’u onun yerine geçirir. Mandalore ise gizlice Ulic’i kurtarmayı planlamaktadır. Ulic Senatonun karşısına çıkarıldığı sırada, Exar da, bütün Jedi ustalarını bir anda yoketme planları yapmaktadır. Kun, Ulic’in yargılanmasına gelir, Senatoyu güçlerini kullanarak etkisi altına alır, hem Senato yargıcını hem de Master Vodo’yu öldürerek Ulic’i kaçırır. Mandalore da Ulic’i Aleema’nın ihanetinden haberdar eder. Ulic, Aleema’yı öldürür. Bu sırada Kun’ın karanlık tarafa dönmüş Jedi öğrencileri, bir çok Jedi Ustasını vahşice öldürür. Cay, umutsuzca kardeşi Ulic’le karşılaşır. Ulic ise gözü dönmüş bir şekilde kardeşini katleder. Ne yaptığını anladığında ise artık çok geçtir. Nomi, Ulic’e verilecek en büyük cezayı vererek, onun “Force”la bağlantısını sonsuza kadar keser.

Hem fiziksel hem de duygusal olarak yıkılan Ulic, Exar Kun’ı yoketmeye yemin eder. Onderon’da Mandalorion’lar, Cumhuriyet güçleri tarafından yenilgiye uğratılırlar. Bu sırada Ulic, Jediları Yavin IV’a götürmektedir. Exar savaşı kazanamayacağını anlayınca, Massasilerin yaşam güçlerini kendi bedeninde toplar ve ruhunu tapınağa kilitler.

-3,995 YSÖ

Ulic Qel Droma artık boş olan Massasi Tapınaklarını ziyarete giderek, sebep olduğu felaketi kendi gözleriyle görür. Artık güçlerini kaybettiği için Exar Kun’ın yardım isteyen çığlıklarını duyamadan gezegenden uzaklaşır.

-3,992 YSÖ

Lucaya sistemindeki dördüncü gezegen Ession kolonileştirilir. Endüstriyel açıdan büyük bir merkez haline gelecektir.

-3,986 YSÖ

Jedi Hikayeleri : Redemption

Hala Cumhuriyet’ten ve diğer Jedilardan saklanan Ulic Qel Droma, Hoggon adındaki bir pilotu kendisini uzak bir yerlere götürmesi için kiralar. Ulic’in kimliğinden haberdar olmayan Hoggon onu Yavin IV’a götürür. Geçmişin hayaletleriyle savaşmak istemeyen Ulic, Yavin IV’da yaşamayı reddeder. Bu sırada Nomi Sunrider Exis gezegeninde yeni bir uzay istasyonu kurulmasına yardım etmektedir. 14 yaşındaki asi ve sabırsız kızı Vima, bir ion maden gemisiyle yaşadığı küçük bir macera sonucu ölümden dönmüş ve Nomi’ye yardım etmek üzere gezegene gelen Jedi Şövalyesi Tott tarafından kurtarılmıştır.

Ulic en sonunda Ren Var gezegeninin kutup bölgesindeki bazı eski yıkıntılara yerleşir. Ama bu sırada diğer Jedilar arasında onun bulunup yok edilmesini isteyenler bulunmaktadır. Ulic bir türlü huzura kavuşamaz. Yanlışlıkla bir uçuruma yuvarlandığında, kendini ölüme terkeder ama Master Arca’nın ruhu ona yaşaması gerektiğini söyleyerek, engel olur. Ulic, düştüğü yerden çıkar ama “niçin yaşaması gerektiğini” merak etmektedir. Jedi Şövalyeleri Tott ve Sylvar, gezegenleri Ryloth’a dönerler. Onları büyük bir klan savaşı beklemektedir. Sylvar, halkı kışkırtır ve onları savaşa hazırlar, daha sonra Tott olaya karışarak, bir barış anlaşması imzalatmayı başarır. Çok kızan Slyvar, gezegeni hızla terkeder. Vima Sunrider da annesi Nomi’nin ilgisizliğinden yakınmaktadır. Hoggon’un gemisine binerek, onu kendisini Rhen Var’a götürmesi için ikna eder. Kendi annesi onu eğitmezse, adını çok duyduğu ünlü ve esrarengiz Jedi Ulic’in ona yardım edeceğini düşünmektedir. Ulic’I ikna etmesi çok zor olur ama en sonunda ona kendisini çırak olarak almayı kabul ettirir. Olayların gelişimi karşısında şok olmuş Nomi’ye haberi yollar.

Tott, kendi gezegeni Cathar’a dönen Sylvar’a eşlik eder. Cathar halkı Sylvar’ı bir kahraman gibi karşılar ama Sylvar mutsuzdur. Karanlık tarafa çok yaklaştığını farkeder ama nasıl huzur bulacağını bilememektedir. Vima’nın ortadan kayboluşuyla ilgili haberleri alınca, harekete geçer. Vima’nın eğitimi şaşırtıcı şekilde iyi gitmektedir. Ulic ona bildiği herşeyi öğretir ve kendi ışınkılıcını yapmasına izin verir. Bundan sonra da, ona ışın kılıcı düello dersleri vermeye başlar. Hoggon’ın, Vima’yı nereye götürdüğünü söylemesi için Nomi’yi görmesine izin verilmez ama Sylvar onu dinler ve onunla birlikte Rhen Var’a gider. Nomi, Vima’yı onlardan önce bulur. İkisinin ne kadar mutlu oldukları karşısında şaşkınlık içinde kalır. Vima bir Jedi olmuştur, Ulic ise çok daha mutlu bir insandır. Bu sırada bulundukları yerde onları keşfeden Sylvar, Ulic’e saldırır. Ulic onun saldırısına karşılık vermez. Sylvar onu öldüremeyeceğini anlayarak, ışın kılıcını kapatır. O anda Hoggon, soğukkanlı bir şekilde Ulic’ı vurur ve büyük Jedi suçlusunu öldürdüğü için neşeyle uzaklaşır. Nomi, Vima ve Sylvar’ın tek yapabildikleri Ulic’in ölmesini seyretmektir. Ulic gerçek bir Jedi Ustası gibi arkasında iz bırakmadan yok olur.

BÖLÜM 5: GENİŞLEME DÖNEMİ

-3,986 YSÖ

Şirketler tarafından kontrol edilmiş bir uzay parçası yaratmak amacıyla “Genişleme Bölgesi” kurulur. Bölgeden elde edilen maddi kar çok fazladır fakat iç çatışmalar, bölgeyi devamlı bir karmaşaya sürüklemektedir. Bölge sakinleri korkunç koşullar altında yaşamaya mecbur edilirler, bu sırada şirketler yıldız sistemlerinin bütün kaynaklarını ellerinden almaktadır. Bölgedeki komünikasyon ve ulaşım sıkı bir şekilde kontrol edildiği için, bu bölgenin dışında çok az kişi, neler olup bittiğinin farkındadır. Nihayet, halk sabrının sonuna gelir ve ayaklanmalar sistemden sisteme yayılır. Cumhuriyet olaya el atar ve şirketlerin yetkilerini kısıtlar. Bölgedeki belli başlı gezegenler arasında Aquaris, Aridus, M’haeli, Mimban, Nkllon ve Tynna bulunmaktadır.

Naboo gezegenine Cumhuriyet yerleşimcileri ayak basar. Cumhuriyet izcisi Kwilaan tarafından liderlik edilmektedirler. Materyalist koloniciler, kısa sürede doğa sever Gungan’larla savaşa girişiler. Koloni, aralarından birisini Kraliçeleri olarak seçer. Kraliçe, gelecekteki yöneticilerin, kan bağı sayesinde değil, yetenekleri sayesinde seçilmelerine karar verir.

-3,698 YSÖ

Üç yüzyıldır devam eden savaştan sonra, Jedi Şövalyeleri, en sonunda Kanz Çatışmalarını durdurmak amacıyla harekete geçer ve Lorrdian’lıları kurtarırlar. Çatışmalar sırasında 500 milyon Lorrdian’lı ve diğer ırklardan da beş milyar kişi ölmüştür. Lorrdian’lar bu olaydan sonra galaksinin asla bu karanlık dönemi unutmamasını sağlayacaklarına yemin ederler.

-3,000 YSÖ

Corellia StarDrive Şirketi, bütün dizayn ekibinin bir kazada ölmesi sonucu Corellia Mühendislik Birliği tarafından satın alınır.

Alsakan Savaşı çıkar. “Dreadnaught” gemileri bu savaştan esinlenerek tasarlanmıştır.

Eski bir ırk olan Khil, Eski Cumhuriyet’e katılır. Khil ırkı, ilginç yüz yapılarıyla dikkat çeken insansı yaratıklardır. Saçsızdırlar ve çeneleri yoktur. Palpatine’in Yeni Düzen’ine en çok karşı çıkan ırklar arasındadırlar. Asi hareketi desteklemek için ellerinden gelen herşeyi yapmışlardır.

-2,996 YSÖ

Hapes Konsorsiyumu galaksiyle bütün ilişkilerini keser ve sınırlarını kapatır.

-2,600 YSÖ

Bir grup yasadışı silah üreticisin Jedilar tarafından sürgüne gönderilmesiyle, Dathomir gezegenine ilk olarak insanlar ayak basmış olur.

-2,032 YSÖ

Bir Jedi Şövalyesinin, Jedi düzeninin terketmesiyle yeni bir Sith düzeni kurulur. Bunu takip eden bin yıl içinde, Sithler birbirleriyle ve Jedilarla savaşır. Jedilar bu sayede onları kolaylıkla kontrol altına alır. Sithler, reddedilen gücün, boşa harcanan güç olduğuna inanmaktadır. Jedilar hizmet etmek için yaratılmışken, Sithler sadece yönetmeye inanırlar.

Coruscant, son büyük depremini yaşar.

-2,000 YSÖ

Bir uzay gemisi üreticisi ve dizaynır şirketi olan Incom Corporation kurulur. Gelecekteki dizaynları arasında Z-95 Headhunter, T-16 Skyhopper, T-47 Airspeeder, T-65 X-Wing ve I-7 Howlrunner yer alacaktır.

Cumhuriyet Cha’wen’he ırkıyla karşılaşır. Cha’wen’he mükemmel izci ve araştırmacılardır, bu sayede aralarından eşsiz pilot ve navigatörler çıkar.

Tatlı bir alkolik içki olan Merenzane Gold üretilmeye başlar. Üretim yılına göre, son derece pahalı olabilen bir içkidir.

Cumhuriyet, Ubese ırkının yaşadığı Uba sistemini keşfeder. Ubese’ler, sofistike bir kültüre sahip insansı bir ırktır. Cumhuriyet tüccarları Ubese’lere yüksek teknoloji ürünleri getirmeye başlar. Ubese’ler kısa zamanda kendi yüksek teknolojilerini geliştirmeye başlar. Teknolojiyi daha da ileri götürme arzuları Ubese topluluğunda bölünmeye yol açacaktır. Cumhuriyet bir süre sonra, Ubese’lerin, kanun tarafından yasaklanmış teknolojik alanlara el attığını farkeder. Geliştirdikleri teknolojinin çoğu, geniş ölçekli bir savaş için geliştirilmiş askeri malzemedir. Bir felakete engel olmak amacıyla Cumhuriyet, üretimi durdurmak için bir saldırı düzenler. Ne yazık ki, saldırı sonucunda, sistemdeki bütün Ubese silah merkezleri havaya uçar ve Uba III gezegenini yokederken, Uba I, II ve V de şiddetli radyasyona maruz kalır. Yalnızca Uba IV biraz olsun yaşanabilir bir haldedir ve bir çok Ubese bu gezegene göç etmek zorundakalır. Yarı zehirli hava özel filtre maskeleri takmalarına yol açmış ve fizyolojilerini büyük ölçüde değişirmiştir.

-1,991 YSÖ

Jomark gezegeni kolonileştirilir, kendi sistemindeki tek yaşam bulunan gezegen olarak kalacaktır.

-1,989 YSÖ

Mon Calamari ırkı, Foamwander Şehri’ni inşa etmeye başlar.

Bin yıllık gelişme ve çürümeden sonra, Coruscant’ın iç yüzeyi, kanundan ve dış dünyadan kaçış arayan toplum dışı kişiler tarafından ele geçirilmeye başlar.

Bu dönemde Coruscant’ta beşbinden fazla çöp kuyusu vardır. Gezegen, bir saatte trilyonlarca çöp üretmektedir. Geri dönüştürülmesi çok tehlikeli olan atıklar, ayrı bir bölüme alınmaktadır. Bu bölümde, atıklar mühürlenir ve mühürlenmiş kutular, daha sonra Coruscant’ın yörüngesine fırlatılır. Her saat başı, yörüngedeki çöp gemileri kutuları toplar ve onları uzaktaki aylara götürerek, depolar. Çok tehlikeli yükler, büyük güneşe gönderilmekte ve böylelikle yokedilmektedir.

-1,975 YSÖ

Yuuzhan Vong galaksisinde, Cremlevian Savaşları başlar. Savaşın başlıca amaçlarından biri Yuuzhan Vong’un daha da güçlenmesini sağlamaktır.

-1,196 YSÖ

Hathrox III gezegeninde biokimyasal bir iç savaş başlar. Gezegenin bütün nüfusu yok olur. Yeni Cumhuriyet döneminde bile Hathrox III hala “tehlikeli” olarak kabul edilmektedir. Gezegenin tarihi bir araştırma grubu tarafından keşfedilmiştir, ama grup, onlara yardım etmeye çalışan kurtarma ve karantina ekipleriyle birlikte kısa zaman içinde ölür.

-1,100 YSÖ

Cumhuriyet Araştırma Birliği Tatooine’i araştırmaya başlar. Binlerce yıl once kolonileştirilmeye çalışan ve unutulan gezegen, tekrar incelenmeye alınır ve gezegen yeniden kolonileştirilmeye uygun bulunur.

Jedi Sith’e Karşı

Sith Lordu Kaan, “Karanlık Kardeşliği” adını verdiği 20,000 kişilik bir ordu kurar. Ordu Cumhuriyete saldırır. Uzak gezegen Ruusan’da günlerce süren bir savaştan sonra her iki taraf da, sayıca azalmış ve moralleri bozulmuş olarak beklemeye başlar.

Ruusan’daki savaşın kötü gitmesi üzerine Jedilar, force sensitive çocukları da toplayıp savaşa götürmeye mecbur kalmışlardır. Somov Rit gezegenindeki, Rain, Tomcat ve Bug da bu çocuklar arasında yer alacaktır. Rain, kardeşlerine gore daha az güce sahip olduğu için, arkada bırakılması düşünülür ama Tomcat’in yardımıyla, basit seviyede bir Force trick’in üstesinden gelince, o da gruba katılır. Grubu, Jedi Şövalyesi Torr Snapit götürecektir. Ruusan’da ise işler gittikçe daha da kötüleşmektedir. Jedi Güçlerinin başı Lord Hoth, çocukların da savaşa katılacak olmasından dolayı çok endişelidir. “Karanlığı yoketmek için, aydınlığın da yokolması” gerektiğinden korkmaktadır. Torr Snapit’in gemisi Ruusan’a üç kardeş ve Sladak ve Slatka adında iki çocukla birlikte varır. Gezegene ayak bile basamadan, Sith gemilerinin saldırısına uğrarlar, geminin gövdesinde bir delik açılır ve Sladak, Slatka ve Rain, uzay boşluğuna çekilirler. Jedilar bu sırada olay yerine yetişerek, Sithleri uzaklaştırırlar. Torr’un zarar görmüş gemisi, ormanlık bir araziye çakılır. Tomcat ve Bug’la beraber, Jedi güçlerini bulmak üzere yola çakırlar. Bu sırada Sith güçleriyle çatışmak zorunda kalırlar. Tomcat, dehşetle, Sithlerin arasında da küçük kız ve erkek çocuklarının olduğunu farkeder. Bir halat köprüsünden geçerken sıkıştırılınca, Torr, çocukların geçmesinin ardından, kendisi ve Sithler üzerindeyken köprünün iplerini keser. Tomcat, aşağıya yuvarlanan Jedi ustasının yanına inerek ışın kılıcını alır ve Bug’la yollarına devam etmeye çalışır. Bu sırada Sith’ler onlara yine saldırır. Jedi güçlerinden Kiel Charny ve adamları, tam zamanında yetişerek çocukları kurtarırlar.

Millerce ötede Sith Lordu Bane, Sith üssüne ulaşır. Lord Kaan ve ordusunun, sıradan askerler gibi saldırı planlaması onu öfkelendirmiştir. Kaan’ın stratejisini reddeder ve çok daha basit ama etkili bir plan önerir: Jedilara ormanda saldırmak yerine, Jediların üssünün bulunduğu ormanı yok etmek.

Bir gün daha geçer, yorgun ve bıkkın Jedi ordusu savaş için hazırlanmaktadır. Tomcat, çamurlara bulanmış orduya bakınca öfkelenmekte ve onların kendilerini Jedi olarak adlandırmaya hakları olmadıklarını söylemektedir. Öfkesi, mutfakta görevlendirilince, iyice artar ve aşçıya ışın kılıcıyla saldırır. Charny ona kendi güçleri arasına katılmasını teklif edince, memnuniyetle kabul eder ve onunla savaşa gider. Jedilardan hiçbiri Tomcat’in ne kadar öfkeli olduğuna dikkat etmemiştir. Bu sırada Sith Lordları bir dağ başında toplanmış, Bane’in önderliğinde “Force” güçlerine konsantre olmaktadırlar. Orman parça parça ölmeye başlar. Ağaçlar kurur, hayvanlar ölür ve bir yangın dalgası bütün ormana yayılır. Hem Jedilar hem de Sith ordusunun bazı bölümleri yangının içinde mahsur kalmışlardır.

Lord Kaan, Sith Lordlarının yanından ayrılarak, iyice güçten düşmüş Jediların işini bitirmeye gider. Onu diğer Sith’ler takip eder, Bane ise onları zayıflıklarından dolayı lanetler. Tomcat, artık bir harabe haline gelmiş olan savaş alanı karşısında mahvolmuştur. Charny ona Sith’ler de dahil olmak üzere bütün yaralılara yardım etmesini söyleyince iyice sinirlenir. Tam bu sırada Kaan ve güçleri onlara saldırır. Ama Jediların işini bitiremeden, başka bir Jedi Şövalyesi Lord Farfalla gemisiyle yardıma gelir. Ama Lord Hoth, onu korkaklıkla suçlayıp, çok geç kaldığını söyleyince, öfkelenerek, adamlarını alıp gezegeni terkeder. Sith lordu Githany, karışıklıktan yararlanıp, eski sevgilisi Charny’ye saldırır ve elini keser. Tomcat ise karanlık tarafa teslim olur ve Charny’i kendi ışın kılıcıyla öldürerek, Githany’le kol kola savaş alanından uzaklaşır.

Bu şok edici ihanetin haberleri kısa zamanda Jedi kampına yayılır ve umutsuzluk içindeki Bug’a da ulaşır. Bu sırada öldüğü zannedilen Rain, ormanda yaşayan kanatlı yaratıklar tarafından kurtarılmış ve içlerinden Laa adını verdiği birtanesiyle yakın bir arkadaşlık kurmuştur. Nihayet “Force”u kullanmayı başarmış ve kendisi ve Laa etrafında bir Force alanı kurmuştur. Fakat Laa ümitsizdir, çünkü Rain’in geleceğiyle ilgili bir rüya görmüştür ve bu rüyada Rain güçlü bir Sith Lord’u olmuştur.

Lord Hoth, Sith’lerin mağaralarına düzenleyeceği son bir atak planlamaktadır. Askerlere silah dağıtmaya başlar. Bug da diğer Jediların ona “hain kanı” taşıdığını söylemesine rağmen gönüllüler arasına katılır. Sith Lordu Kaan da bir “düşünce bombası” kullanarak herşeyi bitirmeyi düşünmektedir. Githany ise bundan hiç memnun değildir. Force tarafından yaratılan ve Sithlerin enerjileri çekilerek yaratılacak telepatik bir patlayıcı olan “düşünce bombası” yolundaki herkesi ve herşeyi yokedecektir. Her iki taraf da tamamen yok olacaktır. Githany, Tomcat’i alarak, Sith’lerden ayrılır. Bu sırada Rain, Laa’yı yatıştırmak için Jediların tarafında yer alacağına söz verir.

Lord Farfalla bir elçi göndererek, özürlerini kabul etmelerini ve düşüncelerini değiştirdiğini, onlara yardım edeceğini söyler. Hoth teklifi kabul ederek, elçiye kendi özürlerini sunar.

Laa, Rain’I Jedi Ordusuna götürür. Tam bu sırada ok atma pratiği yapan Jedi Şövalyesi Petja tarafından vurularak öldürülür. Rain, öfkesine yenik düşer, kendini tam anlamıyla karanlık tarafa vererek, Petja ve yardımcısının boyunlarını kırar. O anda Darth Bane, Rain’in önünde belirir. Sith mağaralarında Bug ve iki gönüllü Jedi, arka girişlerden birinden içeri sızarlar ama karşılarına Githany ve Tomcat çıkar. İki Jedi çatışmada ölür ama Hardin mağaradaki yarasaları Githany’e saldırtmak için “Force”u kullanır. En sonunda iki kuzen karşı karşıya gelirler.

Jedi ve Sithler bir kez daha savaş alanında karşılaşırlar, bu sefer Jedilar Sithleri yenilgiye uğratırlar. Sithler, Jedilara kendilerini öldürmeleri için yalvarmaktadırlar, Kaan’ın “düşünce bombası” planları her iki taraf için de ölümden beter olacaktır. Mağrada Bug ve Tomcat savaşmaya devam etmektedir, Githany, ikisini ayırarak, Tomcat’I kaçış için bir speeder bulmaya yollar. Lord Hoth, Kaan’ın ne yapmak istediğini anlamıştır, onu durdurmak için adamlarıyla mağraya girer. Fakat çok geçtir, ikisi yüz yüze geldikleri anda, Kaan, planını uygulamaya sokar. Mağra çöker, Bug’un yaşam enerjisi, Tomcat’in şaşkın bakışları arasında vücudundan çekilir. Githany de çürümeye başlar. Mağraların dışında, her Jedi ve her Sith ölür. Ne yapacağını bilemeyen Tomcat, mağraların içine girer. Orda Bane ve Rain ile karşılaşır, Rain onu soğuk karşılayarak, adının Zannah olduğunu ve Bane’in yanında kalacağını bildirir. Tomcat ona saldırmaya çalışır ama Zannah, gücünü kullanarak, onun ışın kılıcı kullanan kolunu yok eder. Tomcat, yerde kıvranırken, Darth Bane ve yeni çırağı uzaklaşırlar.

Sith Felaketi

Sith kardeşliğinin son sağ kalan üyesi Darth Bane, Ruusan savaşındaki katliamdan kaçmayı başarmıştır. Ruusan’dan gemisi “Valcyn” ile kaçarken, savaşta ölen eski ustası Lord Qordis’in hayaleti onu korkaklıkla suçlamaya devam eder. Bane, onu duymazlıktan gelerek, Onderon sistemine ve meşhur Sith ayı Dxun’a gider. Aya inmek üzereyken, gemisi Qordis’in karanlık taraf enerjilerinin saldırısına uğrar ve ormana çakılarak parçalanır. Bane, yıkıntıların arasından çıkar ve ormandan da sağ çıkmayı başarır. Bu sırada karşısına Kaan’ın hayaleti çıkar. Hayalet onu, eski Sith lordu Freedon Nadd’ın mezarına götürür. Ben mezara girer, eski tünelleri araştırır ve en sonunda Sith Holocron’unu bulur. Almak için elini uzattığı anda, tavandan sarkan garip yaratıklar vücuduna yapışır ve onu bir organik zırh gibi sararlar. Qordis tekrar belirir ve yaratıkların orbalisk diye bilindiklerini ve sonunda bütün vücudunu, üreyip ele geçireceklerini söyler. Yapacak bir şeyi olmayan öfkeli Bane, Holocron’u incelemeye başlar. Uzun bir süre sonra Bane, Sith mezarından dışarı çıkar. Vücudundaki orbaliskler sayesinde kendisini daha da güçlü hissetmektedir. Ruusan’daki savaşı gözden geçirince, Sithlerin en büyük düşmanlarının kendileri olduğuna karar verir, bundan sonra sadece bir usta ve bir çırak olmalı, varlıkları gizli tutulmalı ve bir tek şey üzerine odaklanılmalıdır: Cumhuriyet ve Jediları içten yok etmek. Planlarını uygulamak için Onderon’a giderek yeni bir çırak arayışlarına girer.

Jedilar, ışın kılıcı yapımlarını sırlarını gizli tutmaya başlar.

-1,030 YSÖ

Sithler hakkında bütün bilgilerin bulunduğu gizli bir depo olan Sith Arşivleri, Darth Bane’in Sith Kardeşliğini yaratmasından sonra kuruldu.

-1,020 YSÖ

Melida gezegenin başkenti Zehava kurulur.

-1,010 YSÖ

Anzati ırkından kiralik bir katil olan Dannik Jerriko doğar.

-1,001 YSÖ

Spira gezegeni Eski Cumhuriyet tarafından keşfedilir.

-1,000 YSÖ

Çöl gezegeni Socorro, bu sene, son kez yağmuru görür.

Ewok mitolojisinde, “Altın Tanrı”yla ilgili hikayeler gelişir. Altın Tanrı’nın dönüşüyle ilgili hikayeler, Ewok kültüründe uzun zamandır yer almaktadır. Eski Ewok hikayelerine göre, Altın Tanrı, Ewok’ları büyük ve kutsal bir savaşta yönetmek amacıyla dönecektir.

Kintan’daki M’dweshuu kültü, Nikto ırkını geçici olarak Hutt’ların köleliğinden kurtarır. Hutt’lar kısa zamanda intikamlarını alırlar ve Kintan’ın nüfusunun nerdeyse üçte biri bu savaşta hayatını kaybeder.

-997 YSÖ

Novor Sisteminin yıldızı Novor Major, bir kırmızı deve dönüşür ve 17 iç gezegenini yok eder. Dışta bulunun 16 gezegen kurtulur, fakat yıldızdan yayılan radyasyondan korunmak için yeni çevre düzenlemeleri yapmak zorunda kalırlar. Yok olan 17 gezegen Novor Asteroid Alanını oluştururlar.

-896 YSÖ

Efsanevi Jedi Ustası Yoda doğar. Doğum yeri bilinmemektedir.

-832 YSÖ

Theed şehri Naboo gezegenindeki yerleşimciler tarafından kurulur.

-800 YSÖ

Yüzlerce yıllık anlaşmazlıktan sonra Naboo sakinleri ve Gunganlar bir barış anlaşması imzalarlar. Bundan sonra iki kültür birbirlerinden olabildiğince uzak kalacaktır. Naboo’lular Gunganları ilkel vahşiler olarak nitelendirirken, Gunganlar da onları, burunları büyük ve zayıf olarak görmektedir. İki ırk arasındaki bu çatışma, yüzyıllar sonraki Naboo savaşına kadar sürecektir.

-790 YSÖ

Artık bir Jedi Master olan Yoda, Jedi Şövalyelerini eğitmeye başlar.

-750 YSÖ

Grissmath Hanedanı, politik suçluları Nam Charios gezegenine göndermeye başlar. Mahkumların, yaşanmaya pek de uygun olmayan gezegende açlıktan ölmelerini uman Hanedan, gezegenin etrafına kaçmalarını önlemek için silah istasyonları yerleştirir.

-700 YSÖ

B’Omarr rahipleri Tatooine’de bir tapınak inşa ederler. İlerki yüzyıllarda, tapınak Jabba’nın sarayı olarak hizmet verecektir. Ölüm tohumu adı verilen bir salgın, bütün galaksiyi sarar. Bazı sektörler tamamen ortadan kalkar.

Gardulla the Hutt, Nal Hutta’da doğar.

-610 YSÖ

Dewlanna, Kashyyk gezegeninde doğar.

-600 YSÖ

Jabba the Hutt, Nal Hutta’da doğar.

Kathol Sektörü, Eski Cumhuriyet tarafından kolonileştirilir. İlk yerleşilen gezegen Gandle Ott’dur. Daha sonraları resmi koloni sayısı 30’a çıkacaktır.

Jedi düzenindan atılmış bir Jedi olan Allya, Cumhuriyet Mahkum Kolonisi Dathomir’e gönderilir. Gezegein vahşi yaratıkları Rancorları ehlileştirir ve gezegeni yönetmeye başlar. Kadınları “Force” öğretileriyle eğitmeye başlar. Nesiller boyunca, öğretiler saptırılacak ve böylelikle “Dathomir Cadıları” fenomeni doğacaktır. Allya bütün kabilenin uyması gereken kuralların olduğu “Kanun Kitabı”nı yaratır. Kuralların en başında “Asla, kötülüğe başvurmayın” bulunmaktadır. Ama diğer liderler, kitabın kurallarını kendi isteklerine göre değiştirirler. Eğer bir kadın bu kuralları çiğnerse, kabileden kovulmaktadır.

-532 YSÖ

Naboo’nun en büyük binası olan Theed Kraliyet Sarayı kurulur. Saray, toplantılar, yemekler, partiler ve kültürel olaylar için kullanılmaktadır.

-509 YSÖ

Yaddle doğar. Doğum yeri bilinmemektedir. Yoda’yla aynı ırktandır ve Yoda gibi, bir Jedi olacak ve konseyde yerini alacaktır.

-500 YSÖ

Alderaan Royal Engineers, Core Galaxy Systems ve Rendili StarDrive şirketleri Kuat Drive Yards tarafından satın alınır.

-495 YSÖ

Gelecekte bir Jedi Ustası olarak hizmet verecek olan Ikrit, Kushiba gezegeninde doğar.

-482 YSÖ

Ikrit, Yoda’nın padawan öğrencisi olarak eğitimine başlar.

-450 YSÖ

Ikrit’in “Force” güçleri arttıkça, bencilliği de artmaya başlar. En sonunda nerdeyse başka bir Jedi’yı öldürecek noktaya gelir. Yoda, hayatını riske atarak, diğer Jedi’ın ölmesini engeller. Ikrit, hareketlerinden duyduğu utançla, ışın kılıcını gömer ve bir daha asla kullanmamaya yemin eder.

-432 YSÖ

Qui-Gon Jinn gelecekteki Jedi Ustası, Jedi eğitimine başlar.

-400 YSÖ

Jedi eğitim gemisi “Chu’unthor” Dathomir gezegenine çakılır. Jedi ustaları Yoda, Gra’aton ve Vulatan tarafından yönetilen kurtarma operasyonu, “Dathomir Cadıları” tarafından engellenir. Çıkan çatışmada 14 Jedi ölür. “Chu’unthor” cadıların kontrolü altındadır. Master Yoda, Rell adındaki genç bir cadının hayatını kurtarınca ikisi bir ateşkes anlaşması yapar. “Chu’unthor” ve kayıtları gezegende kalacaktır ama Jedilar gitmekte serbest olacaktır. Yoda, Rell’den diskleri, Dathomir’i kötü ruhlu “Nightsisters”ın elinden kurtaracak genç bir Jedi gelene kadar saklamasını ister.

-389 YSÖ

Ünlü bir Corellia’lı Jedi Keiran Halcyon, Selonia’dakı “Afarathu” mezhebini başarıyla yok eder ve Correllian sistemini rahatlatır.

-385 YSÖ

Jedi Ustası Ikrit, Yavin IV’a Massasi Irkını incelemeye gider. Orda, Exar Kun’ın mide bulandırıcı bir deneyi olan Altın Küre ile karşılaşır. Altın Küre, Massasi çocuklarının yaşam güçlerinin toplandığı bir aygıttır. Bir yetişkinin, bu laneti kaldıramayacağını keşfedince, küreyi gözetmeye karar verir ve en sonunda orda 400 yıllık bir uykuya yatar.

-350 YSÖ

Ticaret Federasyonu kurulur. Baş kurucular arasında Neimodian’lar vardır. Federasyon, daha sonraları hem ticarette hem de politikada büyük bir güç haline gelecektir.

-300 YSÖ

Han Solo’nun atalarından ve Corellia kralı Berethon e Solo, gezegene demokrasiyi getirir.

Bothan ırkı, gizli bilgileri edinip bunları politik kazançlar için kullanmada usta hale gelir.

Bu dönemde, Jedilar yeni bir uygulama başlatırlar: “Bir Usta, Bir Çırak”. Birden fazla öğrenci eğitmenin, Ulic Qel Droma örneğinde olduğu gibi yeni karanlık taraf trajedileri yaratmasından korkulmaktadır. Aynı zamanda Jedi adaylarını, nerdeyse beşikten itibaren eğitmeye başlarlar. Bunun sebebi çocuklara kolaylıkla şekil verilebilecek olmaları ve duygularını kontrol altında tutmaları için eğitilebilmeleridir. Kısa sure içinde Jedi adayları sadece altı aylıktan beş yaşına kadar olan yaş sınırı içinde kabul edilmeye başlanırlar. Jedi arayıcıları, Force sensitive bebekleri galaksi boyunca aramakta, midichlorian testleri yaparak, potansiyel güçlerini ölçmektedirler. Şanslı çocuklar, ailelerin izniyle Coruscant’taki Jedi Tapınağına götürülmekte ve Force eğitimine başlamaktadırlar. 13 yaşlarındayken, bu adayların çoğu, Jedi ustaları tarafından çırak Padawan öğrenciler olarak seçilmektedir. Seçilmeyen şanssızlar ise, yeteneklerine ve karakterlerine en çok uyan işlere yerleştirilmektedirler. Usta, çırağının hazır olduğunu bildirdiğinde, çırak, şövalyelik ünvanını kazanabilmek için bir takım sınavlardan geçer. Evlilik ve kendi çocuğunu eğitmek, Jedi düzeninde yasaklanmamıştır ama pek sıcak bakılmaz. (Padawanların evlenmesi ise kesinlikle yasaktır). Bu strateji potansiyel karanlık tarafçıları uzaklaştırırken, büyük bir dezavantajı vardır. Jediların sayıları yavaş yavaş azalmaya başlamıştır.

Sürüngenimsi bir ırk olan Chazrach, Yuuzhan Vong tarafından esir alınarak, köleleştirilir. Zaman içinde Vong’lara son derece sadık hale gelirler.

-290 YSÖ

Myrkr gezegeni keşfedilir ve gezegende Ysalamari adında “Force”un akışını engelleyen yaratıkları bulunur. Jedi ve Eski Cumhuriyet Myrkr’e yaklaşmamayı tercih ederler. Gezegen bir kaçakçı ve suçlu cenneti haline gelir.

-250 YSÖ

Jedi Şövalyesi Polvin Kut ve Padawan öğrencisi Yaddle, Tulak adındaki bir savaş lordunun elinden kolonileri kurtarmak için Koba sistemine giderler. Yerel direniş örgütünün üyeleri tarafından ihanete uğrayan Jedilar tuzağa düşerler. Kut öldürülür. Koba’yı istediği gibi sömüren Tulak, gezegeni terkeder, ama gitmeden once Yaddle’ı dev bir kuyuya iter. Yaddle, zamanını Force üzerindeki kontrolünü geliştirmek için harcar. Yıllar geçtikçe, “Aşağıdaki kişi” hakkında efsaneler de yayılmaya başlar. Yaddle aynı zamanda, yemeğini çalmaya çalışan yırtıcı hayvanları öldürerek kendini dövüşte de eğitir.

-232 YSÖ

Valorum, Cumhuriyetin Yüce Başkanı olarak seçilir. (Naboo / Ticaret Federasyonu krizi sırasında Yüce Başkanlık yapacak olan Finis Valorum’un atalarından biridir).

-201 YSÖ

Salporin (Chewbacca’nın çocukluk arkadaşı) Kashyyyk gezegeninde doğar.

-200 YSÖ

Chewbacca, Kashyyyk gezegeninde doğar.

Glova gezegeni kolonileştirilir. Değerli metalleri nedeniyle büyük bir nüfus patlaması yaşar, fakat bir sure sonra metallerin tükenmesiyle, terkedilir. Gezegen tarım yapmaya başlayarak, kendini toparlar.

Mandolorianlar, Ithulian ırkını yok eder.

Yüksek teknolojileri ve gemi yapımlarıyla ünlü Fere medeniyeti, bir salgınla yok olur.

-194 YSÖ

“Spice” terimi galakside sık sık duyulmaya başlanacaktır. Bir kişinin, fiziksel ya da zihinsel özelliklerini geçici bir süre için suni olarak geliştiren maddelere verilen isimdir. Bir çok çeşidi vardır. Kessel, Ryloth ve Sevarcos spice’ları ünlüdür. Genel kanıya rağmen, Spice’ın her türü bağımlılık yapmaz ve kanunsuz değildir.

-192 YSÖ

Kölelik, Hapes Consorsiyumunda yasaklanır.

-188 YSÖ

Cularin sisteminde karanlık tarafın yoğunlaştığını hisseden Jedilar, Master Qornah ve çırağı Kibh Jeen’i araştırmaya gönderirler. Usta ve öğrencisi, gezegende,yarı gömülmüş bir Sith kalesi bulurlar. Aniden Kibh, ışın kılıcıyla ustasına arkadan saldırarak, öldürür. Karanlık tarafa yenik düşmüştür. Kaleye girerek, aylarca ortadan kaybolur. Dışarı çıktığında, gemisini alarak, Jediları yok edecek gönüllü korsanlar aramaya başlar. Karanlık güçlerini, Genarius gezegenindeki yüzen şehirlerde yaşayan binlerce kişiyi öldürmek için kullanır ve daha sonra “Karanlık Jedi Savaşı” olarak hatırlanacak bir savaş başlatır.

-181 YSÖ

En sonunda, Jedilar Cularin sistemindeki huzursuzluğu bastırır ve Kibh Jeen’in korsan filosunu büyük bir yenilgiye uğratırlar. Jeen, çatışmalarda ölür. Bu trajediden çok etkilenen Jedilar, sistemde daimi bir Jedi varlığının bulunmasına karar verirler. Sith kalesinin yanındaki bir alana bir Jedi akademisi kurarlar. Kibh Jeen’in hikayesi, daha sonraki Jedi nesilleri için, bir uyarı hikayesi niteliği alır.

-175 YSÖ

Cesur bir genç olan Chewbacca Kashyyyk gezegeninde büyümektedir. Gemiler ve makinelerle çok ilgilidir. Bir taraftan da genç bir dişi Wookie olan Mallatobuck’la aralarında romantik bir ilişki başlar.

-153 YSÖ

Mos Eisleyy Cantina’nın gelecekteki sahibi Chalmun, Kashyyyk gezegeninde doğar.

-150 YSÖ

Bakura, Bakur Corporation tarafından keşfedilerek, kolonileştirilir.

Chewbacca, galaksiyi keşfetmek için Kashyyyk’i terkeder.

-140 YSÖ

Gezegenleri asteroid yağmuruna tutulan Qella ırkı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

-132 YSÖ

Podracing, cesur mekanikçi Phoebos tarafından yaratılır. Kısa zamanda çok tehlikeli ve popular bir spor haline gelecektir. Bir sure sonra Podracing, bir çok medeni sistemde yasaklanır. Buna rağmen, Malastere ve diğer bir kaç gezegende hala ününü korumaya devam eder.

-130 YSÖ

Podracing’in popülaritesi, Coruscant’ın çöp kuyularında yeni bir heyecanın doğmasına sebep olur: Çöp Kuyusu Yarışları. Yarışçılar çöp kuyuları üzerinde uçmak ve bu arada uzaya fırlatılan metal çöp kutularından da kaçınmak zorundadır.

Charza Kwinn, Jedilara gemisinde ulaşım hizmeti vererek, yardımcı olmaya başlar.

-129 YSÖ

Bir çok reddedilmiş Jedi adayı biraraya gelerek, kendi Jedi grupları “the Potentium”u kurarlar. Adaylar genellikle, Alderaan ve Coruscant’lı aristokratların çocuklarıdır. Potentium, “Force”un kimseyi kötülüğe itemeyeceğini, ve daima iyinin tarafından olduğuna inanırlar. Jedi Konseyi Potentium’u reddeder, üyelerini Coruscant’tan sürer ve kült, zamanla unutulur. Jedilara potentium hakkında konuşmaları yasaklanır. Garip olan ise, hiçbir Potentium üyesinin Karanlık tarafa yenik düşmemesidir.

-121 YSÖ

İlerde Eski Cumhuriyet Senatörü seçilecek olan Kare Fontin doğar. Yeni Cumhuriyet kurulduğunda 100 yaşın üzerinde olmasına rağmen, aklı hala yerindedir ve bu özelliğiyle Yeni Cumhuriyet’in diplomatlarından biri olacaktır.

-112 YSÖ

C-3P0’nun orjinal formu ilk olarak aktif hale getirildi.

-106 YSÖ

Ticaret Federasyonu, Cularin sistemindeki bütün ticareti, kanunsuz yollardan ele geçirir ve bütün rakiplerini uzaklaştırır.

-100 YSÖ

Rendili StarDrive şirketi, gemi üretiminde doruk noktasına ulaşır. Sonraki yüzyıl içinde, Victory Star Destroyer, Dreadnaught ve Mandolorian Dungeon Gemileri gibi dizaynların yaratıcısı olarak anılacaktır.

Büyük depremler Koba gezegenini sarsmaya başlar. Yaddle en sonunda hapis bulunduğu derin çukurdan çıkarak, Koba halkına yardım etmeye başlar. Jedi Konseyi, onun hala yaşadığını öğrenince, tekrar Coruscant’a dönüp, eğitimini tamamlamasını ister. Yaddle, Koba’lılara yardım etmesi gerektiğini söyleyerek, bu isteği reddeder. Onun yardımıyla Koba’lılar tekrar medeniyetlerini kurarlar. Yaddle da, Koba’lı çocukların öğretmeni olur.

Black Sun yeraltı örgütünün gelecekteki başkanı Prens Xizor, Falleen gezegeninde doğar.

-97 YSÖ

Tatooine kolonicileri, Bestin’in kuzeyindeki Jundland Wastes’de Fort Tusken’ı kurar. Hem Bestine and hem de Fort Tusken, madencilik ve atmosferdeki nemi, ekinleri büyütmek için kullanma alanlarında büyük başarı gösterir. Ama Kum Adamları onları rahat bırakmaz. Fort Tusken’e yapılan ilk saldırıda, çok sayıda kişi ölür. Bunu takip eden yıllarda, koloniciler, Tusken Raiders adını taktıkları kum adamlarıyla devamlı çatışmalar yaşar.

BÖLÜM 6: CUMHURİYETİN ÇÖKÜŞÜ

-96 YSÖ

Kaçınılmaz olarak, üye sayısı arttıkça, Cumhuriyet kendini dev bir bürokrasi engeliyle sarılmış olarak bulur. Cumhuriyet, çok büyümüş, eskimiş ve içten çürümeye başlamıştır. Bir kaç hırslı ve ahlaksız senatör, sonu hazırlayacak, yıkıcı eylemlere girişmişlerdir bile. Sistemdeki ilk çatlakları kendi yararlarına kullanacakları fırsatlar olarak görürler. Çürüme ilk başlarda farkedilmeyecek kadar küçüktür. Ama kısa zamanda büyür ve kanunsuz güç ve zenginlik vaatleriyle baştan çıkan Senatörlerin sayısı da artar.

Her huzursuzluk, hükümetteki her anlaşmazlık, bu senatör ve bürokrat sürüsü için daha büyük fırsatlar anlamına gelmeye başlamıştır. Kısa zamanda bir çok kişi birbirinin düşmanı haline gelir, güven duygusu tamamen ortadan kalkmış ve korku herkesi sarmıştır. Bir zamanlar ölümsüz olarak görülen Cumhuriyet, yaklaşan kendi sonunu görmüştür ve bu yüzden panik başlamıştır. Sorunlar katlanarak artar ve kimse ne olduğunu ve niye olduğunu bilmemektedir.

-93 YSÖ

İkinci bir grup yerleşimci Tatooine’e varır. Eski Anchorhead’in kalıntılarını keşfederler ve madenciliğe başlarlar. Gezegenin yüzeyi, verimli olmamakta birlikte, küçük bir nüfus için yeterli ekin üretebilmektedir. Fort Tusken yerleşim bölgesi, zor yaşam koşulları yüzünden tamamiyle terkedilir.

-92 YSÖ

Ki-Adi-Mundi Cerea gezegeninde doğar.

Qui-Gon Jinn doğar. (Doğum yerinin Malastere olduğu söylentisi mevcuttur).

-91 YSÖ

Qui-Gon Jinn Jedi eğitimine başlar.

Geleceğin yüce başkanı Finis Valorum, doğar.

-88 YSÖ

Bir Jedi Şövalyesi, Cerea’ya gelerek, dört yaşındaki Ki-Adi-Mundi’yi Coruscant’a götürmek ister. Ki’nin babası oğlunun, Jedi Konseyi tarafından testten geçirilmesini istememektedir fakat bir saldırı fikrini değiştirir. Konsey Ki’yi Padawan öğrenci olarak kabul eder ve Ki, eğitimine Yoda’nın gözetimi altında başlar.

-84 YSÖ

Jorus C’Baoth Bortras gezegeninde doğar.

-83 YSÖ

Mos Espa şehri kurulur.

-82 YSÖ

Naboo’nun gelecekteki senatörü, Galaktik Cumhuriyetin Yüce Başkanı ve daha sonrasında, Galaktik İmparatorluğun Başı Palpatine, Naboo gezegeninde doğar.

-81 YSÖ

Nejaa Halcyon Corellia gezegeninde doğar. Daha sonraları bir Jedi Ustası ve Klon Savaşları kahramanı olacaktır.

-80 YSÖ

Nejaa Halcyo Jedi Eğitimine başlar.

Chewbacca, düşmanı Tojjevvuk’un ailesi tarafından köle olarak satılır. Bir Trandoshan köle gemisinde, isyan çıkarır, ve diğer Wookieelerle birlikte, köle sahiplerini öldürür.

-79 YSÖ

13 yaşındaki Qui-Gon Jinn Padawan olarak Jedi eğitimine başlar.

-78 YSÖ

Rostek Horn Corellia gezegeninde doğar. Daha sonra CorSec güvenlik kuruluşunun en güvenilir üyelerinden biri olacaktır. Aynı zamanda yetenekli bir bitki bilimcidir.

Nejaa Halcyon’un ve daha sonra Rostek Horn’un eşi olacak Scarra Corellia gezegeninde doğar.

-72 YSÖ

Mace Windu, doğar.

Anakin’in annesi Shmi Skywalker, doğar, doğum yeri bilinmemektedir.

-71 YSÖ

Xanatos, Telos gezegeninde doğar.

-70 YSÖ

Yaddle Coruscant’a dönerek, Jedi Şövalyesi ünvanını alır.

Qui-Gon Jinn, Telos gezegeninde Xanatos’u ve onun “Force” potansiyelini keşfeder. Kısa bir tereddütten sonra, onu Coruscant’taki Jedi Tapınağına götürür.

-68 YSÖ

Nejaa Halcyon, Padawan Öğrenci olur.

Prenses Leia’nın gelecekteki üvey babası Bail Prestor Organa, Alderaan’da doğar.

-67 YSÖ

Jorus C’Baoth Mirnic Üniversitesine başlar.

-66 YSÖ

Gelecekteki Cumhuriyet ve İmparotorluk Yüzbaşısı ve daha sonra Yeni İmparatorluk lider ve Amirali Gilad Pellaeon Coruscant’ta doğar.

Dış Halkalara yaptıkları bir yolculuk sırasında Skywalker ailesinin gemisi korsanların saldırısına uğrar. Aile ayrılarak 6 yaşındaki Shmi de dahil olmaz üzere köle olarak satılır.

-65 YSÖ

Sith Infiltrator’ın gelecekteki dizaynırı Raith Sienar doğar.

-64 YSÖ

Wilhuff Tarkin, Seswanna sektöründeki Eriadu gezegeninde doğar.

-62 YSÖ

Politik hayatının başlangıcında büyük hayal kırıklığına uğrayan ve seçim üzerine seçim kaybeden Palpatine’in nihayet şansı döner. Eski hatalarından ders alan politikacı, Naboo sisteminin senatörü olarak seçilmeyi başarır. Yine de bazı senatörler, Palpatine’i küçümsemekte, onun görmezlikten gelinmesi gereken, içine kapanık bir politikacı olduğunu düşünmektedirler. Ama Palpatine’in senatodaki başarısı herkesi şaşırtacaktır. Toplumda saygı gören kişilerle, askeri komutanlar ve hatta bir Jedi ustasıyla bile arkadaşlık kuran Palpatine kısa zamanda, kendine bir hayran kitlesi edinir.

-60 YSÖ

Millenium Falcon, inşa edilir.

Jorus C’Baoth Kamparas gezegenindeki iki yıllık bir Jedi Akademisinde eğitim görür. Daha sonra ise adı bilinmeyen bir ustadan eğitim alacaktır.

Nejaa Halcyon, Jedi Konseyi tarafından, Jedi Şövalyeliğine uygun görülür. Kendi insanlarına hizmet etmek amacıyla, gezegeni Corellia’ya döner. Orada Scerra adında bir kadınla karşılaşır ve aşık olur.

-59 YSÖ

Nejaa Halcyon ve Scerra evlenirler.

Qui-Gon Jinn, Xanatos’u Padawan öğrencisi olarak kabul eder.

-58 YSÖ

Jorus C’Baoth Jedi Şövalyeliği ünvanını alır.

Tatooine Hutt’ları arasına Jabba adında yeni bir Hutt katılır. Kısa zamanda Mos Espa’nın illegal aktivitelerinin çoğunu ele geçirir.

-57 YSÖ

Obi-Wan (Ben) Kenobi Tatooine’de doğar.

Khameir Sarin adındaki bir Zabrak çocuğu Iridonia gezegeninde doğar. Sarin’deki “Force” çok yoğundur. Ama Jedilar onu keşfedemeden, bebek Darth Sidious tarafından kaçırılır. Çocuğu Coruscant’a getiren Sidious, onu Sith öğrencisi olarak eğitmeye başlar ve ona “Darth Maul” ismini verir.

-56 YSÖ

Obi Wan Kenobi, Yoda’nın gözetimi altında eğitimine başlar.

-55 YSÖ

Chewbacca, Han Solo’ya karşılaşmalarından önce son kez Kashyyyk gezegenine ayak basar.

Gri saçlı madenci Ansan Talam doğar.

-54 YSÖ

Owen Lars’ın gelecekteki eşi ve Luke Skywalker’ın teyzesi Beru Whitesun doğar.

-53 YSÖ

Aurra Sing, Nar Shaddaa’da doğar.

Qui-Gon, öğrencisi Xanatos’u Jedi Şövalyesi olarak kabul etmeye hazırdır. Ama Yoda bu konuda kararsız kalmıştır. İkisini Telos’a yollar. Gemi yolda korsanlar tarafından saldırıya uğrar, korsanlara Xanatos yardım etmiştir. Yokluğunda babası Crion’un ne kadar güçlendiğini gören Xanatos, gittikçe daha da düşmanca davranmaya başlamaktadır. Crion, komşu gezegenlerden biriyle savaşmaya kalkınca, Telos’ta iç savaş çıkar. Xanatos, babasının ordusunun başına geçer. Ama Qui Gon, Crion’u onun gözleri önünde öldürür. Artık tamamen karanlık tarafa dönen Xanatos, ortadan kaybolur. Qui Gon da bir daha asla bir öğrenci yetiştirmeyeceğine yemin eder.

-52 YSÖ

Garm Bel Iblis (gelecekteki Asi Generali) Corellia’da doğar.

Oppo Rancisis, Yaddle’ın gözetimi altında bir Jedi Ustası olarak, Jediları eğitmeye başlar. Rancisis, Malacia adı verilen bir Jedi tekniğinin ustasıdır. Bu teknik, düşmanlarında, şiddetli bir sersemlik ve mide bulantısı yaratmaktadır. Kafaya bir çekiç darbesi yeme hissi yaşatsa bile, kalıcı bir zararı yoktur. Sayılı Jedi bu güç tekniği öğrenebilmiştir.

Xanatos, entrikalar çevirerek, kendisinin ve babasının adını temizlemeyi başarır. Bir kaç yıl içinde Xanatos ve Crion, Telos’ta kahramanlar olarak anılmaya başlanırlar. Xanatos Offworld Mining adında bir madencilik şirketi kurar ve kısa zamanda müthiş bir servet sahibi olur.

Jar Jar Binks, Naboo bataklıklarının altında yer alan su altı şehri Otoh Gunga’da doğar.

-51 YSÖ

Jorus C’Baoth, Senatör (ve gelecekteki İmparator) Palpatine’in Jedi danışmanı olarak hizmet etmeye başlar.

2 yaşındaki Aurra Sing, Nar Shaddaa’daki sefil hayatından bir Jedi Şövalyesi tarafından kurtarılır ve annesinin izniyle Coruscant’a getirilir. Aurra yaşı büyüdükçe daha da güç bir öğrenci olmaktadır. Agresif ve öfkesini kontrol edemeyen bir yapıya sahiptir.

-50 YSÖ

Gelecekte Asi kuvvetlerinin generallerinden biri olacak Airen Cracken Contruum gezegeninde doğar.

İlk Ölüm Yıldızı’nın dizaynırlarından biri olan Ohran Keldor doğar. Ohran ve meslektaşları, Ölüm Yıldızı Alderaan’ı yokettiğinde istasyonda bulunmaktadırlar. Ama, Yavin IV’a gitmeden önce Carida’da istasyondan ayrılmış ve Tarkin’le birlikte ölmekten kurtulmuşlardır.

Valin Halcyon (ya da daha sonra tanınacağı gibi Hal Horn) Corellia’da, Jedi Şövalyesi Nejaa Halcyon ve karısı Scerra’nın çocukları olarak doğar. Oğlu Valin’in doğumundan kısa bir süre sonra Nejaa Halcyon, CorSec subayı Rostek Horn’la bir ortaklık kurar. Kısa zamanda kazandıkları başarılar, Corellia’daki suçluların gözlerini korkutmaktadır.

-49 YSÖ

Pter Thanas doğar.

Küçük Valin Halcyon, babası Nejaa Halcyon tarafından bir Jedi olarak eğitilmeye başlar.

-48 YSÖ

Mon Mothma Chandrila gezegeninde doğar.

Ki-Adi-Mundi’nin kızı Sylvn Cerea gezegeninde doğar.

-46 YSÖ

Anakin Skywalker’ın gelecekteki eşi ve Luke ve Leia’nın annesi Padme Naberrie Amidala, Naboo’daki küçük bir dağ köyünde mütevazi bir köylü çiftin çocuğu olarak doğar. Sıradışı yetenekleri, erken yaşta keşfedilecektir.

Jorus C’Baoth Jedi Master ünvanını alır.

-45 YSÖ

Jorus C’Baoth, Aldeeran’I yönetecek kişiyi kararlaştırmak için Alderaan’a gönderilir. C’Baoth ve beraberindeki Jedi, Bail Organa’nın babasının hak sahibi kişi olduğuna karar verirler.

-44 YSÖ

İleride Asi Kuvvetlerinin (ve Yeni Cumhuriyet’in) Amiralliği görevini üstlenecek Ackbar Calamari gezegeninde doğar.

Jedi Çırağı : Yükselen Güç

Jedi öğrencisi Obi Wan Kenobi’nin 13. yaşgününe sadece 4 hafta kalmıştır. Eğer bir padawan olarak seçilmezse Jedi Şövalyesi olma şansını kaybedecektir. Tek umudu Master Qui-Gon Jinn’in onu bir Padawan olarak kabul etmesidir. Ama Bruck adındaki kıskanç bir öğrenci Obi Wan’I bir kavgaya karışması için kışkırtınca, genç öğrenci Jedi Tapınağından uzaklaştırılır ve Bandomeer gezegenine çiftçi olması için gönderilir. Bu sırada Qui Gon da, Yüce Başkan’ın emirleri gereğince aynı yere gitmektedir.

Obi Wan Bandomeer yolunda, bir Hutt tarafından saldırıya uğran, Obi Wan, Qui Gon’ın eski öğrencisi Xanatos’un şirketi Offworld Mining’in gezegeni ele geçirmek için Arcona Harvest şirketiyle savaştığını öğrenir. Arcona’nın makinelerinin sabotaja uğraması üzerine, sabotajcıyı bulmaya karar verir. Arcona’dan Si Treemba adındaki birisinin yardımıyla, Offworld’ün Jemba ve Grelb the Hutt adındaki iki üyesinin bu işten sorumlu olduğunu öğrenir. Gemileri, Togorian Korsanlarının saldırısına uğrayınca, Oui Gon ve Obi Wan güçlerini birleştirerek, saldırıyı geri püskürtür. Gemi bir su gezegenine çakılır ve Jemba, Si Treemba’yı yaşaması için gerekli olan dactyl sıvısını çalarak, kendisine hizmet etmeye zorlar. Obi Wan, Jemba’yı öldürmek ister ama Qui Gon ona öfkesiyle kendi kendini yok ettiğini anlatır ve dactyl’i kendisi geri alır. Jemba ve Grelb ise Jediları öldürmeye çalışırken, gezegendeki yaratıklar tarafından öldürülürler. Gemi tamir edilir ve Bandomeer’e nihayet varılır.

Gezegene indiklerinde, Xanatos tarafından yazılmış “Bu günü uzun zamandır bekliyordum” şeklinde bir notla karşılaşırlar.

Jedi Çırağı : Kara Rakip

Qui Gon ve Obi Wan, Xanatos’un notundan, Qui Gon’u Bandomeer’e getiren Yüce Başkanın mektubunun sahte olduğunu öğrenirler. Qui Gon Obi Wan’ı çiftliklere gönderir ve bu meseleye karışmasını kesinlikle yasaklar. Katıldığı toplantılardan birinde Xanatos karşısına Offworld’un temsilcisi olarak çıkar. Obi Wan çiftiklerde kalırken, gizli bir Offworld merkezi keşfeder. Ama Qui Gon, ona güvenmeyi reddederek, anlattıklarını dinlemez.

Xanatos, üzgün ve kızgın Obi Wan’ı, Qui Gon hakkında hikayeler uydurarak kendi tarafına çekmeye çalışır.

Bir maden patlaması, ionite adında çok kıymetli bir minerali ortaya çıkarır. Bu sayede Bandomeer kendini açgözlü şirketlerin elinden kurtarabilecektir. Qui Gon, içinden gelen sesi dinleyerek, Offworld merkezine bir baskın düzenler ve Xanatos’un aslında şirketin sahibi olduğunu öğrenir. Yoda’yı durumdan haberdar eder. Yoda, ona dikkatli olmasını ve Obi Wan’dan yardım almasını öğütler. Ama Obi Wan, Xanatos tarafından ele geçirilmiş ve madenlerde çalışmaya gönderilmiştir. Eski öğrencisiyle küçük bir düellodan sonra Qui Gon, Obi Wan’ın peşine düşer. Onu madenden kurtararak Xanatos hakkındaki gerçeği anlatır. Xanatos’u madenlerde kovalar ve onunla karanlıkta dövüşmek zorunda kalırlar. Xanatos madeni havaya uçurmak için patlayıcılar yerleştirir ve iki Jedi’yı ölüme terkeder. Qui Gon ve Obi Wan beraber çalışarak, bombayı bulur ve etkisiz hale getirirler. Qui Gon artık daha fazla direnemez ve Obi Wan’ı padawan öğrencisi olarak kabul eder.

Jedi Çırağı : Gizli Geçmiş

Obi Wan’ın doğumgünü gelmiştir. O günü sessizce meditasyon yaparak geçirmesi ve Qui Gon’dan anlamlı bir hediye alması gerekmektedir. Heyecandan meditasyona kafasını veremez ama Qui Gon’dan hediye olarak küçük bir kaya parçası alır ve çok şaşırır. Hemen arkasından iki Jedi ilk resmi görevlerine gönderilirler. Gala gezegenine yeni bir yönetici seçmek için yapılacak demokratik seçimlerde gözetmen görevini üstleneceklerdir. Gemileri esrarengiz bir şekilde Phindar gezegenine yönlendirilir. Kendilerini, katil droidler tarafından tehdit edilen bir ırkın arasında bulurlar. Pilotları, Obi Wan’a Bandomeer’de yardım eden Guerra Derida’nın kardeşi Paxxi Derida olduğunu açıklar. Guerra ve Paxxi, iki Jedi’ın gezegenlerini ele geçirmeye çalışan şeytani bir örgütle savaşlamalarına yardım etmelerini istemektedirler. Örgüt onlara karşı çıkan insanların hafızalarını silerek, başka gezegenlerde ölüme terketmektedir. Halk bu yüzden isyana cesaret gösterememektedir. Ama Guerra, Jediların onlara örgütün merkezine girmelerine yardım ettikleri takdirde durumun değişeceğini düşünmektedir. Gala’nın kötü prensi Beju, Phindia’yı ziyaret ettiği için, zamanlama mükemmeldir. Örgüt ona seçimi hileyle kazanması ve Phindia’da yaptıklarını, Gala’da da gerçekleştirmesi için yardım etmektedir. Jedilar baskına katılırlar fakat güvenlik görevlileri tarafından farkedilirler. Obi Wan yakalanır ve Guerra’nın, hafızası silinerek “yenilenmiş” kız kardeşi Terra’ya, hafıza silme işlemi için yollanır. Bu sırada örgütün lideri Baftu, Beju’yu ortadan kaldırarak, bütün sistemi ele geçirme planları yapmaktadır. Obi Wan “Force” sayesinde hafıza silme işlemine karşı koyar ama hafızasını kaybetmiş rolü yapmaya karar verir. Beju’nun adamlarıyla birlikte Gala’ya gönderilir. Ama kısa zaman içinde, Beju’yu rehin almış olarak Phindar’a geri döner. Aynı anda Qui Gon, Paxxi ve Guerra, örgütün, insanlardan topladığı servetleri sakladığı depoyu insanlara göstermek üzeredirler. Obi Wan, Baftu’ya, kendisini Prens olarak tanıtır ve diğer üçüne hazineyi dışarı taşımaları için zaman tanımaya çalışır. Beftu, servetinin yokolduğunu keşfedince Terra’nın ona ihanet ettiğini sanır ve onu öldürtür. Terra ölmeden once kardeşi Guerra’nın kollarında, geçmişini hatırlar. Jedilar güçlerini birleştirir ve bir isyan çıkararak, katil droidleri yok ederler. Panikleyen Baftu kaçmaya çalışır ve kendi adamları tarafından tutuklanır. Prens Baju ise kaçmayı başarır. Olayları takip eden bir hafta içinde Phindar yavaş yavaş yaralarını sarmaya başlamıştır. Guerra ve Paxxi, politik kariyer yapmayı düşünmektedirler. Jedilar ise Gala’ya geri dönüp, Beju’yla karşılaşmak üzere yola çıkarlar.

Jedi Çırağı : Taç’ın İşareti

Qui Gon ve Obi Wan Gala’ya varırlar. Gezegen, yapılacak olan ilk demokratik seçimin yaklaşmasıyla, büyük bir politik karmaşa yaşamaktadır. Kraliçe Veda ölmek üzeredir ve Jedilardan, seçimin adil olmasını sağlamalarını istemektedir. Oğlu Prens Beju’nun kazanmasının bir iç savaşa yol açacağından korkmakta ve aynı zamanda diğer adaylar Deca Brun ve Wila Prammi’nin de gezegeni yönetecek güçte olmadıklarını düşünmektedir. Kraliçe’ye gore, bu görev için en uygun kişi, bir dağ kabilesinin lideri olan Elan adında bir kadındır. Elan aynı zamanda, kral Cana’nın da gayri meşru kızıdır. Kraliçe, onunla tanışmak ve ona kraliyet soyundan geldiğini anlatmak istemektedir. Bu sırada Prens Beju gelerek, Jedilara hemen gezegeni terketmeleri emrini verir.

Veda ortamı yumuşatır, o Jediların kalmasını istemektedir ama Beju Jedilardan korkmaktadır. Kraliçe Jono Dunn adındaki genç bir rehber / casusu Jedilara Gala’da eşlik etmesi için görevlendirir. Qui Gon, bunların altında başka birşeyler olduğundan şüphelenmektedir ama Elan’ı da bulmaya kararlıdır. Kabileyi aramaya dağlara giderken, Obi Wan da ortalığa göz kulak olmak için sarayda kalır. Jono, Obi Wan’la arkadaşlık kurar. Genç Jedi ise Veda’nın zehirlendiğinden şüphelenmektedir. Araştırmaları sonucunda, Kraliçenin çayında garip bir madde bulur. Bu sırada Qui Gon saldırıya uğrar. Saldırganları püskürtmeyi başarır ve karşısında Elan’ı bulur. Elan onu kabilesine götürür. Qui Gon ona babasıyla ilgili gerçeği açıklar ama Elan ona inanmaz ve saraya gelmek istemez. Obi Wan ise Kraliçe’yle zehirlenmesi hakkında konuşur. Beju, annesini zehirleyenin Qui Gon olduğunu iddia edince, Kraliçe Jediların gizli görevini oğluna açıklar. Beju, annesine inanmaz. Obi Wan saraydan Jono’yu da alarak kaçar. Jono onu Deca Brun’a götürür. Brun’un ofisinde, Obi Wan Xanatos’un şirketi Offworld’un Deca’nın kampanyasını desteklediğini keşfeder. Aynı anda muhafızlar tarafından, bir et dolabına atılır.

Elan’ın kabilesi saray muhafızları tarafından saldırıya uğrar. Qui Gon, onları elinden geldiği kadar korumaya çalışır. Elan da ne kadar iyi bir lider olduğunu kanıtlayarak, saldırıyı geri püskürtmeyi başarır. Qui Gon, saldırganlardan, onları saray görevlilerinden Giba’nın gönderdiğini öğrenir ve Elan’ın annesinin kraliçeyi tanıdığına dair bir kanıt bulur. Bu sayede Elan’ı kendisiyle saraya gelmeye ikna eder. Jono Obi Wan’ı kilitli bulunduğu yerden çıkarır ve Beju’nun annesini hapse attırdığını, Kraliçe’nin de açlık grevine gittiğini anlatır. Kraliyet konseyinin geri kalan kısmı Beju ve Giba’ya karşı birleşmiştir. Obi Wan, zehirli içecek kanıtlarını ve zehre karşı antitodu ele geçirmeyi başarır, bu arada zehirli çayı Kraliçeye verenin de Jono olduğunu keşfeder. Konseye giderek Beju’nun karşısına çıkar. Konsey üyelerinden Viso, özel bir işaret olan “Taç İşareti”nin Prens’te olmadığını belirterek, Beju’nun tahta çıkma hakkı olmadığını kanıtlar. Obi Wan, Prens’i Giba’ya karşı kendileriyle birleşmeleri için ikna eder. Qui Gon da Elan’la birlikte saraya gelir. Deca ve dolayısıyla Xanatos’la çalıştığı kanıtlanan Giba tutuklanır. Oylama yapılır. Wila Prammi, Gala’nın yöneticisi olarak seçilir. Elan kendi halkına dönmeyi tercih eder, ama bağlantıyı kesmeyeceğine söz verir. Jono, çiftçi ailesinin yanına gönderilir. Obi Wan ve Qui Gon ise yeni bir maceraya atılmak üzere gezegenden ayrılırlar.

Jedi Çırağı : Ölülerin Koruyucuları

Qui Gon ve Obi Wan Melida / Daan gezegenine gönderilirler. Gezegen, iki ırk arasında yaşanan ölümcül bir savaşla sarsılmaktadır. Savaş o kadar uzun zamandan beri sürmektedir ki, kimse gerçek sebebi hatırlamamaktadır. Melida’lılar bir zamanlar Yoda’nın öğrencisi olan Dahl adındaki bir Jedi’yı ele geçirmişlerdir. İki Jedi, Wehutti adında bir Melida’lıyla kontağa geçerler. Wehutti onları üslerine götürür ve onları esir almaya çalışır ama Jedilar, Nield ve Cerasi adındaki iki genç sayesinde kurtulmayı başarırlar. Melida ve Daan ırkının gençleri, savaşı devam ettirmek isteyen yaşlılara karşı bir isyan başlatmışlardır. Thal’ı kurtarma çabalarına karşılık, Jediların onlara savaşlarında yardım etmelerini istemektedirler. Bu Jedi filozofisine tamamen aykırıdır. Jedilar canlıları savunur fakat, bir savaşta taraf tutamazlar. Obi Wan yardım etmek ister. Qui Gon ise bu fikre karşıdır. Gençler, Melida ve Daal arasında bir çatışma başlatarak, ağır yaralı olan Thal’ın Jedilar tarafından kaçırılmasını sağlayacaklardır. Obi Wan, Jedi kurallarına karşı çıkarak ve Qui Gon’dan habersiz, gençlere kavgayı başlatmaları için yardım etmeyi Kabul eder. Cerasi, Jediların kurtarma operasyonuna katılmaya kararlıdır. Tahl’ı, bir Melida hücresinde, kör ve ölmek üzereyken bulurlar. Wehutti’nin kızı olduğu ortaya çıkan Cerasi, Tahl’ı kurtarmalarında büyük rol oynar. Qui Gon, Obi Wan ve Cerasi arasındaki yakınlaşmadan dolayı çok huzursuzdur.

Gençler, her iki tarafında silah depolarına saldırır ve onları silahsız bırakır. Qui Gon, Yoda’yla kontak kurar ve sonra da Obi Wan’la yüzleşir. Aralarında şiddetli bir tartışma çıkar. Tam bu sırada Cerasi, gençlerin her iki tarafa da savaş ilan ettiğini açıklar. Obi Wan’dan, iki tarafın kalkan kulelerini yıkmakta kullandıkları gemiyi kullanmasını istemektedirler. Obi Wan kabul eder. Qui Gon ise gizlice Melida ve Daan liderleriyle görüşüp, bir barış anlaşması sağlamaya çalışmaktadır. Taraflar en sonunda razı olur, ama Nield onlarla görüşmeyi kabul etmez, yaşlılara güvenmemektedir. Qui Gon, Obi Wan’ın ne yaptığını öğrenince çok şaşırır. Obi Wan ise, gençlerin arasında Jediların ona hiç veremediği bir şeyi bulduğunu söylemekle yetinir. İkisi daha fazla tartışamadan, Nield’in korkuları gerçeğe dönüşür ve yaşlılar gençlere saldırır. Obi Wan uzay gemisini kullanarak, karşı saldırıda bulunmak ister ama Qui Gon da gemiyle Tahl’ı Coruscant’a götürmeyi planlamaktadır. Obi Wan’a bir ultimatom verir: “Ya onunla hemen Coruscant’a dönecektir ya da artık bir Jedi olmayacaktır.” Obi Wan cevap olarak ona ışın kılıcını uzatır ve uzaklaşır.

Aurra Sing ve ustası Ord Namurt gezegenine bir görevle gönderilirler. Yolda Aurra uzay korsanları tarafından kaçırılır. Korsanlar ona ustasının onu sattığını bildirirler. Aurra onlara inanır ve bütün Jedilara karşı yaşam boyu sürecek bir kin tutmaya başlar.

Jedi Çırağı : Şüpheli Yol

Obi Wan Kenobi Jedi Düzeninden ayrılalı iki hafta geçmiştir. O ve Melida / Daan’ın gençleri şimdi yeraltı labirentlerinde saklanmaktadırlar, ve Yaşlılar tarafından devamlı bombalanmaktadırlar. Obi Wan, Yaşlılara, gemilerini onarıp, yakıt depolarkan saldırmayı düşünmektedir. Operasyon zorlukla başarıya ulaşır ve Obi Wan genç sabotajcı Roenni’yi, Yaşlıların muhafızları tarafından öldürülmekten son anda kurtarır. Kaçmayı ve Yaşlıların filolarına zarar vermeyi başarırlar, bu arada orta yaşlı neslinin de desteğini kazanırlar. Savaş kazanılmış gibi gözükmektedir. Obi Wan, Cerasi ve Nield artık Melida / Daan’ın liderleri konumundadırlar.

Jedi tapınağında ise Qui Gon, Yoda’ya olanları anlatarak öğüt ister. Yoda, Obi Wan’I Jedi eğitimi ve masumların ölümü arasında seçim yapmak zorunda bıraktığı için onu azarlar. Sonra da ona savaşın sona erdiği haberini verir. Qui Gon daha sonra konseyin önüne çıkarılır. Daha fazla azarlanmayı beklerken, tapınakta esrarengiz hırsızlıklar olduğunu öğrenir. Araştırmayı onun yürütmesi istenmektedir. Artik bir droid yardımıyla görebilen Tahl ona yardımcı olması için görevlendirilir.

Bu sırada Obi Wan ve Cerasi, aralarında Cerasi’nin babası Wehutti’nin de bulunduğu Melida’ların silahlarını toplamaya başlamışlardır. Cerasi çok üzgündür ve ailesine ihanet ettiğini düşünmektedir. Obi Wan onu “ikisinin bir aile olacağını” söyleyerek teselli etmeye çalışır. Bu arada Nield, atalarının isimleri bulunan “kanıt duvarlarını” yıkmaktadır. Bu yıkıntıları, halkı için yeni evler yapmakta kullanacağını söylemesine rağmen, yıkım sürmektedir. İnsanlar, artık atalarının bütün izlerini yok eden bu yıkımdan rahatsız olmaya başlamışlardır. Cerasi, hala babasıyla barışmayı ümit etmektedir. Obi Wan’a , Jediların yanına dönebileceğini söyler. Ama Obi Wan, Qui Gon’un onu iyi karşılamayacağından korkmaktadır. Tapınaktaki hırsızlıklar gittikçe artmaktadır. Şimdi de ışın kılıçları çalınmaya başlanmıştır. Obi Wan’ın ışın kılıcı da çalınanlar arasındadır. Ayrıca Yoda’nın konuşma biçimiyle alay eden bir de mesaj bırakılmıştır. Tapınak alarma geçer. Qui Gon ve Tahl öğrencileri sorguya çekmeye başlarlar. Ama aralarından birinin böyle birşey yapabileceklerine inanmamaktadırlar. Tahl, bu işin altında, Jediları bölüp parçalamak isteyen bir gücün yattığını hissetmektedir. Bir süre sonra iyileştirici kristaller de çalınınca tapınakta tam bir panik başlar. Tahl, Qui Gon’un odasında ondan başka birinin bulunduğunu keşfeder. Göl suyu kokusu almıştır. Hırsızın, çaldığı eşyaları, Bahçedeki gölde sakladığını anlarlar. Öğrencilerden Bant, kontrol etmek için göle dalar ve bütün eşyaların durduğu küçük bir delik bulur. Sadece kristaller yoktur. Jedilar bir tuzak hazırlamaya karar verirler. Bir konsey toplantısında Cerasi, yıkımların durdurulması için bir oylama yapılmasını ister. Oylama berabere sonuçlanır. Obi Wan’ın oyu herşeyi çözecektir. Durdurma lehinde oy kullanır. Nield aniden başka bir oylama yapılmasını ister. Obi Wan’ın konseyden atılmasını istemektedir. Cerasi bu fikre hemen karşı çıkar ama Gençler arasındaki birlik bozulmaktadır. Savaş tekrar başlamak üzeredir ve Obi Wan bu sefer ne yapabileceğini bilmemektedir. Yaşlılar ve Gençler arasında çatışmalar yine başlar. Nield de konseyin izni olmadan yıkıma devam etmektedir. Cerasi kendini babası ve Nield’in arasına atar ve vurularak, Obi Wan’ın kollarında ölür. Bu da savaşın tekrar başlaması için bir bahane olur. Yıkılan Obi Wan, Nield’la yüzleşmeye gider. Genç adam çok öfkelidir, Cerasi’nin ölümünden onu suçlar ve bütün Yaşlıları öldürmeye kararlıdır. Obi Wan’a da gezegeni hemen terketmesini emreder. Ama Obi Wan nereye gidebileceğini bilmemektedir.

Qui Gon ve Tahl, hırsızın padawanlardan Bruck olduğunu ortaya çıkarırlar. Bruck, görünmeyen biriyle buluşmaktadır. Jedilar onları yakalayamadan kaçmayı başarırlar. Qui Gon, kötü haberi Yoda’ya vermeye gittiğinde, Yoda ona Obi Wan’ın Cerasi’nin ölümü ve Melida / Daan savaşı hakkındaki mesajını gösterir ve Qui Gon’a geri gidip, Obi Wan’a yardım etmesi için yalvarır. Öğrencisine karşı ne kadar anlayışsız davrandığını farkeden Qui Gon kabul eder. Gezegene vardığında, Obi Wan da tekrar bir Jedi olmak istediğine karar vermiştir. Qui Gon, aralarındaki problemleri daha sonra çözeceklerine söz verir. Kızının ölümünden dolayı şokta olan Wehutti ile bir toplantı düzenler. Ama Wehutti, onlara yardım etmeyi kabul etmez. Nield ise onlarla konuşmayı bile reddetmektedir. Qui Gon, Obi Wan, Nield ve Wehutti’nin Cerasi’yi kendilerinin öldürdüklerini düşündüklerini farkeder. Katili bulmak, bu krizin de atlatılmasına yardım edecektir. Obi Wan’ı suçsuz olduğuna ikna eder ve ona hafızasını kuvvetlendirmek için “Force”u kullanarak, olanları aklında tekrar canlandırmasını söyler. Böylelikle Cerasi’nin katilinin, Yaşlılardan biri olduğu ortaya çıkar. Qui Gon, Yaşlıların nasıl tekrar silahlandıklarını araştırmaya başlar ve Mawat adındaki gençlerden birinin, Yaşlıları, Nield’ı yoketmek amacıyla silahlandırdığını ortaya çıkarır. Ayrılarak Nield’ı aramaya başlarlar. Bu arada Qui Gon da öğrencisine ışın kılıcını geri verir.

Obi Wan, Nield’I Cerasi’nin mezarı başında bulur. Ona gerçeği açıklar. Bu sırada Mawat’ın toplantı salonuna patlayıcılar yerleştirmeye çalışmasıyla tekrar bir çatışma başlar. Nield ve Obi Wan tekrar güçlerini birleştirerek onu durdurmaya çalışırlar. Bu sırada Qui Gon, Cerasi’nin eşyaları arasında bir holodisk bulur. Dışardaki çatışmanın ortasına atlayarak, diski herkese gösterir. Cerasi bunu ölmeden önce kaydetmiştir ve herkesin kavgayı kesip, tekrar birlikte yaşamasını istemektedir. Sözlerinden etkilenen Melida / Daan halkı, silahlarını indirir. Savaş en sonunda gerçekten bitmiştir. Bir barış anlaşması imzalanır, Mawat, şehri terkeder ve Obi Wan, Coruscant’ta dönen Qui Gon’a katılır. Tekrar Jedi düzenine katılmayı çok istemektedir. Ama tekrar Qui Gon’un padawanı olup olamayacağı belli değildir. O sırada, Tapınaktan bir acil çağrı alırlar. Yoda’ya bir suikast girişimi düzenlenmiştir.

Jedi Çırağı : Tutsak Tapınak

Qui Gon ve Obi Wan, büyük bir sessizliğe bürünmüş olan Tapınağa dönerler. Konseyden Yoda’nın nerdeyse havaya uçacak olduğunu ve tapınakta Bruck Chun’la birlikte çalışan bir saldırganın olduğunu öğrenirler. Obi Wan’a Bruck hakkında ne bildiği sorulur. Obi Wan konu hakkında çok fazla bir şey bilmemektedir. Konsey de, onun bu işten mümkün olduğunca uzak kalmasına karar verir. Ona çok fazla güvenmemektedirler, üstelik onu henüz tam olarak bağışlamamışlardır.

Qui Gon, izleri takip ederek esrarengiz sabotajcının kimliğini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Yoda, Obi Wan’ı yanında tutmasını önerir. Obi Wan, eski ustasına yardım etmeye çalışmaktadır. Bruck’un arkadaşlarından Siri adındaki bir Padawanı sorgulamaya çalışır. Ama Siri onu bir hain olarak görmektedir. Obi Wan’a onun düşüncesizce davranışları yüzünden, artık her Padawan’dan şüphelenildiğini söyler. Tapınaktaki tehlike gittikçe artarken, Qui Gon bütün bunları yalnızca eski öğrencisi Xanatos’un yapabileceği kararına varır. Obi Wan’a giderek, açıkça yardımı ister. Siri’nin tanıklığıyla, Bruck’un Xanatos tarafından, zenginlik ve zafer vaatleriyle karanlık tarafa çekildiğini öğrenirler. Bant, bütün saldırıların suya yakın yerlerde olduğundan yola çıkarak, Xanatos ve Bruck’un su tünellerinde saklanabiliyor olduğunu belirtir. Qui Gon ve Obi Wan, Bant ile birlikte tünellere giderler. Xanatos gerçekten de onları beklemektedir. Aralarında bir düello başlar ama Xanatos kaçmayı başarır. Jedilar onun kaçış yollarını keserler. Xanatos bu sayede Tapınakta sıkıştırılır. Qui Gon, Bant’ı zekası ve yeteneği için över, fakat Obi Wan’a çok soğuk davranır. Obi Wan, Tapınakta bir casus olabileceğini söylediği zaman bile, ona kendi ihanetini hatırlatır.

Qui Gon, Xanatos’un bu işe yalnızca kendisi ve Jedilardan öç almak amacıyla değil aynı zamanda, Senatonun tapınakta saklanan para kaynaklarından birini çalmak olduğunu farkeder. Böylelikle Offworld şirketini iflastan kurtaracaktır. Tahl’ın droidi TooJay’in garip davranışlarından şüphelenir ve onun Xanatos’un casusu olduğunu anlar. Tahl’dan, Xanatos farketmeden droidi kapatmasını ister ve yaptığı araştırmada üstünde bir verici bulur. Bu sırada Obi Wan öfkesini Bant’tan çıkarır. Onun Qui Gon’ın gözüne girip, öğrencisi olmak istediğini düşünmektedir. Üzülen Bant, Xanatos’un peşinden gider ve rehin alınır. Xanatos, Qui Gon’a bir mesaj gönderir. Kendisini kaçmasına izin verilmesi karşılığında Bant’ı serbest bırakacaktır. Hala Cerasi’nin ölümünün şokunu üzerinden atamamış olan Obi Wan çok üzgündür, başka bir ölümden daha sorumlu olacağını düşünmektedir. Qui Gon ise “Bant’ın daha akıllıca davranması gerektiğini” söyleyerek, eski öğrencisini yatıştırır ve ona “Şüphelerinden arınıp, Force’la bir olmasını söyler”

İki Jedi, Qui Gon’un planına göre hareket etmeye başlarlar. Ama planları ters teper ve Qui Gon, Xanatos’la düello yapmak zorunda kalır. Bruck ise Bant’I öldürmek üzere harekete geçer. Obi Wan onu, Bin Şelale Odasına kadar kovalar ve Bant’ın su altında zincirlendiğini ve yavaşça boğulmakta olduğunu görür. Bruck, Bant’ın da tıpkı Cerasi gibi onun yüzünden öleceğini söyleyerek onu kızdırır. Obi Wan, Bruck’a saldırır ama öfkesi yüzünden yenilmenin eşiğine gelir. O sırada Qui Gon’un sözlerini hatırlayarak sakinleşir ve Bruck’u şelaleye itmeyi başarır. Bant’ı tam zamanında kurtarmıştır.

Xanatos yine kaçmayı başarır. Ama, geride bütün tapınağı havaya uçurabilecek bir tuzak bırakmıştır. Qui Gon ve Obi Wan, zamana karşı yarışarak, tuzağı bulur ve ortadan kaldırırlar. Tapınak kısa sürede normale dönmeye balar ama Obi Wan hala son olayların şokunu yaşamaktadır. Bant’a aklından geçenleri anlatır. Bant ise ona Cerasi’nin yasını tutmasını ve Qui Gon ile Jedilara tekrar güvenmesini öğütler. Tahl da aynı şeyleri Qui Gon’a öğütlemektedir. Konsey Qui Gon’a eğer Xanatos’un peşinden giderse, onu desteklemeyeceklerini açıklar. Ama Jedi ustası kararını vermiştir. Bir güven gösterisi olarak, Obi Wan’da onunla gitmeye karar verir.

Jedi Çırağı : Hesap Günü

Turist kılığına giren Qui Gon ve Obi Wan, Xanatos’un gezegeni Telos’a varırlar. Tahl’ın Offworld adına çalışan bir şirket olduğundan şüphelendiği UniFy’ı araştırmak niyetindedirler. Gezegene iner inmez, güvenlik görevlileri tarafından kovalanmaya başlarlar. Onlardan kurtulmak için kaçarken kendilerini, çok popüler bir bahis oyunu olan Katharsis’in yapıldığı dev bir arenada bulurlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, güvenlik onları dikkatlice izlemeye devam etmektedir. Tutuklanmaktan son anda Denetrus adındaki bir Telos’lu sayesinde kurtulurlar. Denetrus onlara Katharsis’in, Telos’un fakir insanlarına birdenbiri büyük bir servete kavuşma imkanı verdiğini ve elde edilen gelirlerin, gezegeni güzelleştirip temizlemek için kullanıldığını açıklar. Katharsis’in arkasındaki beyin, Xanatos’tur ve halk tarafından bir kahraman olarak görülmektedir. Den onları UniFy’a götürmeyi teklif eder fakat Qui Gon, her yere kendisi ve Obi Wan için aranıyor ilanları konulduğunu farkeder. Bunun üzerine Den’in evine giderler, fakat bir kaç dakika içinde binayı polisler basar. Den onları yer altındaki gizli bir sığınağa götürür. Orda Andra adında bir kadınla saklanmaktadır. Bir süre konuştuktan sonra Den’in bir hırsız ve şifre çözücü ve Andra’nın da, UniFy’ın yaptıklarını ortaya çıkarmaya çalışan bir ekolojik örgüt üyesi olduğunu anlarlar. Qui Gon, UniFy ve Offworld bağlantısını açıkladığı zaman Andra dehşete kapılır. Den, bu bağlantıyı kanıtlamak için bir plan yapar. Çalıntı kimlikler ve üniformalarla UniFy merkezine giderek, bilgisayarlarına gireceklerdir. Ertesi gün planı uygulamaya koyarlar. UniFy’ın dosyalarını incelerken, birdenbire güç kesilir. Den paniğe kapılarak kaçar, iki Jedi ise polis tarafından yakalanır. Hapise atılırlar ve hiç kimseyle bağlantı kurmalarına izin verilmez. Qui Gon durumlarını gözden geçirir ve Den’in, sadece Katharsis’le ilgili bilgilere baktığını hatırlar. Aynı zamanda öğrencisinden son zamanlardaki davranışları için özür diler. Xanatos onları ziyaret eder ve mahkemenin yapıldığını ve işlemedikleri suçlardan dolayı suçlu bulunduklarını belirtir. Jedi Tapınağı neler olduğunu farkedene kadar, ikisi de ölmüş olacaklardır.

Jediların idamı gerçekleştirilmek üzereyken, Den ve Andra, hapishaneye bir baskın düzenler ve onları kurtarmayı başarır. Qui Gon, Katharsis konusunda Den’i sorgular ve Den, yarışlarda hile yapmanın yollarını araştırdığını itiraf eder. Ama UniFy bunu ondan önce başarmıştır. Şirket, bütün hükümeti avucuna almıştır ve bütün kazancı cebine atmaktadır. Halkın, oyunlar sayesinde dikkati dağıtılırken, gezegenin değerli mineralleri yok edilmektedir. Qui Gon iki yönlü bir plan hazırlar. Den, bir sonraki Katharsis’i kazanmak için bütün yeteneklerini kullanacaktır ve Andra da, UniFy ve Offworld arasındaki bağlantıyı kanıtlamak için Sacred Pools denilen alana gidecektir. Andra bunun pek kolay olmayacağını, çünkü başka destekçisi olmadığını açıklar. Obi Wan, ona yardım etmek için gönüllü olur.

Madencilikle ilgili aradıkları bütün kanıtları bulurlar fakat Offworld – UniFy bağlantısını kanıtlayacak ipuçlarını bulamadan keşfedilirler. Araçları alınmıştır, bu yüzden bir sonraki Katharsis’e zamanında yetişmelerine imkan yoktur. Obi Wan, bir taşla iki kuş vurmaya karar verir. Tekrar madenlere dönecekler, Offworld’le ilgili kanıtları bulacaklar, sonra da Thani’ye dönmek için bir araç çalacaklardır. Plan işe yarar, ve Qui Gon ve Den’in yanına sorunsuz bir şekilde ulaşmayı başarırlar. Katharsis’in son turu başlamıştır, Den yarışı kazanır. Xanatos, tam ona tebriklerini sunarken, Andra ve Obi Wan’ın kaydettiği görüntüler yayınlanmaya başlar. Xanatos, halka, bütün bunların Jedilar tarafından uydurulmuş yalanlar olduğunu açıklar ve onları bulup öldürmelerini emreder. Bu sırada Den, Katharsis yarışlarına hile karıştırıldığını kesin kanıtlarla gösterir. Halk, Xanatos’a karşı ayaklanır, Xanatos’un kaçmaktan başka çaresi kalmamıştır. Jedilar peşine düşerler, bu sefer onu yakalamaya kararlıdırlar. Kovalamaca, madencilik yüzünden asit havuzlarına dönüşmüş olan Sacred Pools alanında biter. Xanatos, Obi Wan’ı, Bruck’un ölümüyle ilgili kışkırtmaya çalışır. Ama Obi Wan ona aldırmaz. Andra ve Den, Jedilara, Xanatos’u tutuklamak için yardım ederler. Karanlık Jedi köşeye sıkışmıştır. Teslim olmayacağına yemin eder ve Qui Gon’a dönerek “Ben senin en büyük başarısızlığınım, bununla yaşamak zorundasın” diyerek kendini asit havuzuna atar.

Hükümet, UniFy / Offworld’ü gezegenden atar, onlar adına çalışanları da hapse gönderir. Katharsis yarışları durdurulur. Andra ve Den, politik kariyer yapmaya karar vermişlerdir, üstelik aralarında romantik bir ilişki de başlamıştır. Jedi Tapınağına dönerken, Obi Wan, Xanatos’un ölümünün Qui Gon üzerinde kalıcı bir etki bırakıp bırakmayacağını öğrenmek ister. Qui Gon bu soruya “hayır” cevabını vererek, sadece biraz zamana ihtiyacı olduğunu açıklar. Tapınağa döndüklerinde, bir süre meditasyon yapıp, olanları düşünmek istemektededir. Obi Wan’ı ise tekrar Padawan öğrencisi olarak kabul eder.

BÖLÜM 6: CUMHURİYETİN ÇÖKÜŞÜ

-43 YSÖ

Jedi Çırağı : Şeytani Deney

Qui Gon, buharla dolu bir bölmede tepe üstü asılmış olarak uyanır. Doktor Jenna Zan Arbor’un kendisiyle övünen sesini duyar. Arbor, “Force” üzerinde, özellikle nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerinde çalıştığını açıklar. Qui Gon, onunla, tanktan bir saatliğine çıkıp, kendini iyileştirmek için bir anlaşma yapar.

Didi Oddo’nun durumu ise kritiktir ve Jedi Tapınağının tıp merkezinde yatmaktadır. Vurulduğu silah, enfeksiyon yaratan bir solüsyon taşımaktadır. Onu iyileştirebilecek tek ilaç, Arbor’un Ventrux gezegenindeki laboratuvarındadır ama laboratuvar kapatılmıştır. Astri bu haberi alınca bütün umudunu kaybeder. Obi Wan, Qui Gon geride bıraktığı, Didi’nin cafesindeki yemek partisine ait davetli listesini incelemeye başlar. Listedeki Reesa On, kimse tarafından tanınmamaktadır. Didi’nin kızı Astri Reesa On’un Sorrusia dilinde “Beni yakala” anlamına geldiğini keşfeder. Tahl, Obi Wan ve Astri’ye Sorrus gezegeninin koordinatlarını verir ve ikili yola çıkar. Bu sırada Arbor, bitkin düşmüş Qui Gon’u bölmeden çıkarır. Ona, vücuduna bir takım aygıtlar yerleştirdiğini söyleyerek, “Force”u kullanmasını ister. Qui Gon’ın küçük gösterisinden memnun olmaz ve onu tekrar bölmeye yerleştirir. Obi Wan ve Astri Sorrus’a varırlar ve kelle avcısının kabilesini ararken, onlar tarafından kuşatılırlar. Obi Wan onlarla konuşmayı başarır. Kabile, diğer kabileler tarafından verimli topraklardan uzak tutulmaktadır ve hükümet durum hakkında hiç bir şey yapmamaktadır. Kabileden bir çocuk, Obi Wan’a avcıyı bulması için yardım edeceğine söz verir ama karşılığında ışın kılıcını istemektedir.

Arbor’un sadist asistanı Nil tarafından bir takım araştırmalara tabi tutulan Qui Gon, tekrar bölmeden çıkarılır. Arbor’un Senato’nun bürokratik engellerinden bıktığını, bu yüzden bu gizli projeye kalkıştığını öğrenir. Tamamiyle egosu ve hırsına yenik düşmüştür. Virüsler yaratmakta ve bunları galaksiye yaymakta, sonra da onlara “çare” bulunca, ün ve para kazanmaktadır. Şimdi de evrendeki en büyük gücü “Force”u ele geçirmek istemektedir. Senatör Uta S’orn’un oğlu “Force Sensitive” olduğu için ilk kurbanı olmuştur. Bu sırada Qui Gon, yakınlarda başka bir “Force Sensitive”in varlığını sezer. Arbor, Qui Gon’u tekrar bölmeye sokar.

Soruss’ta, Astri, küçük çocuğa başka bir teklifle yaklaşır. Ona kabileyi nasıl besleyeceğini gösterecektir, bunun karşılığında Obi Wan ışın kılıcını vermek zorunda kalmayacak ama çocuk onlara gerekli bilgiyi verecektir. Kelle avcısının adının Ona Nobis olduğu ortaya çıkar. Onun ihaneti yüzünden diğer kabileler onlara sırt çevirmişlerdir. Çocuk onları, avcının saklandığı yere yöneltir. Obi Wan, Ona’nın dosyalarını inceleyerek, avcının şimdi de Cinnatar senatörünün peşinde olduğunu öğrenir. Jedi Konseyini aramak üzereyken onlardan bir çağrı alır. Jenna’nın şifreli datapad’i çözülmüştür. Arbor’un planlarından haberdardırlar. Obi Wan’a, oraya bir Jedi ekibi gönderdiklerini söylerler. Astri’yi Coruscant’a göndermeli ve bir an önce Cinnetar’a gitmelidir. Obi Wan bir şeylerin yanlış gittiğini sezer. Cinnetar’da aradığı cevapları bulamayacağına emindir. Senatör’un oğlu Ren’in cesedinin bulunduğu Simpla 12 gezegenine gitmeye karar verir.

Arbor’un laboratuvarında, Nil, Qui Gon’a saldırarak onu öldürmeye çalışır. Ama Qui Gon gücünü geri kazanmıştır ve ona karşılık verir. Birdenbire hiç bir yeri tutmamaya başlar, felç olmuştur. Bütün bunların Arbor’un onu “Force”u kullanması için hazırladığı bir tuzak olduğunu anlar. Simpla 12’de Obi Wan ve Astri, Ona’yı bulurlar. Obi Wan, avcının enerji kırbacını almayı başarır. Astri ile birlikte Coruscant’a dönerler.

Qui Gon’un inatçılığından sıkılan Arbor, onu da tıpkı Senatörün oğlunu öldürdüğü gibi, kanını boşaltarak öldürmeye karar verir. Bu sırada Obi Wan, Coruscant güvenlik şefine gider. Şef ona, Senatör’un kendisinin soruşturmayı durdurmaları emri verdiğini açıklar. Obi Wan, Senatör’e Arbor hakkındaki gerçeği açıklar ama S’orn ona inanmamaktadır. Arbor onun arkadaşıdır ve Ren’i hiç görmemiştir. Yine de, oğlunun bıraktığı tek şey olun metal bir çöp kutusunu onlara verir. Astri ve Obi Wan, kutuyu inceler ama bir şey bulamazlar. Ren’in Simpla 12’den arkadaşları onlara yardım ederek, kutudaki gizli bir kodu çözerler. Kod Simpla 12’deki bir adresi göstermektedir.

Astri’yi Ona kılığına sokan Obi Wan, tekrar Simpla 12’ye döner. Ona’nın esiriymiş gibi davranarak, Arbor’un laboratuvarına girmeyi başarır. Qui Gon’u ölmek üzereyken bulur ve onu bölmeden çıkarır. Qui Gon, Didi’nin hayatını kurtaracak anti toksin’i bulması için ona yardım eder. Bütün grup ordan ayrılmak üzereyken, Arbor onları durdurur. Başka bir Jedi ustasını daha rehin almıştır. Diğerleri gidebilir ama Qui Gon kalmazsa, rehine ölecektir. Obi Wan’ın itirazlarına rağmen, Qui Gon ona, Astri’yi de alıp gitmesini söyler. Obi Wan ışın kılıcını ustasına bırakarak, ikisi için de döneceğine yemin eder.

Jedi Çırağı : Tehlikeli Kurtarma

Obi Wan, Tahl’ı arayarak, ona Qui Gon’un durumunu anlatır. Tahl ona, ümidini kaybetmemesini, Adi Gallia ve Siri’nin yardıma geldiğini söyler. Astri, babasının hayatını kurtaracak olan ilacı alarak, Adi Gallia’nın gemisiyle Coruscant’a dönecektir. Adi ve Siri gerçekten de kısa sure içinde gelirler. Astri Coruscant’a gönderilir. Adi, Obi Wan’a diğer tutsağın, haftalardır kayıp olan yaşlı Jedi Ustası Noor R’aya olduğunu açıklar. Jenna’nın saklandığı yere nasıl gireceği konusunda bir plan yapmıştır. Yanında korunma amacıyla bir çok droid getirmiştir. Kendi adamları Cholly, Weez ve Tup da Jediları, droidlerle birlikte gizli bir bölmeden, laboratuvara sokacaktır. Qui Gon, bu sırada gizlice havalandırma bölümüne girmiş ve Noor üzerinde deneyler yapan Jenna’ya göz kulak olmaktadır. Jenna tam yaşlı Jedi’ın bütün kanını boşaltacağı sırada Jedilar olay yerine varır. Bir çatışma çıkar. Qui Gon da ortaya çıkarak çatışmaya katılr. Jenna, laboratuvardan Noor’u da alarak karmaşa arasında kaçmayı başarır.

Kısa bir sure sonra, Jedi doktoru Winna Di Uni gelerek, Qui Gon’u tedavi etmeye başlar. Didi’nin de sağlığına yavaş yavaş kavuştuğunu öğrenirler. Tahl onları arayarak, Konseyin, Jenna’yı yakalayıp, Noor’u kurtarmalarına karar verdiklerini açıklar. Ama bir problem vardır. Astri, tapınaktan kaçarak, Ona Nobis’in peşine düşmüştür. Aynı anda, Sorrus’taki bir hastaneden Astri’nin yoğun bakımda olduğuna dair bir haber alırlar. Obi Wan ve Siri onu bulup, tapınağa geri getirmek için gönderilir. Hastaneye vardıklarında, Obi Wan’ın etrafı sarılır. Bu Nobis tarafından kurulmuş bir tuzaktır. Obi Wan zorlukla da olsa kaçmayı başarır. Siri’yi bulur ve Qui Gon’u arayarak haberleri verir. Qui Gon onlara hemen tapınağa dönmeleri emrini verir. Astri artık kendi başınadır. Ama Obi Wan Astri’nin gezegende olduğunu ve Cholly, Weez ve Tup’la birlikte çölde ilerlediğini duyunca, ustasının emrini görmezlikten gelerek, onun peşine düşer. Çölde, kaza yapmış bir hava taksisi görürler, pilot boğularak öldürülmüştür.

İkili Nobis’in saklandığı yere doğru ilerler. Astri ve diğer üçü bağlanmış olarak ordadır. Astri onları tuzak olduğuna dair uyarırken, mağranın kapısı kapanır ve herkes içerde kilitli kalır. Siri, kapının metal bağlantılarını bazılarını keser ve bir yarık yaratır. Ona’nın eski kabilesi, onları farkederek dışarı çıkarırlar. Ona’nın birileriyle konuştuğunu ve Senatör S’orn’un gezegeni Belasco’ya gitmeyi kabul ettiği açıklarlar. Obi Wan, Qui Gon’u arayarak, duyduklarını anlatır ve ustaları onlara, orda buluşacaklarını söylerler ve ikisinin de onları hayal kırıklığına uğrattıklarını belirtmekten de geri kalmazlar.

Belasco yolunda Adi Gallia Qui Gon’u, çıraklara karşı çok sert davrandığı için azarlar. Grup Belasco’da tekrar biraraya gelir. Adi ve Qui Gon, Güçte bir huzursuzluk hissetmektedirler. Bir sure sonra su kaynaklarına virus bulaştırıldığını ve ölümcül bir salgının hızla yayıldığını öğrenirler. Jenna’nın bu işin arkasında olduğundan emin olarak, Uta’nın sarayına koşarlar. Uta onları çok soğuk karşılar ve hastalarla uğraştığı için onlara ayıracak vakti olmadığını belirtir. Jenna’nın burda olduğuna bile inanmamaktadır. Onlara yardım etmesini istiyorlarsa, kanıt getirmelidirler. Jedilar, birdenbire ortaya çıkan Fligh’ı görünce iyice şaşırırlar. Fligh onlara, kendini ölmüş gibi göstermek için morgtan başka bir beden çaldığını açıklar. Buna ek olarak hala Senatör’un datapad’ine sahiptir ve onu Jedilara verir. Datapad’de Senato konuşmalarının kayıtları bulunmaktadır. Fligh onlardan ayrılır ve Jedilar iniş platformuna dönerler. Hava limanını araştırarak Noor’un üniformasının bir parçasını bulurlar. Aynı zamanda datapad’deki kayıtlarla gerçek kayıtları karşılaştırdıklarında, arada bazı uyumsuzluklar olduğunu görürler. Senatör’ün Jenna’nın daha önce hastalık yaymaya çalıştığı bir dünyadaki yasalarda oynama yaptığını anlarlar. Bütün bunlar karşısında senator, Jenna’ya yardım ettiğini kabul eder. Bunu kaçırılmış oğlu için yapmıştır. Belasco’nun lideri Min K’atel bu sırada gelerek, Jediları dışarı atar. Adi Gallia, senatörün bir şeyler sakladığını sezmektedir. Su arıtma merkezini kontrol etmeye karar verirler. Sudan örnekler alarak, tapınağa yollarlar. Tahl onlara, hastalığın bir laboratuvarda yaratıldığını söyler. Bir kaç saat önce Arbor Industries tarafından hastalığa bir çare bulunduğu açıklanmıştır. Jenna, kendi yarattığı hastalıktan bir servet kazanmaktadır. Jedilar, kraliyet sarayına dönerler. İnsanlar senatörün dağıttığı yiyecekleri alabilmek için sıraya girmişlerdir. Ona Nobis’te yiyecek alanlar arasındadır.

Belasco lideri, Belasco halkı için bir parti vermektedir. Jedilar öğrendikleri herşeyi ona anlatırlar. En sonunda ikna olan lider, S’orn’un odasının araştırılmasını emreder ve muhafız droidlere onu yakalamaları emrini verir. Droidler onun yerine Jedilara saldırır. Jenna onları tekrar programlamıştır. Parti bir şavaş alanına döner, Jedilar droidlerle savaşır ve S’orn’un bölümüne varırlar. Jenna onları bir datapad’le beklemektedir. Datapad’in, hastalığın çaresi için son ipucunu taşıdığını açıklar. Eğer o ölürse, Belasco’nun insanları da ölecektir. Tutsaklığı kabul etmemektedir. Ya ölecek ya da özgür kalacaktır. Gücünü tekrar kazanan Qui Gon, “Force”u kullanarak, datapad’ı Jenna’nın elinden almayı ve onu yakalamayı başarır. Siri’nin tehlikede olduğunu hisseden Obi Wan onu bulmaya gider ve Ona’nın Siri’ye saray çatısında saldırdığını görür. Ona kaçmaya çalışırken, Siri’ye bir blaster doğruldur ama Adi Gallia olay yerine yetişir ve kelle avcısını çatıdan aşağıya ölümüne yollar.

Kahramanlar, daha sonra Coruscant’ta Didi’nin yeni café’sinin açılışında toplanır. Fligh ve diğer üç hırsız şimdi Didi ve Astri için çalışmaktadır. Jenna ve S’orn ise uzak bir gezegende ömür boyu hapis cezasına çarptırılmışlardır.

Jedi Çırağı : Parçalanan Barış

Qui Gon ve Obi Wan bir zamanlar Senali adındaki uydusuyla büyük bir savaş yaşayan Rutan gezegenine gönderilirler. Savaşı durdurmak için, her iki gezegenin yöneticilerinin en büyük çocuklarının, diğer gezegende eğitim görüp yetiştirilmesi planı yapılmış ve bu plan işe yaramıştır. Ama şimdi Rutan prensi Leed Rutan’a dönmek istememektedir ve Rutan Kralı Frane savaş tehditlerine başlamıştır. Jedilar gezegene vardıkları sırada yakıtları biter ve acil iniş yapmak zorunda kalırlar. Bölgede avlanmakta olan Kral Frane onları, başken Testa’ya, kraliyet sarayına götürür. Frane, Senali Kralı Meenon’ın Leed’i orda zorla tuttuğunu düşünmektedir. Buna karşılık Meenon’ın kızı Yaana’nın zindanlara atılması için emir vermiştir. Jedilar ona Leed’le yüz yüze görüşene kadar, bu kararı ertelemesini öğütlerler. Frane kabul eder, ama Leed’in küçük kardeşi Taroon’un da onlarla gitmesini ister. Jedilar ve Taroon Senali’ye vardıklarında, Meenon onları kötü haberlerle karşılar. Leed kaçmıştır. Leed’in kaldığı yer olan Meenon’ın kızkardeşi Ganeed’e giderler. Ganeed ve ailesi onlara yardımcı olmak istemez ama Qui Gon, Leed’in arkadaşlarından Drenna’yı izleyerek, prense ulaşabileceklerini hisseder. Onu kıyı boyunca takip ederler ama tuzağa düşürülmüşlerdir. Denizin yükselmesiyle bulundukları yerde sıkışır ve boğulmaktan kurtulmak için bir kaya parçasına tırmanmak zorunda kalırlar.

Leed onları kayalıkların tepesinde beklemektedir. Hiç bir şeyin onu Rutan’a ve babasına döndüremeyeceği konusunda kesin kararını vermiştir. Onları evine götürür. Taroon, ağabeyiyle tartışarak onun beyninin yıkanmış olduğunu söyler. İki kardeş arasında büyük bir gerginlik doğar. Ama ertesi gün, Leed ve Drenna ona balıkçılık öğretmeye başlayınca, ağbeyinin görüşlerine biraz daha ısınır. Leed, Rutan’a en azından babasının suçlamalarıyla yüzleşmek amacıyla kısa bir süreliğine dönmeye razı olur. Taroon, o dönene kadar onun yerini alacaktır. Fakat tam görev tamamlanmış gibi gözükürken, bir grup Senali Leed’i bağlayıp kaçırır. Taroon çılgına döner ve kaçırmadan Drenna’yı sorumlu tutar. Jediların, olanları Frane’e anlatmaktan başka çareleri kalmamıştır. Frane, Taroon’a hemen eve dönmesini emreder, 12 saat içinde ordu Senali’yi işgal edecektir. Jedilar Meenon’u uyarırlar fakat Meenon herşeyin farkındadır ve saldırıya karşı hazırlanmıştır. “Hayalet Birlikler” adı verilen sorun yaratıcı bir grubun Leed’i kaçırdığını söyler. Drenna onların izlerini bulabilecek kişilerden biridir ama o da ortadan kaybolmuştur. Jedilar onu takip eder ve Leed’i tek başına kurtarmaya çalıştığını anlarlar. Üçü birlikte “Hayalet Birlikler”e karşı savaşır. Leed kurtarılır ve grup, vakit kaybetmeden Rutan’a döner. Frane, Leed’i gördüğüne sevinmiştir fakat oğlunun gezegenden ayrılmasına izin vermeyeceğini söyler. Leed, babasına karşı çıkar ama Frane bu sefer onu tehdit etmeye başlar. Yaana hala hapistedir ve Leed burda kalmayı kabul edene kadar da hapisten çıkamayacaktır.

Jedilar ve Drenna, bir bahaneyle kendilerini tutuklattırmayı başarırlar. Yaana’yı hapisten çıkarıp dışarda tekrar Leed’le buluşurlar. Ama Frane onları hava limanında beklemektedir. Leed, en sonunda babasının isteğine boyun eğer ve gezegende kalmayı kabul eder. Drenna ise Yaana’nın yerine geçecektir. Obi Wan görevlerinin böyle sona ermesinden dolayı çok mutsuzdur ama Qui Gon, daha işlerinin bitmediğini ve iki ırkın şimdi savaşa daha da yakın olduğunu düşünmektedir. Olanları tekrar aklından geçiriren, Senali’deki kaçırma sırasında, saldırganların Rutan’lılar gibi giyindiklerini hatırlar. Taroon’a giderek onunla yüzleşir. Genç prens, tahta geçmek istediğini ve bu yüzden ağabeyinin, Rutan’daki bir terrorist saldırıdan sorumlu tutulmasını sağlamaya bile çalıştığını itiraf eder. Saldırı planını yapmıştır. Neyse ki Jediların yardımıyla saldırı son anda önlenir ve Taroon Jediların zoruyla herşeyi babasına itiraf eder. Kral Frane, şaşırtıcı bir şekilde oğlunun kurnazlığı karşısında çok mutlu olmuştur ve onu bir sonraki kral yapmayı kabul eder. Senali ile barış yapar ve Leed’i Senali’ye elçi olarak gönderir. Jediların görevi tamamlanmıştır.

Jedi Çırağı : Öldürücü Avcı

Qui Gon ve Obi Wan Coruscant’a dönerler. Qui Gon, öğrencisini, eski arkadaşı café sahibi ve Jedilara bilgi hizmeti veren Didi Oddo ile tanışmaya götürür. Didi onları gördüğüne çok memnun olur. Başı derttedir ve yardıma ihtiyacı vardır. Bir kelle avcısı onu bir başkasıyla karıştırmıştır ve Didi Qui Gon’dan kelle avcısıyla konuşup, onu ikna etmesini istemektedir. Qui Gon, avcıyı kaldığı otelde ziyaret etmeyi kabul eder. Obi Wan, şaibeli birisi için neden bu kadar zahmete girdiklerini merak etmektedir. Qui Gon “çünkü o benim arkadaşım” şeklinde öğrencisini yanıtlar.

Kadın kelle avcısı Qui Gon’la konuşmayı reddederek, Jedilara saldırır. Qui Gon ve Obi Wan canlarını zor kurtarırlar. Tapınakta Tahl’ın yaptığı araştırmalara göre, avcı genellikle zengin müşteriler için çalışmaktadır ve hakkında bilinen tek şey de budur. Bu yüzden onu, kimin Didi gibi birisini öldürmesi için tuttuğu tam bir muammadır. Onlar bu sorunu tartışırken, Didi’nin kızı Astri, ünlü bir bilim adamı olan Dr. Jenna Zan Arbor’un café’yi bir parti için reserve ettiği haberini getirir. Qui Gon da, başka bir Jedi casusu olan Fligh’la konuşup bilgi almaya karar vermiştir. Onunla Senato binasında buluşurlar ama Fligh da hiç bir şey bilmemektedir. Bundan sonra başvurdukları bütün kaynaklardan elleri boş dönerler.

Tekrar Didi’nin cafe’sine geri dönerler. Didi onlara Fligh’ın öldürüldüğü haberini verir. Jedilar cesedi inceledikleri zaman, Fligh’ın bütün kanının emilmiş olduğunu görürler. Kelle Avcısının kaldığı otele giderler ama avcı otelden ayrılmıştır. Hemen Cafe’ye koşarlar, her taraf altüst olmuştur ve kelle avcısı onları beklemektedir. Bir kez daha ellerinden kaçmayı başarır. Neyse ki, Didi ve Astri yara almadan kurtulmuşlardır. Avcının bir nesnenin peşinde olduğu kesindir. Qui Gon Didi’ye café’yi kapatıp, Astri ile güvenli bir yerde saklanmasını öğütler. Yorgun Jedilar Tapınağa dönerler. Qui Gon, durum hakkında Tahl’la konuşur. Tahl ve Yoda son zamanlarda gerçekleşen olayları inceleyerek, bağlantı kurmaya çalışırlar. Yakın zamanda görevinden istifa eden Senatör S’orn’un “Force Sensitive” oğlu Ren, Jedi düzeninden ayrılmış ve hemen arkasından tıpkı Fligh gibi öldürülmüştür. S’orn’la yapılan bir görüşme sonucu, Senatör’un Jenna Zan Arbor’la arkadaş olduğu ortaya çıkar. Jedilar doktoru sorgular ve S’orn’un bir gezegenler koalisyonu oluşturarak Tech Raider örgütüyle savaşmak niyetinde olduğunu öğrenirler. Arbor’un otelinden ayrılırlarken, Obi Wan’a bir speeder çarparak, onu binanın tepesinden aşağıya düşürmeye çalışır. Qui Gon onu kurtarır fakat bu sırada speeder’ı kullanan kelle avcısı yine ellerinden kaçar.

Uzun bir geceden sonra, Tech Raider’ın üyelerinden Helb ortadan kaybolur. Jedilar Coruscant’ın uydularından biri olan Vandor-3’teki Tech Raider üssüne giderler. Orda köşeye sıkıştırılan Helb, herşeyi anlatır. Fligh’ı S’orn’un datapad’ini çalmak için kiralamışlardır. Ama Fligh, yanlışlıkla Senatörün kişisel datapad’ini çalmıştır. Fakat bu da onlara istedikleri bilgiyi, yani S’orn’ın istifa planlarnı vermiştir. Helb Jedilara “bu durumda onu öldürmek için hiç bir nedenleri olmadığını” açıklar. Fligh’ın iki datapad çaldığını ve bir tanesini büyük bir ihtimalle Didi’ye verdiğini öğrenirler. Qui Gon ve Obi Wan, bir dağ evinde saklanan Didi ve Astri’yi bulmaya giderler. Geç kaldıklarından korkmaktadırlar ama neyse ki ikisi de güvendedir. Qui Gon, diğer datapad’in akıbetini sorar. Didi, datapad’ı ve dolayısıyla S’orn’un istifası ve Arbor’ın yemek planları hakkındaki bütün bilgileri Astri’ye vermiştir. Datapad’de aynı zamanda Arbor’un bilimsel formülleri de bulunmaktadır. Qui Gon grubu evden çıkarmaya çalışırken, kapılar kilitlenir. Avcı onlara saldırır, Didi ve Qui Gon’u vurur. Daha sonra ise Qui Gon’u rehin alarak kaçar. Yaralı Obi Wan ise çaresizce ustasının arkasından bakmak zorunda kalır.

<

Jedi Çırağı: Gerçek için Savaş

Jedi Tapınağında Obi Wan, Adi Gallia’nın 11 yaşındaki Padawan Öğrencisi Siri ile eğitim egzersizleri yapmaktadır. Ama ikisi de testlerde büyük başarısızlık gösterirler, çünkü birbirleriyle takım çalışması yapmak istememektedirler. Yoda, iki Jedi ve öğrencilerini, Kegan adındaki küçük gezegene bir görevle göndereceğini bildirir. Kegan’da “Force Sensitive” bir bebeğin olduğuna dair raporlar alınmıştır ve Yoda, onların durumu kontrol etmesini istemektedir. Obi Wan ve Siri’yi “Görevi tamamlamaları için birlikte çalışmalarının şart olduğu” konusunda uyarır.

Jedilar, Kegan’da, O-Rina ve V-Haad adındaki iki rehber tarafından karşılanır. Bebeğin ailesi, V-Nen ve O-Melie ile tanıştırılırlar. Bebek O-Lana’da “Force” gerçekten de çok yoğundur. Ama ailesi Jedilarla konuşmaya bile korkmaktadırlar. Onların yerine O-Rina ve V-Haad, Jedilarla görüşür. Bir an önce Jediları gezegenden göndermeye çalışmaktadırlar. Qui Gon Obi Wan ve Siri’ye, gözden kaybolup, gezegen hakkında bilgi edinmeleri söyler. Ama plan ters teper ve iki çocuk bayıltılarak, şehir dışına taşınır.

Daha da kötüsü, bebek O-Lana ortadan aniden kaybolur. Hükümet tarafından “sağlık kontrolüne” götürüldüğü söylenmektedir. Qui Gon ve Adi Gallia çok endişelidir ama yapabilecekleri çok fazla şey yoktur. Yoda onları gezegenin düzenini alt üst etmemeleri için uyarmıştır. Hükümet liderleri V-Tan ve O-Vieve ile konuşmaya karar verirler. İki lider onlarla görüşmeyi reddeder. Hayal kırıklığına uğrayan Jedilar, bebeğin ailesine giderler. Aile onları, tepelerinde uçan casus gemilerin görüş alanından uzak bir odaya götürür. Anlattıklarına göre, gezegendeki söylenen ve yapılan herşey, V-Tan ve O-Vieve tarafından incelenmektedir. İnsanlar onlara güvenmektedir çünkü, iki liderin de geleceği görme yetenekleri vardır ve korkunç bir kötülüğün ortaya çıkıp, bütün Jediların ve onlara yakın kişilerin yok olacaklarını görmüşlerdir. Eğer Kegan, Cumhuriyete katılırsa, bir gün “maskeli askerler” gelip herşeyi yok edecektir. Bundan kurtulmanın tek yolu, Cumhuriyetle bütün ilişkilerini kesmektir. Aile, isyancı bir grup için çalışmaktadır ve Jediların yardımını isterler. Qui Gon, Adi’nin itirazlarına rağmen, yardım isteğini kabul eder.

Obi Wan ve Siri, “Öğrenme Dairesi” adında bir yere getirilmişlerdir. Bu dairede, çocuklara, galaksi hakkında yalanlar öğretilmektedir. Diğer çocukların hiçbiri onların Jedi olduğuna inanmaz, başka dünyaların olduğuna bile inanmamaktadırlar. İki Padawan, onları zorlukla da olsa ikna etmeyi başarır ve V-Davi adındaki yetim bir çocukla arkadaşlık kurarlar. V-Davi onlara kaçmalarında yardım edecektir. Aynı gece kaçmayı denerler ama başaramazlar. Obi Wan, “Tekrar Öğrenme Merkezi” nin varlığını keşfeder. V-Davi onlara, buraya gönderilen çocukların asla geri gelmediklerini açıklar. Tekrar kaçmayı denerler, ama bu defa yakalanırlar. V-Davi ortadan kaybolur ve “Tekrar Öğrenme Merkezine” gönderilir. Oui Gon ve Adi Gallia, casus gemileri sabote ederek, casus bilgisayarlarına sızarlar. Kegan’daki herkes için detaylı dosyalar bulurlar. O-Lana’nın dosyası ise silinmiştir. V-Nen ve O-Melie’yle tekrar konuşup, “Öğrenme Merkezi”nin nerde olabileceği hakkında bir ipucu edinirler. Ama o sırada, güvenlik görevlileri tarafından yakalanırlar. “Beyin kontrolü” nedeniyle suçlu bulunmuşlardır. Ceza olarak hemen gezegenden atılacaklardır. V-Tan ve O-Vieve, ortaya çıkar ve iki Jediya, olay çıkarmadan sessizce gitmeleri için yalvarırlar. Padawanlarını sonradan göndereceklerdir. Qui Gon ve Adi’yi gerçekleşmesini engellemeye çalıştıkları vizyonlarını anlatırlar. Jediların karanlık tarafından sarıldığını görmektedirler. Bu karanlık Jediların kendi içlerinden gelmektedir ve onları sarmaktadır. Eğer Kegan’da kalırlarsa onları öldürmekten başka çareleri kalmayacaktır.

Bu sırada Obi Wan ve Siri, “Tekrar Öğrenme Merkezi”nin aramaktadırlar, okulun altında olduğunu keşfederler. Oraya gitmenin tek yolu, sınıfı rahatsız etmektir. Merkezin bir çalışma kampı olduğunu ve öğrencilerin duyularını yok eden giysiler içinde beyinlerinin yıkandığını farkettiklerinde çok geçtir.

Silahlı gemilerin eşliğinde Qui Gon ve Adi Gallia, eski, silahsız bir gemide Kegan’dan ayrılmaktadır. Gemiyi kullanan Adi, peşlerindekileri atlatmayı başarır. Qui Gon, onu usta pilotluğu dolayısıyla tebrik eder ve Yoda’nın bunun için onu gönderdiğini söyler. Adi ise Yoda’nın aslında, Siri ve kendisini, iyi bir Usta – Çırak takımının, yani Qui Gon ve Obi Wan’ın nasıl çalıştığını görmeleri için gönderdiğini açıklar. Aynı zamanda Siri’nin de birlikte çalışmayı öğrenmesi gerektiğini düşünmüştür. Öğrenme Merkezine yaklaşırlar ama Qui Gon, öğrencileri hissedememektedir.

Obi Wan nihayet, bölmesinden çıkarılmıştır. Fiziksel ve beyinsel olarak bitkin düşmüş haldedir. Ama Qui Gon’u hissederek, yardım çağırısı göndermeyi başarır. Siri, onu hücresinden çıkarır. Davi’yi ve şaşırtıcı bir şekilde küçük O-Lana’yı da bulurlar. Qui Gon ve Adi, binaya girer ve öğrencilerine ulaşmak için savaşırlar. Bir araya geldikten sonra, Kegan halkına Öğrenme ve Yeniden Öğrenme Merkezleri hakkında gerçekler açıklanır. V-Tan ve O-Vieve yönetimden alınır, yerlerine yeni bir konsey geçer ve Cumhuriyetle görüşmeler başlar. Bütün Kegan’lı çocuklar ailelerinin yanına gönderilirler. V-Nen ve O-Melie, O-Lana’yı Jedilara vermeyi kabul ederler. V-Davi’yi ise evlat edinirler.

Obi Wan, bütün bir gezegenin, gerçekleşmeyeceği kesin olan saçma bir hayal yüzünden diktatörlükle yönetilmesi karşısında çok şaşkındır. Aynı anda Qui Gon’un gözlerinin önünde “Obi Wan’ın, uzak bir çöl gezegeninde, yaşlı ve üzgün bir adam olarak yaşadığı” hayali belirir.

-42 YSÖ

Jedi Çırağı : Aldatmalar

Master Obi Wan’ın yakın arkadaşı Bant, genç Jedi’ya, Master Tahl’ın kendisini Padawan’I olarak kabul etmemesinden dolayı ne kadar üzgün olduğunu anlatmaktadır. Bu sırada Qui Gon yanlarında belirir ve Obi Wan’ın bir an önce konseyin karşısına çıkmasını emreder. Obi Wan, konseyden tüyler ürpertici haberler alır. Öldürmek zorunda kaldığı Bruck Chun’ın babası Vox Chun, Telos’ta affedilerek serbest bırakılmıştır. Daha da kötüsü, tapınağa doğru yola çıkmıştır ve oğlunun ölümü hakkındaki açıklamayı, bizzat Obi Wan’ın ağzından duymak istemektedir. Obi Wan, çok sarsılmıştır. Hala Bruck’un ölümünün etkisini üzerinden atabilmiş değildir. Bu sırada Qui Gon, Tahl’ın, Bant’ı reddetmesinin sebebini Yoda’ya sorar. Yoda ona, Tahl’ın, Centax 2’deki Jedi Starfighter projesine katıldığını açıklar. Ayrıca, nerdeyse bir senatörün ölümüne sebep olan bazı garip olayları araştıracaktır.

İki gün sonra, Vox, küçük oğlu Kad ile tapınağa varır. Yanında bir de aile dostları Sano Sauro’yu getirmiştir. Vox, Qui Gon ve Obi Wan’ı, Bruck’un öldüğü havuz kenarına götürür ve hikayeyi Obi Wan’ın ağzından duymak istediğini belirtir. Obi Wan, hatırlayabildiği herşeyi anlatır fakat, Sauro tarafından aynı anda sorguya çekilmeye başlayınca, çelişkili cevaplar verir. Vox ve yanındakiler Tapınaktan öfkeyle ayrılır. Qui Gon ise Padawanının suçluluk duygusundan rahatsızlık duymaya başlamıştır. Obi Wan’ın başka şeylere odaklanmasını sağlamak için onu Tahl’ın araştırmasına yardım etmek üzere Centax 2’ye götürür. Onları Jedi öğrencileri Garen Muln ve Rhara karşılar. İki Jedi Obi Wan’a etrafı gösterirken, Qui Gon, Bant ya da başka bir çırak alma konusunu konuşmayı reddeden Tahl’la görüşür. Daha sonra araştırmadan konuşmaya başlarlar. Ellerindeki ipuçları, Senatodan birilerinin starfighter programının sabote etmeye çalıştığını göstermektedir. Aynı anda, Yoda, Qui Gon’u kötü haberleri vermek için arar. Vox, Senato’da bir takım entrikalar çevirerek, Obi Wan’ın, cinayetten sorgulanmasını sağlamayı başarmıştır. Ertesi gün Obi Wan, Senato panelinin karşısına çıkarılır. Qui Gon ve Bant onun lehinde tanıklık ederler. Sauro, her iki tanığın sözlerini de Obi Wan’ı kötü gösterecek şekilde yorumlar. İyice sinirleri bozulan Qui Gon, Centax 2’ye döner ve Tahl’la birlikte iki mekaniğin sorgulamasına katılır. Sorgulamadan bir sonuç çıkmaz ama Tahl, Tarrence Chenati adındaki mekaniğin, arıza yapan starfighter’ın üzerinde çalıştığını ortaya çıkarır. Chenati’deki kayıtları incelerler ve mekaniğin 20 yıl önce öldüğünü öğrenirler.

Qui Gon’un Tahl’ın araştırmasıyla ilgilenmesi sonucu, tapınakta endişeyle bekleyen Obi Wan’ı yatıştıracak kimse kalmamıştır. Genç Jedi bu sınavla yüzleşmesi gerektiğine karar verir. Qui Gon ve Tahl “Chenati”yi tutuklamak üzere harekete geçerler ama Chenati onları beklemektedir, ateş açar ve Tahl’ı uzay gemisiyle ezmeye çalışır. Qui Gon Tahl’ı kurtarmaya çalışırken, Chenati’nin kaçmasına sebep olur. Tahl çok öfkelenir, koruma istememektedir. Droid 2J efendisinin iyi olup olmadığını kontrol ederken, söylediği bir şey, Qui Gon’un aklına bir fikir getirir.

Soruşturma da işler çok kötü gitmektedir. Sauro, Obi Wan’ın kendine olan bütün güvenini sarsmıştır ve herkesin ondan şüphelenmesine sebep olmaktadır. Aniden Bruck’un ışın kılıcıyla Qui Gon sökün eder. Işın kılıcının içinde küçük bir dinleme aygıtı saklıdır. Bu sayede Bruck’un son sözlerini, Vox, Kad ve bütün Senato panel’ine dinletir. Panel Obi Wan’I derhal suçsuz bularak, davayı sona erdirir. Vox, karara karşı çıkarak, Senatonun Jediların elinde olduğu suçlamasında bulunur. Obi Wan hariç herkes paneli terkeder, o hala kendini suçlu hissetmektedir. Bu sırada Bruck’un kardeşi Kad ona saldırır, nasıl olursa olsun kardeşinin intikamını almak istemektedir. Obi Wan kendini korumak için hiç bir çabada bulunmaz. Kad son saniyede onu öldürmekten vazgeçer. Ama gitmeden evvel “Benim gözlerimde her zaman bir katil olarak kalacaksın” diyerek onu hiç bir zaman affetmeyeceğini belirtir. Obi Wan yıkılmıştır ve gerçekten de bir katil olduğunu düşünmektedir.

-41 YSÖ

Anakin Skywalker doğar. Annesi Shmi Skywalker tarafından yetiştirelecektir. Babası bilinmemektedir.

Jedi Çırağı : Bağdaki Düğümler

Kötü bir ruh hali içinde olan Qui Gon, Obi Wan’ı Ragoon-6 gezegenine hayatta kalma eğitimi için götürür. Yerliler ve vahşi hayvanlarla geçen zorlu bir eğitimden sonra geri dönme zamanı gelmiştir. Bu sırada Qui Gon gördüğü bir vizyon yüzünden telaşa kapılır ve öğrencisiyle rekor sayılacak kısa bir sürede Coruscant’a dönerler. Qui Gon hemen konsey odasına gider ve orda Tahl’ın yeni bir görevle Apsolon gezegenine gönderildiğini öğrenir. 6 sene önce Tahl ve Qui Gon, gezegende demokrasinin yerleşmesine tanıklık etmişlerdir. Şimdi, Tahl, Apsolon’un öldürülen lideri Ewane’in kızlarını Coruscant’a getirecektir. Qui Gon, ona bu görevde eşlik etmek için ısrar eder ama Tahl bunu reddederek “arkadaşlıklarının hatrına, Qui Gon’un onu rahat bırakmasını” ister.

Obi Wan ve Tahl’ın öğrencisi Bant bu konuda ne yapacaklarını bilememektedirler. İki hafta geçer ve Tahl’dan hiç haber alınamaz. Qui Gon da kendini eğitime vermiştir. Her gece, Tahl’ın gözleri önünde öldüğüne dair kabuslar görmektedir. En sonunda konseye giderek, Apsolon gezegeninde Tahl’ı bulmak için izin ister. Konsey ona beklemesini tavsiye eder ama Qui Gon tavsiye dinleyecek durumda değildir ve konseye karşı oldukça kızgın bir konuşma yapar. Mace Windu, soğuk bir tavırla eğer giderse, bunun konseyden izinsiz olacağını bildirir. Qui Gon hemen tapınağı terkeder. Obi Wan da, karşı çıkmasına rağmen ona eşlik etmektedir.

İki Jedi New Apsolon gezegeninin baş şehrine varır. Şehirdeki huzursuzluğu sezmemek mümkün değildir. Turistler için burda bulunmanın çok güvenli sayılmadığını öğrenirler. Ewane’in yerine geçen Roan’ın cinayeti işlediğinden şüphelenilmektedir. Ewane’in ikiz kızları Alani ve Eritha da Roan’ın evinde yaşamaktadır. Jedilar oraya gittiklerinde ikizlerden Tahl’ı onların çağırmadığını, buraya geleceğinden haberleri bile olmadığını öğrenirler. Qui Gon Apsolon’un eski gizli polis örgütü “Absolute”tan şüphelenmektedir. Obi Wan’la birlikte onlara adanmış bir müzeyi incelerken, bir takip droidini yok etmek zorunda kalırlar. Bu sırada yukardan biryerlerden onlara ateş açılır. Saldırgan kaçar ama arkasında bir iz bırakır: Müze rehberinde görülen amblem.

O gece, iki Jedi, tur rehberi Irini’yi takip eder. Irini, yıkılmak üzere olan terkedilmiş bir binaya girer. Orda, bir grup insana, Jediların, Ewane’in katili Roan’ın casusları olduğunu açıkladığını duyarlar. Bu insanlar, Absolute’un işkencelerinden kurtulmayı başaran kişilerdir ve şimdi örgütün tekrar ortaya çıktığına, Roan ve başka bir grup tarafından yönetildiğine inanmaktadırlar. Aniden bina Absolute’ların saldırısına uğrar ve Jedilar yakalanır. Gözleri bağlanarak Absolute merkezine götürülürler. Qui Gon, sorgulanmak üzere bir odaya alınır ve etrafındaki sesler arasında Tahl’ın sesini duyarak biraz da olsa rahatlar. Tahl, bir şekilde Absolute’ların arasına sızmayı ve güçlü bir pozisyona yerleşmeyi başarmıştır. Jediları serbest bırakmalarını sağlar. Qui Gon ve Obi Wan’I dışarı çıkararak, ikizlerin gerçekten onu çağırdıklarını ve örgüte girmesini sağladıklarını açıklar. Roan’ın bir hain, katil ve diktatör olduğunu düşünmektedirler. Yeni Absolute örgütü fazla kalabalık değildir ama maddi kaynakları ve silahları çoktur. Onları güçlü birisi desteklemektedir ama kim? Qui Gon tereddüt içindedir. Jediların böyle politik olaylara karışmaması gerektiğini söyler. Tahl, ikizlere yardım etmekte kararlıdır. Qui Gon’u yeteri kadar ilgi göstermemekle suçlar ve onlara bir anlaşma önerir. Neler olduğunu anlamak için ona bir hafta yardım edeceklerdir. Eğer bir şey bulamazlarsa, ikizleri de alarak Coruscant’a döneceklerdir. Eğer ipuçları bulurlarsa, o zaman Apsolon’a tekrar barışı getirmek için kalacaklardır. Qui Gon, tüm endişelerine rağmen kabul eder.

Ertesi sabah, Qui Gon ve Obi Wan, Roan’ın zengin kardeşi Manex’i araştırmaya başlar. Manex’in sahtekar, sevimsiz bir adam olduğu ortaya çıkar ama herşeyden sorumlu olması imkansızdır. Daha sonra, Roan’ın evine gittiklerinde, bir grup saldırganın ikizleri kaçırdığını görürler. Jedilar onlara engel olmaya çalışır ama saldırganlar üzerlerine çok sayıda droid yollayarak kaçmayı başarır. Jedilar Tahl’a dönerek, neler olduğunu anlatırlar. Tahl, olaydan Absolute’ların değil, Irini ve grubunun sorumlu olduğunu düşünmektedir. Roan, Jediları toplantıya çağırarak, onlara ikizleri bulmaları için yalvarır. Olaylardan çok sarsılmış görünmektedir. Kızları kaçıranlar onlarla kontak kurarak, eğer Roan istifa edip, yeni seçimlerin yapılmasını onaylarsa, rehineleri serbest bırakacaklarını açıklarlar. Başka çaresi olmayan Roan, kabul eder. Qui Gon ve Obi Wan, Roan’ın yanından ayrılırken, Tahl’den bir çağrı alırlar. Absolute’lar bir şekilde onun kim olduğunu anlamışlardır ve şimdi bir droidden kaçmaktadır. Onu bir gösterinin yakınlarında bulurlar. Droidleri geri püskürttükten sonra Roan’ın evine geri dönerler ama fidyecilerle görüşmeye gitmiştir. Bir kaç saat sonra cesedi hediye paketi şeklinde evine gönderilir.

Absolon halkı arasında büyük bir öfke patlaması yaşandığı sırada, ikizler gerçekten de serbest bırakılırlar. Güvenlik şefi Balog, onlara Absolute’lar, Irini’nin grubu ve Roan’ın hükümeti arasında bir barış toplantısı yapılacağını söyler. Ama bir Jedi’ın toplantıda gözetmen olmasını istemektedirler. Tahl, tek başına gitmeye kararlıdır. Qui Gon’a ikizleri Coruscant’a götürmesini emreder. Qui Gon, Tahl’a onunla yanlız konuşmak istediğini bildirir. Sonra ona kızları, o toplantıdan çıkana kadar götürmeyeceğini söyler, çünkü eğer ayrılırsa, onu bir daha göremeyeceğini düşünmektedir. Nihayet uzun zamandır söylemek istediği şeyi açıklar. Onu sevmektedir. Tahl, Qui Gon’un itirafı karşısında çok şaşırır ama o da onu sevdiğini itiraf eder. Hemen arkasından, toplantıya katılmak için ayrılır. Ertesi gün Irini, Jediların yanına gelerek, kendi grubunun Roan taraftarları tarafından, kaçırma ve cinayetle suçlandığını söyler. Ama onlar iki olaya da kesinlikle karışmamışlardır. Irini’ye göre, Roan’a yakın kişilerden biri olanlardan sorumludur. Barış toplantısı hakkında sorguya çekildiği zaman çok şaşırır. Hangi toplantıdan söz ettiklerini bilmemektedir. Qui Gon, Balog’un herşeyin arkasında olduğunu anlar.

Panik içindeki Jedi ustası, Balog’un toplantının olacağını söylediği yere koşar. Tahl’ın ışın kılıcını çöpte bulur. Binada kimse yoktur. Üzüntüsünden ne yapacağını bilemez. Tahl’ın ölümüyle ilgili kabusları, bütün çabalarına rağmen gerçek olmaktadır.

-41 YSÖ

Jedi Çırağı : Umudun Yokoluşu

Tahl’ın yalnız gitmesine izin verdiği için kendi kendine lanet eden Qui Gon, Obi Wan’ın konseye haber verme konusundaki uyarılarını duymazdan gelir. Fakat Obi Wan’ın olayları tekrar gözden geçirirken, Tahl’I bulmanın bir yolunu keşfeder. İzleme Droidlerini kullanacaktır. İkizlerden Alani onlara, Lenz adındaki bir karaborsacının adını verir. Irini onu nerde bulacağını bilmektedir.

Jedilar, Irini ile müzede buluşur ve Irini onları Lenz’e götürür. Bu arada Irini’den Balog’un Tahl’I nasıl kaçırmış olabileciğini de öğrenirler. Balog büyük bir ihtimalle, Tahl’ın üzerinde geçici felç yaratan, büyük dozlarda kullanıldığında ölümcül olabilen bir ilaç kullanmıştır. Jedilar, onlardan kaçırma ile ilgili bir şeyler gizlendiğini hissederler. Bunun üzerine Lenz, Absolute’lara bilgi verenlerin adlarının bulunduğu bir listenin olduğunu itiraf eder. Balog, Tahl’ın listenin nerde olduğunu bildiğini düşünmektedir. Onu ancak bu şekilde düşünmeye devam ettiği sürece canlı tutacaktır. Qui Gon ve Obi Wan hem kendilerinin hem de droid’in izleme yeteneklerini kullandıkları halde, Balog yine de onlardan bir adım önde olmayı başarmaktadır. Boşa geçen üç günlük takipten sonra, Balog onları tuzağa düşürmeye çalışır ve araçlarına zarar vererek, Jediları tamirle uğraşmak zorunda bırakır. Ertesi gün, kayalık bir arazide ilerlemeye başlarlar. Jediları birisi takip etmektedir. Takip edenin Eritha olduğu ortaya çıkar. Eritha bütün bunların arkasındaki kişiyi keşfetmiştir ve bu kızkardeşi Alani’den başkası değildir. Roan’un ölümünü ayarlayan Alani’dir. Tahl’ı da o kaçırtmıştır, çünkü New Apsolon’un diktatörü olmak istemektedir. Eritha Jedilara katılmak için ısrar eder.

Aniden üçlü, gri kıyafatler giymiş bir takım insanlar tarafından saldırıya uğrar. Droidi yok etmeye çalışmaktadırlar. Obi Wan, bu sırada bacağından yaralanır. Erithe, bunların madenciler olduğunu anlayınca, saldırıyı durdurur ve kim olduklarını açıklar. Madenciler, onları Absolute’lardan zannetmişlerdir. Üçlüyü kamplarına götürürler ve Obi Wan, Yanci adındaki bir doktor tarafından tedavi edilir. Grubun liderleri Bini ve Kevta, Qui Gon’a Absolute’ların, silahlarını almak için kamplarına sık sık baskınlar düzenlediklerini anlatırlar. Qui Gon, Absolute’ların ne planladığını düşünerek, uykusuz bir gece geçirir.

Ertesi sabah üçlü yine yola çıkar. Balog’un izini buldukları anda, Yanci onlara yetişir ve Absolute’ların kampa saldırdıklarını ve herkesi öldürdüklerini bildirir. Qui Gon, Obi Wan’a geri gidip kamptakilere yardım etmesini söyler. O Tahl’ın izini takip etmeye devam edecektir. Obi Wan şok içindedir. Kamptakilerin, Tahl’dan daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek ustasıyla tartışır. Qui Gon ise, Tahl’ı kaderine terkedemeyeceğini söyler. Obi Wan, Eritha ve Yanci’yi alarak öfkeyle ordan uzaklaşır. Qui Gon ise öğrencisinin sözlerini düşünerek, kampa dönmeye karar verir.

Kampa vardıklarında, her yerin yıkıldığını görürler. Kadın, erkek, çocuk herkes öldürülmüştür. Absolute’lar da ortada yoktur. Qui Gon, yerde bir iz keşfeder. Eritha izi tanır ve onlara Absolute’ların kampının nerde olduğunu bildiğini açıklar. Yanci’yi ölüleri gömmesi için geride bırakır ve yola çıkarlar. Örgütün dev yeraltı üssünü keşfederler. Eritha’yı arkalarında bırakarak, depoya bir göz atarlar. Her yer silahla ve patlayıcıyla doludur. Geri döndüklerinde Eritha yakalanmış ve esir alınmıştır. Artık kurtarmaları gereken iki kişi vardır.

Eritha’yı, muhafızlara belli etmeden izleyemeyeceklerini anlayan Jedilar, depoya dönerek, bir kaç patlayıcı alır ve bunları üsse yerleştirirler. Patlamalar Balog’u saklandığı yerden çıkarır ve Tahl’ı sakladığı yere yöneltir. Jedilar onu kovalar ve Tahl’a ölümcül dozdaki uyuşturucuyu vermeye hazırlandığı sırada erişirler. Balog onlara gülerek, diğer bütün patlayıcıları da çalıştırdığını ve kimsenin bu üsle ilgili bir ipucu bulamayacağını söyler. Gitmesine izin vermezlerse, Tahl’ı öldürecektir. Qui Gon, hızlı davranarak, Balog’un elindeki uzaktan kumandayı ve bir parmağını keser. Yaralı terrorist kaçar ve mağara çökmeye başlar. Qui Gon panik içinde Tahl’ı dışarı çıkarmayı başarır. Tahl uyanır ve Qui Gon’a “onun için çok geç olduğunu” söyler.

Qui Gon onu New Apsolon’a götürür, fakat doktorlar da korktuğu şeyi doğrular. Tahl ölmek üzeredir. Ölmeden önce Qui Gon’a “Nerereye gidersem gideyim, seni bekleyeceğim Qui Gon” demeyi başarır. O anda ustasının Tahl için hissettiklerini anlayan Obi Wan ona yardım etmek için yalvarır ama Qui Gon “bana kimse yardım edemez, artık benim için sadece intikam var” diyerek onu geri çevirir.

Jedi Çırağı : İntikama Çağrı

(Daha sonra detaylı bilgi verilecektir)

Kitster Banai doğar.

Maul, Darth Sidious tarafından görevlere gönderilmeye başlar.

Gilad Pellaeon, Cumhuriyet Donanmasına katılır.

Gelecekte İmparatorluk Generali olacak olan Maximillian Veers, doğar.

Shmi Skywalker, sahibi Pi-Lippa tarafından teknik konularda eğitilir. İyi kalpli sahip, hem Shmi’yi hem de yeni doğan oğlunu serbest bırakmak istemekdedir ama bunu gerçekleştiremeden ölür. Shmi ve Anakin, Pi-Lippa’nın akrabalarına satılır. Onlar da anne oğulu, Hutt’lara satacaklardır. Jorj Car’das, kaçakçılık işine girer.

-40 YSÖ

Artık genç bir kız olan Aurra Sing, iyi bir pilot olmasının yanı sıra, kendini savunma sanatlarını da öğrenmiş ve avlanma yetenekleri de son derece gelişmiştir. Onu yetiştiren Senex korsanları, bir gün Aurra’nın onları öldüreceğinden korkmaktadırlar. Bu yüzden onu, Nooga adında bir Hutt’a satarlar. Nooga, Aurra’dan çok etkilenmiştir. Onu Anis adındaki Anzati ırkından bir arkadaşının eğitmesini ister. Daha once hiç bir insan bir Anzati gibi eğitilmemiştir. Anis Kabul eder ve Aurra’yı “Tatooine’deki en ölümcül dansçı kız yapmaya” söz verir.

Finis Valorum Cumhuriyetin Yüce Başkanı olur.

Nass, Otoh Gunga’nın yönetici olur ve adının başına “Boss” eklenir. Gungan medeniyetinde iz bırakmak niyetinde olduğundan, su altı şehrine yeni bölümler eklemey başlar.

-39 YSÖ

Gelecekteki İmparatorluk Amirali Piett doğar.

Willhuff Tarkin ve gemi ve teknoloji üreticisi Raith Sienar tanışır ve arkadaş olurlar.

-38 YSÖ

Wald doğar.

Veruna, Naboo kralı olarak, ilk dönemine başlar. Senatör Palpatine King Varuna’dan hiç hoşlanmamaktadır.

Kitster Banai ve annesi köle tacirleri tarafından ele geçirilir. Kitster, Tatooine’deki Gardulla the Hutt’a satılır.

Eskisinin yerine geçecek olan yeni bir Naboo Kraliyet gemisi inşa edilir. J-Type Nubian 327 temel alınarak dizayn edilmiş ve Theed Sarayı Uzay Araçları Mühendislik Birliği tarafından inşa edilmiştir. Gemi, Naboo’nun barışçı ideallerine uygun olarak tamamen silahsızdır. Kraliçe Amidala tahta oturduğunda, gemi onun hizmetine sunulmuştur.

Shmi Skywalker ve oğlu Anakin, Gardulla the Hutt’a satılır. Bir sure sonra Gardulla, Tatooine’deki Boonta Eve Pod Race yarışlarında bir bahsi kaybederek, köleleri hurda kolleksiyoncusu Watto’ya satmaya mecbur kalır.

-37 YSÖ

X-Wing’lerin atası Z-95 Headhunter, Seti Asghad tarafından tasarlanır ve inşa edilir.

Darth Maul, Dark Lord of the Sith ünvanını almasını sağlayacak olan son testi için hazırdır. Dart Sidious onu iki haftalık zorlu sınavlardan geçirecektir. Maul’u bir dış halka gezegenine göndererek, öldürmeye planlanmış katil droidlere karşı çöl, bataklık ve dağlık arazilerde savaşmasını ister. Son savaşında yaralanan Maul, beklenmedik bir anda karşısına çıkan ustası Darth Sidious ile bir duello yapmak zorunda kalır. Sidious tarafından kışkırtılmasına rağmen, Maul hayatta kalmayı başarır. Öğrencisinin performansından çok memnun kalan Sidious ona Sith Lord ünvanını verir. Maul’a Sith Arşivlerini gösterir ve ona bin yıl önce Exar Kun tarafından kullanılan çif uçlu ışın kılıcını kullanmasını önerir. Maul, kılıcını kendisi inşa eder. Normal Adegan kristalleri yerine, Maul, tıpkı kendisinden önceki Dark Lord’lar gibi kendi sentetik kristallerini yaratır. Gilad Pellaeon, İmparatorluk Akademisinden, ilk üç arasında mezun olur. İlk görevi, Garvyn gezegenine, bir ulaşım konvoyunu götürmektir. Yolda korsanlar tarafından saldırıya uğrarlar ama Pellaeon, ellerinden kurtulmayı başarır. Çabuk düşünebilmesi nedeniyle, daha sonra, İmparatorluk Yıldız Destroyeri “Chimaera”ya atanacaktır.

Lobot doğar.

Qui-Gon ve Obi Wan : Ord Mantell’de Son Direniş

Vana gezegeninden Barones Omnino, gezegenin Cumhuriyete katılması ve Coruscant’a kaynak sağlaması konularını tartışmak için, Yüce Başkan Valorum’la görüşmeye gelir. Gemisi “Benevolent III” Coruscant’a iner inmez, Senato muhafızlarından biri Omnino’nun muhafızlarından birini vurarak öldürür. Muhafız kılığında platformda olan Qui Gon, ışın kılıcını çekerek saldırganı durdurmaya çalışır ama muhafız, kendini iniş platformundan aşağıya atar. Omnino çok kızgındır, Valorum’a etrafında Jedi istemediğini söyler. Obi Wan, platformu terkeden ustasına katılır. Qui Gon’un bu kadınla ne gibi bir geçmişi olduğunu merak etmektedir.

Ertesi gün Qui Gon ve Obi Wan, Jedi Konseyine raporlarını sunarlar. Senato muhafızı hipnotize edilmiştir. Barones Omnino’nun onları muhafızları olarak seçtiğini öğrenince çok şaşırırlar. Omnino’nun ne düşündüğünü merak etmektedirler. Qui Gon, barones’in intikam peşinde olduğunu düşünmektedir. Obi Wan ise Omnino’nun niyetinin romantik olduğunu savunur ve ustasını şaşırtır. Omnino ile Holografik Hayvanat Bahçesinde buluşurlar. Valorum da Barones’in yanındadır. Jedilara Omnino’nun oğlu Baron Sando’nun kaybolduğunu bildirir. Gemisinden bir yardım çağrısı gelmiştir. Barones iki Jedi’ya oğlunu kurtarmaları için yalvarır. Jedilar kabul eder ve Radiant VII’la kurtarma görevine başlarlar. Sando’nun gemisinin yanında küçük bir kurtarma aracı bulurlar. Kurtarma gemisi boştur, ve her tarafta çatışma izleri vardır. Sando’nun gemisinde ise Sando da dahil olmak üzere her iki geminin de mürettabatının ölmüş olduğunu görürler. Cesetler arasında bir de Mantellian Savrip adı verilen bir yaratık da vardır. Yaratığın eşi, aninden ortaya çıkarak Jedilara saldırır ama Qui Gon yaratığı öldürmeyi başarır. Obi Wan’la birlikte Radiant’ın kaçış podlarından birini alarak Ord Mantell’in yakınlarında bir yere inerler. Savripler burada yaşamaktadır. Sando’nun, vahşi alandaki bir nem fabrikasına gittiğini öğrenirler. Fabrikanın içinde, silahlı droidler etraflarını sarar.

Jedilar droidleri teker teker yok ederken, yaşlı bir çifçi ve fabrikanın sahibi olan Orin Bold tarafından durdurulurlar. Bold onları Baron Taxer Sundown’ın kendisini öldürmek için yolladığını düşünmektedir. Jedilar onu ve kızı Nella’yı amaçlarının bu olmadığına ikna ettikten sonra gemi hakkında onları sorguya çekerler. Bold ve Nella, bu konuda hiç bir şey bilmediklerini açıklarlar, Jedilar onların doğru söylediğini sezer. Nella, onları Sundown’a götürmeye gönüllü olur. Yolda onlara, Sundown’un diğer bütün rakiplerini öldürüp, topraklarını ellerinden alan bir Jedi olduğunu açıklar. Bu sırada bir grup Savriple karşılaşırlar ve Nella onları vurmaya çalışır, çünkü yaratıklar annesini öldürmüşlerdir. Qui Gon, Nella’dan kontrolleri alır ve Obi Wan onları ordan uzaklaştırır. Nella’nın bir arkadaşına ait olan bir iniş platformuna varır ve şehre girerler. Onları Baron Sundown’ın bir hologramı ve ışın kılıçlı askerler karşılar. Büyük bir duello yaşanır, ve Jedilar hipnotize edilmiş olan askerleri uzaklaştırmayı başarır. Aniden bir kargo gemisi gelerek Nella’yı kaçırır. Qui Gon, askerlerden birini sorgulayarak kargo gemisinin Sundown’ın dağdaki sığınağına gittiğini öğrenir. Jedilar, Nella’nın arkasından gider. Bir taraftan da durumu tartışmaktadırlar. Garip bir şeyler dönmektedir. Sığınağı yıkılmış olarak bulurlar, kargo gemisi yere çakılmıştır ve Nella’nın uçuş başlığı da çakılan geminin yakınındadır.

Yıkıntıları incelerken, aniden bir muhafız belirir ve Jediların sorgulaması sonucunda, Sundown’ın Bold’un çiftliğine doğru yola çıktığını açıklar. Ayrıca Sundown kendisini bir saat içinde alacak bir araç da hazırlatmıştır. Qui Gon Obi Wan’ı Bold’un çiftliğine yollar, kendisi de Nella ve Savrip’lerin peşine düşer. Savrip’lerin kampına girmeyi başarır ve Nella’yı canlı bulur. Savripler onu Sundown’ın adamlarının ellerinde ölmekten kurtarmışlardır. Savriplerden Mawkran, Sundown’ı öldürmeye kararlı olduklarını, Baron’un Ord Mantell halkını, Savriplerin cinayetlerden sorumlu olduğuna inandırdığını söyler. Qui Gon ona bildiklerini anlattıktan sonra, Savripler, ona Sundown’la karşılaşmasında yardım etmeye söz verirler. Bu sırada Obi Wan Orin’in çiftliğine erişir. Sundown ve yaşlı çiftçiyi birlikte bulur. Sundown, çiftçiyi, kara parasını gezegen dışına çıkarması için hipnotize etmiştir. Bir zamanlar çiftçiyi yine hipnotize edip, Orin’in kendisi için inşa ettiği ışın kılıçlarını bulan karısını öldürten de odur. Obi Wan, Baron tarafından farkedilir ve onunla savaşmaya başlar. Bu sırada Orin kendine gelerek, Sundown’a kafasına büyük bir metal parçasıyla vurur. Sundown ölmez, fakat başlığının altında bir şey kırılmıştır. Panik içinde, speeder’ına atlayarak kaçar. Obi Wan onu takip eder, Qui Gon, Nella ve Savripler de ona katılır. Obi Wan ışın kılıcıyla speeder’ı ikiye böler ve Sundown yere çakılır. Boynu kırılarak ölür, başlığının altındaki kırılmış akıl kontrol aygıtı da bu sırada ortaya çıkar.

Bir kaç dakika sonra, Barones Omnino, Benevolent III’le olay yerine varır ve Qui Gon’a, oğlunun katillerini bulduğu için teşekkür eder. Qui Gon onun teşekkürlerini geri çevirerek, bütün bunların bir planını parçası olduğunu açıklar. Omnino Sundown’la birlikte Jediları karalamak ve aynı zamanda Savripleri de köleleri haline getirmek niyetindedir. Omnino biri dışında bütün suçlamaları kabul eder; Savripleri yiyecek olarak kullanmaktadır. Aniden Savripler, Jediları esir olarak alırlar, hala bir akıl kontrol aygıtının etkisi altındadırlar. Omnino, Vena artık bir Cumhuriyet üyesi olduğu için Ord Mantell’de istediği gibi hüküm sürebileceğini söyleyerek kendiyle övünmektedir. Ayrıca Valorum’u da rehine olarak almıştır. Qui Gon ona bir teklifte bulunur. Ona karşı değil onunla birlikte savaşacaktır. Jedi düzenini bırakıp onun muhafızı olmayı tercih etmektedir. Omnino, Savriplere, onu serbest bırakmalarını emreder. O anda Qui Gon, ışın kılıcını çekerek Barones’in kafasını uçurur. Savripler ve muhafızlar, Omnino’nun akıl kontrolünden kurtulurlar. Bu sırada köylüler ortaya çıkar ve Mawkran’ı soğukkanlı bir şekilde vururlar. Canavarları avladıklarını söyleyerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar ama Qui Gon onlara olan herşeyi anlatı ve “canavarların kim olduğunu” sorar.

Jedi tapınağında çalışan bir Corellia’lı olan Lorn Pavan, iki yaşındaki oğlu Jax’in, yüksek sayıda midichlorian’a sahip olduğunu öğrenince, onun bir Jedi olarak eğitilmesini kabul eder. Ama bundan sonra Jax’le bütün bağlantılarının kesileceğini anladığında şok olur ve düzene karşı kin beslemeye başlar.

Anzatilerin yanında eğitimine devam eden Aurra Sing, kendisine fazla ilgi göstermeye başlayan öğretmeni Torgo Than’den ayrılarak Tatooine’e döner. Kelle avcılığı işine girer. Özellikle Jediları avlamakta ve ışın kılıçlarını ganimetleri olarak saklamaktadır. Zothip (Cavrilhu korsanlarının gelecekteki lideri) Bestine gezegeninde doğar. Geleceğin Amirali Hiram Drayson Chandrila gezegeninde doğar.

BÖLÜM 6: CUMHURİYETİN ÇÖKÜŞÜ

-36 YSÖ

Crix Madine (Gelecekte Asi Kuvvetlerinin Generali) Corellia gezegeninde doğar.

Finis Valorum, tekrar Cumhuriyetin Yüce Başkanı olarak seçilir.

Torgo Than, eski öğrencisi Aurra Sing’i galaksi boyunca takip etmeye başlar.

Beş yaşındaki Anakin Skywalker, bir vahşi bantha sürüsünü vurulmaktan kurtarmak amacıyla, onları Tatooine sıcağı altına bir kum tepesine tırmanarak kovalar. Defalarca sıcaktan bayılmasına rağmen, amacına ulaşana kadar pes etmez.

10 yaşındaki Padme Naberrie Amidala, yetenekleri sayesinde, Naboo’nun baş şehri Theed’in Valisi olur. Theed’e taşınarak büyük annesi Winama ile yaşamaya başlar.

King Veruna, Naboo’yu diğer Cumhuriyet gezegenleriyle aynı seviyeye getirecek bir ilerleme planı hazırlar. Gittikçe daha da çok hırsına yenik düşüp, çürümektedir. Gelişme planına, Keren şehrindeki Kwilaan limanını büyütmeyi dahil eder. Limanın açılış töreninde, Senatör Palpatine, Kwilaan’ı “bütün hükümetlerin örnek alması gereken bir gelişme” olarak ilan eder ve eski bir suçlu olan Hesh Verbon’u limanın yönetici olarak atar.

-35 YSÖ

Callista, Jedi Ustası Djinn Altis tarafından eğitilmeye başlar.

Nejaa’nın yokluğu sırasında, karısı Rostek Horn’la yakınlaşmaya başlar.

Thrackan Sal-Solo, Corellia’da Tiion Solo’nun oğlu olarak doğar.

Jedi Konseyi Yaddle’a Usta ünvanını verir.

-34 YSÖ

Geleceğin büyük kaçakçılarından Talon Karrde doğar. Doğum yeri bilinmemektedir.

Aurra’nın Şarkısı

Aurra Sing, gemisinde, eski öğretmeni olan, Anzati kelle avcısı Torgo Than ile tekrar karşı karşıya gelmiştir. Torgo, geçmişteki günleri anıp, ona nasıl bir tuzak kurduğunu ve tuzağın nasıl mükemmel bir şekilde işlediğini anlatır. Aurra buna katıldığını belirtir ve Torgo’nun hareket etmesini engelleyen bir force field’ı harekete geçirir. Kendi başına ödül koymuş ve Torgo’nun yemi yutmasını beklemiştir. Şimdi de onu kendi elleriyle Anzatilere teslim edecektir. Torgo bu ölümcül tuzakta bile Aurra’nın nasıl olup da Anzatilerden bu kadar çok şey öğrendiğine hayran kalmaktan kendini alıkoyamaz.

12 yaşındaki Padme Naberrie Amidala, büyük bir oy çoğunluyla Prenses olarak seçilir.

Naboo Kraliyet Sarayının droidi R2-D2, Kral Veruna’nın gemisine atanır.

Bir yarış pod’unu onaran, Anakin Skywalker, pod’la küçük bir gezintiye çıkar. Küçük çocuğun yeteneklerinden etkilenen Watto, Anakin’in full time bir Pod yarışçısı olmasına izin verir. Yedi yaşındaki Anakin Skywalker, dürüst ve çalışkan bir çocuktur. Doğuştan mekanik yeteneklere sahip olan Anakin, makineler hakkında bir çok yetişkinden daha bilgilidir. Bir motoru neyin çalıştıracağını bilmektedir. En büyük hayali bir gün bir pilot olup, maceralarla dolu bir hayat yaşamaktır. İyi kalpli, umut dolu ve iyimser bir çocuk olan Anakin, kendisini bekleyen kaderden tamamiyle habersizdir.

Anakin, gizlice, bulduğu yedek parçalardan kendine ait bir Pod yapmaya başlar. Annesi onu yardım etmekte ve parçaları Watto’dan gizlemektedir.

-33 YSÖ

Padme Naberrie Amidala’nın büyükannesi Winama ölür.

Yüce Başkan Finis Valorum, gitgide Palpatine gibi hırslı senatörlerin etkisinde kalmaya başlar.

Naboo Bomber, Kraliyet Güvenlik Güçleri ve Theed Sarayı Araç Mühendislik Birliği’nin ortak çabaları sonucunda geliştirilir. Geminin prototip’ı Naboo Savaşından kısa sure önce ortaya çıkar.

Tatooine’de, Tusken Raider’lara karşı saldırılar başlar. Bir çok kamp yıkılır, kuyular, yemek ve oyuncaklar zehirlenir. Bir yıl içinde, en az 100 kum adamı ölür. Olaylar karşısında büyük bir öfkeye kapılan Tusken’lar, Jabba’nın bunların arkasındaki kişi olduğunu keşfederler. Herşeyden kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla eski Jedi Sharad Hett, Kum Adamlarının kontrolünü eline geçirir ve Jabba’ya karşı kontrollü bir saldırı planı başlatır.

Kral Veruna, Naboo’daki, ikinci dört yıllık süresine başlamıştır. Prenses Amidala’nın büyüyen popülaritesi onu çok endişelendirmektedir, bu yüzden onu kendi destekçisi yapmaya çalışır. Amidala reddeder ve insanları krala karşı çevirmeye başlar. Naboo’nun geleneksel fikirlerine bağlılığı halkın desteğini ve güvenini kazanmasına sebep olmuştur.

Büyük geniş bir baloncuktan oluşan Bigspace şehri tamamlanır ve Otoh Gunga’da kullanıma açılır.

Yinchorri ırkının gittikçe artan savaşçı tutumları üzerine, Yüce Başkan Valorum, Jedilardan durumu araştırmalarını ister. Mace Windu, Naeshann ve Ebor Taulk adındaki iki Jedi’yı Yinchorr’a gönderir. Ama Yinchorr ırkının, Jedi akıl hilelerine olan direncinden ve ışın kılıcını bloke edebilen kalkanlarından haberi yoktur. Sonuçta, Naeshahn ve Taulk’un parçalanmış cesetleri Valorum’un ön kapısına bırakılır.

Jedi Konseyi : Savaş Hareketleri

Chalenor Sistemi’nde, esrarengiz yaratıklar tarafından gerçekleştirilen büyük bir saldırı, Mayvitch 7 ayını ve orda konuşlanmış maden kolonisini yerle bir eder. Ölmeden önce madencilerden bir tanesi Coruscant’a saldırganların Yinchorri ırkından olduğunu söylediği bir mesaj yollamayı başarır. Jedi tapınağında Mace Windu, acil bir toplantı yapar. Yinchorr’daki iki Jedi’ın ölmesiyle sonuçlanan bir önceki görevin başarısızlığı onu çok sarsmıştır ve bu krizle tek başına uğraşmak istemektedir. Yoda onu bu fikirden vazgeçirir ve bir grup Jedi, ona katılmak için gönüllü olur. Üç Cumhuriyet gemisi Yinchorr’a doğru yola çıkar. Krizi iki kişi daha dikkatle izlemektedir. Darth Sidious ve Darth Maul. Sidious, Vilmarh Grahrk adında birini, Jediların Yinchorr’u canlı terketmemesi için kiralamıştır. Jedilar sisteme varıp, Yinchorri savaşçıları tarafından karşılanınca, gemiler üçe ayrılır. Adi Galia, Eeth Koth, Tsui Choi ve Theen Fida’dan oluşan birincisi gezegenin aylarından Yitheeth’e, Plo Koon, Micah Giett, Lilit Twoseas ve K’kruhk’tan oluşan ikincisi diğer ay Yibikkoror’a gider. Mace, Qui Gon, Obi Wan ve Saesee Tin’i taşıyan üçüncüsü Yinchorr’a doğru harekete geçer. Onlar gezegene inerken, bir grup Yinchorri, Sidious ile Coruscant’ta buluşmaktadır.

Kısa bir sure sonra Yinchorriler, Jedi Tapınağına saldırır ama Yoda ve Jedilar onları püskürtmeden önce sadece iki kişiyi öldürmeyi başarırlar. Son savaşçıları kalana kadar savaşırlar, bu son savaşçı Yoda tarafından ele geçirilir ve sorgulanır. Savaşçı Yoda’yı öldürmeye çalışır ama başaramaz. Yoda ve Oppo, bu saldırı karşısında çok şaşkındır. Saldırının hiç bir anlamı yoktur. Yinchorri bununla ne kazanmayı ummuştur. Ya da başka biri mi bundan kazanç sağlayacaktır?

Plo’nun gemisi, Yibikkoror yolu boyunca devamlı saldırıya uğrar ve Jedilar sonunda gemiden kaçış kapsüllerini kullanarak aşağıya inmeye karar verirler. Gezegende onları çok sayıda Yinchorri beklemektedir. Yitheeth’de ise Adi ve grubu, merkezi bulmayı başaramazlar ama bir tuzaktan kurtulmayı başarırlar. Plo’dan bir yardım çağırısı alırlar fakat Adi, ilk önce Mace’in ne durumda olduğunu görmeyi tercih eder. Mace ve grubu, bu sırada bir işgal hazırlığını keşfeder.

Plo’nun grubunun başı büyük beladadır. Neyse ki Adi’nin gemisi en sonunda yardımlarına gelir. Bu sırada Yoda, Coruscant’ta Senatonun hala Yinchorri sorununu sadece tartışmakla yetinmesi karşısında endişelidir. Adi’nin gemisi Mace’in grubunun yardımına koşar. Gruplar nihayet güçlerini birleştirmiştir ama karşılarında sayıca çok üstün bir güç vardır. Master Lilit Twoseas, padawan’ını korumaya çalışırken ölür, onu Theen Fida izler. Bitkin düşmüş Jedilar gemide bir araya gelirler.

Yüce Başkan Valorum, Senato’nun Yinchorri sistemine girmesi ve ambargo uygulanması kararını çıkartmak için bütün gücünü kullanır. Mace, Qui Gon’u ve beraberindekileri kurtarmak için çabalarken, Ustalardan Micah ölümcül bir şekilde yaralanır ve geride kalıp, saldıran Yinchorrileri oyalamaya gönüllü olur. Bu sırada Cumhuriyet donanması sistemin dördüncü gezegeni Uhanayih etrafında belirir. Panikleyen ve liderleri kaçan Yinchorri’ler teslim olurlar.

Coruscant’ta hayatlarını kaybeden üç Jedi için yas tutulur. Mace, Qui Gon’un bu pozisyona layık görülmesine rağmen, Ki-Adi Mundi’nin Micah’ın yerine geçmesini tavsiye eder. Valorum son olaylardan çok rahatsızdır. Senatonun hareket geçmesi için bu kadar uğraşmak zorunda olması, gözünü korkutmuştur. Senatoda bazılarının Jediları, koruyucular olarak değil, herşeye burunlarını sokan davetsiz misafirler gibi görmeye başladıklarını farkeder. Darth Sidious ve Darth Maul ise gelişmeleri memnuniyetle karşılarlar.

-32 YSÖ

Yıldız Savaşları Hikayeleri : Güc’ün Kurgusu

Coruscant’ta bir restaurant’ta Mace Windu ve Yoda, son olaylar hakkında tartışmaktadırlar. Mace, Qui Gon’un ışın kılıcını Anakin’e vermeyi düşünmektedir. Yoda bu fikir karşısında çorbasını püskürtür. O sırada iki hırsız restauranta dalar. Mace ve Yoda fazla bir çaba harcamadan hırsızları etkisiz hale getirir ama Mace onları ikiye bölmeyi reddeder. Hırsızları bırakır ve çaldıkları parayı geri vererek, kendilerini teslim etmelerini ister. Hırsızlar uzaklaşırken, Yoda eğer Anakin eğitilirse bu hale dönüşebileceğini söyler. Mace Anakin durumunu, kahveye krema ekleyerek, acı tadını yumuşatmaya benzetir. Yoda ise iki tuz tanesinin (Sithler), bütün bir tuz yığınını (Jedilar) dağıtmasıyla karşılaştırır. Başkan Palpatine yanlarına gelir ve iki Jedi’yın neyi tartıştığını sorar. Anakin’in eğitilip eğitilmemesi üzerine tartıştıklarını açıklayınca Palpatine “Bence eğitilmesi mükemmel bir fikir” diye karşılık verir.

Naboo’daki saldırıda oynadıkları rolden ötürü, Yüce Başkan Palpatine bütün savaş droidleri ve katil droidlerin kanunsuz ilan edilmesini sağlar. Niles Ferrier (gelecekte gemi hırsızı) Corellia’da doğar.

Darth Maul : Gölge Avcı

Nute Gunray, Rune Haako ve Daultay Dofine, Ticaret Federasyonu gemisi “Saak’ak”ta Darth Sidious ile Naboo’nun işgal planlarını görüşmektedir. Sidious grubun dördüncü elemanı Hath Monchar’ın nerde olduğunu sorar. Nute soruyu, Hath’ın yiyecek zehirlenmesi geçirdiğini söyleyerek geçiştirir. Ama gerçekte Hath ortadan kaybolmuştur. Sidious, Nute’un yalan söylediğinin farkındadır ve Darth Maul’la kontak kurar. Maul’a Hath’i bulmasını ve eğer Sidious’un planlarından kimseye bahsettiyse hem onu hem de konuştuğu kişileri öldürmesini söyler.

Bu sırada Coruscant’ın alt seviyelerinde, Zippa adındaki bir Toydarian, Lorn Pavan adındaki bir Correllia’lıya 5000 yıllık bir Sith Holocron’u satmaya çalışmaktadır. Zippa, yalnızca Jediların bu aleti kullanabileceğini söyleyince, Lorn öfkelenerek Zippa’ya saldırır. Son anda kendini toplar ve holocronu satın alır. Ama Zippa ve Gamorrean arkadaşı Bilk biraz evvel olanlardan dolayı onu öldürmeye çalışırlar. Lorn Bilk’i öldürür ama Zippa para ve holocron’la kayıplara karışır.

Jedi konseyinde, Jedi öğrencisi Darsha Assant, eğitimin son görevi için çağrılmıştır. Eğer bu görevi başarıyla tamamlarsa o zaman bir Jedi Şövalyesi olacaktır. Dağılmış olan Black Sun örgütünün eski bir üyesini tapınağa güvenli bir şekilde getirecektir. Darsha, Oolth the Fondorian adındaki üyeyi bulmak için Coruscant’ın alt seviyelerine iner. Bu sırada yerel sokak çetesi The Raptors’la çatışmak zorunda kalır. Raptorları geri püskürtür ama yanlışlıkla kendi gemisini de çalışmaz hale getiir. Oolth’la birlikte üst seviyelere çıkmaya çalışırken, hawk-bat adı verilen yaratıklar onlara saldırır, Oolth dengesini kaybeder ve aşağı düşer. Darsha ise aşağı seviyelerde sıkışıp kalmıştır. Görevini başaramadığı ve Jedi olma şansını kaybettiği için de utanç içindedir.

Ticaret Federasyonu, kelle avcısı Mahwi Lihnn’i Hath’ı bulması için tutar. Mahwi Coruscant’a gelir ve Hath’ı aramaya başlar. Maul da Hath’ın Coruscant’taki apartmanını araştırmaktadır. Apartmandan sonra restaurant ve barları araştıran Maul, Hath’ın kısa bir süre önce bir barda olduğunu öğrenir. Kimden bilgi alabileceğini sorduğunda ise Lorn Pavan’ın ismi verilir. Lorn bu sırada, Hath’dan onu hemen görmesi gerektiğini söyleyen bir mesaj alır. Maul, Lorn ve Hath’ın buluşacağı yere kadar onları takip eder. Hath, Lorn’a, Zippa’ya kaptırdığı holocron için büyük bir para teklif eder ve ona yarım saat sonra başka bir yerde satış için buluşmayı önerir. Mahwi de Maul gibi, Hath’ı keşfetmiştir. Lorn’la satışı gerçekleştirecekleri noktaya gider. Maul da ordadır ve Hath’ı, Lorn’un herşeyi bildiğini öğrendikten sonra öldürür. Mahwi, Maul’u roket atıcısıyla yaralamak isterken, büyük bir patlamaya sebep olur ve yıkıntılar altında kalır. Lorn ise holocron’u alıp kaçar.

Darsha, zorlukla yukarı seviyelere tırmanır ve son kalan parasıyla Jedi tapınağına ulaşmayı başarır. Bütün olanları ustası Anoon Bondara’ya anlatır. Anoon onunla birlikte tekrar alt seviyelere inmeye karar verir. Oolth’un sağ kalmış olma ihtimali vardır. Oolth’un durumu kesinlikle belli olana kadar konseyle konuşmamaya karar verirler. Holocron’u alamamış olduğu için çok kızgın olan Maul, Hath’ın ölümünü Sidious’a rapor eder. Sidious ona Holocron’u bulmasını, Lorn’u öldürmesini ve bir başarısızlık daha istemediğini açık bir dille bildirir. Lorn, Hath’ı öldürenin bir Sith olduğunu anlamıştır, holocron’u Yanth adında bir Hutt’a satmaya karar verir. Maul, Lorn’un apartmanını araştırarak Yanth’ın Lorn’a gönderdiği bir mesajı bulur ve Hutt’u bulmak için yola koyulur. Darsha ve Anoon, aşağı seviyelere inerler. Kaldırımlardan birinde bir kan lekesi bulur ve Oolth’un öldüğüne karar verirler.

Lorn, holocronu Yanth’a sunar. Yanth, bir milyon kredi karşılığı aygıtı almaya karar verir. Lorn Hutt’ın yanından ayrılırken, Maul içeri girer. Lorn, droidini de alıp kaçarken, Maul odadaki herkesi öldürür. Maul holocronu alır ve Lorn’un peşine düşer. Tam Lorn’un işini bitirecekken Darsha ve Anoon tarafından durdurulur. İki Jedi, Lorn ve droidini, araçlarına alırlar, Maul da onları speederıyla takip etmektedir. Lorn, Jedilara herşeyi anlatır. Anoon Darsha’ya Lorn ve droidi Tapınağa götürmelerini emreder. Sonra da araçtan atlayarak Maul’a saldırır. Anoon ve Maul şiddetli bir düelloya tutuşurlar. Darsha, ustasını yalnız bırakmak istemez ve aracı geri çevirerek ona doğru uçar. Anoon ise ışın kılıcını Maul’un speeder’ına darbe indirmek için kullanır. Patlama Maul’u iniş platformundan aşağı fırlatır. Darsha’nın içinde bulunduğu araç da büyük hasar görmüştür. Lorn’un droidi 15, Darsha ve Lorn’u araç patlamadan önce çıkarmayı başarır.

İki gün geçer. Rune, Hath ve Mahwi’nin ölümlerini Nute’a bildirir. Coruscant’ta ise endişeli Yoda, Mace ve Qui Gon, Obi Wan’ı Anoon ve Darsha’yı bulmak üzere gönderirler. Obi Wan, Anon’ın skycar’ının kalıntılarını bulur ve Yanth’ın klübüne gider. Hayatta kalan çalışanlar, ondan Yanth’ın katilinin kimliğini bulmasını isterler ama Obi Wan katil hakkında birşey sezememektedir. Sonra Hath’ın ölümünü öğrenir. Lorn, 15 ve yas tutan Darsha saklanmaya devam etmektedir. Darsha onları yer altı tünellerinden Tapınağa götürmeye çalışır. Üçlü aninden Cthons adı verilen bir grup garip yaratığın saldırısına uğrar. Darsha onları zorlukla geri püskürtür. Maul ise peşlerindedir ve onları kovalarken 9 tane Cthon öldürür. Darsha, Lorn ve 15 önlerine çıkan dipsiz bir boşluk karşısında durmak zorunda kalırlar. Biraz araştırınca, bir köprü bulmayı başarır ve karşıya geçerler. Maul onları takip etmektedir. Önlerine tekrar The Raptors çıkar ama Darsha bu sefer hazırlıklıdır. Lorn onları, yukarı seviyelere çıkacak yollarır göstermeleri için zorlar. Kızgın Maul, onları başka yöntemlerle takip etmeye karar verir. Üçlü, üst seviyelere çıkacak bir tünel bulmuştur. Tam Darsha, kurtulduklarını söylerken, Maul karşılarında belirir.

Darsha Lorn ve 15’i hemen arkalarındaki depo odasına sokarak, kapıyı kilitler ve Darth Maul’la düelloya başlar ama kazanamayacağının bilincindedir. 15, kendisini ve sahibini karbon dondurucuda dondurur. Lorn, eğer burdan sağ çıkarsa, Maul’u öldüreceğine yemin eder. Darsha ise, ustasının taktiğini kullanarak bir gaz kutusuna ışın kılıcını indirerek, bütün odayı havaya uçurur. Maul son anda planı farkeder ve pencereden atlayarak kaçar. Obi Wan, yıkıntı halindeki depoyu ve Darsha’nın ışın kılıcının parçalarını bulur. Dehşete kapılan Obi Wan, tapınağa döner. Lorn ise, daha önce yaptıkları bir anlaşma sayesinde, Tuden Sal adındaki bir suç örgütü başkanı tarafından kurtarılır. Bu sırada Lorn, Maul’un hala yaşadığını farkeder.

Sal, Lorn ve 15 için küçük bir gemi hazırlamıştır. Lorn, 15’ı Sal’a teslim ederek onu Jedi Tapınağına göndermesini ister. Droidin başına bir şey gelmesini istememektedir. Sonra Maul’u kovalamaya başlar. Sal ise 15’in hafızasını temizleyerek, kendisine bodyguard yapmak niyetindedir. Maul, Darth Sidious’la buluşacağı istasyona gelir. Lorn, arkasından yaklaşarak ona iki kere ateş eder, sonra da holocronu alır, ışın kılıcını da almak üzereyken Maul birden ayağa kalkar ve Lorn’un elini uçurur. Lorn kaçmaya çalışır ve hükümet görevlileriyle dolu bir odaya dalar. Aralarından Senatör Palpatine’ı tanıyarak holocronu ona uzatır ve bayılır. Bir kaç saat sonra Palpatine tarafından sağlanmış bir otel odasında uyanır. Odadan başını uzattığı anda, Maul’un ışın kılıcı başını uçurur. Görev tamamlanmıştır.

Obi Wan Tapınağa döner. Ama daha Darsha ve Anoon’un ölümlerini bile rapor edemeden, hemen Qui Gon’un yanına gitmesi istenir. Naboo gezegeni abluka altındadır ve Yüce Başkan Valorum, onları Federasyonla bir anlaşma sağlamak amacıyla elçi olarak göndermektedir. Darth Sidious, bağlı bulunduğu Sith düzeninin, 2000 yıllık Jediları yok etme planının son aşamalarına gelmiştir. Sabırla çalışan Sidious, galaktik hükümetin içine sızmayı başarmıştır. Psikoloji ve bürokrasi bilgisini kullanarak adaleti bir kenara itmiştir ve şimdi son darbeyi vurmak üzeredir. Neimodian Ticaret Federasyonundaki önemli kişileri eline geçirmiş ve amaçlarına ulaşmak için kullanmaktadır. Federasyon, Senato’nun vergilendirme yasası BR D371’i veto ettirmeyi başaramayınca, Sidious onlara intikam olarak, kanunun çıkmasını sağlayan Senatör Palpatine’in kendi gezegeni Naboo’yu işgal etmelerini önerir. Bir ay geçtikten sonra Naboo’daki durum bir kriz haline gelmiştir. Gezegene hiç bir yiyecek gelmediği için Halk açlıkla karşı karşıyadır. Kraliçe Amidala, Yüce Başkan Valorum’u harekete geçmediği için oldukça sert bir şekilde suçlar ve halkının çektiği acılardan onu sorumlu tuttuğunu bildirir. Amidala’nın suçlamaları karşısında utanan ve Adi Gallia tarafından Federasyonun savaş hazırlığı içinde olduğuna dair uyarılan Valorum kariyerinin belki de en büyük riskini alır ve senatoya danışmadan Jediları yardıma çağırır. Başkan Valorum, Qui Gon ve Obi Wan’a iki Jedi Naboo yolundaykan incelemeleri için Naboo, Gungan’ler ve Ticaret Federasyonu hakkında bir dosya yollar. Dosyanın giriş bölümünde, Coruscant’ta bir şeyler döndüğünden bahseder. Naboo ablukasının, çok daha büyük politik ve askeri bir amaç için atılmış hesaplı bir adım olduğundan şüphelenmektedir. Jediları Naboo’ya göndermekle bu gizli elin daha hızlı harekete geçmeye mecbur kalacağını ve kendini göstereceğini ummaktadır.

Yıldız Savaşları Role Playing Game : Kesilen Sinyal

Bir grup suçlu, kendisi de ünlü bir kanun kaçağı olan Raymas Daal ile, Naboo’nu Kwilaan şehrinde buluşur. Güçlü bir işveren gezegenin tarayıcı sistemlerini geçici olarak devre dışı bırakması için onu kiralamıştır. Daal, gruba bu işi yapmaları için 8000 kredi önermektedir. Ertesi gece grup, muhafızlarla küçük bir çatışmaya girdikten sonra gezegenin tarayıcı sistemine saldırır. Onlar Daal’dan ödüllerini almak için yola çıkarken, Daal’ın işvereni Ticaret Federasyonu, Naboo’nun yörüngesine, komünikasyon engelleyici uydular yerleştirmeye başlamıştır bile.

Pod Yarışı Hikayeleri

Tatooine. Boonta Eve Classic Podrace’ten 24 saat önce..

Jabba the Hutt, rakibi Gardulla’nın evine bir ziyarette bulunur. Podrace bahislerini tartışmak istemektedir. Gardulla, yeni analiz aygıtı sayesinde yarışın galibinin Gasgano the Xexto olacağını söyler. Jabba ise droidi R5-X2’nin değişik bir tahmini olduğunu bildirir. Sebulba yarışı kazanacaktır. Gasgano ve Mawhonic onun arkasından gelecektir. R5-X2 aynı zamanda köle çocuk Anakin Skywalker’a da şans vermektedir. Gardulla ise eğer Skywalker kazanırsa, analiz aygıtını yiyeceğini söyleyerek bu fikirle alay eder. Jabba hemen bahse girmelerini önerir. O gittikten sonra endişeli Gardulla yardımcısı Diva Funquita’yı çağırır. Jabba onun oyununa gelmemiştir. (tabii ki yarışı Sebulba kazanacaktır) ama Gardulla şimdi en son girdikleri bahsi kazanmak istemektedir. Funquita’ya Anakin Skywalker’ı ortadan kaldıracak birilerini tutmasını emreder.

Mos Espa: Sebulba, Ark “Bumpy” Roose ile bir kafede buluşur ve geçen yarışta Anakin tarafından geçildiği için onunla alay eder. Öfkeli Roose Anakin’den öcünü almak için herşeyi yapmaya hazırdır. Funquita’nın dikkatini çeker. Funquita, Ark’a Anakin’in podunu sabote etmesi için 50 wiupwiuppi öder. Aynı akşam Sebulba, Anakin’I herkesin önünde tehdit eder ve onu şahsen bitireceğini söyler.

Boonta’dan bir gece önce: Yarışçılardan Kam Nale, yarıştan sağ çıkmaması durumunda bir holo kaydeder. Babasını öldüren yarışçı Aldar Beedo’n intikam almaya kararlıdır. Anda anda Beedo’ya Wan Sandage tarafından yarışta Sebulba’yı öldürmesi için 200.000 wiupwiuppilik bir teklif yapılır. Birşeyler döndüğünden şüphelenen Sebulba, gizli bodyguardı Dud Bolt’tan yarış sırasında arkasını kollamasını ister.

Yarış sabahı gelir. Ark, Anakin’in podunu arar ama yanlışlıkla Ben Quadrinaros’un podunu sabote eder. Kısa bir sure sonra yarış başlar. Ve Anakin Skywalker yarışı kazanarak herkesi şok eder. En büyük şoku da Anakin’in yarıştan sağ bile çıkamayacağını düşünen ve herşeyini Sebulba’nın üzerine bahse giren sahibi Watto yaşamaktadır. Gasgano tıpkı Jabba’nı droidi R5’in tahmin ettiği gibi ikinci gelmiştir. Üçüncü olan Aldar, parasını geri isteyen Wan tarafından sıkıştırılmaktadır. Aldar, Sebulba’nın işini bir dahaki yarışta Malastere’de bitireceğini söyler. Sebulba sürpriz bir açıklama yapar. Artık podracingi bırakan ve Tatooine’den ayrılan Anakin Skywalker’ın podunu satın almıştır.

Yıldız Savaşları Bölüm I : Gizli Tehlike

Uzun zaman önce, uzak, çok uzak bir galakside…. Artık nerdeyse tam bir Jedi Şövalyesi olan Obi Wan Kenobi, Ustası Qui Gon Jinn ile birlikte, Yüce Başkan Finis Valorum’un emirleriyle Naboo gezenine gider. Görevleri, aç gözlü Ticaret Federasyonu tarafından başlatılan gezegenin işgalini durdurmaktır. Ama oraya vardıklarında, Neimidialı Vali Nute Gunray, Darth Sidious tarafından, Jediları öldürmesi, gemilerini yok etmesi, ve Naboo’nun iletişimini keserek, gezegenin işgaline hemen başlaması emrini alır. Jedilar saldırıyı püskürtür ve iki Federasyon gemisine sızmayı başarırlar. Amaçları Naboo ve Cumhuriyeti olanlardan haberdar etmektir.

Gezegene indiklerinde, sürgün bir Gungan olan Jar Jar Binks ile karşılaşırlar. Jar Jar onlara, Otoh Gunga’da saklanmalarını önerir. Ama, Gungan lideri Boss Nass “yabancılardan” ve Naboo’dan nefret etmekte, Jar Jar’dan ise hiç hoşlanmamaktadır. Qui Gon, onları yüzeye çıkaracak olan bir “bongo” alabilmek için akıl hileleri uygulamak zorunda kalır. Aynı zamanda sakar Gungan’ı da öldürülmekten kurtarır. Bir çok deniz canavarıyla karşılaştıkları tehlikeli bir yolculuktan sonra yüzeye çıkarlar.

Yüzeyde, Federasyon ordusu barışçı Naboo’yu ele geçirmiş ve insanları çalışma kamplarına göndermektedir. Başkent Theed’de Gunray, genç kraliçe Amidala’ya Federasyonun Naboo’yu yönetmesini yasallaştıran bir anlaşma imzalamasını emreder. Reddederse, halkının sistemli bir şekilde yok edilmesine tanık olacaktır. Amidala imza atmayı reddeder ve Gunray onun da bir kampa götürülmesini emreder.

Amidala, Güvenlik Şefi Panaka ve Vali Sio Bibble ile götürülürken, Jedilar ve Jar Jar olay yerine varırlar. Tutsakları kurtardıktan sonra Qui Gon Kraliçeye, Cumhuriyetten yardım alması için gemisiyle Coruscant’a gitmesini tavsiye eder. Bütün bunların arkasında başka bir şeyin olduğundan şüphelenmekte ve Federasyonun, Amidala’yı öldüreceğini düşünmektedir. Bir grup pilot ve nedimeyi alarak yola çıkarlar. Gemi, Naboo yörüngesindeki dev Ticaret Federasyon Filosunu yarmayı droid R2-D2 sayesinde başarır.

Ne yazık ki, geminin hyperdrive’ı zarar görmüştür ve yenilenmesi gerekmektedir. En yakın gezegen ise, Jabba the Hutt’ın evi çöl gezegeni Tatooine’dir. Neimoidianlardan kraliçenin kaçtığını öğrenen Sidious, Darth Maul’u kraliçeyi bularak onu koruyan Jedilara öldürüp, Naboo’ya getirmesini ve anlaşmayı imzalatmasını emreder.

Gemi Mos Espa’nın dışına iner ve Qui Gon yeni bir hyperdrive satınalmak üzere çiftçi kılığına girerek şehre doğru yola çıkar. Yanında Jar Jar, Artoo ve Kraliçenin yanlarında gelmesi için ısrar ettiği Padme Naberrie adında genç bir nedime vardır. Watto adındaki bir Toydarian tarafından işletilen bir hurdacı dükkanına girerler. Watto’da istedikleri parça vardır ama Cumhuriyet kredilerini kabul etmemektedir. Aynı zamanda, Watto’nun kölesi 9 yaşındaki Anakin Skywalker’la da karşılaşırlar. Anakin ilk görüşte Padme’ye aşık olur. Kısa bir sure sonra, Jar Jar’ı Sebulba’nın gazabından kurtararak gruba katılır. Yaklaşan kum fırtınasından kurtulmaları için onları evine götürür ve kahramanlarımız Anakin’in annesi Shmi ve Anakin’in tekrar inşa ettiği protocol droidi, C-Threepio ile karşılaşırlar.

Bu sırada kraliyet gemisinde, Neimoidianlılar Sio Bibble’ın bir hologramını kullanarak, Kraliçe’nin yerini bulmaya çalışırlar. Obi Wan, mesaja kesinlikle cevap verilmemesini emreder. Bu sırada Darth Maul izlerini keşfetmiş ve Tatooine’e doğru yola çıkmıştır.

Skywalker’ların evinde ise Anakin, misafirlerinin sorununu çözmek için Boonta Eve Classic Podrace’te kendi inşa ettiği podrace’iyle yarışmayı teklif eder. Büyük tehlikeye rağmen, öneri kabul edilir. Kimse hyperdrive’ı almak için başka bir yol görememektedir. Bu garip ve yetenekli küçük çocuk Qui Gon’un ilgisini çekmiştir. Shmi Anakin’in babasının olmadığını açıkladığı zaman, çok şaşırır. Çocuk belli ki “Force” tarafından yaratılmıştır. Anakin’in yaşayan en fazla sayıda midichlorian’a sahip olan kişi olduğunu anladığında ise şaşkınlığı şoka dönüşür.

Yarış günü gelir, Darth Maul da Tatooine’e varmış ve hemen arama droidlerini şehirlere yollamıştır. Anakin’in en büyük rakibi Sebulba, yarıştan önce onun podunu sabote eder. Buna ve yol boyunca sayısız engele rağmen, Anakin yarışı kazanmayı başarır ve Watto’dan hyperdrive’ı alırlar. Üstelik Qui Gon’un Watto ile girdiği bahis sonucu Anakin özgürlüğünü de kazanmıştır ve bir Jedi Şövalyesi olabilecektir. Ne yazık ki, annesini ve

Threepio’yu geride bırakması gerekmektedir. Gözyaşları içinde, bir Jedi olduğunda geri dönüp onları kurtaracağına söz verir.

Gemiye dönerlerken, Darth Maul nihayet saldırır. Qui Gon, ona zorlukla karşı koyabilir. Anakin’i Obi Wan’la tanıştırır. Obi Wan, küçük çocuğa gösterilen ilgiyi kıskanmıştır. Anakin aynı zamanda, ona Naboo stili gemileri uçurması hakkında bilgi veren pilot Ric Olie ile de tanışır.

Nihayet Coruscant’a erişirler. Qui Gon, Jedi Konseyinin 12 üyesine yeni Sith’in varlığından bahseder ve sonra da Anakin’i bildirir. Çocuğu görüp, testten geçirmeyi kabul ederler. Anakin’in büyük bir “Force” potansiyeline sahip olduğu gerçektir ama Yoda, Anakin’in karakterindeki karanlık yönleri görmüştür.

Aynı anda Amidala, Palpatine ile görüşmektedir. Palpatine genç kraliçeye, Yüce Başkan Finis Valorum aleyhine oy kullanmadıkça, çürümüş ve zayıf senatonun yardımcı olmayacağını söyler. Amidala bunu reddeder, Valorum her zaman Naboo’nun en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Ama Senatoda konuşmasını yapı, bürokrasi veTicaret Federasyonunu etkisinin bir zamanların soylu demokratik kurumunu nasıl yok ettiğini görünce, Palpatine’in yalanlarının da etkisiyle, Valorum’un görevinden alınması ve bir an önce yeni bir Başkan’ın seçilmesinini önerir. Bir sure sonra Jedi Konseyi kararını verir, Anakin Jedi olarak eğitilmeye uygun değildir. Hem çok büyüktür, hem de içinde çok fazla korku ve öfke vardır. Karar karşısında çok sinirlenen Qui Gon, Konseye karşı çıkar ve Anakin’ı onlar izin vermese de eğiteceğini söyler. Obi Wan nasıl olsa artık bir Jedi Şövalyesi olmaya hazırdır. Qui Gon Anakin’in “Güce dengeyi getirecek seçilmiş olan” kehanetinde bahsedilen kişi olduğuna inanmaktadır. Konsey, gergin ortamı yumuşatmak için Anakin’in kaderini daha sonra tekrar düşüneceklerini bildirir. Şimdi ise Amidala Naboo’ya halkının kaderini paylaşmak için dönmektedir ve Qui Gon ile Obi Wan onunla gitmeli ve kraliçeyi korumalıdırlar. Ayrıca Sith’lerin bu işgalle bir ilgisi olup olmadığını da ortaya çıkarmalıdırlar. Onlar yola çıkarken, Sidious Neimoidianlılar’a artık Kraliçe’ye ihtiyacı olmadığını, gezegene döndüğü zaman onu öldürmelerini söyler.

Grup Naboo’ya döner. Amidala henüz umutlarını yitirmemiştir. Jar Jar tarafından sarfedilmiş bir cümle sayesinde, yeni bir plan hazırlar. Gunganlerin başı Boss Nass ile görüşmek ister. Nass ise onu dinlemek istememektedir. Nedime Padme, gerçek kraliçenin kendisi olduğunu açıklayınca fikrini değiştirir. Padme, açıkça Nass’a kendilerini olanı geri almaları için yalvarır. Nass kraliçenin açık yürekliliğinden etkilenerek, onlara yardım etmeyi kabul eder.

Sidious, bir saldırıdan şüphelendiği için Maul’u Naboo’ya yollar. Kraliçe gerçekten de bir saldırı planlamaktadır ama bu saldırı yalnızca dikkatleri başka tarafa çekmek için yapılacaktır. General rütbesi verilmiş olan Jar Jar ve diğer Gunganler, yüzeyde, savaş droidleri ile karşılaşırken, kraliçe ve Jedilar saraya sızacak ve ana hangardaki gemilerin havalanarak, droid kontrol gemisine saldırmasını sağlayacaktır. Aynı anda, Gunray’i de ele geçirip bu savaşı tamamen bitirmek niyetindedir.

Savaş iki şey dışında planlandığı gibi gider. Maul onları hangarda beklemektedir ve iki Jedi onunla şiddetli bir düelloya girişir. Aynı anda Anakin ve Artoo saklandıkları N-1 gemisininin yörüngedeki savaşa katılmasıyla şoka uğrarlar. Savaş Naboo/Gungan ve Jedi savaşçılarının aleyhine dönmektedir. Gunganler savaş droidleri tarafından yakalanmıştır ve Qui Gon, Obi Wan’ın gözleri önünde Maul tarafından vahşice katledilir. Ama birden herşey yoluna girer. Amidala Gunray’ı yakalayıp, teslim olmasını sağlar. Anakin, farkında bile olmadan Force tarafından yönlendirilip, droid kontrol gemisinin içine uçar ve ana reaktörü havaya uçurur. Obi Wan ise öfkesinden arınır ve Maul’u ikiye bölen ölümcül darbeyi indirir. Qui Gon ölmeden hemen önce, Obi Wan’dan Anakin’i eğitmesini ister. Obi Wan kabul eder.

Bir kaç gün sonra Yeni Yüce Başkan Palpatine, Naboo’ya Jedi Konseyle birlikte varır. Gunray ve Rune Haako, yargılanmak için Coruscant’a gönderilmektedir. Palpatine Amidala’nın cesaretini over ve Anakin’e “kariyerini büyük bir ilgiyle izleyeceğini” söyler.Yoda, Obi Wan’a Jedi Şövalyeliğine yükseltildiğini bildirir ve kendisinin itirazlarına rağmen, konseyin Skywalker’ı eğitmesine izin verdiğini açıklar. Obi Wan’a çocuğa dikkat etmesini, geleceğinin çok karanlık olduğunu söyler. Obi Wan dikkatli olacağına söz verir.

Aynı gece Qui Gon için sade bir cenaze töreni düzenlenir. Obi Wan, üzgün Anakin’e Konseyin kararını bildirir. Yoda ve Mace Windu ise başka sorunlarla boğuşmaktadır. Neden Naboo işgal edilmiştir? Ve Darth Maul usta mıdır yoksa sadece bir çırak mıdır? Ertesi sabah, Barış küresi Boss Nass’a hediye edilirken, gezegeni kötülükten kurtaran kahramanlar için kutlama törenleri başlar.

Kraliçe Amidala, savaşta ölen her Gungan ve Naboo’lunun ailelerini şahsen ziyaret ederek, üzüntülerini sunar. Jar Jar Binks’le arkadaşlık kuran Kraliçe, onu seyahat arkadaşı olarak yanında gezdirmeye başlar.

Bu dönemde, daha gelişmiş bir Jedi kodu ortaya çıkar:

“Duygu yoktur – Barış vardır” “Duyarsızlık yoktur – Bilgi vardır” “İhtiras yoktur – Huzur vardır” “Ölüm yoktur – Güç vardır”

Jedilara, Naboo’yu kurtarmak için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etmek için Gunganler Jedi anıtını dikerler. Aynı şekilde Kraliçe Amidala için de bir “Kraliçe Anıtı” dikeceklerdir.

Bölüm I Maceraları : Merkezde Kurtarma

Sakarlığıyla herkesi bezdiren Jar Jar’ı merkezden uzak bir bölüme taşımak için sunulan son dilekçe Boss Nass tarafından yırtılıp atıldıktan sora, Gungar Temsilciler Konseyinin, sakar Gungan’i yüzeydeki bir askeri noktaya bırakma önerisi de reddedilir. Bunun üzerine Jar Jar, Otoh Gunga Zoolojik Araştırma Merkezinde bir temizlikçi olarak atanır. Böylece kendi başını ve başkalarını daha fazla belaya sokmayacaktır. Hrumph ismi verilen canlıların kafesini temizlerken, bir tanesini yanlışlıkla dışarı kaçırır ve onu kovalamaya başlar. Bu sırada diğer hrumphlarda kaçar. En sonunda yakalanırlar ama o zamana kadar kontrol odasına gitmişler ve bilmeden Büyük Hohokum’u ve iki cüce opee deniz canavarını serbest bırakmışlardır. Merkezin yöneticisi, bütün bu olanlardan sonra Jar Jar’ı uyurken bulur ve onu Boss Nass’a götürür. Jar Jar’ın taş ocaklarına gönderilmesine karar verilir. Mahkumlar burda, yüzyıllar önce kayaları şekillendirmek için çalışmışlardır. Taş ocakları uzun zamandır kapalıdır ama Jar Jar için tekrar açılacaklardır.

Jar Jar’ı kendi elleriyle götürmek isteyen Boss Nass, askeri bongo’nun kaçan hayvanları kovaladığını ve Temsilci Teers’ın, Temsilci Heyblibber’ıyla çoktan gittiğini öğerenince, bir tribubble bongo’yu alarak yola çıkar. Ekip üç kişiden oluşmaktadır. Jar Jar, Boss Nass ve Kumandan Wollod. Yolda Teers’ın aracının bir deprem yüzünden zarar gördüğünü ve Teers ve pilotu Fassa’nın hayatlarının tehlikede olduğunu öğrenirler. Kurtarma çalışmalarını başlarken, depremden yayılan şok dalgaları bongolarına erişir ve Jar Jar dışında diğerlerini bayıltır. Jar Jar, ufak tefek problemler yaşasa da, onları taş ocaklarına eriştirmeyi başarır ama bir mağaranın içine sıkışmışlardır. Diğerlerinin zarar görmediğinden emin olduktan sonra Jar Jar, çıkış yolu aramak üzere harekete geçer. Dışarı çıktığında, bongo’nun tepesine yapışarak, araştırma merkezinden kaçmış bir albino dianogayı görerek bayıltır ve hayvanı geri götürmeye hazırlanır.

Bir çok deniz yaratığıyla savaştıktan sonra, Jar Jar, kontrol merkezine ulaşmayı başarır ve bongo’nun bulunduğu odayı suyla doldurup, bir kaçış tüneline yükseltmeye çalışır. Bongo’ya geri dönerken, iki cüce opee’yi de bulur ve yanına alır. Bongo’yu tünelden çıkardıktan sonra, başı dertte olan heyblibber’a yardım eder ve nihayet Umberbool gölündeki bir noktaya varırlar. Teers, Nass, Wollod ve Fassa’nın durumları iyidir. Nass, Jar Jar’a hayatlarını kurtardığı için teşekkür eder ve Otoh Gunga’da gözetim altında kalabileceğini bildirir. Aynı zamanda Savaşçılar Festival’ini izlemesine de izin verilecektir. Nass, daha sonra Jar Jar’ı Gungan standardlarına göre çok güzel olan Fassa ile tanıştırır. Hayatını kurtardığı için Jar Jar’a karşı “yaşam borcu” olan Fassa, ona festival’de yarışıp yarışmayacağını sorar. Jar Jar artık istemese de yarışmak zorundadır.

Bölüm I Maceraları : Savaşçılar Festivali

Jar Jar Binks, Savaşçılar Festivali’ne hazırlanmak için Umberbool gölüne gönderilmiştir ama Fassa’nın onun peşinden dolaşması, Jar Jar’ın Boss Nass’ın onun mutfakta çalışmasını istediği yalanını söylemesine sebep olur. Nass, yalanı duyunca çok kızar ama Jar Jar’ın Fassa’dan kaçtığını anlayınca onu affeder. Kendisinin sakar bir aptal olmadığını kanıtlamak için Jar Jar, “Big Nasty Free-for-All” yarışmasına girmeye karar verir. Fassa da bu kararı destekler. 436 yarışmacının arasında Jar Jar, Nass, Fassa ve Kaptan Tarpals bulunmaktadır. Yarışma başlamak üzereyken, Teers, Nass’a, etrafta droidlerin göründüğünü haber verir. Bunun üzerine Nass, bir droidi etkisiz hale getiren yarışmacıya ekstra puanlar verileceğini açıklar. Oyun başlar, büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Tarpals, bir ara yoldan çıkar ve diğerlerini bir Kaadu sırtında yakalamaya çalışır. Moppo Dop, bu yüzden onu hile yapmakla suçlar. Bu sırada, Fassa, bir denizaltıyla gelip, arenaya saldırmaya çalışan droidleri durdurur. Sonra da yarışı denizaltıyla bitirir. Birinci gelmiştir. Tarpals ikinci, Jar Jar 13’üncü, Boss Nass ise 48’inci olmuştur. Nass, halkını toplayarak, herkesi droidlerin amacını keşfetmeye çağırır. Aynı anda korsan kaptan Swagg, droidlerin başarısızlığını haber alır ama yine de şikayetçi değildir, çünkü Gungan’lar onlarla ilgilenirken, kendisi Gungan’lerin kutsal yerine girip, değerli heykelleri çalabilecektir.

Bölüm I Maceraları : Denizin ötesinden Korsanlar

Diğer Gungan’lar, Savaşçılar Festivalindeyken, Gungan tarihçisi Been, yıkıntıları incelemek üzere kutsal yere gider. Ama Kaptan Swagg ve droidleri tarafından esir alınır. Bu sırada, Umberbool gölünde, Boss Nass, Kaptan Tarpals, Fassa, Jar Jar Binks ve Lob Dizz, yarış sırasında ele geçirilen droidleri incelemektedir. Droidler, Gungan’lere Swagg’ın planlarını anlatır ve elinde hala 10 droidi olduğunu bildirirler. Kumandan Wollod’un önderliğinde bir grup Gungan, kutsal yere doğru ilerler. Jar Jar’ı (öldürülmesini umarak) Been’i kurtarmak için ele geçirilmiş denizaltısına yollarlar. Tamamen şans eseri Jar Jar gemiye girmeyi başarır ve bazı droidleri de yenilgiye uğratır ama Been gemide değildir. Gungan’ler Swagg’ı durdurmak için ormana koşarlar, bu sırada Jar Jar bir tuzağa yakalanır. Tarpals onu bulur ama daha fazla sorun yaratmasın diye serbest bırakmaz. Swagg’ın gemisi kalkarken, gemiye binmeyi başarır, çalınan bir heykeli geri alır ve Been’i kurtarı. Swagg, bir kaçış kapsülüyle uzaklaşır, Tarpals gemiyi tekrar Naboo’ya getirir. Diğerleriyle durumu tartıştıktan sonra Tarpals Jar Jar’ı tuzaktan kurtarması gerektiğini hatırlar. Jar Jar, kanın beynine hücum etmesinden dolayı, yarı baygın bir haldedir. Tarpals’ın kendisini suçlu hissetmesinden yararlanarak, Bongo Rallisine katılmaya izin kazanır.

Bölüm I Maceraları : Bongo Yarışı

Boss Nass, Fassa’nın Jar Jar’a bir yaşam borcu olmasından hiç memnun değildir ama neyse ki, Jar Jar gözetim altında olduğundan yaşam borcu geçersiz sayılmaktadır. Jar Jar, Umberbool gölüne çalışmak için döndüğü sırada, Kaptan Swagg de Naboo’ya, Gungan’lerin elinde bulunan 3-S ve 4-S adındaki droidlerini almaya dönmektedir. Droidlerini kurtarır, 4-S’in bir çöp kutusuna dönüştürüldüğü laboratuvarı da yok etmeyi planlamaktadır. Bu sırada Umberbool gölünde, iki Bongo yarışçısı, Spled Nukkels ve Neb Neb Goodrow, yarış öncesi denemeler sırasında bir kazaya yol açarlar. Bongo Rallisi biletlerini alan fakat, Boss Nass’ın Otoh Gunga’daki partisinde çalışmaya ikna edilen Jar Jar, iki yarışçıyla birlikte Otoh Gunga’ya dönmeye karar verir. Otoh Gunga’ya vardıklarında Lob Dizz’i baygın bulurlar, laboratuvardan da patlamalar yükselmektedir. Dizz ve Neb Neb, gidip şehri Swagg’ın dönüşüne karşı uyarmaya karar verirler, Jar Jar ve Nukkels ise Swagg’ı kovalamaya başlarlar. Umberbool’a varırlar ve Jar Jar, iki droidden bir tanesini yok etmeyi başarır. Swagg ve diğer droid ise ellerinden kaçar. Jar Jar, onların peşinden gider, Swagg’ın yarışmacılardan Brooboo Seep’in yerini aldığını farketmiştir. Hemen Tarpals ve Fassa’yı uyarır ve Nass onun, Otoh Gunga’da olmadığını görmeden kaçar. Tarpals, Swagg’I kovalamaya başlar ve ikinci droidi yok eder. Swagg, Tarpals’a ateş eder ama ışının sekmesi sonucu kendisi ölür. Daha sonra Boss Nass’ın partisinde Jar Jar, yiyecekleri fazla ısıtarak bir patlamaya yol açar. Nass artık dayanma sınırının sonuna gelmiştir. Jar Jar kesinlikle burdan gitmelidir.

Yıldız Savaşları Hikayeleri : Kaptan Tarpals’ın Ölümü

Jar Jar Binks’in başı yine beladadır. General Marshoo’nun mutfağından yemek çalarken yakalanmıştır. Marshoo onu öldürmeye hazırdır ama Kaptan Tarpals, gelip Jar Jar’ı tutuklar ve daha kötü şeylerin olmasını engeller. Tarpals, yıllardır Binks’in arkadaşıdır ama artık onun bile yapabileceği birşey kalmamıştır. Meslektaşları Jar Jar’ı “Kaptan Tarpals’ın Ölümü” olarak çağırmaya başlamışlardır. Jar Jar’ı bongo limanına götürürken aniden Marshoo’nun saldırısına uğrar. Tarpals kafasına aldığı bir darbeyle kendinden geçer, Jar Jar da yine kazara Marshoo’yu bayıltmayı başarır. Buna rağmen Tarpals yine de Jar Jar’a Boss Nass tarafından verilen cezayı uygulamak zorundadır. Gezegenin yüzeyine sürülecektir. Tarpals onu kıyıda “Üzgünüm ama senin benim ölümüm olmama izin veremem” sözleriyle uğurlar.

Yıldız Savaşları Role Playing Game II : Coruscant’ın Gölgeleri

Yüce Başkan Finis Valorum’un Senato’daki süresi, çeşitli suçlamalar dolayısıyla kısalmaya yüz tutmuşken, yeni bir tehdit belirir. Kendilerine Flail adı verilen terrorist bir grup, Coruscant’ta, su kaynakları, güç istasyonları, hava kontrol merkezleri gibi yerlere saldırılar düzenlemeye başlar. Valorum, Senatoda azalan desteğini de kuvvetlendirmek umuduyla, Flail’i yok etmeyi baş hedefi haline getirir. Flail’e karşı savaşında büyük başarı sağlar ve yakalanan teroristlerden biri Valorum’un Flail’in bir sonraki hedefi olduğunu açıklar. Valorum, Mace Windu’nun tavsiyelerini dinlemek üzere Jedi Ustasını çağırır. Windu, ona fazla tanınmayan kişilerden bir güç oluşturmasını önerir. Valorum, Windu’nun önerdiği insanları ertesi gün yapacağı konuşmaya davet eder. Kalabalığın içine sızan güç, bir taraftan da Valorum’a karşı yapılan ölüm tehditleri söylentilerine kulak vermektedir. Muhafızlar onları konuşmanın yapılacağı yere sokmak istemez. Beklemeleri söylenir. Beklerken, birinin Valorum’un konuşağı platformu kurcaladığını görürler. Ekip, hemen suikastçinin peşine düşer ama o kaçmayı başarır. Platformu kontrol edince bir bomba yerleştirilmiş olduğu görülür. Bombayı etkisiz hale getirirler. Güvenlik muhafızları nerdeyse onları tutuklayacaktır ama Valorum ekipten kendisinin sorumlu olduğunu açıklar ve onları ofisine götürür.

Valorum’un ofisine giderken, ekip, Qui Gon Jinn ve Obi Wan Kenobi’nin ayrıldığını görür. Ofise girdiklerinde Mace Windu’nun onları beklediklerini görürler. Valorum’un konuşmasının sabote edilmesinin üç yolu olduğunu belirtir. Ekip, bunları engellerse 1.000 kredi kazanacaktır. İlk iş, hava kontrol merkezini korumak, ikincisi hava trafiğini kontrol etmektir. Bunlarda başarısız olursa, Flail büyük bir ihtimalle Valorum’u konuşurken öldürmeye çalışacaktır.

Ekip, hava kontrol kulesinde teroristleri yakalamayı başarır. Sorguya çekilince Flail’in Zegmont Pent adında birisi tarafından yönetildiği öğrenirler. Bir sonraki durakları ise hava trafik kontrolüdür. Pent, Ekibin hazırlıklı bir şekilde beklediğini görünce, Valorum’un işini bizzat kendisi bitirmeye karar verir. Coruscant gökyüzünde büyük bir kovalamaca yaşanır ama Pent, gruptan önce konuşmanın yapılacağı yere varmayı başarır. Pent, Valorum’a bir imitasyon ışın kılıcıyla saldırır. Kılıç, blaster ışınlarını geri çevirecek kadar güçlü değildir ama yine de öldürücüdür. Ekip, Pent’i durdurmak için kıyasıya bir mücadele verir ve hem Valorum’u kurtarır hem de gemisinin kalabalığın üzerine çakılmasını da gemiyi havada havaya uçurarak engeller.

Bölüm I Maceraları : Kayıp Çocuklar

Sebulba’nın emirleri doğrultusunda adamları Djas Puhr ve Gondry, Datar gezegeninden bir çok Ghostling çocuğunu kaçırır ve Tatooine’e gönderir. Çocuklar köle olarak yetiştirilecektir. Bu sırada Tatooine’de, Anakin’in arkadaşlarından Twi’lek ırkından bir köle olan Pala, Lord Tantos adındaki bir alıcıya gösterilir. Tantos köleyi satın almaya karar verir. Pala, kötü haberi arkadaşları Anakin, Kitster, Wald, Amee ve Dorn’a vermeyi gider. Watto, Anakin’den Sebulba’nın Mos Espa’ya getirdiği yeni şeylere bir göz atmasını ister. Anakin, Kitster’la, Sebulba’nın yeni modife edilmiş Podracer’ını görmek için harekete geçer. Bu sırada depodaki diğer şeylere bakmayı da ihmal etmezler. Karşılarına Ghostling çocukları çıkar. İçlerinde Arawynne adında bir de prenses vardır. Çocuklara henüz kaçmalarını engelleyecek patlayıcı vericiler yerleştirilmemiştir. Muhafızlar Anakin ve Kitster’ı ordan uzaklaştırır ama onlar çocuklara yardım etmek istemektedirler. Ghostling çocukları çok yakın bir zamanda Gardulla the Hutt’a bahçe dekorasyonları olarak satılacaktır. Anakin, bu sırada Jundland Wastes’e bir değiştokuş göreviyle gönderilir ve karşılaştığı Jawalardan, üzerinde Jedi işaretleri olan ve içinde kötü bir şeyin hapsolduğunu hissettiği küçük bir küp alır.

Kısa süre sonra, Kitster, Pala, Anakin ve Dorn, Gardulla’nın arazisine girerek, Ghostlingleri bulurlar. Henüz takılmamış vericileri patlayıcı olarak kullanarak, onları, tekrar gelip kurtarana kadar, boş bir bahçeye yerleştirirler. Daha sonra Anakin ve diğer köle çocuklar, Pala ile vedalaşırlar. Kısa bir süre sonra ise Sebulba Gardulla’ya ödemesini almak üzere gelir ama Gardulla, Ghostlingler tekrar eline geçene kadar ödeme yapmayı reddeder. Sebulba, kayıp Ghostlingleri aramaya girişir.

Bölüm I Maceraları : Anakin Skywalker’ı Ararken

Gardulla the Hutt Sebulba, Grondy, Khiss ve Djas Puhr’u, Ghostlinglere yardım eden çocukları aramaya göndermiştir. Pala’ya ait olan bir deri parçasını bulup, Anakin’in kokusunu alınca, onların peşine düşerler. Anakin, Puhr tarafından kovalanır ama diğer çocuklar kaçmasına yardım eder. Anakin, Kitster’la birlikte Sebulba’nın podracer’ını alarak kaçar. Sebulba onları Brant Rumble’ın podracer’ıyla takip etmektedir. Yolda Kitster’I indiren Anakin, Sebulba’yla baş başa Mos Espa’ya yönelir. Sebulba, Brant’ın poduyla kaza yaparak, podu parçalarken, Anakin olay yerinden hızla uzaklaşır. Daha sonra Kitster’dan Pala’nın Ghostlinglerle birlikte saklandığını ve bir şifre çözücünün vericiyi etkisiz hale getirmeye çalıştığını öğrenir. O gece Anakin, hafta içinde Jawalardan aldığı garip nesnenin içindeki bir çeşit yaşam formunun onunla kontak kurmaya çalıştığı rüyasını görür. Jabba’nın sarayında ise Sebulba, Jabba’ya Pala’ya ve ona yardım edenlerin başına ödül konduğunu bildirir. Jabba karşılık olarak Dorn’u takip işinin başına getireceğini söyler. Eğer Dorn bu emri uygularsa, arkadaşlarına ihanet etmiş olacaktır.

Bölüm I Maceraları : Arawynne’i Yakalamak

Jabba the Hutt, Dorn’u çağırarak, babası Zorba the Hutt için casusluk yapması karşısında serbest bırakılacağını bildirir. Dorn’un yapması gereken tek şey, arkadaşlarına ihanet edip, Ghostlinglerin yerini söyleyerek Jabba’ya olan sadakatini kanıtlamaktır. Dorn ise bütün bunların bir aldatmaca olduğunu ve Jabba’ya yardım etse bile öldürüleceğini bilmektedir. Ghostling’leri bulmaya gönderilir, Sebulba, Khiss, Gondry ve Djas Puhr da onu izlemektedir. Anakin, ona verici sinyallerini karıştıran bir aygıt ve Kitster da bir Jawa cübbesi verir, böylelikle kelle avcılarından saklanabilecektir. Çocuklar, Racer’s Edge adlı cantina’ya girerek, arkalarından gelen kelle avcılarıyla, cantinanın müşterileri arasında bir kavga başlatırlar. Çıkan karışıklıktan yararlanarak Gardulla the Hutt’un sarayına koşarlar. Tekrar peşlerine düşen kelle avcılarına tehlikeli yaratıklarla dolu bahçede çok güç bir zaman yaşatmayı da ihmal etmezler. Ama sonunda Dorn ve Kitster, vurularak yakalanır, Pala, Arawynne ve diğer Ghostlingler de Djas Puhrs tarafından durdurulur. Aralarından kaçmayı başaran tek kişi Anakin’dir ve o da arkadaşları sorguya çekildiğinde özgürlüğünün fazla sürmeyeceğini bilmektedir.

Bölüm I Maceraları : Tatooine’de Tehlike

Yakalanan çocuklar, Mos Espa Arenasında hücrelere atılmışlardır. Anakin, Jira ile konuşur ve Jira ona daha fazla paraya ihtiyaçları olduklarını söyler. Anakin, hücrelere alttan girmeyi başarır ve diğerleriyle aşağıdaki tünellerden kaçmaya çalışırlar. Uzun bir kaçıştan sonra, Anakin, korsanların hazinelerini sakladığı bir depo bölümü keşfeder. Hazinenin bir bölümünü çalarak, çocukları özgürlüklerine kavuşturmaya karar verir. En sonunda Jira’ya ulaşarak parayı verirler. Kaçakçı onları gezegenden çıkarmaya razı olur. Jira paranın geri kalan kısmını Anakin ve Kitster’a vererek onların Mos Espa’ya dönmesini sağlar. Bir kaç gün sonra Anakin, Boonta Eve yarışları için pratik niteliğindeki bir yarışa katılacaktır. Bu dönemde, Galaktik Cumhuriyete hizmet eden sadece 10,000 Jedi Şövalyesi kalmıştır.

İsyana Başlangıç.

Tarafsız ve teknoloji karşıtı Cerea, Cumhuriyete katılmayı reddedince, gezegenin genç nüfusunun gözlerini teknolojik harikalarla boyayıp, Cumhuriyet yanlısı yapma planı uygulanmaya konulur. Cumhuriyetin Twi’lek ırkından temsilcisi Silais, gezegenin yaşlılarına bir prezentasyon sunar ama Jedi Şövalyesi Ki-Adi-Mundi tarafından sert bir şekilde susturulur.

Ki Adi Mundi, evine, çok sayıdaki karısı ve sorunlu kızı Sylvn’le ilgilenmek için dönmüştür. Sylvn, bir “techrat”a aşık olmuştur. Ki, kızını, teknoloji yanlısı bir gösteride bulur. Bron adındaki esrarengiz bir diplomat, gençleri çılgına çevirmektedir. Ki onları yatıştırmaya çalıştığında, Sylvn’in erkek arkadaşı Maj-Odo-Nomor ona saldırır. Ki’nin ışın kılıcını alarak, onu öldürmeye çalışırken, yanlışlıkla genç bir adamı katleder. Büyük bir çatışma başlar, kalabalık genç adamı Ki’nin öldürdüğünü zannetmiştir. Bron da bunu istemektedir.

Silais, Ki’yi temize çıkaran kanıtlar gösterir, fakat Jediya halen kimse güvenmemektedir ve bunun sonucu olarak ışın kılıcı alınır. Ki, karısı Mawin’in evine döner ve kızı Sylvn’le dört kişinin Maj için yemek çaldığına ve kaçtıklarına tanık olur. Ydde adındaki bilgi sağlayıcıyla konuşmaya karar verir. Ydde, neler olduğu hakkında konuşmaktan korkmaktadır. Bu sırada bir çete tarafından saldırıya uğrarlar. Ki onları püskürtmeyi başarır ama Ydde saldırıda ölür. Yine de, ona bir not bırakmayı başarmıştır.

Bu sırada, şehir dışında Bron ve yardımcısı Ephant Mon, Maj’ı korur gibi gözükmektedirler ama Bron, Mon’a o emrettiği zaman Maj’ı öldürme yetkisi vermiştir. Bu sırada Maj’ın iki arkadaşı, garip kazalarda ölür. Ki, Mon’un peşine düşer. Ama Bron ve Mon’un saklandıkları kaleye vardığı zaman Mon’un, diğer herkesle birlikte ortadan kaybolduğunu görür. Aynı zamanda bir droidin saldırısına uğrar. Kendisine ışın kılıcını geri veren bir habercinin yardımıyla saldırıdan kurtulur. Bacta tankında kendine gelirken, gezegendeki yaşlılardan birisi Jedi Konseyiyle kontak kurar ve olanları açıklar. Konsey Ki’ye Mon, Sylvn ve Maj’ı galaksinin her köşesinde kovalama izni verir.

Tatooine’e kaçan Ephant’ın gemisini yeni sorunlar beklemektedir. Gemide Jabba’nın favori yiyeceklerinden biri olan pupae’lerden tam 2000 tane olduğu anlaşılmıştır ve Tatooine askeri kuvvetleri gemiyi gözaltında tutmaktadır. Ki küçük bir gemi ve üç yeni geliştirilmiş droid prototip’ini de alarak Tatooine’e gider. Oraya vardığında Ephant’ı yörüngede hisseder. Ephant da onun geldiğinin farkındadır, gemideki genç yolculara Ki’nin orda olduğunu ve onları yem olarak kullanacağını söyler.

Ki, Ephant’ın gemisine doğru ilerlerken, Cerea’dan Maj’ın arkadaşlarının ölümlerinin kaza olmadığına dair bir mesaj alır. Gemiye ulaşır, içeri girmek üzereyken, Ephant, grubun içinde bulunduğu kaçış kapsülünü çalıştıracağını ve herkesi öldüreceğini söyleyerek onu tehdit eder ve dış kapağı açması için onu zorlar. Sonra da soğukkanlı bir şekilde Maj’I vurur. Seçim şansı olmayan Ki, kapağı açar ve gitmelerine izin verir. Onları takip etmeye çalışsa da, bir Ticaret Federasyonu gemisi ona engel olur.

Ephant, Jabba’nın sarayına erişir ve ona, teknoloji yanlısı grubun parasıyla alacağı malium’u alamadığını itiraf eder. Jabba’nın eli boş kalan müşterileri ve Ki’nin gazabına uğramaktan korkan Ephant, dikkatleri başka yerlere çekmek için bir plan yapar. Sylvn ve arkadaşı Twin’i, yaklaşan bir ion fırtınasında ölmek üzere dışarı zincirleyecektir.

Ki, atmosfer boyunca çatışarak, gezegene inmeye çalışır. Busırada droidlerinden bir tanesini de fırlatır. Kızları, tam Jabba ve Ephant bir shuttle fırlatmaya hazırlandıkları anda kurtarmayı başarır. Fırlattığı droid, shuttle’a çarpar ve bir çok yasa dışı savaş malzemesini ortaya çıkarır. Bu malzemeler Ticaret Federasyonuna gönderilmeye çalışılmaktadır. Ki kızını da alarak Cerea’ya döner. Sylvn gerçekleri halka açıklar. Ortalık sakinleşir. Ama yine de garip şeyler olmaya devam etmektedir. Silais ve Bron ortadan kaybolmuşlardır. Ki, bütün bunların arkasında ne olduğunu keşfetmeyi planlamaktadır ama şimdilik ailesiyle, Sylvn ve diğer altı kızıyla vakit geçirmenin zamanı gelmiştir. Aynı zamanda Coruscant’taki Jedi Konseyine katılma teklifini de düşünecektir.

Darth Maul : Sabotajcı

Uzak madencilik gezegeni Dorvalla’da, madencilik şirketi Lommite Ltd. arka arkaya gerçekleşen sabotajlarla baş etmeye çalışmaktadır. Maden taşıyan shuttle’ları kalkıştan hemen sonra, madenlere çakılmaktadır. Bir haftada üç kaza meydana gelmiştir ve en büyük şüpheli de Lommite’nin baş rakibi InterGalactic Ore şirketidir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Lommite’nin başkanı Jurnel Arrant, şirkete ve ticaret rotalarına göz dikmiş olan Ticaret Federasyonuyla boğuşmaya başlamıştır. Bu sırada, Coruscant’ta Darth Sidious, hem iki maden şirketini de yok edip, hem de Dorvalla’yı, madenleri, ticaret rotaları ve Senato’daki oyuyla birlikte Ticaret Federasyonu’na gümüş bir tepsi içinde sunmayı planlamaktadır. Böylece, Vali Nute Gunray’i kendisine karşı daha da çok borçlandıracaktır. Planını gerçekleştirmek için Darth Maul’u Dorvalla’ya gönderir. Arrant, yaptığı araştırmalar sonucunda, sabotajların arkasında gerçekten de InterGalactik’in olduğunu öğrenir. Daha da kötüsü, Eriadu gezegeni her iki şirketle de kontak kurarak, büyük bir sipariş verir. Kim siparişi ilk önce teslim ederse, onunla bir kontrat imzalayacaktır ve Lommite’nin bunu yapmak hafta sonuna kadar vakti vardır. Arrant, operasyon şefi Patch Bruit’e “InterGalactic”e yaptıklarını bir şekilde ödetmesini ama yakalanmamasını emreder. Bu sırada Maul Dorvalla’ya varır ve bir barda iki Lommite madencisinin sabotaj planlarından bahsettiğini duyar. Aynı zamanda InterGalactic casuslarının da, madencileri dinlediklerini farkeder. Maul, madencileri Bruit’in evine kadar takip eder. Bruit, burda topladığı adamlara plan hakkında bilgi verir. InterGalactic’in siparişlerinin Eriadu’ya ulaşmasını engelleyeceklerdir. Kötü şöhretli Toom klanını, InterGalactic gemilerini ışık hızına atladıkları anda durdurmaları için kiralamışlardır. Bilgiyi dinleyip kaydeden Darth Maul, Lommite merkez ofisindeki küçük bir araştırmadan sonra, şirketin bilgisayarlarına Bruit’in evinden de girebileceğini keşfeder. Tekrar Bruit’in evine döner ve bilgisayarı uyuyan Bruit’in parmak izlerini kullanarak çalıştırır. Ertesi gün, InterGalactic casuslarına, toplantının değiştirilmiş bir versiyonunu yollar. Kayıdı, Toom klanının InterGal’a Lommite’yi yok etmek için yardım edecekleri şeklinde değiştirmiştir. Heyecanlanan InterGal, Toom’la kontak kurarak, sözde teklifi, 150.000 kredi ödeme sözüyle kabul eder. Toom’lar neler olduğunu anlayamamaktadırlar ama ellerine büyük bir para kazanma fırsatı geçmiştir, herkesin parasını alıp, bütün gemileri yok edeceklerdir.

Kısa bir sure sonra, Eriadu’da, endüstriyel yarış şerefine düzenlenen bir serenomide iki taraf bir araya gelir. Vali Tarkin de katılımcılar arasındadır. Arrant ve rakibi Intergal yöneticisi, dehşet içinde, maden gemilerinin ışık hızından çıkıp birbirlerine çarpmasının seyrederler. Şaşırtıcı bir şekilde bu fiyasko iki şirketi de Toom klanından öç almak amacıyla bir araya getirir. Klan, gezegeni çoktan terketmiş ve Riome’daki gizli bir üsse çekilmiştir. Maul onları izler ve Bruit’in de onları bulması için ipuçları bırakır. Sonra, iki şirketin kuvvetlerinin üsse girişlerini seyreder. Toom klanı ortadan kaldırılıncaya kadar bekler sonra ışın kılıcıyla şirket kuvvetlerine saldırır. Bruit’ı en sona bırakmıştır. Madenci ölmeden önce Maul’a “neden” diye sorduğunda Maul’dan “daha büyük bir amaç için yapılması gereken bir şeydi” cevabını alır.

Maul Toom üssünde, Arrant’ın bulması için başka bir kayıt bırakır. Mesaja göre Bruit ve InterGal’in operasyon şefi Caba’Zan, üstlerini yoketmek için birleşmişlerdir. Olaylar karşısında büyük bir yıkıma uğrayan Arrant, Lommite ve InterGal’ın birleşmesi için gerekli işlemleri başlatır ve bütün madencilik haklarıyla, senatoda temsil edilme haklarını Ticaret Federasyonuna teslim eder. Kısa bir sure sonra Darth Sidious, Dorvalla başarısı sayesinde Federasyon’un başkanlığına yükselen Nute Gunray’i arayarak, Dorvalla’yı onun sayesinde aldıklarını hatırlatır. Şimdi sıra planının bir sonraki aşamasına gelmiştir. Maul’a Black Sun örgütünün işleyişi hakkında bilgi toplamasını ve ışın kılıcı eğitimine devam etmesini emreder. Vin Northal doğar. Daha sonra Asi Birliğin en önemli kişilerinden biri haline gelecektir.

Saren Llalik doğar. Gelecekte, önemli bir doktor ve cyborg teknoloji araştırmacısı olacaktır.

Corellia Mühendis Birliği YT-1760 Modelini piyasaya çıkarır.

BÖLÜM 6: CUMHURİYETİN ÇÖKÜŞÜ

Hileyi Gizlemek

Ticaret Federasyonu gemisi “Revenue” Dorvalla yakınlarında, gezegenden aldıkları madenleri taşımaktadır. Kumandan Daultay Dofine, Dorvall Madencilik’i, ödeme konusunda acımasızca oyalamaktadır. Dorvalla’nın madenleri başka türlü taşıma olanağı olmadığından Ticaret Federasyonuna boyun eğmektedir. Bu sırada geminin hangar’ında bir grup uzay korsanının saklanmıştır. Revenue aynı anda bir “Tempest” sınıfı gemi ve çok sayıda CloakShape gemisinin saldırısına uğrar. Gemiler ünlü uzay korsanı kaptan Arwen Cohl’a aittir ve kendisi aynı zamanda hangar da saklanan korsanların da önderidir. Korsanlar hızlı bir şekilde gemiyi ele geçirir. Dofine ve ekibi hemen yakalanır ve Cohl, geminin gizli kargosunun kendilerine verilmesini ister.: İki milyar kredi değerindeki Aurodium külçeleri. Revenue’nun yakıt kontron sistemine bir patlayıcı bağlamıştır ve bir saatlik geri sayımı başlatmıştır. Aynı anda, başka bir Federasyon gemisi olan Acquisitor olay yerine varır ve korsan gemilerine saldırır. Dehşete kapılmış olan Dofine aurodium’u korsanlara verir ve kaçış kapsüllerinden biriyle gemiden gönderilir. Acquisitor, Dofine’i kurtarmayı başarır. Dofine hemen Vali Nute Gunray’la bir görüşme yapar. Aurodium hırsızlığından bahsettiği zaman Gunray, Dofine’i kutlar ve ona Acquisitor’un kaptanlığını verir. Aynı zamanda Dorvalla’yı hemen terketmesini emreder.

Bu sırada, Revenue’nun hangarında, bir kargo kapsülünün içinde saklanan Qui Gon ve Obi Wan ortaya çıkar. Jedilar, son zamanlarda Ticaret Federasyonunun başına bela olan korsanlar sorunuyla ilgilenmek için görevlendirilmişlerdir. Obi Wan, Cohl’un kapsülüne bir izleme aygıtı takar. Cohl gemiden ayrılır ayrılmaz, Jedilar onu izlemeye başlar. Jediların şaşkınlık dolu bakışları arasında Cohl, rotasını değiştirir, ve bir kaç saniye içinde havaya uçan Revenue’ya yönelir.

Coruscant’da ise Yüce Başkan Finis Valorum, Senatör Palpatine ile Cumhuriyetin dış sınırlarındaki büyüyen anarşi hareketi hakkında görüşmektedir. Valorum, Ticaret Federasyonu ile çok zor bir durumda kalmıştır. Federasyon, ya Cumhuriyetin direkt olarak ticaret rotalarının güvenliğini sağlamasını ya da kendilerinin güvenlik droid sayılarını arttıracağını bildirmiştir. Valorum bunun olmasını istememektedir. Cumhuriyet, uzun bir süredir ciddi bir askeri güce sabip değildir ve Federasyon gittikçe tehlikeli bir şekilde güçlenmektedir. Palpatine ona yeni bir öneri getirir. Droid sayısının arttırılması karşısında, Federasyonun ticaret rotaları, Cumhuriyet vergi sistemine tabi olacaktır. Valorum bu fikre karşı çıkar. Senato zaten Ticaret Federasyonunun kuklası haline gelmiştir, vergilendirme önerisine hiç hoş bakmayacaktır. Palpatine, Senatoda, bunun için destek toplayacağına söz verir. Valorum isteksizce kabul eder.

Obi Wan’la Jedi Tapınağına dönen Qui Gon, Dorvalla’da olanları anlatmak üzere Yoda ve diğer konsey üyelerinin karşısına çıkar. Cohl’un saldırısının, bölgede sorun yaratan Nebula Front grubu tarafından emredilmediğini bildirir. Nebula Front’un içinde radikal bir grup oluşmuştur ve Cohl onlarla çalışmaktadır. Qui Gon Cohl’un hala hayatta olduğunu düşünmektedir. Neimoidia’da Nute, Rune, Haako ve Hath Mochar, Gunray’in yeni ve esrarengiz destekçisi, Sith Lord’u Darth Sidious hakkında konuşmaktadır. Revenue’ya düzenlenek saldırının, Senatoda Federasyon lehine sempati toplamak ve istedikleri droid ordusuna kavuşabilmek için düzenlendiği anlaşılmıştır. Coruscant’ta, Valorum, diğer senatörler tarafından, Ticaret Federasyonunun durumu yüzünden acımasızca eleştirilmektedir. Senato iki gruba ayrılmıştır. Bir taraf Bail Antilles’i, diğer grup da Ainlee Teem’i desteklemektedir. Palpatine Senatoda yaptığı konuşmada, Federasyonun orta ve dış halka’da her geçen gün daha da güçlendiğini ve bir iki yıl içinde her fırsatta Senato yasalarını bloke edecek güce sahip olacağını anlatır. Federasyon, şimdi dize getirilmelidir.

Bu sırada Dorvalla’da Cohl’un gemisi Revenue’nun kalıntıları arasından çıkmayı başarır ve Dorvalla’ya çakılır. Cohl ve adamları gemileri “Hawk-Bat” tarafından kurtarılır.

Senatodaki özel bir toplantıda, Valorum planını sunar. Dış sistemleri korumak için, Federasyon kontrolü altındaki gezegenler, Senatoya bağımsız üyeler olarak katılmalıdırlar. Aynı zamanda, “serbes ticaret bölgeleri” uygulamasının kaldırılmasını ve dış sistemlerin vergilendirilmesi önerisini getirir. Federasyon senatörü Lott Dodd, bütün bunlara şiddetle karşı çıkarak, “buraya yardım almak için geldiklerini ve bunun yerine, endirekt bir saldırırın kurbanları olduklarını” söyler. Sonra da Senato’dan, Federasyon’un droid güçlerini arttırmasına izin vermelerini ister. Bail Antilles buna hemen karşı çıkar. Senato da büyük bir tartışma başlar. Palpatine, Valorum’a başka bir fikir veren bir not gönderir. Başkan bu fikri Senato’ya sunar. Vergilerden gelecek para, dış sistemleri geliştirmekte kullanılacaktır. Daha sonra Palpatine, Senato’ya hitap ederek, Senato ve Ticaret Federasyonunun yüzyüze konuşacakları bir toplantı yapılmasını önerir. Eriadu, toplantının yapılacağı yer olacaktır. Valorum, kabul eder ve toplantıya şahsen katılacağını bildirir. Dorvalla’da Cohl, iki Nebula Front üyesi Cindar ve Havac ile buluşur. Onlara çaldığı aurodium’u verir. Nebula Front ona başka bir iş önermektedir. Bu işten yüzünün akıyla çıkarsa, emekli olabilecektir. Gunray ise, sunulan droid ordusu prototiplerini incelemektedir. Bir kaç gün sonra Coruscant’ta Palpatine gizlice Havac ile buluşur ve aurodium’u paraya çevirip, Senatörleri, Nebula Front’a destek sağlamak amacıyla satın almayı tartışırlar. Adi Gallia tarafından Cohl’un hala yaşadığını öğrenen Qui Gon, Valorum’la, başkanın ofis binasının önünde buluşur. Valorum, göstericiler tarafından çevrelenmiştir. Adi ve Qui Gon, tehlikenin yaklaştığını sezerler. Kiralık katiller Valorum’a saldırır, ama Jedilar onları durdurur. Fakat Valorum yaralanmıştır. Başkanı hastanede ziyaret eden Palpatine, saldırganların Nebula Front’dan olduğunu öğrenince çok şaşırır. Valorum, Palpatine’den, Jediların toplantıya koruyucu olarak katılmalarını önermesini ister. Aynı anda, Palpatine’in yardımcısı Sate Pestage, Senatör Orn Free Taa’nın bilgisayarına girmiş ve bir takım bilgiler yerleştirmektedir.

Qui Gon ve Obi Wan, Konseye çağrılırlar ve Qui Gon, Valorum’a yapılan saldırı hakkında sorguya çekilir. Qui Gon, Valorum’a yaralanmasının kaza sonucu olduğunu, aslında muhafızların öldürülmek istendiğini düşünmektedir. Ona göre Nebula Front’un daha büyük ve haince planları vardır. Mace Windu ve Yoda daha sonra Valorum’la buluşur. Valorum onlardan, iki gemi dolusu Jedi’ın, Nebula Front’un gizli bir üssü bulunduğu Senex Sektöründeki Asmeru’ya göndermelerini ister. Aynı zamanda Eriadu toplantısının da güvenliğini sağlamalarını istemektedir. Bu sırada Cohl da, Nebula Front tarafından toplantıyı karıştırması emrini almıştır.

Qui Gon ve Obi Wan tarafından liderlik edilen yedi Jedidan oluşan bir Jedi gücü, Asmeru’ya Nebula Front’la görüşmelere başlamak üzere varır. Yörünge de saldırıya uğrarlar ve gemileri gezegene düşerek, bir göle çakılır. Diğer gemi yok edilmiştir. Gemilerinden çıkar çıkmaz, Nebula Front üyeleri etraflarını sarar. Jedilar, Federasyon’un kuklası olarak gördükleri Valorum’un, toplantıyı iptal etmesi için rehin almak niyetindedirler. Ama aynı gece, Senex ırkından bir köle Jedi’ların kaçmasına yardım eder, ama bu da bir tuzaktır. Bir çok köle ölür ve Jedilar savaşmaya başlarlar. Coruscant’ta Palpatine, Valorum’a, geri adım atmamasını, toplantının yapılması gerektiğini ve gerekirse Asmeru’da şiddet kullanmasını söyler. Jedi konseyi isteksizce Eriadu’daki güçlerini ikiye böler ve yarısını Asmeru’ya gönderir. Asmeru’da savaş gittikçe daha da karmaşıklaşmaktadır. Şimdi de Nebula Front içindeki iki grup birbirleriyle savaşmaya başlamıştır. Jedi yardım kuvveti gezegene varır ve Qui Gon ve ekibi kurtulur. Yakalanan Nebula Front üyelerinden Cindar, Qui Gon’a, Cohl’un, Havac adındaki bir Nebula Front üyesi için çalıştığını söyler. Qui Gon, konseyin emirlerine karşı gelerek, Obi Wan ve Cindar’la, Senex gezegeni Karfeddion’a gider.

Valorum, toplantı için Eriadu’ya gelir. Palpatine’in tavsiyesi üzerine, Vali Wilhuff Tarkin’in evinde kalmaktadır. Jedi’ların Asmeru’da kurtarıldıklarını haberini alır. Coruscant’ta ise Bail Antilles, Orn Free Taa’dan şok edici haberler alır. Valorum’un önerdiği yeni vergi yasası, gelir sağlayacaktır, evet ama bu gelir özellikle, Valorum’un ailesinin sahip olduğu Eriadu’daki küçük bir gemi şirketine gidecektir. Qui Gon ve Obi Wan, yanlarında Cindar’la Karfeddion’da etrafı incelemeye başlamışlardır. Kısa zamanda, herşeyin, Jediları Eriadu’dan uzak tutmak için planlanmış bir hile olduğunu öğrenirler. Cindar onlara blaster’ıyla ateş eder ama Jediların ışın kılıçlarından seken ışınlardan biriyle ölür. İki Jedi, hemen Eriadu’ya doğru yola çıkar. Onları Adi karşılar. Qui Gon Valorum’dan Jediların, muhafızları yerine geçmesi için izin vermesini ister. Nebula Front tarafından Valorum’a indirilecek bir darbenin, Cumhuriyetin serbest ticaret bölgelerini tamamen unutmasını ve ayrılıkçı bir haraketin başlamasını sebep olabileceğini açıklar. Toplantının, hiç değilse Front’un bütün planını öğrenene kadar ertelemeyi önerir. Valorum her iki isteği de reddeder. Jedilar bu konuda tarafsız kalmalıdır. Toplantıyı ertelemek de bir zayıflık işareti olarak görülecektir. Aynı anda, öfkeli Havac, Cohl ve ekibini herşeyi karıştırdıkları gerekçesiyle öldürür. Toplantıyı kendisi altüst edecektir.

Palpatine, Eriadu’ya varır. Ticaret Federasyonu yöneticileri, Senatör Dod, Nute Gunray ve yardımcıları da gelmiştir. Nute, kendine ayrılan bölümlerde dinlenirken, Sidious’tan bir mesaj alır. Toplantıda yeni bir droidi olacaktır. Droid, Eriadu’ya getirilen diğer droidlere katılmalıdır. Havac Cohl’un ölmeden önce ayarladığı katillerle konuşur ve öldürücü vuruşu onların yapmayacaklarını açıklar. Yeniden programlanmış bir Ticaret Federasyonu savaş droidi, Federasyonun güvenlik droidlerine emir vererek, Valorum’u vurduracaktır. Böylelikle Federasyon Valorum’un katilleri durumuna düşecektir. Bu sırada, Cohl, kendine gelir, ağır yaralıdır ama hala hayattadır. Ekibinden diğer hayatta kalan tek kişi olan Boiny ile birlikte, Havac’ın droid’de kullandığı restraining bolt’u bulur ve Havac’ın ne planladığını anlar. Onlar gittikten sonra Jedilar olay yerine gelir ve araştırma yaparlar. Havac’ın kullanacağı terrorist grubu bulup yakalamayı başarırlar. Kılık değiştirmiş Cohl ve Boiny, toplantıya sızar. Bu sırada Palpatine, Senatör Orn’a, Naboo kralı Veruna’nın tahtını terkettiğini anlatmaktadır. Orn da, Palpatine’e Valorum ve gemi şirketi hakkında öğrendiklerini anlatır.

Toplantının başlamasından bir kaç dakika önce, Qui Gon, zorlukla ayakta durabilen Cohl’la yüz yüze gelir. Cohl bildiklerini Qui Gon’a anlatır ve Jedilar onu Havac’la yüzleştirmek üzere götürürler.Havac bu arada medyanın arasına sızmıştır. Qui Gon onu yakalamayı başarır ama droid’i harekete geçirecek olan uzaktan kumanda onda değildir, bunun için başka biri tutulmuştur. O sırada Nute ve Lott, acil bir çağrı alarak toplantıdan ayrılırlar. Qui Gon ve Boiny, vuruşu gerçekleştiricek kişiyi bulmak için heryeri araştırırlar ve sonunda bir güvenlik muhafızıyla karşı karşıya gelirler. Muhafız Boiny’i öldürür ve Qui Gon’a da ateş eder. Toplantıya katılanlar arasında büyük bir panik yaşanır. Ticaret Federasyonu Yöneticileri kendileri ve güvenlik droidleri etrafından koruyucu bir enerji kalkanını çalıştırırlar. Aniden güvenlik droidleri dönerek ateş açar ve bütün yöneticileri öldürür. Hedef aslında Ticaret Federasyonudur. Cohl ve Havac’ta çıkan kargaşada birbirirlerini öldürürler.

Toplantının üzerinden bir ay geçer. Nebula Front grubu, Eriadu katliamının ardından dağılmıştır ve Nute Gunray, Ticaret Federasyonunun başına geçer. Cumhuriyet sorularla çalkalanmaktadır. Bu sırada Naboo’nun yeni yönetici Kraliçe Amidala, Palpatine’i arayarak, eski Kral Veruna’nın bilinmeyen birisi tarafından öldürüldüğünü bildirir. Senatöre, güvenliğini arttırmasını önerir ama Palpatine buna gerek olmadığını söyler. Senato tekrar toplanır ve Valorum’un vergi teklifini onaylar. Valorum zafer anında, Senatör Bail Antilles tarafından sunulan bir soruşturma önergesiyle sarsılır. Gücünü kendi şahsi çıkarları için kullanmakla suçlanmaktadır.

İki hafta sonra Valorum, Cumhuriyet Yüksek Mahkemesinin karşısına çıkar. Masum olduğunu savunur ama, Eriadu’daki Valorum Gemi Şirketine yapılan bağışın aurodium külçeleri şeklinde ödendiğini duyunca şoka girer. Bir çok senatör gizlice toplanıp Valorum’un talihsizliğini kutlar. Başkan gözle görülür bir şekilde darbe almıştır ve onu daha da zayıflatmak için Mas Amedda yardımcılığına atanacaktır. Senatörler artık Valorum’un diğer destekçilerini de yoldan çekebileceklerini düşünmektedirler. Böylelikle en sonunda Valorum’u da devirebileceklerdir. Onun yerine kimin geçeceği konusunda ise Bail Antilles ve Ainlee Teem iddialıdır. Ama Senatörler, eğer Valorum gerçekten de devrilirse, Senatör Palpatine’i, Yüce Başkan olması için ikna etmeye çalışmaya karar verirler. Palpatine onlar gibi düşünmektedir ve onlardan biridir. Cumhuriyet’e yasa ve düzeni geri getiren kişi olabilir. Valorum büyük bir depresyon içindedir. Bütün bunların Nebula Front’un ölmeden önce ona indirdiği son bir darbe olarak görmektedir. Senatodaki çürüme iki katına çıkmıştır. Federasyon, droid ordusunu kabul ettirmiştir, Jediların elleri ise iyice bağlanmıştır. Yanlış gidebilecek ne varsa gerçekleşmiştir. Jedilar da çok huzursuzdur. Valorum devrilirse neler olabileceğinden korkmaktadırlar ve ona gerekirse gizlice yardım etmeye yemin ederler.

Bu sırada Darth Sidious Federasyon Gemisi “Saa’kak” da bulunan Nute Gunray ve yardımcılarıyla konuşmaktadır. Yeni orduyu iyice tanımalarını emreder, çünkü kısa bir süre sonra büyük bir testten geçecektir. Yeni vergi yasasının kabul edilmesini protesto etmek için, dış gezegenlerden birini abluka altına almaktan daha iyi bir yol ne olabilir? Ve, yasanın geçmesini sağlayan senatörün gezegeni Naboo’dan başka hangi gezegen bu iş için bu kadar uygun olabilir?

Kral Veruna, tahtan feragat eder ve gezegenin yeni lideri için seçimler yapılır. Padme Naberrie Amidala, büyük bir çoğunlukla, Naboo’nun yeni kraliçesi olarak seçilir. Taç giymesi sırasında, ilk kez Senatör Palpatine ile karşılaşır. Veruna, tahtı bıraktıktan sonra saklanmaya çekilir. Kraliyet Güvenlik Güçlerinin başı Yüzbaşı Magneta, eski kralın “kazara ölümü”nü engelleyemediği gerekçesiyle görevinden istifa eder. Veruna’nın ölümü hasır altı edilir, Amidala’dan bile saklanır. Panaka, Magneta’nın eski pozisyonuna getirilir.

Summer’ın Hayali

Kral Veruna’nın baş danışmanının oğlu Ian Lago, hakkındaki övgülere bir anlam veremediği Kraliçe Amidala’yı ziyaret eder. Ziyaretten ona aşık olarak ayrılır. Yaz süresince ikisi arasında romantik bir ilişki yaşanır. Ian’ın babası Kun, bundan hiç memnun değildir ve oğlunu eğer Amidala’yı görmeye devam ederse, evlatlıktan reddeceğini bildirir. Aynı gece, Veruna tahtan feragat eder. Ian, taç giyme töreni için hazırlanan Amidala’ya koşar ve onu sevdiğini söyler. Amidala onu sevmektedir ama Naboo’ya olan bağlılığı daha büyüktür. Onun kararı, yıllar önce köyünü terkettiği zaman verilmiştir. Ertesi sabah Ian Naboo’yu sonsuza kadar terkeder.

Panaka’nın tavsiyesiyle, Kraliçe Amidala, sadık muhafızları olarak görevlendirelecek bir grup nedime seçer. Nedimeler, Rabe, Eirtae, Sabe, Sache ve Yane’den oluşmaktadır. Kendilerini tamamen işlerine adamış olan nedimeler, Kraliçe’yi her dakika gölgesi gibi izlemektedir. Grup, Amidala’nın soylu görüntüsüne, giysileri, saç stilleri ve makyajında yardımcı olarak katkıda bulunmakta ve aynı zamanda onun gizli muhafızları görevini de yürütmektedirler. Amidala’nın taç giymesinin ardından, nedimeler, zekaları, cesaretleri ve Amidala’ya olan benzerlikleri gözönüne alınarak seçilmişlerdir.

Gelecekte kaçakçı olacak Quan Gindoch, Tralfin’de doğar.

Gelecekte kaçakçı ve hain olarak tanınacak Bom Vimdin, Riflor’da doğar.

Bölüm I Maceraları : Kayıp Jedi’yı Ararken

Qui Gon ve Obi Wan, Jedi konseyine çağrılırlar. Adi Gallia, Esseles gezegenindeki bir görevde kaybolmuştur. Jediların, deney amaçlı üretilen 50 adet, hyperdrive’lı droid savaş gemileri hakkında söylentiler duyması üzerine, Adi Gallia durumu araştırmak üzere gönderilmiştir. Palpatine’in Jedi danışmanı C’Baoth senatoda bundan bahsetmemesi için uyarılmıştır. Qui Gon’a, Jedi Şövalyeleri Vel Ardox ve Noro Zak’ı alarak Esseles’e gitmesi emredilir. Obi Wan ise Tapınakta kalacaktır. Qui Gon onlara karşı çakır ve Obi Wan’ı da yanlarına alır.

Jedi Esseles’e varır varmaz, gemilerin yapıldığı söylenen yer olan Trinkatta Starships şirketine gider. Fabrika’nın boşaltıldığını ve içeri zehirli gaz boşaltıldığını görürler. Adi’nin yakınlarda olduğunu sezen Jedilar içeri girmeye çalışırlar. Güvenlik droidleri onları öldürmek için saldırır. Qui Gon fabrikaya tek başına girmeyi başarır. Fabrikanın sahibi Boll Trinkatta’yı zincirlenmiş ve bir kolu kopmuş olarak bulur. Fabrikadaki droidler bir şekilde kontrollerini kaybetmiş ve kumandayı ele almışlardır. Qui Gon Trinkatta’yı kurtarır ve gemileri Ticaret Federasyonunun almak istediğini öğrenir. Birileri çoktan gemileri burdan götürmüştür. Trinkatta’nın kaçmasına izin verir ve Adi’yi aramaya devam eder. Bir kulede olduğunu hissetmektedir. Büyük çabalardan sonra kuleye varır, Gallia’yı yaralı ve nerdeyse ölmek üzereyken bulur. Artık fabrikadaki bütün droidler peşlerine düşmüştür. Jedi ustası, aynı zamanda, Bartokks adında acımasız katillerle dövüşmek zorunda kalır. Kuleye patlayıcılar yerleştiren Qui Gon, Adi’yi son anda fabrikadan çıkarmayı başarır. Diğer Jedilarla buluşur ve olanları anlatır. Vel ve Noro, Adi’yi Rhinnal’a iyileşmesi için götürürken, Qui Gon ve Obi Wan, olayı araştırabilmek için orda kalır. Bartokksların 15’li gruplar halinde gezdiğini hatırlar. Fabrikada iki tanesiyle karşılaşmıştır. 13 tanesi hala burda olmalıdır, büyük bir ihtimalle gemilerde burdadır.

Bu sırada yakınlardaki Ringali Nebulasında Nute Gunray, Darth Sidious’la görüşmektedir. Sidious, Federasyon gemileri henüz alamadığı için çok kızgındır. Gunray’e hemen Esseles’e birilerini göndererek, gemilerin fabrikadan yola çıkmasını sağlamasını ve Jediları kim uyardıysa hemen öldürülmesini emreder.

Bölüm I Maceraları : Bartokk Suikastları

Bartokkların, geliştirilmiş savaş gemilerini çalanlar olduğuna inanmayan ve Boll Trinkatta’nın test pilotu Bama Vook’un bütün bunların arkasında olabileceğini düşünen Qui Gon, Obi Wan ve Trinkatta ile Ion Sandbox adındaki cantina’ya giderek bilgi toplamaya karar verir.

Jediların tabii ki, Darth Sidious’un Rune Haako ve Daultrey Dofine’i Esseles’e gönderdiğinden haberleri yoktur. Ion Sandbox’a giderler. Bama Vook içerdedir ve onlara görünmeden kaçmaya çalışır ama Trinkatta’ya yakalanır. Bunun üzerine, Ticaret Federasyonuna gemi yapma işinin bir parçası olmak istemediğini, bu yüzden de oğlu Chup-Chup ve droidi LE-PR34 (leeper) ile ortadan kaybolduğunu açıklar. Bartokklar gelip, gemileri çalarak, bir yük gemisine yerleştirmiş, Bama da Bartokkların olduğunu bilmediği gemiyi çalmıştır. Gemiyi İniş Platformu 28’e, kendi YT-1300 gemisi “Metron Burner” ve iki yolcu taşıyabilecek bir Z-95 ile birlikte saklamıştır. Hep birlikte İniş Platformuna yönelirler. Neimoidianlılar onları izlemektedir.

Platforma vardıklarında, Leeper’dan Chup-Chup’ın Bartokklar tarafından esir alındığını öğrenirler ve Bartokklar onlara saldırır. Bir Bartokk Obi Wan dışında hepsini etkisiz hale getirmeyi başarır. Bartokklar yük gemisini de alarak kaçarlar. Obi Wan diğerlerini kurtarır ve Trinkatta’yı güvenliği sağlamak için başlarında bırakır. Sonra Z-95’e atlayarak Bartokkların peşine düşer. Nihayet onlara yetişir ve üç droid savaş gemisini yok ettiği kısa bir çatışmadan sonra gemiye girmeyi başarır. 22 tane droid savaş gemisi olduğunu görür. Yok ettiği diğer üçü de hesaba katılırsa, 25 gemi kayıptır. Chup-Chup’u bulur ve serbest bırakır. Chup-Chup ona, diğer 25 geminin başka bir Bartokk yük gemisine aktarıldığını söyler.

Obi Wan, bir Bartokku’u gücü kullanarak sorguya çeker. Bartokkların bir görevde olduklarını ve hedeflerinin Corulag gezegeninde olduğunu öğrenir. Droid savaş gemilerini bu görev için çalmışlardır. Obi Wan, gemiyi patlamak üzere ayarlar ve Chup-Chup’la birlikte, patlamadan hemen önce kaçmayı başarır. Esseles’e dönerler ve Obi Wan, Corulag’ı arayarak, diğer Bartokk gemisinin yolda olduğunu bildirir. Corulag’a gitmeye karar verirler fakat Obi Wan, Rhinnal’a gönderdikleri mesajların yerlerine ulaşmadıklarını bildirir. Bu yüzden ilk önce Rhinnal’daki durumu kontrol etmelerinin daha iyi olacağını düşünürler. Bama onları “Metron Burner”la götürecektir.

Galaksinin başka bir köşesinde, Nute Gunray, Darth Sidious’la kontak kurar ve Sith Lord’una Esseles’te olanları aktarır. Gunray, Bartokk gemisini izlemeyi önerir, fakat Darth Sidious, öneriyi reddeder, bu iş için başka bir adayı vardır.

Darth Maul

Darth Sidious, öğrencisi Darth Maul’un ziyaret ederek onun için bir görevi olduğunu bildirir. Naboo’nun işgali planları istediği gibi gelişmektedir ama Sidious, hiç bir dış kaynağın ona engel olmasını istememektedir. Bu yüzden Maul’a galaksideki en büyük suç örgütü Black Sun’un liderini öldürmesini ve örgütde karmaşa yaratmasını emreder. Sidious onu bir hangara götürür ve “Sith Infiltrator”la tanıştırır. Maul yeni gemisiyle yola çıkar. Yakınlardaki Jedi Tapınağında, Qui Gon sanki güneşin üzerine bir gölge gelmiş gibi şeklinde tanımladığı garip birşey hisseder.

Bir kaç gün sonra, bir uzay istasyonunda Feen adındaki Sullustan, borçlu olduğu kişilerden kaçmaktadır. Özellikle Asa Naga ve onun Wookie arkadaşı Gargachykk’e yakalanmaya çalışmaktadır. İkili ona en sonunda yetişir, fakat onu bulduklarında Feen ikiye bölünmüş haldedir ve Maul da karşılarında durmaktadır. Black Sun için çalıştıklarını bildiğini ve örgüte katılmak istediğini söyler. Yerel başkan Darnada the Dug’u görmek istediğini bildirir. Aynı anda Darnada’nın evinde, Hath Monchar adındaki bir Neimoidianlı umutuzca Darnada’yı, Sithlerin geri döndüğüne, Ticaret Federasyonunu ele geçirdiklerine ve bir gezegeni işgal etmeyi düşündüklerine ikna etmeye çalışmaktadır. Darnada ona gülmekle yetinir. Monchar evi terkettikten hemen sonra, Asa, Garga ve Maul gelir. Darnada, ona neden burda olduğunu sorduğunda Maul “Hepinizi öldürmeye geldim” cevabını verir ve Asa dışındaki herkesi öldürür. Asa’yı ise, Black Sun’ın başkanlarının birbirleriyle savaşmaya başladıkları bilgisiyle serbet bırakır. Black Sun’ın başı Alexy Garyn, bütün başkanları Ralltiir’deki üssüne çağırır. Maul, bunu, öldürdüğü Black Sun üyesi Morn adındaki bir Calamari’den öğrenir. Ralltiir’e doğru yolar çıkar. Toplantıda bütün başkanlar birbirlerini suçlamaktadır. Lex, onları sakinleşmeye davet eder, yoksa katile yapacak bir şey kalmayacaktır. Asa’yı ortaya çıkararak, hikayesini anlattırır. Lex, bunun bir dış düşman olduğunu ve niyetinin, örgütün bütün üst düzey adamlarını bir araya toplayarak hepsini bir darbede yok etmek olduğunu anlamıştır. Ama üssü hazırlıklıdır. Bu yüzden korkmamaktadır. Maul, bütün olanları, Sith Infiltrator’ın araştırma droidleri sayesinde seyreder ve daha sonra Sidious’u arayarak hazır olduğunu bildirir. Sidious, varlıklarını kimseye belli etmemesi için onu uyarır. Maul ise geride hiç canlı bırakmayacağını belirtir. Üsse girerek, bütün muhafızları öldürür. Bu sırada üzerine gönderilen kuvvetleri gülümseyerek karşılar.

Maul, bütün kuvvetleri tek bir kişiyi bile sağ bırakmadan yokeder ve Lex’i aramaya başlar. Lex kendisini bir asansöre kilitlemiştir ve diğer başkanları Maul’la baş başa bırakarak kaçmaya çalışır. Lex’in “nighsister” muhafızı Mighella, Maul’la yüzleşmek için geride kalır. Ama Maul’a force lightning bile zarar veremez. Mighella, ölmeden bir kaç saniye önce Maul’un ne olduğunu anlar. Maul, Lex’i gemisinin rampasında sıkıştırır. Lex de Maul’un neyi temsil ettiğini anlamıştır. “Neden şimdi kendilerini belli ettiklerini” sorar. Maul “Zamanımız geldi. Yüzyıllardır süren bekleyişten sonra, Galaksi bizim olacak” diye cevap verir. Lex, bir vibroblade’le Maul’u yaralamayı başarır, ama yine de ölümden kurtulamaz.

Maul Coruscant’a döndüğünde Darth Sidious tarafından kutlanır. Black Sun yokedilmiştir ve ne olduğunu anlatacak tek bir tanık kalmamıştır. Şimdi Maul için başka bir görevi vardır. Planları için tehdit oluşturacak bir şeyin daha yok edilmesi gerekmektedir.

Bölüm I Maceraları Darth Maul’un Öfkesi

Darth Sidious, öğrencisi Darth Maul’u çağırarak, ona droid savaş gemilerinin çalındığını bildirir. Bu da Brentaal gezegenini ele geçirme ve Permelian Ticaret Rotası ve Hydian Yolu’nu kontrol etme planlarını etkileyecektir. Maul, Bartokklar, gemileri bir saldırıda kullanıp, Sidious’un kontrolündeki Ticaret Federasyonunun adını kötüye çıkarmadan, bulmalı ve geri almalıdır. Bartokk’ların işverenini hayatının geri kalanını korku içinde yaşaması için sağ bırakacaktır ama Bartokkları ortadan kaldıracaktır. Darth Maul, özel olarak programlanmış C-3PX ile Esseles’e doğru yola çıkarken, Bama Vook, Qui Gon, Obi Wan ve Leeper, Rhinnal’a gider. İletişimdeki karmaşanın, şiddetli bir fırtına yüzünden yaşandığını öğrenirler. Maul, Esseles yakınlarına varır ve hırsızların gemisinin hangisi olduğunu keşfettikten sonra onları Ralltiir’e kadar izler. Orda Bartokkların kendisini yakalamasına izin verir, bu sayede neler olduğunu öğrenebilicektir. Hücresindeki soruşturma drodini yok edip, gerçek serumu kapsülünü de alınca, sıra Bartokk’lara gelir. Maul, bir çok Bartokk’u öldürür ve bir tanesinde de görevleri hakkında bilgi almak için gerçek kapsülünü kullanır. Ticaret Federasyonu, Groodo the Hutt’ı kendilerine bir hyperdrive motoru prototipi dizayn etmesi için kiralamıştır. Groodo, istenilen dizaynı yapmıştır, ama Ticaret Federasyonu ücretini ödememiştir. Groodo, prototip hyperdrive’ların, 50 droid savaş gemisi için Trinkatta’ya götürüldüğünü öğrenince, hem Ticaret Federasyonundan hem de oğlunu kabul etmeyen Corulag Academi’sinden öç alma fırsatı doğduğunu düşünmüştür. Böylelikle Bartokkları, gemileri çalmaları ve Corulag Akademisini de saldırmaları için tutar. Şimdi prototipler Jediların elindedir ve gemilerin yarısı yok edilmiştir ama Bartokklar hala geri kalan 25 gemiyi kullanarak, görevlerini tamamlamak niyetindedirler. Maul, üssü havaya uçurarak uzaklaşır. Ne yazık ki C-3PX’i de orda bırakmak zorunda kalmıştır.

Maul, Corulag Akademisindeki saldırıyı engellemek için yola çıkar. Corulag Sistemine, droid gemileri ve onlara eşlik eden Bartokk gemisinden hemen önce varır. Sonra ona Darth Sidious tarafından verilen droid savaş gemisi kontrol aygıtını kullanarak, onları, Bartokk gemisine saldırtır. Sonra çatışmayı izleyen Groodo’nun gemisini farkeder ve bu sefer ona saldırır. Groodo ve oğlu Boonda, Corulag’a inmek için bir kaçış kapsülü kullanırlar. Maul, Sidious’un emirlerine uyarak, onları sağ bırakır ve Ralltiir’e dönerek C-3PX’i arar, ama bir iz bulamaz, droidin patlamada yok olduğuna karar verir. Rhinnal’de Obi Wan, Corulag’la konuştuğunu bildirerek, droid gemilerinin çatışmadan sonra ışık hızına atladıkları ve şu anda kimin elinde oldukları sorusunun cevapsız kaldığını söyler. Jedilar konu üzerinde tartışır ve Qui Gon, Yoda’dan bir mesaj alır. Yoda, o ve diğerleriyle Corulag’ta buluşacağını bildirir. Söylediğine göre Corulag Akademisinde onları çok önemli meseleler beklemektedir.

Bölüm I Maceraları : Jedi Acil Durumu

Qui Gon Jinn, Obi Wan Kenobi, Bama Vook, Leeper, Vel Ardox, Noro Zak ve Adi Gallia, Rhinnal’dan Corulag’a Yoda ve Mace Windu ile buluşmak üzere yola çıkarken, Groodo the Hutt, Bartokkların başarısızlığından dolayı son derece kızgın olmasına rağmen, onlara bir şans daha tanımaya karar verir. Jedilar Corulag’a, yeni model bir SoroSuub yatıyla aynı anda varırlar. (Gemide, plasma bombalarıyla yeniden dizayn edilen altı X10 droidi taşıyan Bartokklar vardır). Windu ve Yoda, Obi Wan’ın da konseyin emirlerine karşı, bu göreve katıldığı için kızgın değildirler. Onlara, görevlerinin, “Force attuned” bir çocuk olan Teela Panjarra’yı kurtarmaktır. Teela altı aylıkken ailesi ölmüş, ve Corulag Akademisi Bilim Servisi’nin Baş bilimadamı Frexton’a verilmiştir. (Groodo’nun oğlu Boonda’nın başvurusunu reddeden bölüm de burasıdır). Frexton, küçük kızın, yüksek sayıda midichlorian’a sahip olduğunu bildiği halde onu Jedilara vermeyi reddetmektedir. Onun üzerinde kendi deneylerini uygulamaya kararlıdır. Çocuğu bu bir deney faresi gibi kullanmaktadır. Jedilar, Teela’yı, Frexton’ın elinden kurtaracaklardır.

Jedilar, kısa süre sonra iki X10D ile karşılaşırlar ve Bartokkların görevlerini tamamlamaya çalıştıkarını farkederler. Yoda, Jedilara, Bilim Servisinin yuva bölümündeki çocukları kurtarmalarını emreder. Teela ise hiçbiryerde bulunamamaktadır. Yoda bu arada X10D’lerle karşılaşır ve ikisini de yok eder. Ama kulenin değişik bir kısmında kilitli kalmıştır. Yanında ona yardımcı olacak yalnızca bir güvenlik droidi vardır. Droid Yoda’nın X10D’lerin üzerined bulduğu plazma bombalarını etkisiz hale getirirken, Jedi ustası laboratuvara ulaşmayı başarır. Frexton Teela’yı burda tutmaktadır. Frexton, Teela’yı bir Canlı Organizma Taşıyıcısının içine koyarak, Yoda’dan kaçmaya çalışır. Bir kaç Bartokk ve iki droid daha olay yerine gelir ama Yoda onları da yenilgiye uğratır. Niyetlerinin, Akademiyi yok etmek olduğunu itiraf ederler. Yoda bir bombayı daha etkisiz hale getirir. İki droid daha kalmıştır ve bir tanesinin üzerinde bomba bulunmaktadır. Yoda, Teela’yla kaçan Frexton’ı başka bir odaya kadar kovalar. Burda karşılarına çıkan Bartokklar ve iki droid, küçük kızı Frexton’ın ellerinden alır. Yoda hepsini yok eder, son bombayı ve Teela’yı da alarak, Bartokkların gemisine doğru yola çıkar. İlk önce bombayı gemiye yerleştirir, sonra Bartokk kraliçesiyle dövüşerek onu öldürür ve bebekle gemiden ayrılır. Gemi bir kaç saniye sonra havaya uçar ve geri kalan Bartokklar da ölür. Zafer kazanan Jedilar Coruscant’a dönerken, öfkeli Groodo ve oğlu Boonda, Bama Vook ve Leeper ile Esseles’e döner.

-31 YSÖ

Malastare’ye Sızma

Coruscant’taki Jedi Tapınağında, “Kara Kadın” olarak bilinen Jedi Ustası yeni öğrenci A’Sharad Hett’i ışın kılıcı ve sözlü saldırıdan oluşan çok zor bir sınavdan geçirmektedir. Bütün çabalarına rağmen, Hett, Jedi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalır. “Kara Kadın” ona kendisini çok sınırlamamasını öğütler ve “herkesin düşman olabileceği” konusunda onu uyarır. Daha sonra Ki Adi Mundi ile konuşurken, eski öğrencisi Aurra Singe’in bir anti Jedi ölüm makinesi haline gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirir.

Konsey toplanır ve yeni bir görev tartışılır. Yüce Başkan Palpatine, konseyin yarısını Red Iaro adındaki bir terörist organizasyonunun yıllardır savaştıkları Lannik halkıyla barış görüşmelerine başlamak istedikleri Malastare’e göndermek istemektedir. Toplantıdan sonra Ki, A’Sharad’ın diğer bir Jedi öğrencisi Anakin Skywalker’la konuştuğunu görür. Anakin Ki’nin Malastare’e gideceğini duyunca heyecanlanmıştır. Malastare’de hala podrace yapılmaktadır. Ki, genç öğrenciden Podrace hakkında bütün bildiklerini anlatmasını ister.

Malastare’de ise Phoebos Memorial Yarışı sürmektedir ve Sebulba (Anakin’in poduyla) eski hilelerine devam etmektedir. Yarış sırasında, kendisini öldürmek için tutulmuş bir katili de ortadan kaldırmayı başarır. Jedilar Malastare’e varır ve Senatör Baskol Yessrim ve Aimlee Teem onları karşılar. A’Sharad bu verimli zengin dünya karşısında şaşkınlığa uğramıştır. Kendilerine ayrılan odalara giderken, Even ve Adi duraklarlar, yanlış giden birşeyler olduğunu sezmişlerdir. Red Iaro ve Ffib rahiplerinden biri Jediları kapana kıstırmayı planlarken, Even ve Adi onları ele geçirir. Ama saldırganlar muhafızların beceriksizliği sayesinde kaçmayı başarırlar. Baskol ve Aimlee Jediları olay yerinden uzaklaştırır.

Barış konuşmaları ertesi sabah Vali’nin köşkünde başlar. Even, Lannik Prensi R’cardo ve Kaptan Hutar Zash ile atışır. Sabrı taşan Mace, barış konuşmalarına başlayabilmek için araya girer. Bütün Jedilar yaklaşan felaketi hissedebilmektedir. Prens R’cardo, barış anlaşması yapmaya hiç de niyetli görünmemektedir. Konuşmalar ertesi sabaha ertelenince Hutar Jediları kaldıkları yere götürmeyi teklif eder. Sonra da onları Podrace’in tam ortasına uçurarak, holokameraların önünde öldürmeye çalışır. Aslında bir Red Iaro üyesi olduğu ortaya çıkmıştır. Jedilar onlar için araca yerleştirilen ama Hutar’ı öldüren bombanın patlamasından kurtulmayı başarırlar ama bu sefer de aşağıya düşerken bir şeye tutunmaları gerekmektedir, onlar da önlerine çıkan tek şeyi yakalarlar: Sebulba’nın podunu!

Sebulba, poduna birilerinin asılmasından hiç hoşlanmamıştır ve asılanların kim oldukları umrunda bile değildir. Üç Jedi’yı silkelemeyi başarır. Neysesi başka bir Jedi, onları çok geç olmadan yakalar. Artık Red Iaro’nun amacının Prens R’cardo’yu Jediların ölümünden sorumlu tutarak, halkı isyana sürüklemek ve yönetimi ele geçirmek olduğu anlaşılmıştır. Ama suikast planları boşa gittiğinden, bu durumda Plan B uygulanacaktır. R’cardo öldürülecek ve kanıtlar da vahşi Akk köpekleri tarafından ortadan kaldırılacaktır. Tam bu plan uygulanmaya konmuşken, Jedilar saraya ulaşır ve Zug adındaki saldırganı yakalar. Zug, saraydan sırt roketini kullanarak kaçar ama Sebulba’nın poduna çakılır. Mace dışında herkes olayın sona erdiğini düşünmektedir ama Akk köpekleri Mace’in kendi gezegeninden gelmektedir ve Zug ölmeden önce köpeklerin Nar Shaddaa yoluyla kaçak olarak getirildiğini söylemiştir. Mace, kaçakçıların gezegenine kendisi gidip bu olayı incelemeye karar verir.

Bir kaç gün sonra Nar Shaddaa’ya varan Mace, Aunuanna adında yaşlı bir kadını Kyood Vurd adındaki gangsterin adamları tarafından öldürülmek üzereyken kurtarır. Başka bir Jedi Depa Billaba ise aniden ortaya çıkarak Mace’i Kyood’un kızgın muhafız ordusunun elinden kurtarır. Onu son zamanlarda tekrar ortaya çıkan Sith tehditi karşısında koruma amaçlı izlemeye kararlıdır. Aunuanna iki Jediya teşekkür eder ve gezegende üçüncü bir Jedi daha olduğunu bildirir. Üçüncü Jedi Quinlan Vos aniden ortaya çıkar ve diğerlerine durum hakkında bilgi verir. Akk köpekleri, galaksinin en karanlık köşelerine bundan gönderilmektedir ve mide bulandırıcı ölüm oyunlarında kullanılmaktadırlar.

Mace, Quinlan’a burda ne işi olduğunu sorar. Quinlan bir iz peşinde olduğunu ve şimdi o ve öğrencisinin Ryloth’a döndüğünü bildirir. Burda keşfettiği şeyin galaktik senatoyu sarsacağına emindir. Sonra ortadan kaybolur. Aunuanna, Mace ve Depa’yı oyunların yapıldığı yere götürür ve yolda onlara kızı “Angel”ın seneler önce Jedilar arasına katılmasının hikayesini anlatır. Sonra onlara Angel’ın babasına ait olan küçük bir aracı ödünç verir. İki Jedi aracı aldıktan hemen sonra saldırıya uğrayarak, oyun alanına hızlı bir iniş yaparlar.

Oyunu yöneten Hutt’ların tam önüne düşmüşlerdir. Mace, hemen oyunlar ve hayvanlarla ilgili düşüncelerini dile getirir. Gargonn adındaki bir Hutt tarafından yönetilen Hutt’lar Jedilara yardım etmeyi kabul ederler. Seyirciler arasında ise Devaronialı Vilmargh gülerek diğer seyircilerle Jediların 15 saniye içinde öleceğine dair bahse girer. Hutt’lardan biri hayvan yetiştiricisi Malakili’ye “köpekleri kazara serbest bırakmasını” fısıldar. Mace “Force”u kullanarak hayvanları yatıştırmaya çalışır ama hayvanların beyin yapıları değiştirilmiştir. İki Jedi köpekleri öldürmek zorunda kalır. Ville bahiste kaybettiğini parayı ödemeyince, kızgın Sebulba önderliğindeki kalabalık tarafından fena halde dayak yer. Jedilar çıkan karmaşadan yararlanıp, force jump’la Hutt’ların önüne sıçrar. Gargonn, bütün olanlardan Twi’lek yardımcısını sorumlu tutmaktadır. Adi Gallia, Jedilara yörüngeden yardım yollar ve arena kapatılır. Villi ise kızgın kalabalıktan kaçmaya devam etmektedir.

Lando Calrissian Corellia’da doğar.

Aves (gelecekte kaçakçı ve Talon Karrde’nin iş arkadaşı) Corellia’da doğar.

Naboo savaşına yol açan vergi kanunları iptal edilince, ihtiyaç duyulan gelirin gelmemesi sonucunda Galaktik Cumhuriyet ekonomik depresyona girer. Bütün çabalara rağmen, durum gittikçe kötüleşir ve kısa zamanda Coruscant’taki binalar (Senato binası ve Jedi Tapınağı gibi) çürümeye başlar.

Alacakaranlık

Nar Shaddaa’da yanan bir binada, kahverengi cübbeli bir adam aniden, kim olduğu, nerde olduğu ve neden ve nasıl buraya geldiği hakkında hiç bir şey hatırlamadan uyanır. Binadan kaçar ve kendisini öldürmeye çalışan bir grup serseri ile çatışır. Sahip olduğu güçler karşısında çok şaşkındır. Sonra, onu korumaya söz veren Villie adındaki bir Devaronia’lı ile tanışır. Onu “Jedi” diye çağıran Villie tarafından apartmanına götürülür. Villie orda ona bir blaster ve holo kamera doğrultur. Aslında niyeti, hafızasını kaybetmiş Jedi’ın ne kadar dayanacağını holo kameraya kaydederek bütün Nar Shaddaa’ya göstermektir. Ama Jedi, olayların gidişatını tersine çevirir ve silahı almayı başarır. Aniden iki kişi odaya girer, ışın kılıçları vardı ve Jedi’yı “kardeşimiz” diye çağırmaktadırlar. Onu eve götürmeye geldiklerini söylerler. Villie “onları dinlememesini, onların da kötü taraftan olduğunu” söyler.

Çıkan kavgada, Jedi iki ışın kılıcından birini almayı başarır ve hafıza geri gelmeye başlar. Quinlan Vos adında bir Jedi Şövalyesidir ve Twi’lek Padawan’ı Aayla Secura çok büyük bir tehlike içindedir. Vos, rakiplerini yok ederek, onu aramaya çıkar. Villie de onunla gelir. Şimdi de Jedi’ın hayatta kalacağına dair herşeyinin üzerine bahse girerek, peşindeki alacaklılardan kurtulmak niyetindedir. Nar Shaddaa’nın sokaklarında ilerleyerek, Jabba The Hutt’un Twi’lek yardımcısı Bib Fortuna’yı bulurlar. Bib, Quinlan’ın sorularına cevap vermeyi reddeder. Quinlan’ın onu öldürmeyeceğine emindir. Ama Quinlan onu duvardan duvara fırlatmaya başlar. Jedi kodunu hatırlamamaktadır ve eğer ihtiyaç duyarsa Bib’i öldürecektir. Bib kendisinin sadece bir aracı olduğunu ve bu işin arkasındaki kişinin Coruscant’ta çok yüksek mevkide birisi olduğunu açıklar. Villie’nin gemisi “Inferno”ya binerler. Quinlan, öğrencisini bulmak için nereye bakacağını bilememektedir. Villie, başlamak için en iyi yerin kendi gezegeni olduğunu söyler. Geminin navigasyon droidinden Quinlan’ın Azurbani sistemindeki Kiffu gezegeninde, Vos Clanından olduğunu öğrenirler. Quinlan klan lideri (ve büyük halası) Sheyf Tinte ile konuşmaya karar verir. Garip bir şekilde Villie, ona eşlik etmek istemez. Tinte, Quinlan’a, o ve Aayla’nın yeni bir sentetik uyuşturucu olan glitteryll’i araştırdıklarını söyler. Ayrıca ona, Jedi kodunu hatırlatır ve Bib’le konuşması sırasında ortaya çıkan karanlık taraf hakkında uyarır. Quinlan, Aayla’yı aramak için Ryloth’a gitmeye karar verir. Bu sırada Villie, kuzeni Holmar tarafından aranır. Holmar, birilerinin Quinlan’ın başına büyük bir ödül koyduğunu belirtir. Villie, bu teklifi kabul eder.

Quinlan, eski kız arkadaşı Asante Vos tarafından karşılanır. Asante onu Aayla’nın amcası Pol’la konuşmaya götürür. Bu sırada Villie de Holmar’la tekrar görüşür. Kılık değiştirerek bir barda buluşmaya karar verirler. Holmar, Villie’ye birinin, Quinlan’ın ölmesini istediğini söyler. Ama ödülden pay almak istediğinden, Jedi’ın ölmesini istediği kişinin kimliğini açıklamaz. Pol, Quinlan’a burda hiç bir şey bulamadıklarını sonra Kessel’e gittiklerini anlatır. Onu daha önce kaldıkları odalara götürür ama Quinlan, odalarda hiç bir şey hissetmez. Pol ise, esrarengiz bir figure tarafından aranır ve Quinlan’i öldürmesi ya da bütün Ryloth yönetici konseyinin öleceği söylenir.

Quinlan gittikçe daha da huzursuzlaşmaktadır. Assante’ye Aayla’yı kendisinin öldürmüş olabileceğinden korktuğunu söyler. Ama neden böyle bir şey yapmış olabileceğini bilmemektedir. Villie onu arar ve onunla kaya bahçelerinde buluşmak istediğini söyler. Quinlan bahçeye vardığında, Holmer ona saldırır ama Villie tarafından vurulur. Villie ona olanları anlatır. Quinlan, Villie’yle birlikte spice madenlerine girer. Dev örümcekler onlara saldırır ama Quinlan onları savuşturmayı başarır, tam bu sırada Asante onu vurur ve Pol’le onlara hafızalarını silmek için glitteryl verdiklerini açıklar. Böylelikle onların bu görünmeyen düşman tarafından öldürülmelerine engel olacaklardır. Bir örümcek onu öldürür ve Quinlan’la Villie kaçmayı başarır.

Secura’ların evine geri dönerler. Quinlan, Aayla’nın nerde olduğunu bilmek için onları sıkıştırır. Aayla’nın bir köle haline geldiğini ve ışın kılıcını tutmanın bile hafızasını yerine getirmediğini görür. Öfkelenen Quinlan, bunu yaptıran kişinin adını öğrenmek ister ve Secura’yı “Force Lightning”le konuşturur. Bütün bunların arkasındaki isim Senator Chom Frey Kaa’dır. Quinlan, Secura’yı öldürmeye çalışmaktadır, Aayla, içgüdüsel olarak “Force Push” kullanıp, Quinlan’ı amcasından uzaklaştırmak ister ama amcası kenardan yuvarlanarak, aşağıya düşer. Villie, polisten önce Quinlan’I alarak gezegenden uzaklaştırır. Bu arada olanları öğrenen Mace Windu, Quinlan’a hemen Coruscant’a dönmesini emreder. Quinlan zaten oraya gitmektedir ama amacı Kaa’yı öldürmektir. Ama ona nasıl erişeceğini bilmemektedir. Villie onu bayıltarak senatöre götürür ve onu teslim ettiği için parasını alır. Mace olay yerine ulaşır, Quinlan’a ışın kılıcını bırakmasını söyler. Ama Quinlan artık karanlık tarafın eşiğine gelmiştir ve onu dinlemez. Mace onunla duello yapmak zorundan kalır. En sonunda, Senatörü öldürmek için ilk önce onu öldürmesi gerektiğini söyleyince Quinlan, karanlık taraftan uzaklaşır ve tekrar eğitilmeyi kabul eder. Ama tek şartı vardır. Aayla da geri getirilecek ve tekrar eğitilecektir. Mace kabul eder. Kaa ise yargılanmak üzere mahkemeye çıkartılacaktır.

Darth Sidious olanlardan büyük bir memnuniyet duymaktadır. Quinlan ona çok sorun yaratmıştır ama nerdeyse karanlık tarafa yenik düşmüştür ve birazcık dikkatli bir manipülasyonla, hala düşme ve hizmektarı olma şansı vardır.

Fynn Torve (gelecekte kaçakçı ve Talon Karrde’nin iş arkadaşı) Corellia’da doğar.

Bors Fey’yla (gelecekte Yeni Cumhuriyet Senatörü ve Devlet Başkanı) bir Bothan koloni gezegeni Kothlis’de doğar.

Sonsuzluğun Sonu

Bir yük gemisi Ova gezegenine yaklaşmaktadır. Gezegen bir anda gözlerinin önünde ortadan kaybolur. Gemi de, daha önce gezegenin olduğu yerdeki boşluğa çekilir ve mürettabat, sadece Jedi Konseyine bir yardım çağrısı gönderecek kadar zaman bulabilir.

Üç ay geçer.

Dathomir gezegeni. Quinlan Vos’un gemisi gezegene çakılır. Vos kurtulur ama kanatlı yaratıkların saldırısına uğrar. Işınkılıcıyla onları yok etmeyi başarır. Ama bu sefer de etrafı dövmeli kadınlarla çevrilir. Dathomir Cadıları. Kadınlar onu, bir tapınak yıkıntılarına götürürler. Bu sırada Jedi Tapınağında Mace Windu, endişelerini Saesee Tiin ile paylaşmaktadır. Glitteryl fiyaskosunun üzerinden fazla geçmemiştir, Quinlan karanlık tarafa çok yaklaşmıştır ve bu görev için hazır değildir. Tiin ise Quinlan’ın içindeki adalat duygusunun onun karanlık tarafa geçmesini engelleyeceğini düşünmektedir. Mace Windu, Tiin’in iyimserliğini paylaşmadığını bildirir.

Tapınak kalıntılarında bir köle olarak çalışmaya başlayan Quinlan, Yag Shushin adındaki Givinli bir köle ile arkadaşlık kurar. Zalem adındaki liderleri tarafından yönetilen cadıların tapınak yıkıntılarının altını kazdığını öğrenir. Quinlan, tapınak taşlarından antik bir enerji yükseldiğini hissetmektedir. Konseyin haklı olduğunu anlar. Ova kaybolmadan önce orda da böyle bir tapınak bulunmuştur. Aynı gece, başka bir cadı kabilesi, kampa baskın düzenleyerek erkek köleleri üreme için alıp götürmek isterler. Böyle davranılmaktan bıkan Quinlan, lider cadıya saldırır ama cadı o daha birşey yapamadan yer altından fırlayan bir madencilik aracıyla ikiye biçilir. Yag aracın kendi gemisinden çalındığını söyler. Cadılar aracı, tapınağın altındaki antikbir odayı bulmak için kullanmaktadırlar. Quinlan cadıların bu gemilere sahip olmasına rağmen, neden Dathomir’i terketmediklerini anlamamaktadır. O odada bu kadar istedikleri ne olabilir?

Yeraltında Zalem ve yardımcısı Vonya kazıya devam etmektedirler ama bu sırada tapınağa gözcülük eden dev bir Whuffa yaratığının dikkatini çekerler. Zalem yaratığa bir torpido fırlatır ve yüzeye çıkmasına sebep olur. Quinlan mecburen yaratığın onu yemesine izin verir, daha sonra içerden ışın kılıcını kullanarak onu ikiye böler. Etkilenen Zalem, onu ve Yag’ı cadıların yakaladıkları Mavi Kertenkele ırkından tutsakların kol ve bacaklarını kesmekle görevlendirir. O sırada Quinlan’ın gözüne Zalem’in çirkin, kambur ve zeka özürlü kızı Ras Lai ilişir, ilginç olan ise Quinlan’ın bir gece önceki baskında Ros’un ölmüş olduğunu görmesidir.

Coruscant’ta ise Mace ve Saesee Dathomir hakkında bildiklerini gözden geçirmektedirler. Kwi adındaki Mavi Kertenkeleler Kwa adında bir ırkın soyundan gelmektedirler. Kwalar sonsuzluk kapıları adını verdikleri enerji kapılarından geçerek yolculuk etmişlerdir. Yıldız tapınakları da düşmanlarını uzak tutmak için inşa edilmiştir. Her nasılsa, cadılar, Ova’yı yok eden alarmı aşmanın bir yolunu bulmuşlardır ama kazmaya devam ederlerse, o zaman büyük bir ihtimalle Dathomir de yok olacaktır.

Quinlan, esir tutulan kertenkelelerden birini kurtararak, aklını okur ve Kwa’ların hikayesini öğrenir. Öldürdüğü muhafız yaratığın yerini alması gerekmektedir. Birden Ros’un onu gözetlediğini farkeder ve onu kovalamaya başlar. Ros şekilsiz biçimini değiştirerek daha güzel bir forma bürünür. Force Sensitive babasını öldüren Zalem’den öç almak istemektedir. Quinlan ona beraber çalışmalarını teklif eder. Ros reddeder, Yıldız Odasını gücünü kimseyle paylaşmaya niyetli değildir. Quinlan onun önünde bir engeldir. Force’u kullanarak onu boğmaya çalışırken, Vonya ve iki cadı onları bulur. Ros bir cadıyı öldürür, Quinlan da diğerlerini uzaklaştırır. Sonra teklifini yineler. Ros yine kabul etmez. Quinlan pazarlık için ona Yag’ın gemisini önerir.

Coruscant’ta Mace ve Saesee, Quinlan’ı kurtarmak için gönderilen geminin Dathomir’e ulaşamadığını öğrenirler. Ova’yı yokeden yıldızlararası dengesizlik yayılmaktadır. Quinlan’ı ölümüne göndermişlerdir.

Vonya, Zalem’e koşarak kızının ihanetini bildirir. Zalem şaşırmıştır ama aynı zamanda memnundur. Onu kızı da zaten böyle davranmalıdır. Cadılara Quinlan’ı yakalayıp getirmelerini emreder. Sonra da ona ancak cadıların vücutlarında taşıyıp hayatta kalmayı başarabildikleri bir tür parazit enjekte eder. Ros gelir ve annesine asla katılmayacağını bildirir. Yag’la arkadaşlık kurmuş ve gemisini geri almasına yardımcı olmuştur. Quinlan’ı da gemiye bindirir. Aynı zamanda ona parazitlerden kurtulması için bir ilaç verir. Zalem onları kovalar ama Quinlan ve Rose kaçmayı başarır. Zalem ise onların öldüklerini düşünmektedir ve tekrar Yıldız Odasına giderek bu sefer tapınağın doğru kısmını kazmaya başlar. Tapınak açılır, Sonsuzluk Kapısının kontrol istasyonu ortaya çıkar.

Quinlan’ın gemisi açılan kapıdan içeri sızar. Vonya da gemide saklanmaktadır ve Quinlan’a saldırır. Yag, çıkan çatışmada ölür. Bu sırada Zalem kontrol istasyonuna yanaşmıştır. İstasyonu aktif hale getirmek için Mavi Kertenkelelerden birini kullanarak, Sonsuzluk Dalgasını Coruscant’a yöneltir. Ros da istasyona varır, annesine gerçekleri gördüğünü ve Quinlan’ı esir aldığını bildirir. Sadakatini kanıtlaması istendiğinde ise ışın kılıcıyla Quinlan’ı ikiye böler. Zalem gördükleri karşısında tatmin olmuştur ve kızının ona katılmasını kabul eder. Ros ona yeterince yaklaştığında uyguladığı illüzyon büyüsünü kaldırır ve Zalem’in kalbine ölümcül darbeyi indirir. Diğer cadılar Ros’u liderleri olarak kabul ederler. Ros onlara Quinlan’ın işini bitirmelerini söyler. Kendisi Coruscant’ı yok edecektir.

Quinlan istasyonun güvenlik sistemlerini çalıştırır ve cadılar ölür ama Ros sadece bayılmıştır. İstasyon Quinlan’ı muhafız olarak tanır ve Sonsuzluk Dalgasını İstasyonun kendisine çevirmesine izin verir. Ros’u gemisine alır ve istasyon havaya uçarken, ışık hızına atlar. Coruscant’a döner ve Mace ile Saesee’ye raporunu sunar. Ros’un yaşamasına izinvermiştir, çünkü onu bazı yönlerden kendine benzetmektedir. Üstelik Ros’un içinde gücün aydınlık tarafını sezmiştir.

Bilinen galaksinin dışını keşfetmek amacıyla kurulan The Outbound Uçuş Projesi hayata geçirilir. Projede görev alan altı Jedi ustasından biri de Jorus C’Baoth’dur. Özenle seçilmiş ekipler taşıyan 15 Cumhuriyet gemisi, Yüce Başkan Palpatine’in çok gizli emirleriyle uçuşu yoketmeleri için gönderilir ve kendileri Kumandan Thrawn tarafından yönetilen 12 Chiss gemisi tarafından yok edilirler. Thrawn yalnızca bir gemiyi bırakır ve Palpatine’in baş danışmanı Kinman Doriana’yı sorguya çeker. Doriana, durumu Thrawn’a açıklar. İki hafta sonra Outbound uçuşu Thrawn’ın kendisi tarafından yok edilir. Palpatine ise daha sonra klonlamak üzere C’Baoth’dan genetic örnekler almıştır. Thrawn’ın yaptıkları, Chiss yönetici aileleri tarafından hiç hoş karşılanmaz ve Kumandan, İmparatorluk uzayının sınırlarında ıssız bir gezegene sürgüne gönderilir.

Yıldız Savaşları Hikayeleri : Kötü İş

Tatooine’de Watto’nun başı yine derttedir. Bu sefer borçlu olduğu kişi Villie Grarhk’tır. Borcunu ödemek için Watto ona arkadaki hurda yığınlarında istediği herşeyi alabileceğini söyler, sonra da onu üç adet pit droidi almaya ikna eder. Villie gittikten sonra Watto’nun keyfi artar. O üç bozuk droidi daha önce kimseler kabul etmemiştir. Bu sırada Villie, gemisi Inferno’ya döner ve yeni müşterisi ile tanışır: Felacat gezegeninden Prenses Miaria Prrt. Kaçırılmıştır ama onu kaçıranların gemisi çakılmış ve ondan başka herkes ölmüştür. Villie onu eve götürecektir. Miria, gemiye binerken, küçük hyberspace atlayışları yapmalarını rica eder. Uzun atlayışlar, kendisinde strese yol açmaktadır ve stres ona iyi gelmemektedir. Ama bir kere ışık hızına atlayınca Villie, pit droidlerinin onarmak amacıyla hyperdrive kontrol ünitesini söktüğünü farkeder. Onları parçalamaya hazırlanırken, Miaria tarafından durdurulur. Prenses uzun süreli ışık hızında yolculuk stresi yüzünden, dev, aç ve öfkeli bir kaplana dönüşmüştür. Villie ve Miaria arasında geminin bir ucundan diğerine bir kovalamaca yaşanır. Nihayet Pit droidlerini durduran Villie, Miaria’yı da bir kaçış kapsülüne tıkar.

Felacat’e varırlar. Villie artık yarı insan formuna dönüşmüş Miaria’yı babasına teslim eder ve ücretini ister. Ama Miaria’nın babası “Para konuşmaları bizi strese sokar, herhalde stresin bizim için ne anlama geldiğini biliyorsundur” deyince arkasında bakmadan kaçar ama geride gezegendeki herşeyi “onarmalarını” emretitği pit droidlerini bırakmayı ihmal etmez.

Vima-da-Boda’nın kızı Neema, asi bir Jedi ile ilişkiye girer ve karanlık tarafa geçer. Neema daha sonra Ottethan Savaş Lordu ile evlenir ama hiç mutlu değildir. Kocasını karanlık tarafı kullanarak öldürmeye çalışır ama başarısız olur ve hapse atılır. Vima yardımına koşar ama kızının çoktan öldüğünü görür. Öfkeden çılgına dönen Vima, Savaş Lord’unu öldürür. Yaptığı karşısında dehşete kapılır ve Force’la olan bütün bağlantısını kaybeder. Bu sayede, Büyük Jedi Katliamından kurtulacaktır.

BÖLÜM 6: CUMHURİYETİN ÇÖKÜŞÜ

-30 YSÖ

Eski Cumhuriyet, Dagobah’a arkeolojik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip kaybolur ve kayıtlarda uzun yıllar boyunca bulunamaz.

Syal Antilles (Wedge’in kız kardeşi) Correllia’da Jagged ve Zena Antilles’in kızı olarak doğar.

Aurra Sing için Av

Bir çift Jedi Ustası, Peer ve J’mikel, Jmikel’in genç Twi’lek Padawanı ile birlikte aldıkları bir ihbar üzerine Coruscant’ın caddelerinde dolaşarak, ünlü Jedi katili Aurra Sing’i aramaktadırlar. Beş Cumhuriyet Barış Subayının parçalanmış cesetlerini bulurlar. Ayrılmaya karar verirler. Aurra, Peerce’ı öldürmeyi başarır. J’mikel ve öğrencisi de, Peerce’in vücudunu buldukları anda Aurra’nın saldırısına uğrarlar. Aurra, J’mikel’i gizli ikinci ışın kılıcı ile şaşırtmayı başarı ve onu da öldürür. Daha sonra, şoka girmiş öğrenciyle alay ederek, bir gün bir Jedi Şövalyesi olduğunda gelip onun da işini bitireceğini söyleyerek ortadan kaybolur.

Ertesi gün, Jedi konseyi toplanır. İki Jedi Şövalyesi nerdeyse Tapınağın kapısında öldürülmüştür, bir öğrenci şoka girmiştir ve Cumhuriyet Barış Subayları vahşice katledilmiştir. Konsey sabrının sonuna gelmiştir ve Aurra Sing’in durdurulması gereklidir. Kara kadın, karara katıldığını bildirerek, Aurra’nın peşine şahsen düşeceğine ve onu yakalayacağına yemin eder. Mace onu reddeder, Kara Kadın’ın, Aurra’yı eğitmiş olmaktan dolayı suçluluk duyduğunu bilmektedir. Ki Adi Mundi ve öğrencisi A’Sharad Hett onun yerine gönüllü olurlar. Yoda’nın bu konuda şüpheleri vardır. A’Sharad babasının katili olan Aurra’yı takip ederken objektif olabilecek midir? Hett, babasının anısını intikam peşinde koşarak lekelemeyeceğini bildirir. Kara Kadın, “Niyet ettiğimiz şeylerin her zaman gerçekleşmediği” uyarısında bulunarak uzaklaşır. Adi Gallia, iki Jedi’la gitmek için gönüllü olur ve üçü Aurra’yı yakalamak için işe koyulurlar.

Talas gezegeninde, Aurra, Tallet ve Lekket adında iki Twi’lek ile buluşur. Küçük bir testten geçirildikten sonra, Mon Calamari’li Senatör Tikkes’I öldürmesi için kiralanır. Yıllar önce, Tikkes Tallet ve Lekket ile iş ortaklığına girişmiştir ama ortakları, şirketin kaynaklarını kendi seçim kampanyasına aktardığını keşfedince onları ortadan kaldırmaya karar vermiştir. Tallet ve Lekket, saldırıdan kurtulmuştur ama Lekket, kendisine Kara Kadın diyen bir Jedi tarafından fena halde yaralanmıştır. Aurra, Kara Kadın’ın ismini duyar duymaz işi kabul eder. Kara Kadın’ın bu sistemin dış sınırlarındaki bir gezegende olduğunu öğrenir. Tikkes de yarın satın alacağı bu gezegende olacaktır. Aurra da böylece bir taşla iki kuş vuracaktır. Herşey mükemmel gözükmektedir ama Aurra, Ki, Adi ve A’Sharad’ı taşıyan Cumhuriyet gemisi tarafından sıkıştırılınca, olayın gidişatı değişir. Aurra, hemen gemisine atlayarak onlara saldırır. Jedilar bir kaçış kapsülüyle Aurra havaya uçurmadan önce gemiden çıkmayı başarırlar. Kontrolünü kaybeden kaçış kapsülü, bir Calamari gemisi tarafından kurtarılır. Onları Senatör Tikkes karşılar ve bir Jedi bölgesine bırakmayı teklif eder ama Jedilar gözlerini onun üzerinde tutmaları gerektiğini hissederler ve onunla gezegene inmeye karar verirler. Bu arada aşağıda gezegen yüzeyinde, Kara Kadın, vahşi ormanların arasında, şiddetli bir meteor fırtınasını izlemektedir. Aurra ise aynı anda gezegene inmektedir. Calamari gemisi gezegene iner ve Tikkes ile yardımcıları da yeni gezegenlerini incelemeye başlar. Bir taraftan da zengin mineralleri toplamaktadırlar. Aniden gizli mayınlar bir çok Quarren’ı öldürür ve Qurrenlerle Jedilar, Aurra tarafından saldırıya uğrar. Aurra, Tikkes’in bütün muhafızlarını öldürür fakat sonra karşısında Adi’yi bulur. Adi, Aurra’nın küçük aracının yere çakılmasını sağlar. Ki A’Sharad’a Senatör’ü korumasını emreder, kendisi de Kara Kadın ve Adi’yi aramaya çıkar. Adi, Aurra’nın gemisinin kalıntılarını inceler ama kelle avcısından hiç bir ize rastlayamaz.

Tikkes’in gemisinde, paniğe kapılmış olan Senatör, A’Sharad’a hemen kalkmalarını emreder ama öğrenci reddeder. Aniden son muhafız da öldürülür, ve gemiye sızmayı başaran Aurra, A’Sharad’a saldırır. Kanlı bir ışın kılıcı düellosu yaşanır. Aurra, Hett’I sinirlendirmeye çalışır. En sonunda öfkelenen A’Sharad, Aurra’ya metal bir çubukla vurur. Tikkes, kaçarak diğer Jediları bulur. Gemiye döndüklerinde, A’Sharad’ın Aurra’nın kanlı vücudunu iniş rampasına fırlattığını görürler. A’Sharad, öldürmeye ne kadar yaklaştığını farkedince çok sarsılmıştır. Bu yüzden Jedi yeminlerini bozup, Tatooine’e dönmek istemektedir. Kara Kadın, ona tekrar düşünmesini tavsiye eder ve Ki’ye A’Sharad’ın ustası olup olamayacağını sorar. Ki ise, eger öğrenci razıysa onun için sorun olmadığını bildirir. A’Sharad kararını veremeden, başka bir meteor fırtınası başlar. Grup gemiye koşar ama Aurra, bu sırada uyanır ve kaçmayı başarır. Jedilar, bir kez daha Sing’i ellerinden kaçırmış olmanın hayal kırıklığıyla yola çıkarlar.

Ateşin Kalbi

Jedi Tapınağının meditasyon bahçesinde, huzursuz Quinlan Vos, Usta J’mikel’in eski öğrencisi Xiann Amersu tarafından ziyaret edilir. Konuşmaları, Quinlan’ın kayıp öğrencisi Aayla üzerinde yoğunlaşır. Xiann her zaman Aayla’yı örnek almıştır. Quinlan’a Aayla’nın bir zamanlar ona verdiği bir taşı ona hediye olarak sunar. “Ateşin Kalbi” adı verilen taş hem hediyeyi veren hem de kabul edenin ruhlarından parçalar taşımaktadır ve Aayla’ya 13’üncü yaş gününde Quinlan’ın kendisi tarafından hediye edilmiştir. Xiann şimdi, Quinlan’ın güçlerini kullanarak Aayla’ya ait anılarını canlandıracağını düşünmektedir. Quinlan, Xiann’a teşekkür eder ve Aayla’yı tekrar Jediların arasına getireceğine söz verir.

Dağılmanın sınırlarına gelen Cumhuriyet, Jedi Şövalyelerinin de sınırlarını zorlamaya başlamıştır. Jedi Konseyi üyeleri bile sayıları gittikçe artan krizlerle başa çıkabilmek için sık sık Coruscant’tan ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Buna ek olarak, birisi Kumandan Willhuff Tarkin’i, Coruscant’taki Jediları gözetlemesi ve sayılarının artmasını engellemesi için tutar. Tarkin, Jediların arasında, droidler ve her çeşit makinelerle ilgilenen Anakin’i farkeder. Onun bulması için çok pahalı ama tamire ihtiyaç duyan bir droid bırakır. Anakin, droidi tapınağa götürerek tamir etmeye başlar. Droid, Tarkin için bir dinleme aracı olarak hizmet verecektir.

Jedi Konseyi, Thracia Cho Leem’in öğrencisi Vergere’yi efsanevi gezegen Zonama Sekot’u bulması için görevlendirir. Vergere gezegeni bulur ama kendilerine “Far Outsiders” diyen bir grubun saldırılarına uğradığını farkeder. Çatışmayı sona erdirmek için Vergere “Far Outsiders”la gitmeye karar verir. Grup “Force”un varlığından haberdar olmadıkları için onunla çok ilgilenmiştir. Jedi Konseyi bundan sonra, bir daha Vergere’den haber alamaz.

Karanlık

Kiffu Sistemi. Blaster’lar taşıyan bir korsan gemisi, güvenliği atlatır ve mahkum gezegeni Kiffex’e yönelir. Korsan gemisi yok edilir ama bir kaçış kapsülü patlamadan kurtulur ve gezegene çakılır. Kapsülün içinde, eski Jedi Aayla Secura çıkar. Şimdi Quinlan Vos’un kendi gezegenine gelmiştir. Aayla onu “amcasının katili” olarak görmekte ve intikam almak istemektedir. Eski bir tapınak keşfeder. İçerde, yanıbaşında ışın kıılıcıyla bir çeşit uyku halinde olan bir adam bulur. Volfe Karkko adındaki adamı uyandırdığında ise, saldırıya uğrar.

Bir kaç hafta sonra, Coruscant’ta Quinlan yeni bir göreve gönderilmek üzere çağrılır. Bir gün önce Kiffex’teki bir güvenlik merkezi basılmış ve herkes öldürülmüştür. Quinlan’ın psikometrik güçlerini kullanarak, katili bulması ve adalete teslim etmesi istenmektedir. Saesee Tiin, Dathomir’deki davranışları yüzünden onu göndermekte kararsızdır ama Yarael Poof Quinlan’ın gitmesi gerektiğini söyler. Sith’ler ortalıkta gezerken, kimseyi kızdırmayı göze almaları imkansızdır. Mace Windu, Quinlan’ın gitmesine karar verir. Kısa bir süre sonra Quinlan, yıkılmış merkeze varır. Güçlerini kullanarak, galaksinin en korkulan saldırganları Anzatilerin suçlu olduğunu anlar. Aynı anda etrafı vampir yaratıklarla çevrilir, ama başka bir Jedi yardımına koşar.

Yaşlı Jedi’ın Quinlan’ın kendi ustası Tholme olduğu ortaya çıkar. İkili yakınlarındaki bir depoda bir yaşam formu olduğunu sezerler. Yaşam formunun Quinlan’ın eski “arkadaşı” Villie Grarhk olduğu ortaya çıkar. Quinlan Villie’yi fena halde döver. Tholme Quinlan’ı sakinleşmesi için uyarır ve öfkenin karanlık tarafa uzanan bir yol olduğunu söyler. Villie, Yaga adındaki bir adama kaçak blaster’lar getirirken yakalandığını açıklar. Özgürlüğü karşısında Jedilara yardım etmeyi önerir. Quinlan, kabul etmek istemez ama Tholme onu yanlarına alır. Yakınlardaki Deadend kasabasına giderler. Kasabanın lideri, Aqualish ırkından Gorto Zaga, kaçak silahlarla küçük bir krallıkkurmuştur. Villie Jedi’ları kendi saklanma yerine götürür. Tholme, Villie’yi Quinlan’a bir cübbe bulması için dışarı gönderir ve öğrencisiyle özel olarak konuşur. Quinlan hafızasını kaybetitği için, en büyük korkusuyla yüz yüze gelme deneyimini de kaybetmiştir. Çocukluğundan beri içinde bir karanlık vardır ama şimdi buna karşı nerdeyse hiç savunması yoktur. Tholme, Quinlan’a küçük bir arma vererek, Jedi’ın ailesinin Anzatiler tarafından öldürülmesini hatırlamasını sağlar. Tholme, Qinlan’a küçük bir çocukken onu nasıl eğittiğini ve Quinlan’ın klanının başkanı Shefy Tinte’nin ona çok küçük yaşta, nasıl cinayeti tüm detaylarıyla gösterdiğini, böylece asla bir Jedi olmamasını sağlamak istediğini anlatır. Quinlan’ı Anzati korkusuyla yüzleşmeye zorlar, yoksa içindeki karanlık tarafından yutulacaktır. Quinlan, Tinte’nin neden böyle davrandığını düşünmektedir. Bu sırada Coruscant’ta Mace Windu, Tapınaktaki İlk Bilgi Kulesi’ne çağrılır. Kulenin gözcüsü Astaal Vilbum, yüzyıllardır hiç bir hareket göstermeyen bir holocron’un aniden aktif hale geldiğini ve şok edici bir bilgi verdiğini söyler. Holocron’un ne dediğini öğrendiğinde Mace Windu, Quinlan’ın hemen bulunup, Kiffex’ten çıkarılmasını emreder.

Deadend’te Villie ve Jedilar, Gorto Zaga’yı bulur. Zaga, yemeklerinin zehirlendiğinden şikayet etmektedir. Zao adındaki bir yaratık yemeği pişirenin kendisi olduğunu ve sorunun yemekte değil belki de Zaga da olduğunu söyleyince kavga çıkar. Zao da bir Jedi Ustası olduğunu açıklar. Diğer iki Jedi Zao’ya yardım etmeye koşarlar. Zao, onlara Force tarafından buraya getirildiğini söyler. Büyük bir kötülük yaklaşmaktadır. Aynı anda Aayla ve Anzatiler Deadend’in kapılarına dayanır. Quinlan, ilk anda korkudan hareket edemez ama sonra toparlanarak Anzatilerle savaşmaya başlar. Ama eski öğrencisi vahşice ona saldırır. Ölümcül darbeyi indirmek üzereyken, ani ve çok şiddetli bir baş ağrısı yüzünden vazgeçer ve esir aldıkları kasaba halkıyla kaçar. Quinlan arkasından öfkeyle takip eder ama Aayla onu öldüreceğini söyleyerek ortadan kaybolur. Jedilar Quinlan’a yetiştiklerinde, Quinlan onlara düşmanları gibi davranır. Herkesin ona yalan söylediğini düşünmektedir. Tholme eğer Konseyin Aayla ya da Anzatilerin burda olduğunu bilseydi onu bu ruh hali içinde asla buraya göndermeyeceklerini söyleyerek onunla tartışır. Villie tartışmayı getirdiği hediyelerle keser. Zaga’dan küçük araçlar ve blaster’lar çalmıştır. Grup Deadend’den ayrılır.

Anzatileri kovalayan Jedilar, Aayla’nın hazırladığı bir tuzağa düşerler. Ama Kiffex sektörünün Jedi gözetmeni T’ra Saa onlara yardım eder. Aayla ve Anzatileri uzaklaştırdıktan sonra, Saa onlara konseyin uyarısını iletir. Anzatilerin lideri, uzun zaman önce bir Jedi olan Volfe Karkko’dur. Eskiden çok büyük bir Jedi olan Karkko, karanlık tarafa geçmiştir. Onu öldürmek istemeyen Jedilar, onu, suçlarını düşünebildiği bir yarı uyku halinde yanında ışın kılıcıyla bırakmışlardır. Saa, Quinlan’ı geri götürmek için gelmiştir ama Tinte gemisini vurup düşmesine sebep olmuştur. Şimdi, Karkko’yu ve eğer gerekirse Aayla’yı da yok etmek onlara düşmektedir. Coruscant’ta ise Jedilar panik yaşamaktadırlar. Kiffex’teki bütün grubun öldüğünden korkan Mace Windu, Plo Koon ve Adi Gallia’yı da olarak Kiffex’e gider. Volfe Karkko’nun, ne pahasına olursa olsun Kiffex’ten çıkamaması gerekmektedir. Karkko ise aynı anda kaçış planlarını gözden geçirmektedir….

Adi Gallia ve öğrencisi Siri, kanunsuz spice ticaretini bir kerede ve tamamen bitirmek üzere bir göreve gönderilirler. Görev çok kötü sonuçlanır ve usta ile öğrencisi yollarını ayırmaya karar verirler. Adi, Siri’yi Dış Halka’da terkederek, Coruscant’a döner. Siri’den bunu takip eden iki yıl boyunca haber alınamaz. Aslında konseyin bilgisi dahilinde, “Zora” adında yeni bir kimliğe bürünmüştür ve spice ticareti zincirine sızmaya çalışmaktadır.

Walex Blissex Victory sınıfı Star Destroyer’in dizaynını yapar.

-29 YSÖ

Ticaret Federasyonu da Cumhuriyetin ekonomik krizinden etkilenmeye başlar.

Jedi Çırağı : Hileler (Devam)

Obi Wan Kenobi, Anakin Skywalker’ı eğitmeyi düşündüğünden çok daha zor bulmaktadır. Önceleri nazik ve dışa dönük bir çocuk olan 12 yaşındaki Anakin artık içine kapanık ve suratsız bir öğrenci haline gelmiştir. Kendini diğer öğrencilerden ayrı tutmakta, vaktini droidler yaparak geçirmekte ve bir göreve gönderilmek için sabırsızlanmaktadır. Nihayet Yoda, Obi Wan ve Anakin için bir görevi olduğunu bildirir. Biocruiser adında yeni bir yüzen şehir kurulmuştur. Şehir halkı tüm servetlerini yeni hükümetin hazinesine aktarmaktadırlar. Bu insanların aileleri ise, onların bir kült tarafından beyinlerinin yıkandığını düşünerek Senatoya araştırma yapmaları için başvurmuşlardır. Obi Wan ve Anakin BioCruiser’a gider. Odaları gösterildikten sonrar kısa süre içinde liderledi Uni ile görüşecekleri bildirilir.

İki gün sonra Obi Wan nihayet sabrının sonuna gelir ve Uni’yi hemen görmek için diretir. Ve hemen arkasından hayatının şokunu yaşar. Uni Obi Wan’ın bir zamanlar öldürmekle suçlandığı eski Jedi öğrencisi Bruck Chan’ın kardeşi Kad Chun’dan başkası değildir. Chun durumu gittikçe kötüleşen gezegeni Telos’u terketmiştir. Diğer gezegenlerin durumlarının da Telos’tan farklı olmadığının farkındadır. Bu yüzden, krizin geçeceği dönemi bekleyen bu dünyalardan en iyileri bir araya getirip BioCruiser’ı kurmuştur. İki Jedi için gemide bir tur düzenler. Anakin şaşkındır. Obi Wan ve bu adamın bir geçmişi olduğunu anlamıştır ama Obi Wan bu konuda konuşmamaktadır.

Telos’tan başka bir tanıdık yüz Andra, Jediların tur rehberliği görevini üstlenir. Bu sırada, Anakin, Obi Wan ve Andra’dan Xanatos’un hikayesini öğrenir. Şoka uğramıştır. Bir öğrencinin karanlık tarafa dönüp, Jedilara ihanet etmesi onun için imkansız birşeydir. O akşam yemekte, Andra’nın kocası Den ile karşılaşırlar. Den, bu organizasyona sadece Andra’ya göz kulak olabilmek için katılmıştır. Ne olduğunu anlayamamakla birlikte, birşeyler döndüğünden kuşkulanmaktadır. Kad’ın babası Vox Chun, gemideki üst düzey yöneticilerden biridir ve güvenilmeyecek biri olduğu açıktır. Ayrıca Vox’un tanıdığı olan mekanik Kern de şüpheliler arasındadır. Ertesi sabah Den, Jedilara geminin bilgi dosyalarını sunar. Jedilar Kern’in teknik merkezini kontrol eder ve gemideki insanlarla konuşmaya başlar. Aniden silahlı muhafızlar etraflarını sarar ve onları kızgın Kad’ın huzuruna götürür. Kad onları geminin bilgisayarlarına girmekle suçlar. Onlara hemen gemilerine binip burdan gitmelerini emreder. Obi Wan isteksizce kabul eder. Anakin’le araçlarının gelmesini beklerken, durumu tekrar gözden geçirirler. Kad’ın birşeylerden korktuğu bellidir, bu da Den’in şüphelerini doğrulamaktadır. Ama Senato’dan korkuyor gibi gözükmemektedir. Anakin aniden ustasına “neden ona güvenmediğini” sorar. Bunun üzerine Obi Wan öğrencisine açılarak, Kad’ın kardeşi Bruck hakkındaki herşeyi anlatır. Den, yanlarına gelir ve onlara gizlice bir comlink verir. Obi Wan bu sayede Jedi Tapınağındaki kayıtlardan Kern’in sekiz yıl önce öldüğünü öğrenir. Üçü birlikte Vox’un odasına giderler ve büyük bir servet değerindeki bir ton kristalleştirilmiş vertex bulular. Buna ek olarak bir de geminin yolculuk planı ve içi boş olan “Broken Circle” adında bir dosya vardır.

Vox vertex’i almak için odaya girince üçlü saklanmak zorunda kalır. Aynı zamanda Jedi’ların gemisi de varır. Üçlü hangara koşar ve geminin pilotu Garen’e konu hakkında bilgi verir. Obi Wan aniden “Broken Circle”ın, eski Offworld organizasyonunun yeni ismi olduğunu anlar. Bütün bu BioCruiser işi, Vox’un kanunsuz aktivitelerini örtbas etmek için planlanmıştır. Garen, Kern’le karşılaşır ve onu, Qui Gon’un yıllar önce yakaladığı sabotajcı Tarrence Chenati olarak tanır. Vox ve Kern, kazançlarıyla gemiden kaçmak ve gemiyi havaya uçurmak niyetindedirler. Tam bu sırada “kurtarma” gemileri gelir ve Kad, nihayet babasının gerçek niyetini anlar. Aslında “Offworld” gemileri olan “kurtarma” araçları ateş açar. Chenati gemiyi sabote eder ve sonra da bir kaçış kapsülüne atlayarak ortadan kaybolur. Ama ilk önce Vox’u oğlunun gözleri önünde vurmayı ihmal etmez. Vox ölmek üzereyken, oğlundan kendini affetmesini ister ve Kad babasının isteğini kabul eder. Anakin, Offworld gemilerini havaya uçururken, Obi Wan, yolcuları ve mürettabatı Garen’le birlikte kendi gemilerine taşır. Tehlikeli bir şekilde zarar görmüş BioCruiser, Tentrix’e rotayı çevirir.

Chenati, büyük bir servetle kaçmıştır ama Kad, halkının yeni bir dünyayı kolonileştirmesi için yardım edeceğine söz verir. Nihayet Obi Wan’ı affetmiş ve Jedi’ın omuzlarından büyük bir yük kalkmasını sağlamıştır. Anakin ise hala Kad’ın Vox’u affetmesini anlayamamaktadır. Babası, korkunç şeyler yapmışken, oğlu nasıl onu bağışlayabilmiştir?

Raith Seinar, bir Savaş Gezegeni (Ölüm Yıldızının ilk dizaynlarından biri) dizaynı üzerinde çalışmaya başlar. Seinar, “Hypermatter” adında, daha sonraları ilk Ölüm Yıldızının dev reaktor çekirdeklerinde kullanılacak bir materyal da geliştirir.

Yüce Başkan Palpatine, üç yıllık uğraştan sonra, en sonunda Senatoda Ticaret Federasyonunun silahsızlandırılmasını kabul ettirmeyi başarır. Bir kaç ay içinde, Federasyon’un silahları, droid gemileri ve savaş gemileri, Cumhuriyet Güvenlik Güçlerine teslim edilecektir.

Haydut Gezegen

12 yaşındaki Anakin Skywalker, durağan, sıkıcı Jedi eğitiminden bıkmıştır. Üstelik bir de kabuslarla boğuşmaktadır. Sıkıntısından, Coruscant’ın yer altı dünyasına inmiş ve çöp kuyusu yarışları denilen yeni ve tehlikeli bir oyuna merak sarmıştır. Üçüncü yarışı için hazırlanırken, bir Blood Carver olan Ke Daiv ile karşılaşır. Daiv onu “bir köle gibi koktuğunu” söyleyerek kızdırır. Bu sıradad Mace Windu, Obi Wan’la karşılaşarak, hem onu hem de Anakin’i görmek istediğini söyler. Ama bunun için ilk önce Obi Wan’ın Padawan’ınını bulması gerekmektedir. Yarışın yapıldığı çöp kuyusunda ise, Anakin, Blook Carver’ın onu bıçaklamaya çalışması üzerine yarışa erken başlamak zorunda kalmıştır. Blood Carver, Anakin’in kim olduğunu biliyor gibi görünmektedir ve onu öldürmeye kararlıdır. Bir çift kanat alan Obi Wan, ikilinin peşine takılır. Tam Blood Carver, Anakin’i yakalayıp ölümcül darbeyi indirmek üzereyken, Obi Wan onu yakalayıp, bir silikon gölüne atar. Usta ve öğrencisi, dev çöp solucanlarının saldırısından kurtulup, zor da olsa güvenli bir şekilde yukarı çıkmayı başarırlar.

Bu sırada, silah mühendisi Raith Sienar, Kumandan Willhuff Tarkin ile buluşur. Tarkin Sienar’ın geliştirdiği kanatlı küçük savaş aracını ve bir ay büyüklüğündeki savaş istasyonu planlarını inceler. Sonra Sienar’a, bazı arkadaşlarının kendisiyle kontağa geçtiğini anlatarak, onu birlikte çalışmaya davet eder. “İnsanların, galaksinin geleceği” olduğunu söylediği konuşmasından sonra, ona esrarengiz bir gezegen, bir takım yeni araçlar ve Jedilardan bahseder.

Mace, Coruscant’ta bulunan diğer üç Jedi Konsey üyesi, Anakin’i asiliği ve Obi Wan’ı da ona göz kulak olamadığı için azarlamaktadır. Konuşmaları, üç yıl boyunca Jedi düzeninden uzaklaşarak, gerçek hayat, evlilik ve annelik deneyimi kazanan bir Jedi ustası Thracia Cho Leem’in gelişiyle kesilir. Onun yardımıyla, Anakin’in ne kadar huzursuz olduğu ve iç çatışmalarından kaçması için birşeyler yapmaya ihtiyaç duyduğu ortaya çkar. Thracia, konuyu kayıp öğrencisi Vergere’ye getirir ve Obi Wan ile Anakin’in onu aramak üzere gönderilmelerini önerir. Obi Wan, Anakin’i maceranın kucağına atma fikrine çok sıcak bakmamaktadır ama Mace kabul eder. Obi Wan ve Anakin, yörüngeye, Vergere’ye görevinde yardım etmiş olan Priapulin ırkından Charza Kwinn ile buluşmak üzere gönderilirler. Charza onları gemisi Star Sea Flower’la, Vergere’nin en son görüldüğü yere, Zonama Sekot gezegenine götürecektir.

Tarkin, Sienar’dan bir cevap beklediğini belirtir. Aynı zamanda bir de iyilik istemektedir: Sienar’ın bir zamanlar bazı gemilere, özellikle de Kwinn’in gemisine yerleştirmiş olduğu izleme aygıtlarının aktif hale getirilmesi. Tarkin’in yanında Blood Carver da bulunmaktadır. Sienar en sonunda ona yardım etmeyi kabul eder. Tarkin, bir süre Coruscant’ta kalmak zorundadır, bu yüzden Sienar, bazı Ticaret Federasyon güçlerini (yeniden programlanmış ve geliştirilmiş savaş droidleri dahil olmak üzere) alarak, Daiv ile birlikte Kwinn’in gemisini takip edecektir. Raith ona bir zamanlar Sekot’dan getirdiği bir geminin organik gövdesini gösterir. Bu sırada Star Sea Flower, Zonama Sekot’a varmıştır. Anakin geleceği görmeye çalışır ve çok büyük bir sorunun yaklaştığını hisseder. Tarkin, hemen arkalarından Sienar’ı göndermiştir. Sienar’a Federasyon gemisi “Admiral Korvin” verilmiştir. Özel küçük bir gemiden başka, kendi gemilerinden hiçbiri, gemiye alınmamıştır ve Sienar tuzağa düşürüldüğünü hissetmektedir. Droidleri ona zarar vermeyecek şekilde tekrar programlar. Aynı zamanda, Daiv’i de Tarkin’in insan olmayan ırklara karşı önyargısını kullanarak kendi tarafına çekmeye çalışır.

Obi Wan ve Anakin, gezegene iner ve güneye doğru ilerlemeye başlarlar. İkisi de etraflarındaki “Force” yüzünden huzursuzluk içindedir. Vergere’yi ise hiç bir yerde hissedememektedirler. Obi Wan, Anakin’in gezegenle kolayca iletişim kurmasından endişelenmeye başlamıştır. Gann adındaki bir büyücü ile karşılaşırlar. Gann onları Zonama Sekot’un organik materyalinden kendi gemilerini dizayn etmeyi içeren bir test ritüelinden geçirir. Sheekla Farrrs adındaki bir kadın, iki Jedi’ya gemilerini “büyütmek” için “tohum partnerleri” verir. Anakin, mucizevi bir şekilde yaratıkların 12 tanesini kendisine çekmeyi başarır. (Normal sayı 3 tanedir). Bu, aynı zamanda Sekot toplumunun başkanı da olan Gann’ın ilgisini çeker. Anakin, yaklaşan tehlikenin onun için çok önemli bir test olacağını hissettiğini itiraf eder. Gann onların Jedi olduğunu hemen anlar fakat müşteri olarak kabul eder. Obi Wan, adamın ve kızlarının sadece birer illüzyon olduğunu keşfeder, bu durumda burdaki gerçek güç nerdedir? Yine de, gemilerin dizaynına devam ederler. Anakin, büyücünün gerçek kızlarından biri Jabitha ile karşılaşır ve uzun zaman önce burda bir savaş olduğu konusunda birşeyler duyar. Ama kimle savaşıldığı hakkında kimse birşey söylememektedir. Bu sırada Sienar ve Daiv gezegene ulaşır. Sienar, Daiv’e bir Sekot gemisi alması için para vererek yüzeye kendi özel aracıyla yollar. Görev başarısızlıkla sonuçlanır. Tohum partnerler, Daiv’i reddeder ve elbiselerini parçalarlar. Sienar Tarkin’e yardım göndermesi için bir mesaj yollar, ama bu arada hala kendi planlarını uygulamak için vakti olduğunu düşünmektedir. Aniden, beş droid gemisi, gemiden ayrılır.

İki Jedi gemi yaratma törenine katılırlar. Obi Wan bu sırada, Vergere’nin bıraktığı bir zihinsel mesajın bir parçasını yakalar. Görünüşe göre Zonama Sekot’u, galaksi dışındaki varlıklarla ilgili daha da büyük bir gizemi takip etmek için terketmiştir. Tohum partnerler, birleşip, şekillenmeye başlarken, Anakin aniden kendi geleceği hakkında bir kehanet işitir. Bir ses ona “Bunun ona da olacağını, bunun onun kaderi olduğunu ve kendisinin de tekrar şekillenip, yeniden doğacağını” söyler. Gemi tamamlanmıştır ama Jedilar tehlikeyi hemen sezerler. Droid gemileri atmosfere girmiştir ve birden gezegenin üstünde bir filo belirir. Aynı anda, iki Jedi Daiv tarafından sıkıştırılır ve Blood Carver, Anakin ve Jabitha’yı da alarak yeni doğmuş Sekot gemisinde kaçırır. Daiv, Anakin’e gemiyi Sienar’ın gemisine uçurmasını yoksa Jabitha’nın öleceğini söyler. Anakin, kendisine öfkesini ve nefretini kullanmasını öneren garip bir ses duymaya başlar. Sienar’a ulaşacak kadar yakıtları olmadığından, Daiv, Anakin’i büyücünün güneydeki sarayına gitmeye zorlar. Anakin bu sırada Daiv’le konuşmakta ve onun hakkında birşeyler öğrenmeye çalışmaktadır. Bu sayede Vergere’nin tüm mesajını da öğrenir. Vergere, daha büyük bir savaşı engellemek için “Far Outsiders” denilen varlıklarla gitmiştir. Muhteşem bir varlığın doğumundan bahsederken mesaj aniden kesilmektedir. Tarkin, Sienar’la yüzleşir ve bütün planlarını sabote eder. Sonra da onu tutuklatır ve atmosfere mayın döşeyicileri fırlatarak bütün gemilerin yüzeyde kalmalarını sağlar. Obi Wan bu arada, Büyücünün eski Potentium Jedi’I Leor Hal olduğunu keşfeder. Hal çoktan ölmüştür. Anakin saraya iner, ama saray tamamen yıkılmıştır. Jabitha görüntü karşısında şoka girer ama Daiv ikisini de yakıt bulmaları için sıkıştırmaya devam eder. Birden Anakin kontrolünü kaybeder, yıllarca bastırdığı öfkesi açığa çıkar ve “Force”un karanlık tarafını kullanarak Blood Carver’ı öldürür. Ne yaptığını anladığında artık çok geçtir.

Bir kaç saniye sonra başka bir imaj belirir. İmaj kendisini, gezegenin yaşam gücü Sekot olarak tanıtır. Aniden Tarkin’in gemisi belirir ve Anakin’in gemisinin yanına iner ve Anakin’i rehin alır. Jabitha’yı orda bırakarak, Tarkin Anakin’i silah zoruyla götürür. Obi Wan, Jabitha’yı güvenli bir yere bıraktıktın sonra, Kwinn’in gemisiyle Anakin’in peşinden gider. Sekot’un yaşam gücü Anakin’le konuşmaya devam etmektedir. Genç Jediya, kaçmak için hyberspace motorlarını kullanmak üzere olduğunu açıklar. Gemilerin yapılıp satılmasının sebebi gezegenin kendisi için güçlü hyperspace motorları elde etmektir. Bu sırada Anakin, gemiyi Coruscant’a yöneltmesini emreden Tarkin’i öldürmemek için kendine güçlükle hakim olur. Obi Wan, Tarkin’in gemisine ulaşır ve bir çok güçlüğe rağmen Anakin’i bulur. Tarkin’in gemisi havaya uçmadan hemen önce Sekot gemisiyle kaçmayı başarırlar. Tarkin ve Sienar da bir kaçış kapsülüyle patlamadan kurtulur. Tarkin bütün güçlerini, Sekot gemisinin arkasından gönderir. Sekot bir kez daha Anakin’le konuşur ve ona eğer kendisiyle beraber gelmek istemiyorsa, o zaman etki alanından çekilmesini söyler. Anakin, gezegenden uzaklaşır, ve gezegendeki çok sayıdaki dev hyberdrive motorları harekete geçer, hemen ardından da Zonama Sekot, hyberspace atlamasını gerçekleştirir.

Coruscant yolunda bir acil durum istasyonunda dururlar. Kaçış sırasında çok zarar görmüş olan Anakin’in Sekot gemisi yavaş yavaş ölür. Thracia, travma geçiren Anakin ile konuşur ve bir zihinsel tarama yapar. Anakin’in aklında gördükleri ise, kısa bir süre sonra Jedi Düzeninden tamamen ayrılmasına sebep olur. Tarkin ve Sienar Coruscant’a dönerler ve Tarkin kariyerini, Sienar’ın ay büyüklüğündeki uzay istasyonu planlarını kendisininmiş gibi Yüce Başkan Palpatine’e sunarak kurtarır. (Sienar bunu yapmasına izin vermiştir, çünkü artık bu işin bir parçası olmak istemektedir.)

Corellia’nın “sahte” kralı Dalla Solo’nun torunu Han Solo, Corellia’da doğar. Bilinen dört akrabası vardır. Babası Jonash Solo, annesi Jaina Solo, halası Tiion Sal-Solo ve Tiion’un oğlu Thracken Sal-Solo. Buna rağmen, genç Solo, küçük yaşta öksüz kalır ve hayatının ilk yıllarını, sokaklarda geçirir.

Soontir Fel, Corellia’da doğar.

-28 YSÖ

Gelecekte ExGal üyesi olan Bendoli Ballow-Reese doğar.

Jedi Maceraları : Gerçeğin Yolu

Uzayın derinliklerinde bir kargo gemisi, korsanlar tarafından saldırıya uğrar. Korsanların lideri olan ve Krayn olarak bilinen kırmızı gözlü ve mavi derili yaratık, kargoya el koyar ve mürettabatı köle olarak satmaya karar verir.

Obi Wan Kenobi ve öğrencisi Anakin Skywalker, Ilum gezegeninin buzlu dağ eteklerine inerler. Obi Wan, Anakin’e, kendi ışın kılıcını yapmak için gerekli olan kristalleri burdan toplayacağını açıklar. Jedi konseyini ikna etmek biraz zor olmuştur ama nihayet konsey Anakin’e bir Jedi’ın tüm haklarını vermeye razı olmuştur. İki Jedi, Kristal Mağarasına doğru uzun ve tehlikeli bir tırmanışa başlar. Mağaraya vardıklarında Obi Wan Anakin’e bir kaç ışın kılıcı parçası vererek, mağaraya tek başına girmesini söyler. Ama kendisi de bir göz atmaktan kendini alamaz ve öğrencisini arkasından içeri girir. Birdenbire korkunç bir hayalle karşılaşır. Qui Gon’un ölümü tekrar tekrar gözünün önünde canlanan Obi Wan, acı içinde bir çığlık atar. Bu sırada Qui Gon’un imajı, Obi Wan’a umutsuzca bir mesaj vermeye çalışıyor gibidir ama Obi Wan ne anlatmak istediğini anlayamadan imaj kaybolur.

Mağaranın içlerinde Anakin de bir imajla karşılaşır. Annesi Shmi, esrarengiz bir yaratık tarafından işkence görmektedir. Genç öğrenci müthiş bir korkuya kapılır daha sonra korkusu öfkeye dönüşür. Kafasındaki bir ses onu sinirlendirmeye çalışmakta ve annesini hiç bir zaman kurtaramayacağını söylemektedir. İmaj, Obi Wan’ın Anakin’in yanına gelip, kristallerini seçmesini söylemesiyle kaybolur. Anakin kristalleri seçer ve meditasyon yapmaya başlar. Aniden Obi Wan, Darth Maul’a dönüşür. Maul, gülerek Anakin’e kullanması için kırmızı bir ışın kılıcı fırlatır. Öfkelenen Anakin, Maul’un hayaliyle düelloya başlar. Hayal onu, öfkesini silahı olarak kullanması için kışkırtmaktadır. Anakin, öfkesini kontrol altına alacağını ve onun gücünü istemediğine dair kendi kendine yemin eder. Maul bunun üzerine ona, bu güç olmadan annesini nasıl kurtaracağını sorar. Anakin, yeniden Maul’a saldırır ama mağarın duvarına fırlatılır. Maul’un bütün çabalarını boşa çıkardıktan sonra imaj “Geri döneceğini ve onun içine yerleşeceğini” söyleyerek kaybolur. Anakin’in kucağında ise mavi bir ışın kılıcı belirmiştir.

İki Jedi Coruscant’a dönerler ve Jedi Konseyi ve Yüce Başkan Palpatine’in huzuruna çıkarlar. Mace Windu onlardan korsan Krayn tarafından dehşet salınan bir bölgede seyahat etmesi gereken diplomatik gemi Colicoid’e eşlik etmelerini ister. Anakin huzursuzlanır, geçmişinden bir anı ortaya çıkmakta ve onu sarsmaktadır. Obi Wan, onun iç çatışmasını sezer ve Konseyden Anakin’i bu göreve göndermemelerini ister. Mace şaşırmıştır. Anakin’in ışın kılıcını yapması için o kadar çaba gösterdikten sonra, şimdi de öğrencisi hakkında şüphelere mi kapılmıştır? Palpatine de Anakin’in özel bir öğrenci olduğunu ve belki de bu yüzden daha çok korunması gerektiğini ilave eder. Kırılan Obi Wan, görevi kabul ettiklerini bildirir. İki Jedi Colicoid gemisine biner, mürettebat gelişlerinden hiç de memnun olmamıştır. Anakin de, ustasının kendine güvenmediğini düşünmektedir ve içine kapanmıştır. Obi Wan, onun kendisini anlayacağını umarak, öğrencisine Krayn ve yardımcıları Wookie Rashtah ve Zora hakkında bilgi verir. (Anakin’e Zora’nın, Adi Gallia’nın eski öğrencisi ve eski Jedi olduğunu açıklamaz). Anakin’in Krayn’ın gemilerine saldırmasını istemesi onu endişelendirmektedir. Ona Krayn’ı tanıyıp tanımadığını sorar ama Anakin yalan söyleyerek tanımadığı cevabını verir. Obi Wan’a yalan söylediği için kendini suçlu hissetmektedir. En sonunda, gemileri hyberspace’ten çıkıp, Krayn tarafından saldırıya uğrayınca, istediği gerçekleşir.

Diplomatik gemi, kendini Krayn’ın gemisine karşı koruyacak güçte değildir, bu yüzden Obi Wan küçük bir gemi ister. Krayn’ın gemisine sızıp, silahlarını içerden etkisiz hale getirmeyi planlamaktadır. Anakin G sınıf bir shuttle seçer ve Jedilar, geminin egzost sisteminden Anakin’in insan üstü uçuş yetenekleri sayesinde içeri girerler. Geminin mühendislik bölümüne koşarak, yol boyunca karşılarına çıkan droidlerle savaşırlar. Obi Wan silah konsolünü parçalara ayırır. Shuttle’a dönmek üzereyken, Anakin durur. Krayn’la yüzleşmek istemektedir. Obi Wan kararlı bir tavırla “Bunun onların görevi olmadığını” hatırlatır. Anakin “bunun kendi görevi” olduğunu söyleyerek geminin içlerine doğru ilerler. Şok geçiren Obi Wan, asi öğrencisinin arkasından koşar ama Anakin yerine bir grup çok kötü durumdaki köleyle karşı karşıya gelir. Kölelere burda onları kurtarmak ya da yardım etmek amacıyla olmadığını söylemek zorunda kalır. Anakin’i nihayet bulduğunda, öğrencisi daha da kızgındır. Kölelere ne söylediğini duymuştur. Obi Wan, onlara şu anda yardım etmelerine imkan olmadığını söyler ve bunun en iyi yol olduğunu anlaması için ısrar eder. Anakin “Obi Wan’ın hiç bir şey anlamadığını” söyler. Obi Wan, isteksiz Anakin’i nerdeyse sürükleyerek araçlarına geri götürür. Ama tam Anakin araca binecekken, Siri’nin saldırısıyla ayrılırlar. Siri Obi Wan’ı araca kilitleyip, uzaya gönderirken, Anakin’i yanında götürür. Jedi’ın tek yapabildiği şey, umutsuzca Krayn’ın gemisinin ışık hızına atlamasıdır.

Siri Anakin’in ışın kılıcını alır ve onu Krayn’a götürür. Anakin, Krayn’ın belinde, Tatooine’deki arkadaşlarından Amee’nin annesine ait olan bir kemer görür. Bu sayede Krayn’ın onu gerçekten öldürdüğüne karar verir. Gemi Nar Shaddaa’ya yönelir. Anakin bir kez daha köle olarak satılacaktır. En büyük korkusu gerçekleşmiştir. Bu sırada Colicoid gemisi Coruscant’a döner. Anakin için endişelenen ve onun yakalanmasına izin verdiği için kendine kızan Obi Wan, Colicoid’in davranışlarında, düşmanlığını da ötesinde birşeyler sezer. Konseyi, durum hakkında yolda bilgilendiren Jedi, Didi ve Astri’nin cafesine koşar. Onlardan Krayn ve Colicoid’ler arasındaki bağları araştırmalarını ister. Didi ona, Coruscant’ın aşağı seviyelerine inip, Splendor adlı cafede Gogol’u sormasını söyler. Büyük bir rüşvet ödedikten sonra Obi Wan Colicoidlerin spice ticaretini ele geçirdiklerini ve Krayn’la Nar Shaddaa’daki işleme fabrikası için anlaştıklarını öğrenir. Siri’nin son görevinin spice pazarının sonunu getirmek olduğunu hatırlar. Siri hakkında yanılmış olabileceğini düşünerek, Konseyden hızlı bir gemi ve Krayn’ın fabrikalarına sızmak için izin ister. Aynı zamanda Siri’nin görevini öğrenmek istediğini de belirtir. Şaşıran konsey, Siri’nin spice ticareti hakkında bilgi topladığını bildirir. Kendi aralarında konuştuktan sonra Obi Wan’ın Nar Shaddaa’ya gitmesine izin verirler ama Siri’nin kimliğini ortaya çıkarmayacaktır. Anakin, Krayn’ın fabrikalarında kendisine bir ömür gibi gelen beş gündür köle olarak çalışmaktadır. Siri ve Krayn’la birlikte başka birini görür: Colicoid gemisinin kaptanı Anf Dec. Mazie ve onun kızı Berri adındaki kölelerle arkadaşlık kurar.

Bir hafta sonra, köle tüccarı kılığına girmiş olan Obi Wan, Krayn ve Colicoidlerle görüşür. Onları kendi aralarında tartışırken bulmuştur. Krayn, Colicoidlerin spice ticaretini kontrol etme çabalarını sabote etmektedir. Colicoidler fabrikaları incelemek istemektedirler. Kölelerin ölüm oranıın çok yüksek olduğunu duymuşlardır. Obi Wan’ın bu sözler karşısında midesi bulanmıştır. Anakin’in ona ne anlatmak istediğini artık anlamaktadır. Grup, spice fabrikalarına doğru yola çıkar ama Rashtah aniden Obi Wan’a saldırır. Obi Wan, Wookiee’yi öldürmek zorunda kalır sonra da Anakin’i aramaya çıkar. Bu sırada Siri Anakin’le konuşmaya çalışmaktadır. Ama yorgun ve sinirli Anakin, ona Jedilara ihanet ettiğinden dolayı acı bir şekilde çıkışır. Krayn, bunu duyar ve ikisini de öldürülmek üzere hücreye attırır. Siri o zaman görevini açıklar ve Anakin’e herşeyi mahvettiğini söyler. Anakin, bir plan yapar. Colicoidleri, Krayn’dan kurtulmaya ve Nar Shaddaa operasyonunu kendi ellerine almaya ikna etmek. Bu durumda Nar Shaddaa, Cumhuriyet yasalarına bağlı olacak ve kölelik gezegende kanunsuz sayılacaktır. Krayn’ın güvenilmez olduğunu kanıtlamak için Anakin, fabrikada bir köle isyanı başlatmaya karar verir.

“Force”ta bir dengesizlik hisseden Obi Wan Krayn’I arar. Anakin Mazie’ye bir mesaj yollayarak, kendisin ve Siri’nin ışın kılıçlarını ister. Dışarı çıktıklarında Siri, Nar Shaddaa’nın liderini akıl oyunlarıyla oyalayarak, Anakin’in bir çatışma başlatmasını sağlar. Sonra da Colicoidlere (Obi Wan yanlarındayken), Krayn’ın kontrolü kaybettiğini ve işin başına geçmeleri gerektiğini bildirir. Anakin’in planı yolunda gitmektedir. Krayn’ı aramaya çıkar. Korsanın kaçmaya çalıştığını görür ve saldırır. Kendi kendine bunu intikam için değil, adalet için yaptığını söylemektedir. Korsana “onun ellerinde öleceğini” bildirir. Obi Wan ve Siri platforma erişir ve Anakin’in Krayn’a ölümcül darbeyi indirmek üzere olduğunu görürler. Ona erişemeden, Anakin ışın kılıcını Krayn’ın göğsüne indirir.

Bir kaç gün sonra, bir Senato delegasyonu, Jediları Coruscant’a götürmek üzere Nar Shaddaa’ya gelir. Nar Shaddaa, artık özgür kalmıştır. Ama Obi Wan, şüphe içindedir. Anakin, Krayn’ın elinde bir blaster olduğunu ve kendini savunduğu konusunda ısrar etmektedir. Yüce Başkan Palpatine, Anakin’i kutlarken, Obi Wan birşeylerin çok kötü gittiği hissinden kurtulamamaktadır.

Deneyimli bir savaşçı ve parlak bir taktik adamı olan Jan Dodonna, bir Cumhuriyet Star Destroyer’ının ilk kaptanlarından biri olur.

Bir Jedi öğrencisi olan Jedgar, Jediların katledilmesi ve Cumhuriyetin yok olması ile ilgili gördüğü kabuslar yüzünden çıldırmanın eşiğindedir. Diğer öğrencileri de korkutmakta ve hiç bir usta onu eğitmek istememektedir. Jedgar 13 yaşında Tapınaktan kaçar ve Karanlık Tarafa yenik düşer.

-27 YSÖ

Iki yaşındaki öksüz Han Solo, Garris Shrike’ın korsan organizasyonuna katılır.

Bria Tharen, Renn ve Sera Tharen’ın kızı olarak Corellia’da doğar.

-26 YSÖ

Clone Savaşlarının sonuna doğru, bir grup karanlık Jedi, Bpfassh systemi ve Dagobah gezegenine saldırır. Karanlık Jediların sonuncusu, kaçakçı Jorj Car’das’ın gemisini kaçırır ve Dagobah’a uçar. Orada Yoda tarafından öldürülür. Yoda Car’das’ı iyileştirir ve karanlık Jedi’ın öldüğü mağaranın yakınlarında yaşamaya karar verir, böylelikle, diğer Jedi’ın karanlık aurası, kendi aydınlık aurasını gölgeleyecektir. Amiral Daala doğar.

-25 YSÖ

Klon Savaşlarındaki bir yörünge savaşı sonucu Honoghr gezegeni, kimyasal zehirlenme yüzünden tümüyle mahvolur.

Nejaa Halycon’un Klone Savaşlarından dönemeyeceğinden korkan Rostek Horn, oğlu Valin Halycon (ve onun gelecekteki oğlu Corran) için Jedi geçmişlerini hatırlatacak eşyaları ve bilgileri toplamaya başlar. Rostek, daha sonra Jedi bilgilerini, çiçek genlerinin içine depolayacaktır.

Bir grup Yuuzhan Vong savaşçısı, Star Wars galaksisine sızar ve Bimmiel gezegenine iner. Orda, etraflarındaki sektörleri inceleyerek, gelecekteki işgal haraketleri için bilgi toplamaya başlarlar. Yeteri kadar bilgi topladıktan sonra Bimmiel’den ayrılıp, kendi galaksilerine dönerler. Geride Mongei Shai adındaki savaşçıyı, kendilerine rapor vermeleri için bırakmışlardır. Vong aracı uzaklaştıkça, Shai’den gelen sinyal de gittikçe zayıflar ve bir sure sonra kaybolur. Shai, bir mağarada, gezegenin yırtıcı slashrat’leri tarafından öldürülür. Cesedi, 50 yıl boyunca, kum fırtınaları sayesinde mağaranın içinde gömülü kalır ve nihayet Agamar Üniversitesi öğrencileri tarafından keşfedilir.

Yeni Cumhuriyet Senatör’ü (ve daha sonra başkanı) olacak Borsk Fey’yla’nın yardımcısı Tav Breil’ya, Kothlis gezegeninde doğar. Gelecekte kaçakçı ve Asi kahramanı olacak Dash Rendar, Corellia’da doğar.

-24 YSÖ

İlk Klon Savaşının bir bölümü Dreighton System’inde geçer ve Dreighton Savaşı olarak adlandırılır. Uzun ve şiddetli savaşta bir çok asker ve Jedi ölür. Savaştan sonra bölge hakkında bir çok söylenti ve hurafe ortaya çıkar. Uzay yolcuları, bölgede yaşanan esrarengiz olaylardan dolayı Dreighton’da seyahat etmekten özellikle kaçınmaktadır. Savaş sona erdiğinden beri, garip hayalet gemiler ve kaybolan gemilere ait raporlar bölgeden gelmektedir. Uzay yolcuları bölgeyi “Dreighton Üçgeni” olarak adlandırır. Hoth Savaşından kısa bir sure sonar, İmparatorluk bu bölgeyi, çok gizli bir projenin test alanı olarak kullanacaktır.

Han Solo, Garris Shrike için hırsızlığa başlar.

İlk Klon Savaşı sona ererken, yeni savaşlar galaksiyi sarsmaya başlar. Savaş yorgunu Nejaa Halycon ve Caamasi ırkından Jedi arkadaşı Y’lenic It’kla, tekrar hizmet etmeye çağrılırlar. Bir çatışmadan diğerine sürüklenen Jedilar, dinlenmek nedir bilmeden galaksideki milyarlarca yaşamı kurtarmaya çalışmaktadır. Ama kendileri bu yüzden sevdikleri insanlarla birlikte olamamaktadırlar. Savaşlar, ikinci Klon Savaşlarının bitişine kadar sürecektir.

İkinci dört yıllık süresinin bitiminde, Padme Amidala nihayet tahtan inerek, yerini Kraliçe Jamillia’ya bırakır. Padme, Galaktik Senato’da Naboo Temsilcisi olarak seçilir.

-23 YSÖ

Teğmen Page, bir Senator’un oğlu olarak Corulag gezegeninde doğar.

İlk Klon Savaşının ardından, Eski Cumhuriyet Ordusu, savaş gemilerini yenilemek ve daha ekonomik hale getirmek ihtiyacı içindedir. Republic Sienar Sistemleri, kısaca TIE olarak adlandırılan Twin Ion Engine modellerini sunar. TIE dizaynı, daha önce gizlice Darth Maul için yaratılan Sith Infiltrator’dan esinlenerek yapılmıştır.

-22 YSÖ

Yıldız Savaşları Bölüm II – Klonlar’ın Saldırısı

Aç gözlü Ticaret Federasyonunun Naboo’ya karşı giriştiği işgalin yenilgiyle sonuçlanmasının üzerinden 10 sene geçmiştir. İlk filmde 9 yaşında karşılaştığımız Anakin Skywalker artık 19 yaşındadır ve Obi Wan’ın gözetimi altında Jedi Eğitimini sürdürmektedir. Naboo Kraliçesi Padme Amidala ise, görevini halefi Jamillia’ya devretmiş ve bir senatör olarak Naboo’yu Galaktik Senatoda temsil etmeye başlamıştır.

Bu sırada Galaksi yine büyük bir savaşın eşiğine gelmiştir. Jedi düzenini kendi isteğiyle terkeden eski Jedi Ustası Count Dooku, gizlice Darth Sidious’la çalışmaya başlayarak Ayrılıkçılar grubunun başına geçmiştir ve galakside huzursuzluk yaratmaktadır. Yüce Başkan Palpatine, kötü gidişe bir dur demek için bir klon ordusu hazırlama önerisini getirir ve Senatoda oylamaya sunar. Oylamaya katılmak üzere Coruscant’a gelen Senatör Amidala, bir suikast girişiminden kılpayı kurtulur. Bunun üzerine Palpatine, Obi Wan ve Anakin Skywalker’ı Amidala’yı korumakla görevlendirir.

Ne varki iki Jedi’nin yolları bir süre sonra ayrılır. Anakin ve Amidala, arka arkaya gelen suikast girişimlerini atlatmak için Naboo’ya hareket ederken, Obi Wan, galakside esen savaş rüzgarlarının arkasındaki kişileri ve nedenleri araştırmak üzere sularla kaplı gezegen Kamino’ya doğru yola çıkar.

Bu arada Anakin ve Amidala arasındaki ilişki gittikçe gelişmektedir. Naboo’da Amidala’nın ailesinin yanında geçirdikleri bir kaç gün içinde birbirlerine aşık olduklarını farkederler. Anakin sürekli annesiyle ilgili kabuslar görmekte ve 10 yıl içinde onu görmeye gidemediği için suçluluk duymaktadır. Kabuslar artmaya başlayınca, herşeyi göze alarak Tatooine’e gitmeye karar verir. Amidala da onunla birlikte gider. Aradan geçen 10 sene içinde Shmi, Cliegg Lars adındaki çiftçiyle evlenmiştir ve artık Watto için çalışmamaktadır. Anakin ve Amidala Lars çiftliğine gittiklerinde, Shmi’nin Kum adamlar tarafından rehin alındığını öğrenirler. Anakin, kimseyi dinlemeyerek, öfkeyle annesini kurtarmak için yola çıkar. Ne yazık ki çok geç kalmış ve annesini ölürken bulmuştur. Öfkesine yenik düşen Anakin, kum adamlarının kampını yerle bir ederek, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere önüne çıkan herkesi katleder.

Bu sırada Obi Wan’ın başı büyük derttedir. Kamino’da Count Dooku için çalışan ödül avcısı Jango Fett’le yaptığı düellodan kılpayı kurtulduktan sonra, kayalık Geonesis gezegeninde Ayrılıkçı hareket ve Darth Sidious tarafından tuzağa düşürülmüştür. Anakin’e yardım isteyen bir mesaj yollar. Jedi Konseyinin ne pahasına olursa olsun Amidala’yı koruması emirlerine uymak isteyen Anakin kararsız kalmıştır. Ama Amidala’nın ısrarlarıyla Geonesis’e gitmeye karar verir. Ne var ki onların da akibeti Obi Wan’dan farklı olmaz ve esir alınırlar. Öldürülmeye götürülürken, Mace Windu önderliğindeki diğer Jedi’lar yardımlarına gelir. Jedi’lar kahramanca savaşır ama sayıca az olduklarından savaşı kaybetmek üzeredirler. Bu sırada Palpatine baştan beri hayal ettiği amacına nihayet ulaşmış ve bir klon ordusu kurulmasını kabul ettirmiştir. Çaresiz kalan Yoda, klon ordusuna başkanlık etmeyi kabul eder. Bu sırada Anakin ve Obi Wan, nihayet eski Jedi ustası ve yeni Sith Lordu Count Dooku ile karşı karşıya gelirler. Dooku iki Jedi’yı da büyük bir yenilgiye uğratır ama Yoda düelloya katılarak, Jedi’ları kurtarır. Count Dooku ise bu arada kaçmayı başarmıştır. Finalde Anakin Skywalker ve Padme Amidala Naboo’da gizlice evlenirler. Yoda ise Ayrılıkçıları yenilgiye uğratmalarına rağmen, durumdan hiç memnun değildir ve çok daha kötü günlerin kapıda beklediğini düşünmektedir.

Jedi Ustası Nejaa Halcyon Klon Savaşlarının son çatışmalarından birinde ölür. Arkadaşı Y’lenic eşyalarını ailesine teslim eder. Işın kılıcı ise Galaktik Müze’nin Jedi koleksiyonuna verilir. Karısı Scerra, Rostek Horn ile tekrar evlenir. Rostek, Nejaa’nın oğlu Valin’i de evlat edinir ve adını Hal Horn olarak değiştirir. Rostek daha sonra, yeni ailesinin Jedilar ile olan bütün bağlantılarını ortadan kaldırır. Gelecekte Asi Ajanı ve Jedi Şövalyesi olacak Kyle Katarn Sulon gezegeninde doğar.

-21 YSÖ

Tycho Celchu Alderaan gezegeninde doğar.

Dış Halka gezegeni Bakura kolonileştirilir.

Prenses Leia’nın çocukluk arkadaşı, yardımcısı ve daha sonra Asi ajanı olan Winter, Alderaan gezegeninde doğar.

BÖLÜM 7: KARANLIK ZAMANLAR

-20 YSÖ

Dış halka gezegeni Minavar’da bir virus salgını başgösterir. Bu sırada Palpatine galaksinin kontrolünü eline almaktadır, bu yüzden gezegenin yardım çağrıları bu değişim süreci içinde cevapsız kalır. Nüfusun çok büyük bir kısmı yok olur.

Halanit ayı kolonileştirilir. Ayın yüzeyi kalın bir buz tabakasıyla kaplıdır fakat tabakanın altında, ayın çekirdeğinin ısısı solunabilir bir atmosfer yaratmıştır. İlk yerleşim bölgeleri hemen buzun altına inşa edilir. Yerleşimciler galaksinin en iyi balık yetiştiricileri haline gelirler. Endor Savaşından hemen önce, yerleşim Cardooine Chills adı verilen hastalığa benzer bir salgının belirtilerini göstermeye başlar ve Rogue Squadron’dan tarafından ilk bacta getirilen gezegenlerden biri olur. Thyferran Home Defence Corps ise yerleşimi bacta’yı kabul ettikleri için yok eder.

Lobot, Bespin’deki Cloud City’de küçük hırsızlıklar yaparak hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Yakalanıp tutuklanır. Barones Ellisa Shallence, aç genç adama acır ve onu cezasını çalışarak çekmesi için serbest bırakır. Lobot öneriyi kabul eder ve Cloud City personelinin başına sibernetik bağlantılar yerleştirmesine izin verir. Cloud City’nin bilgisayar ilişkiler memuru olarak 15 yıl boyunca görev yapacaktır. Süresi tamamlandığında, İmparatorluk galaksideki diğer iş olanaklarını kısıtladığı için, Lobot Cloud City’de daimi olarak kalmaya karar verir.

Yıldız Savaşları – Bölüm 3

Kesin olarak bilinmemekle olması beklenenler:

Anakin Skywalker karanlık tarafa yenik düşer ve İmparator Palpatine’nin Sith öğrencisi ve kölesi olan Darth Vader haline gelir.

Palpatine ve Darth Sidious bağlantısı açıklanır.

Galaktik İmparatorluk kurulur ve neredeyse bütün Jedi Şövalyeleri öldürülür.

Luke ve Leia doğar ve Tatooine ile Alderaan’da saklanırlar.

Padme Amidala’nın kaderi belli olur.

İmparator Palpatine Holonet’in büyük bir kısmını kapatır ve geri kalan kısmını da ulusal hale getirir. Böylelikle yaptığı kötülülüklerin Galaksiye yayılmasını engelleyecektir.

İmparatorluk kurulduğu zaman, İmparator Palpatine çok sayıda asili tutuklatmıştır. Onları öldürüp, şehit mertebesine eriştirmektense Palpatine, soylularla anlaşma yoluna gider. Eğer kalıcı olarak sürgüne gitmeyi kabul ederlerse, servetlerinin büyük bir kısmını ellerinde tutmalarına izin verecektir. Birçoğu kaçmayı ve ölmeyi tercih ederken, bazı aileler teklifi kabul eder. 300,000 soylu Eliad gezegenine ve Minos Cluster’daki gezegenlere yerleştirilir.

Palpatine’i Naboo Savaşı öncesinde ve Yüce Başkan olarak seçilirken destekleyen senatörlerden biri olan Garlan Limoth, Palpatine, kendisini İmparator olarak ilan edip, Yeni Düzeni kurunca desteğini çeker. Hemen arkasından trajik bir kazada ölecektir. Babası Senatör Garlan Limoth’un aksine, Marsh Limoth, Yüce Başkan Palpatine kendini İmparator olarak ilan ettiğinde desteğini çekmez. Babasına sırt çeviren Marsh, sadakatinin karşılığını, Moff Nebin Cray’in personal asistanı olarak alır. Cray ise İmparator Palpatine tarafından seçilen birisinin asistanı olması fikrini hiç iyi karşılamaz ve Marsh’ın Goroth Prime Kolonisi Valisi pozisyonuna atanmasını sağlar. Yeni Vali Limoth, Palpatine’in “Yeni Düzen”inin gerçek ve sadık bir destekçisi olarak çalışmalarını sürdürür ama meslektaşları onun sadece kendi çıkarları için hizmet verdiğini iddia etmektedir. Eski Cumhuriyetin en ünlü Senatörlerinden biri ve Bail Organa’nın yakın bir arkadaşı olan Galen Derlin, Palpatine’in İmparatorluğunu ilan etmesinden sonra politikadan elini çekmiştir. İmparatorluğun çürümüşlüğünden kurtulmak üzere kendi gezegeni Tiisheraanin’e dönmeye karar verir. Ama yolda İmparatorluk güçleri tarafından İmparatorun gücünü göstermek adına yakalanıp öldürülür.

İmparator Palpatine’in yükselişi “Yüksek İnsan Kültürü” ideolojisini de beraberinde getirir. Bu ideolojiye göre insanlar diğer ırklara göre çok daha üstündür. Bütün insanlar bu felsefeyi desteklemediği halde, insan olmayan ırklar haklarının ve özgürlüklerinin İmparatorluk yasaları tarafından kısıtlanmasıyla karşı karşıya kalırlar.

Wedge Antilles, Corellian Sisteminde, Gus Treta uzay istasyonunda Jagged ve Zena Antilles’in oğlu olarak doğar. Wedge’in gençliği İmparatorlukta gittikçe artan huzursuzluktan pek fazla etkilenmeden geçecektir. Yılın yarısını Corellia’nın kuzey yarımküresinde bir çiftçilik okulunda, diğer yarısını da ailesinin yörüngedeki yakıt istasyonunda geçirmektedir.

Corran Horn Corellia’da doğar.

Kuan ve Bortal gezegenleri arasında savaş çıkar.

Cumhuriyet TIE Fighter, Sienar Fleet Systems tarafından Imperial TIE Fighter olarak yenilenir. Askeri personelin istekleri aksine, hyperdrive ünitesi yoktur. Saptırıcı kalkanlar da çok pahalı oldukları gerekçesiyle tasarıma eklenmemişlerdir. Aynı zamanda, Yıldız Destroyer’inin çok daha büyük bir versiyonu olan “Imperial” sınıfı destroyer tasarlanır. Geminin tasarımcısı Victory sınıfı gemilerin tasarımcısı Walex Blissex’in kızı Lira Wessex’tir.

Savaştan bıkan Alderaan hükümeti, gezegenin bütün silahlarını, “Another Chance” adındaki insansız bir gemiye yükleyerek uzaya gönderir. Alderaan barış ve eğitimin merkezi olan savaş karşıtı bir gezegen haline gelir.

Senex Sektöründeki Belsavis’te bir koloni kurulur.

İmparator Palpatine, herkesten gizli olarak, “Eye of Palpatine” adında ve asteroid şeklindeki bir geminin yapımına izin verir. Gemi, Jediları yoketmekte kullanılacaktır. Jedi Şövalyesi Callista ve kocası Geith gemiye binmeyi başarırlar ama “Eye of Palpatine” kendini koruyabilmektedir. Geith, yardım getirmek için gemiden ayrıldığında havaya uçurulur. Başka çaresi kalmayan Callista geminin bilgisayarına karşı bir intihar saldırısına geçer. Ölürken, ruhu gemiyi ele geçirerek durdurmayı başarır. Başarısızlık karşısında öfkelenen Palpatine, geminin tasarımcılarını Neelgalmon’daki kum madenlerine sürgüne yollar.

İmparatorluk Gamorreanlıların koloni gezegenlerinden biri olan Pzob’da bir üs kurar. Üsse yerleştirilen 45 stormtrooper “Eye of Palpatine”in kendilerini almasını bekleyecektir. Ama gemi hiç bir zaman hedefine varamaz ve Triv Pothman dışındaki bütün stormtrooperlar kendi aralarındaki kavgalarda ya da Gamorreanlılarla olan çatışmalarda ölürler.

“Eye of Palpatine”in Belsavis’teki Jediları yoketme planı başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen, İmparator Plawal’ı bombalaması için küçük bir güç gönderir. Saldırganlar Belsavis’in Y-wing’leri tarafından yokedilir ve Jedilar, şehirdeki varlıklarıyla ilgili bütün kayıtları sildikten sonra bilinmeyen yönlere doğru yola çıkarlar.

Roganda Ismaren ve kardeşi Lagan Belsavis’te ele geçirilen Jedi çocukları arasındadır. Sorgu memuru Ameesa Darys, Lagan’ı Roganda’nın gözleri önünde katleder ama onun yaşamasına izin verir. Asla kardeşi gibi öldürülmeyeceğine dair yemin eden Roganda, doğal güzelliğini kullanarak, İmparatorluk sarayına sızar ve İmparator’un gözdelerinden biri haline gelir.

-19 YSÖ

Ghorman gezegenindeki bir grup vergi karşıtı protestocu, Tarkin tarafından kumanda edilen bir İmparatorluk savaş gemisi tarafından yok edilir. “Ghorman Katliamı” olarak bilinecek bu olay, İmparatorluğa karşı başlatılacak İsyan hareketinin çıkış noktası olur. Tarkin, katliamdan sonra Amiral rütbesine yükseltilince, bir çok Senatör, gizlice asilere destekvermeye başlar. Tarkin ise hem savaş alanında hem de Senato da, karizması ve güçlü kişiliği ile dokunulmaz bir görüntü çizmektedir. Bu sayede en yakın kumandanlarını Darth Vader’ın gazabından bile koruyabilmektedir. Wookiee’lerin aynı yıldız sisteminde komşu oldukları düşmanları Trandoshan’lılar, İmparatorluğu, güçlü Wookiee ırkının köle olarak kullanılması için ikna ederler. İmparatorluk, Kashyyyk’i askeri yasalar altında yönetmeye başlar ve Wookiee’ler köle olarak çalıştırılmaya başlanırlar.

Eye of Palpatine projesinin başarısızlığı üzerine İmparator, Tarkin’in projelerinden biri olan Maw Installation’ın geliştirilmesine destek olmaya karar verir. Maw Installation, daha sonra Sun Crusher ve yıllar önce Rath Sienar tarafından Tarkin’e verilen tasarımlar üzerine geliştirilen Ölüm Yıldızı gibi korkunç silahlar üretecektir.

İmparator Palpatine’in galaksinin kontrolünü eline geçirmesinin ardından, Cumhuriyet Haberlerinin adı Imperial HoloVision olarak değiştirilir. Imperial HoloVision, galaksideki en büyük ve en güçlü haber ajanslarından biri haline gelecektir.

İmparator Palpatine Centares gezegenindeki Galaktik Cumhuriyet Müzesini kapatır.

Greedo Rodia gezegeninde doğar.

Barışçıl gezegen Caaamas, bilinmeyen kuvvetler tarafından vahşi bir saldırıya uğrar. Caamas’ın düşmanlarının bile kınadığı saldırıda, nerdeyse bütün Caamasi ırkı yok olur. Aslında, saldırganlar İmparator Palpatine’in emri altındaki İmparatorluk güçleridir. Bothan ırkı da Caamas gezegenin koruyucu kalkanlarına sabotaj düzenlemiş ve saldırının gerçekleşmesini sağlamıştır.

Galaksinin heryerinde Caamasi Göçmen Kamplarının kurulması için çalışmalar başlar. Bu kamplardan biri de Alderaan’da kurulacaktır. Darth Vader, zehirli toprakları yüzünden büyük zorluklar yaşayan Honoghr gezegenine varır. Noghri ırkına yardım vaadeder. Toprakların İmparatorluk güçleri tarafından temizlenmesi karşılığında, Noghriler ona ve İmparatora komandolar olarak hizmet edecektir. Teklifi memnuniyetle kabul eden Noghriler, İmparatorluğun topraklarına kimyasal olarak yapısı değiştirilmiş Kholm bitkisi ektiklerinden ve bu yüzden sonsuza kadar Vader’ın kölesi olarak kalacaklarından habersizdirler.

İmparator Palpatine, “Inquisitorious” adında force sensitive’lerden oluşan bir grup kurar. Grubun sözde amacı İmparatorluğun yüksek rütbeleri arasındaki ihanetleri ortaya çıkarmaktır. Aslında grubun gerçek amacı galaksideki diğer Force kullanıcılarını bulmak ve onları kendilerine katmak, ya da öldürmektir. Lord Torbin ilk Grand Inquisitor olarak atanır. O ve adamlarına, İmparatorluk sınırları ve ötesinde kalan bütün Jediları bulup ortadan kaldırma yetkisi verilir. Ele geçirilip aralarına katılmayı kabul edenler, ilk olarak İmparatorluk gizli servisi, daha sonra Grand Inquisitor ve en sonunda da İmparatorun kendisi tarafından sorgudan geçirilir. Sorguda başarılı olamamak, ölüm anlamına gelmektedir. Testi geçenler bile bir gün, kendi yandaşlarının onlara karşı döneceğinden korkmaktadır.

Jedi Şövalyesi Taj Junak, Mrlsst Akademisine saldırmalarını önlemek için İmparatorluk güçlerine teslim olur. İmparatorluk onu okulun önünde katleder. Bunu takip eden yıllarda, Junak’ın hayaletinin Akademide gezdiği söylenir.

Bir zamanlar Eski Cumhuriyet’e hizmet veren İmparatorluk pilotu Kumandan Jake Farrell, İmparatorluğun gerçekte ne olduğunu anladığında, Ordudan istifa ederek, gizli bir bölgede saklanmaya çekilir.

Darth Vader Talasea kolonicilerini, tek bir kaçak Jedi’yı sakladıkları için katleder.

Neena, Alderaan’da Bail Organa’nın evinde doğar. Müzikal yetenekler sergilemeye başladığında, Organa onu, başka bir gezegendeki bir müzik okuluna gönderir. Neena, bu sayede, Alderaan’ın yok edildiği gün gezegeninde değildir ve mutlak bir ölümden kurtulur. Şok içinde, arkadaşı Leia ile bağlantı kurmaya çalışır ama Organa ailesi tarafından sağlanan para olmadan hiç bir şey yapamamaktadır. En sonunda, Adarlon gezegenine yerleşerek, müzik ve eğlence sektöründe çalışmaya başlar.

İmparator, Bobrorygmus Gog ve Mammon Hoole tarafından gerçekleştirilen bir deneye destek verir. Deney korkunç bir şekilde sonuçlanır ve Hoole ile Gog, Kiva gezegenindeki herkes bu sonuçlar yüzünden ölmeden once zorlukla kaçabilirler. Hoole, Gog’un baştan beri olacakları bildiğinden habersizdir. Gezegeni Sh’shuun’u terkederek, kendi kendini sürgüne mahkum eder.

-18 YSÖ

Mardoc the Hutt, Büyük Hutt Konseyinin Genel Sekreteri olur.

Bir Wookiee olan Dewlanna, sürgündeki eşi Isshaddik ile Shrike Klanında, aşçı olarak işe alınır. Isshaddik bir sene kadar sonra, bir Nar Hekka yolculuğu sırasında öldürülür. Dewlanna, Klanda, genç Han Solo ile karşılaşır, Han’a soyadının Solo olduğunu söyler. Bu bilgiyi Klanın başı Shrike’tan sarhoş olduğu bir anda almıştır. Genç Han, Dewlanna’nın yardımıyla kendini gizlice eğitmeye başlar.

İmparatorluk Senatörü Garm Bel Iblis, Corellia’da bir okul ziyaretinde, 11 yaşındaki Han Solo ile karşılaşır. Solo, Iblis’e İmparatorluk Senatosundaki kokuşmuşluk ve insan olmayan ırkalara karşı ön yargı hakkında bir çok soru sorar. Iblis, çocuğun kariyerini bu noktadan sonra gizlice izlemeye başlar.

Geniş ve farklı şirket menfaatlerini bir çatı altında birleştirebilecek bir fikir doğar. Galactic Corporate Policy League üyeleri, Corporate Sector’ü inceleme altına alırlar. Yapılan incelemeler, Corporate Sector’ü çevreleyen uzay boşluğu içindeki binlerce yıldız sisteminden yalnızca 11 tanesinin üzerinde zeki yaşam bulunduğu ve bunların hiç birisiyle Cumhuriyetin bağlantı kurmadığını gösterir. Dikkatli manevralarla, League, burada canlıların yaşadığına dair bütün kanıtları ortadan kaldırır. Sonuçta ellerinde, zengin kaynaklarla dolu sözde “yaşam bulunmayan” bir uzay parçası olur. League’in başkanı Baron Tagge, Corporate Sector’un yönetim biçimini değiştirecek bir uygulamaya girişir ve Corporate Sector olarak bilinen bölgenin 30,000 sahipsiz yıldızı kapsamasını önerir. Aynı zamanda, Corporate Sector Authority adı verilen yeni bir birliğin kurulması teklifini getirir. Bu birlik, bölgenin tek sahibi, işvereni, hükümeti ve askeri gücü olacaktır. Birlik, Corporate Sectora dahil olan bütün işletmeleri satın alıp, gelecekte geliştirilmesi gereken kaynakları da yönetecektir. İşletmelerin sahipleri olan şirketlere ise, işletmelerini birliğe vermeleri karşılığında, hisseler verilecektir. Bu şirketler ve diğerleri, Sektörde, Birliğe fon sağlayarak yatırım yapabileceklerdir. Birlik bütün büyük endüstriyel girişimleri kontrolü altında tutacaktır. Aynı zamanda, düzeni sağlayacak, iş operasyonlarının düzenleyecek, yeni ürünleri için araştırma ve geliştirme yapacak ve dış müdahele olmadan, ürünlerin Sektör içinde satılmasını sağlayacaktır. Operasyonlardan elde edilen kar, yatırım yapan şirketlerin hisselerine göre bölünecektir. Bu karlar haricinde, Birlik aynı zamanda şirketlere, indirimli fiyatlardan, ham madde ve işlenmiş maddeler sağlayacaktır.

Şirketler bu sistemden büyük bir kar sağlayacaktır. Palpatine’in sunulacak anlaşmada, İmparatorun ilgisini çekmek için, direk olarak Palpatine’e ödenecek olan bir operasyon vergisi olacaktır. Bu vergi İmparatorluğun yönetimi altında olan gezegenlerden alınan vergilere kıyasla daha az olacaktır ama yine de sektörel, gezegensel ve yerel hükümetler arasında bölünmediği için, İmparatorluk için net bir gelir kaynağı olacaktır. Aynı zamanda Birlik, bölgenin düzenini sağlamaktan sorumlu olacağı için İmparator, bölgeye yatırım yapmak zorunda da kalmayacaktır. Baron Tagge’nin planına göre, Corporate Sector, İmparatorluğa hiç bir ekstra yük getirmeden, mükemmel bir gelir kaynağı olacaktır. Planını geliştiren Baron Tagge, bütün Corporate Sector şirketlerini ve League üyelerini, Aargau gezegeninde kapalı kapılar ardında bir hafta sürecek bir toplantıya davet eder. Orada planını açıklar. Bir hafta boyunca, plan üzerinde tartışılır. En sonunda, Baron ve yandaşlarının istekleri kabul edilir. League, İmparatorluğun otoritesinden ayrı bölge yaratılmasını önerir. Bu bölge sınırlı bir açık Pazar olacaktır. Bu da İmparatorluk askeri yasalarına göre, materyaller kısıtlamalarının bu bölgede geçerli olmayacağı anlamına gelmektedir.

TaggeCo., Bank of the Core, Kuat Drive Yards, Rendili StarDrive, Cybot Galactica, Corellian Engineering Corp ve bir çok tanınmış şirket Corporate Sector Authority Birliğinin destekçileri arasında sayılacaktır.

Shrike’tan kısa bir sure için kaçmayı başaran Han Solo, halası Tiion ve kuzeni Thracken ile karşılaşır. 6 hafta boyunca gördüğü kötü muameleden sonra, Han, nihayet Thracken’den ailesi hakkında bazı bilgiler almayı başarır ama bu yine de istediklerini öğrenememiştir. Thracken, kuzenini, günlerce kilit altında tuttuktan sonra, onu tekrar Shrike’a satar.

İmparatorluk, Malastere üzerindeki kontrolünü arttırır ve Dug’ları Gran Senatörleriyle karşı karşıya getirir. Lord Darth Vader, Dug’ları birbirlerine düşürmekten özellikle zevk almaktadır.

Yeni Düzen’in kurulmasının ardından, Rhamalai gezegeninden Cherishites ırkı, bir hükümet kurmak için harekete geçerler. Kısa bir sure sonra Rhamalai, İmparatorluk tarafından ele geçirilir ve her aileden bir erkek, İmparatorluk hizmetine alınmaya başlanır.

Kendilerine Anointed People adı veren Masterhome adındaki gezegenin yerlileri, feodal bir toplum düzeni oluştur. Bu yüzden halk iki kısma ayrılır: Godlings ve Unwashed. Godlings, gezegenin yöneticileri ve rahiplerinden oluşurken, Unwashed ise köleler ve işçilerden oluşmaktadır. Bütün Anointed People ise Godking adıyla bilinen bir lider tarafından yönetilmektedir. Korkutucu görüntüleri ve ikiye ayrılmış toplumlarına rağmen, geçmişlerinde çok az savaş vardır.

Smuggler’s Scuttlebutt adı verilen, ve tüm galaksiyi kapsayan haber ağı, Yeni Düzen’in yerleşmesinin hemen ardından faaliyete geçer. Bütün kaçakçılar ve bağımsız uzay yolcularına, galaksinin çeşitli sektörleri hakkında gerekli bilgileri vermek amacıyla yaratılmıştır.

Madenciler Birliği, Yeni Düzen sırasında galaksideki bütün madencilik aktivitelerine kontrolü altına alır. İmparator Palpatine, Birliğin üst düzey yöneticilerini, İmparatorluk’la bir olmaları için kandırmıştır. Böylece İmparatorluk savaş araçlarına gerekli olan ham maddeleri sağlamakta ve bunun karşılığında, Birliğin sözde “bağımsız” kalmasına izin vermektedir.

Nadra Enasteri, Ramalai gezegeninde, Neth ve Charis Enasteri’nin çocuğu olarak doğar.

Breth Gart Agamar gezegeninde doğar. Gart’ın en büyük amacı bir pilot olmaktır ama eğitimin zorlukları, bu isteğini güçleştirmektedir. Çocukken geçirdiği nadir görülen bir hastalık beynini etkilemiştir. Gart, eğitimine başlayıncaya kadar hastalığın belirtileri kendini göstermemiştir. Disoryantasyon sendromunun yarattığı problemler, simülasyonlar sırasında elenmesine sebep olmaktadır. Ama Gart direnir ve üç denemeden sonra, pilot olmaya hak kazanır. Sendromun sebep olduğu ağrılara dayanmayı da öğrenerek, yetenekli bir savaş pilotu haline gelir. Independence gemisinde, Keyan Farlander’in Red Squadron’una atanır. Daha sonra ise ekibiyle birlikte Defiance’a transfer edilir. Garth, Kalla VII’deki İmparatorluk üssüne yapılan saldırıda hayatını kaybeder.

Iella Wessiri, Corellia’da doğar.

Thrawn, Carida Imparatorluk Akademisinden mezun olur.

İmparator Palpatine, güçlerini, Minos Cluster’ındaki Adarlon gezegenini dize getirmek için kullanır. Bir dizi sıkı yönetim ve kara liste uygulamalarından sonra, konuşma özgürlüğü etkili bir şekilde kısıtlanır. Bütün bunlar, o dönemde Adarlon’da başkonsolos olarak bulunan Babel Torsch’un elleriyle hazırlanmıştır. Torsch’un ismi bugün bile gezegende nefretle anılmaktadır.

Hiç bir zaman kullanılmamasına rağmen, Darth Vader için Coruscant’ta sığınaklar ve Vjun’da da bir kale inşa edilir.

Wade Vox, bir tüccar ailesinin çocuğu olarak Alderaan’da doğar.

General Locus Geen emekli olur. Daha sonra Salliche’nin komplex bürokrasisinde hizmet verecektir.

Kell Tainer, Sluis Van’da doğar.

İmparatorluğun SAGEducation programı, Vin Northal’ın gençliğinin büyük bir parçası haline gelir. Yerel SAGroup organizasyonunda yükselmeyi başarır. Başarısı ona, Yerel Comp Force Üye toplayıcısının dikatini kazandırır. Vin, kendisine yapılan teklifi cazip bulmakla birlikte, İmparatorluk Akademisini tercih etmektedir. Akademiye başvurur ve kabul edilir.

Padme Skywalker ölür (ya da ortadan kaybolur). İmparator Palpatine, Padme ve gezegeninin, galaktik kayıtlardan ve kütüphanelerden silinmesini emreder. Darth Vader bu görevi, geçmişinin son izlerini de silmek üzere memnuniyetle üzerine alır. Galaktik İç Savaş başladığında, bu sebeple kimse Luke ve Leia’nın annesini hatırlamamaktadır.

Yeni Düzen’in ilk yıllarında yükselişe geçen bir Bilim adamı olan Nardo Sau, keşiflerini en yüksek fiyata satmaktadır. Sau’nun, bir çok büyük şirketle bağları vardır ve bu sayede bir çok şirket sponsorluğu kazanmıştır. Bu da ona İmparatorluk bürokrasisini kolaylıkla atlatmasını sağlamaktadır. Sau’nun en fazla sayıda Coruscant’ta müşterisi vardır ve bu müşteriler, genellikle İmparatorluk bağlantıları olan şirketler ya da kişilerdir.