Utapau

image

Utapau, Obi Wan Kenobi’nin General Grievous’u öldürdüğü gezegen. Birkaç ay ile çevrelenmiş bir mabedi andıran Utapau gezegeni, yüzeyinde çok sayıda deliksi çukurlar içeren bir coğrafi yapıya sahiptir. Gezegenin yüzeyi çorak ve çölümsü olmasına karşın, derin çukurların dibinde yaşam veren tatlı su yatakları bulunmaktadır. Gezegenin ufak kıtalarında bulunan bir çok derin çukur, büyük yer altı şehirlerini ve mağara ağlarını içinde barındırmaktadır. Utapau, her zaman gezici olan ayrılıkçı konseyi ve bağımsız sistemler konfederasyonu’nu yöneten baronlar için bir toplanma merkezi olmuştur. Konfederasyon, Utapau gezegenini işgal ettiğinde, Utapau halkı kendi rızaları ile, konfederasyon hizmetine girmişlerdir. Coruscant’dan Şansölye Palpatine’i başarısız bir kaçırma denemesinden sonra General Grievous’da Utapau’ya sığınmıştır. Gezegenin en büyük çukur şehri’nin onuncu katında, dönüştürülmüş bir ticaret federasyonu gemisini komuta merkezi olarak seçen ayrılıkçılar, savaşın çoğunu buradan yönetmişlerdir. burada binlerce droid, savaş droidleri, süper savaş droidleri komuta merkezini savunmak için hazır bekletilmektedir. Utapau sisteminden bir yöneticinin sunduğu diplomatik paket, cumhuriyet gizli servisi’nce açığa çıkarılınca, ayrılıkçı konsey güvenli bir şekilde gezegenden ayrılmış, fakat general grievous kalmayı tercih etmiştir. Cumhuriyet, Grievous’u öldürüp nihayet Klon Savaşları’nı sonlandırmak için General Obi Wan Kenobi’yi ve onun klon kuvvetlerini görevlendirir. Kenobi Utapau’ya gelir, ve oradaki liman görevlisi Tion Medon ile konuşur. Medon, Kenobi’ye gizlice Grievous’un, çukur şehrin onuncu katında saklandığını haber verir. Sadık kertenkele Boga ile onuncu kata çıkan Kenobi, burada ayrılıkçı’larla çatışmaya girer. Utapau’nun yer altı örgütü de Kenobi ve klon askerlerine yardım ederler. General Grievous ile amansız bir düello yapan Obi Wan, Grievous’u öldürür. Grievous’un ölümü fazla bir şeyi değiştirmez. Coruscant’da ki politik krizin etkileri Utapau’ya kadar ulaşır. Şansölye Palpatine’in tüm Jedi’ları cumhuriyet düşmanı ilan etmesinin sonucunda kendi klon askerleri ve klon kumandanı Cody, Kenobi’ye ateş açarlar. Jedi ustası ölümden kurtulsa da, klonlar Utapau’nun yönetimini ele geçirmişlerdir.