Taanab Savaşı

taanab-savasi-sw-evreni

Tarih: Yavin’den birkaç ay sonra

Küçük bir savaş olan Taanab savaşı Lando Calrissian’ın kariyerinde önemli bir yere sahiptir. Norulak Korsanları’nı yenmesi kahraman olarak ün yapmasına sebep olmuş ve sonuçta İsyancı Birliği Endor Savaşı’nda kendisine Generallik teklif etmiştir.

İç Hatta bulunan Taanab önemsiz bir tarım gezegeniydi, bu sebeple İmparatorluk ordusu burayı korsan saldırılarından korumak için fazla özen göstermemekteydi. Yavin savaşından kısa bir süre sonra Norulac korsanlarının gezegene yaklaştığını farkeden Taanab güvenliği kendi savunma filolarını karşılamaya gönderdi, ama kazanmaları zordu.

Lando Calrissian bu sırada Taanab uzaylimanı şehri Pandath’ta bir mekanda oturmuş olayları izliyordu. Aniden, diğer yöneticilere bu korsanları kolayca yenebileceğini söyledi. Onlardan biri, ona pek inanmayan Gathal Anager, Calrissian ile Clendoran bira fabrikasının tapusu üzerine iddiaya girdi.

Calrissian savaşa Taanab ayının buzulunda saklanarak başladı. Korsanlar yeterince yakınlaşınca kargosundaki Conner elektrik ağlarını korsan gemilerine fırlattı, gemilerin çoğu o anda çalışmaz hale geldi. Kalanları da Calrissian çekici ışını ile aydan büyük buz parçaları fırlatarak altetti. Son olarak da Taanab filosunu kumanda ederek gemileri yok etti. Calrissian bizzat korsanların on dokuzunu öldürmüştü.

Savaş sonunda Taanab hükümeti Calrissian’a ordunun komutanlığını önerdiler ama Calrissian teklifi geri çevirdi, çünkü kazandığı yeni bira fabrikası çok daha kârlı bir iş olarak gözüküyordu.