Ayy Vida

Coruscant gece klubü sahnesi, birçok değişik yaratık kültürünün sentezidir. Cumhuriyet’in her tarafından türler, değişik hayat görüşleri, arzuları ve hareketleri ile kaynaşmıştır.

Ayy Vida ise eğlence dünyasında bulunabilecek herhangi bir güzel Twi’lek’ten bir tanesidir. Üzerinde bulunan çizgiler ise onu kendi türünün daha sade görünen örneklerinden ayırmaktadır. Vida, Achk Med-Beq ve mor twi’lek Lunae Minx gibi gece klubü patronları ile olan irtibatı ile öne çıkmaktadır.