Aks Moe

Malastere’li bir politikacı olan Moe, Kraliçe Amidala’nın Senato’yu, Ticaret Federasyonu saldırganlığına karşı harekete geçirme çabalarını yavaşlatıp engellemeye çalıştı.

Tam bir bürokrat olan Gran, Naboo’ya bir komite gönderilmesi fikrine destek verdi. Bunun Kraliçe Amidala’ya Senato’nun ne kadar etkisizleşmiş olduğunu açıkça göstermesi üzerine Yüce Başkan Valorum’un indirilmesinin yolu açıldı. Valorum’ un yerini doldurması için önerilen adaylardan biri de Aks Moe’nin meslektaşı olan Ainlee Teem’di.

Aks Moe, bu olaydan sonra yaklaşık 10 yıl daha senatörlük yaptı ve ölünce yerine Ask Aak geçti.