Ajan Blackhole

Ajan Blackhole, Yavin Savaşı’ndan sonra Darth Vader ile çalışarak gizli asi üslerinin yerinin tespitinde çalışan gizemli bir İmparatorluk İstihbarat ajanıydı. Blackhole’un tam görünümü ve kimliği bir kaç kişi hariç kimse tarafından bilinmezdi ve konuştuğu çoğu kişiyle de, bir görüntü bozucu yardımıyla sadece insan görünümlü bir yıldız bulutu olarak konuşurdu. Ajan Blackhole İmparator’un Elleri’nin en güçlülerinden biriydi ve teorik olarak İmparatorluk HoloNet üzerinde limitsiz yetkisi ve kontrolü vardı. Blackhole Asker Lejyonları, Ajan Blackhole’un en bilinen işlerini yaparlardı.

Ajan Blackhole, gerçekte Lord Cronal’ın, bir insan erkek ve eski Karanlık Taraf Bilgini’nin ikinci kişiliğiydi. Bir Bilgin olarak, hem kendi kızı Sariss’in hemde Karanlık Jedi Jerec’in eğitimini üstlendi. Aynı zamanda Gorc ve Pic gibi Sithyaratıkları’nı da yarattı. Kendisi daha sonra Palpatine tarafından İmparatorluk İstihbaratı’nın başı olarak görevlendirildi.

Blackhole’un eskiden Palpatine’in kanadı altında bir Senatör olduğu rivayet edilirdi. Başka bir dedikoduya göre de, kendisi daha sonra Karanlık Taraf’a yenik düşen, Coruscant’taki Jedi Arşivleri’nde görev yapan bir asistandı. Gerçekte ise Blackhole, inanılmaz derecede zayıf bir yaşlı adamdı ve Neimoidialılar tarafından dizayn edilen mekanik bir sandalye ile hareket edebiliyordu.

Endor Savaşı ve Palpatine’in ölümünden sonra Blackhole hiçbir iz bırakmadan kayboldu gibi göründü. Gerçekte ise Byss’ta klon İmparator’a bağlılık yemin etmişti. Klon İmparator’un emriyle, Karanlık Taraf Kilisesi’ni kurdu ve kayıp Jedi Vadisi’nin yerini belirlemek için Jerec’i işe aldı.