Kyp Durron

Kyp Durron defalarca inanılmaz sıkıntılarla yüzleşti ve deneyiminden daha güçlü bir şekilde, ama incinmemiş de olmayarak çıktı. Durron’un Güç’le bağlantısı çok güçlüydü ve bunu kısıtlamak ona, onu ancak kontrol altında tutabilen ustası Luke Skywalker tarafından öğretilmişti. Durron bu kontrolü terkedip duygularına teslim olduğunda, sonuçlar feciydi.

Durron, verimsiz Anoat sistemindeki açık sözlü, eylemci Deyer kolonisinde doğdu. Görüşleri ihanet sınırına dayandığında, İmparatorluk fırtına birlikleri Durron’u yağmaladı ve muhalifleri yakaladı. Kyp, annesi ve babası Kessel baharat maden ocaklarında ağır çalışmaya mahkum edilirlerken büyük kardeşi Zeth Carida’daki İmparatorluk ordusuna alındı.

Mahkumiyetinin ilk yılına doğru Kyp’ın anne ve babası bir hapishane ayaklanmasında öldürüldüler. Öksüz, zifiri karanlıkta çalıştı ve Kessel’in işlem merkezlerinde çalışırken rafine edilmek üzere değerli glitterstimi ortaya çıkardı. Oradaki zamanında, ona Güç’ü öğreten ve gelişmeye başlayan yeteneklerini eğitmesine yardım eden Vima-Da-Boda adında gizemli bir kadınla yolları kesişti. Ama bu bağ bile, Vima başka yere transfer edildiğinde reddedildi.

Sekiz yıl boyunca Durron azıcık özgürlük umuduyla köle olarak çalıştı, Yeni Cumhuriyet temsilcileri Han Solo ve Chewbacca yozlaşmış Kessel yönetimi tarafından hapsedilene kadar. Solo ve Chewbacca Kyp ile iş detaylarını paylaştılar, ve genç de Cumhuriyet kahramanlarına değerli kurtulma ipuçları verdi.

Solo ve Chewie Kyp’ı cüretkar bir şekilde hapishaneden kaçışlarına Kyp’ı da kattılar. Üçlü, kaçışı el koyulmuş İmparatorluk mekiğinde görüyordu. Kyp muazzam Güç potansiyeliyle, içgüdüsel olarak gemiyi, Kessel sisteminin sınırında olan kara deliklerin içine sürdü. Gemilerinin Maw Cluster’a çekilmesine rağmen Kyp nasıl olduysa gemiyi güvenli bir şekilde kara deliğin gözüne ve gizli bir İmparatorluk tesisine sürmeyi başardı.

Kessel madenlerinden kurtulmuş olmalarına rağmen, Han, Chewie ve Kyp tekrar hapse atılmışlardı, bu sefer Galaktik Sivil Savaşı’nın neredeyse 10 yıl önce bitmiş olduğundan habersiz İmparatorluk güçleri tarafından. Maw tesisi Büyük Moff Tarkin’in süper silah mirasının gelişimini taşıyan kuramcılar ve mühendislerden oluşuyordu. Neredeyse ulaşılamaz Naw Cluster’a batmış olan İmparatorluk görevlilerinin, dışarıdaki galaksinin gerçek hali ile ilgili hiç bir fikirleri yoktu.

Komplekste kilitli olan Solo, tecrübesiz bilim adamı Qwi Xux’u, hataları ve İmparatorluk’un gerçek doğası hakkında ikna etmeyi başardı. İmparatoluk’un onlarca yıllık beyin yıkamasını yararak, Solo Qwi’nin yaşama tutkusuna çağrıda bulundu ve uzun boylu Omwati yabancı Solo’yu, Chewbacca’yı, ve Kyp’ü serbest bıraktı, ve Maw Cluster’ı tesisin en görkemli başarısını kaçırdı – nihai silah gemisi, Sun Crusher’ı. Sun Crusher’a sahip olduklarında, Yeni Cumhuriyet, tartışmalı gemiyi Yavin gaz devinin içine atarak yok etti.

Maw’ı kaçırmada içgüdüsel olarak gemiye özgürlüğe doğru kaptanlık eden yine Kyp Durron’du. O zamanlarda Luke Skywalker Yavin 4’te yeni oluşturduğu Jedi akademisi için adaylar topluyordu. Durron’u test etti ve gencin potensiyeli onu çok şaşırttı. Ancak zorluk yılları Kyp’ı bozmuştu. Yıllarca ailesiz ve özgürlüksüz yaşayan Kyp, kendi kendine bir daha güçsüz veya aşırı güçlü olmayacağına söz verdi. Öfke ve korkudan beslenen bu kararlılık Kyp’ı karanlık tarafa daha yakın hale getirdi.

Skywalker’ın birinci sınıf Jediları, galaksinin dört bir yanında Güç’e duyarlı kişilerden seçilmiş bir karmaydılar. Kyp en güçlüleriydi, ve Skywalker’ın eğitim hızı hakkında çabucak sabırsızlanmaya başladı. Luke’ça bilinmeyen kötü bir varlık onun eğitim okulunun etrafını sarmıştı. Gölgeli ruh, uzun zamandır ölü olan ve Yavin 4’ün antik tapınaklarında bulunan Sith’in Karanlık Lordu Exar Kun’du. Kolayca kendi çıkarı için kullanabileceği bir genç gören Kun, Kyp’e güç sözleri fısıldıyor ve gizlice onu eğitiyordu.

Karanlık tarafın hükmettiği Kyp İmparator’un ve Vader’ın ölümünden sonra ilk Karanlık Lord olmaya kararlıydı. Erdemli bir intikam isteğiyle dolan Kyp İmparatorluk’un yıkıcı tarzına bir son vermeyi amaçlıyordu. Kyp Skywalker’la Yavin 4’te yüzleşti ve karanlık taraf enerjilerini kullanark Luke’u komaya soktu. Akıl almaz bir şekilde Kyp kişisel taşıtı olması için Sun Crusher’ı Yavin 4’ün derinliklerinden çıkartabildi. Bu çılgınca uyanıklığın bir parçası olarak, Durron Qwi Xux’un tenkide açık olan hafızasından süper silah projesiyle ilgili tüm bilgileri silerek, başka bir Sun Crusher’ın yapılamamasını garanti altına aldı.

kyp-durron_sw-evreni

Sun Crusher’la donanmış olan Kyp, İmparatorluk Akademi’sinin kalbi Carida’ya uçtu. Kyp Sun Crusher’ın rezonans torpidolarını Carida’nın güneşine fırlattı ve sistemi yok eden zincirleme reaksiyonu tetikledi. Kaçınılmazı izlerken Kyp, kardeşi Zeth’in Carida’da bir trooper olduğunu öğrendiğinde şoke oldu. Kyp sadece Zeth’i kurtaramamakla kalmamıştı, ayrıca, kalan son yakınının ölümünde ne yaptığının farkında olmayan ajan olmuştu.

Kyp’ın aşırı yıkımını öğrendiğinde Han Solo’nun cesareti kırıldı. Han Kyp’ı takip etti ve onunla yüzleşti. Tam o anda, Jedi Akademisi’ndeki Luke’un öğrencileri Exar Kun’un karanlık ruhunu yenmeyi başardılar ve Kyp’ı Kun’un korkunç idaresinden kurtardılar. Kyp Solo’ya teslim oldu ve Han Solo’nun Kyp’ı yaptığından dolayı affedebilmesine rağmen, galaksi bu genç Jedi yüzünden olan ölümleri hep hatırlayacaktı.

Kyp bu suçluluk duygusuyla yıllarca boğuştu ve kendini Jedi düzenine adadı. Bir çok kahramanlık görevinde yararlı oldu ve birçok genç Jedi Şövalyesine yol gösterici haline geldi. Onun kahramanlıkları, ona cesur hareketleri için hayran olan daha genç öğrenciler için birer efsane haline geldi. Kyp bir Jedi çırağı bile aldı; Miko Reglia, ve yeni düzenin ilk Jedi Ustalarından biri oldu.

Kyp ve Reglia, Jedi olmayan pilotlardan meydana gelen ve “Düzine-ve-İki İntikam Alıcılar” adında bir X-Wing yıldız savaşçısı hava filosu oluşturdular. Bu atılgan birlik Dış Halka’daki kaçakçılardan ve korsanlardan kurtulmakla görevlendirildi. Dikkate alınacak bir güce dönüşürlerken, yıldız savaşçısı briliği Yuuzhan Vongların ilk işgalci güçleri tarafından harap edildi.

Luke Skywalker’ın Jedi düzenini kutuplaştırmaya neden olacak olan bu katliam ve Kyp’ın sonraki davranışıydı. Yuuzhan Vongların sivilleri öldürmesine ve dünyaları mahvetmesine karşı pasif kalmaya niyeti olmayan Kyp, Jediların saldıranlara karşı savaşmasında ısrar ediyordu. Kyp’ın agresif niyetlerinden haberdar olan Skywalker karşı taraftan önce saldırmayı ve öfkeyle missilleme yapmayı yasakladı, çünkü bu tip hareketler uyarmaksızın karanlık tarafa yöneltiyordu.

Kyp Skywalker’ın anlayışlarını hiçe sayarak kendi içgüdülerini izledi. Yuuzhan Vonglara tartışmalı saldırı girişimini için birkaç takipçi topladı. Skywalker’ın yeğeni Jaina Solo’yu bile kandi tarafına zorladı. Jaina’yı Yuuzhan Vongların Sernpidal’in kalıntılarında bir süper silah yapmakta oldukları konusunda ikna etti ve yabancılara karşı bir saldırı yönetti. O bir silah değildi, ama Durron’un ve Jaina’nın yok ettikleri büyüyen bir dünyaydı, ve Jaina daha yaşlı Jedi’ya aldatıcı yöntemlerinde dolayı çok kızmıştı.

Coruscant’ın düşüşünden sonra, Jaina’nın kardeşi Anakin’in ölümü onu öfkeye boğduğunda, Kyp Jaina’nın karanlık taraftan uzak durmasına yardım etti. Kyp’ın karanlık tarafın gücüne dair bilgisi yardım etti, kendi agresif felsefeleri Jaina’nın değişimini güç bir hale getirmesine rağmen. Yuuzhan Vongları aldatmak amacıyla birlikte çalışırlarken, Kyp ve Jaina arasında alışılmamış bir ilişki gelişti, ama Jaina’nın kalbini kazanan savaşçı pilot Jag Fel oldu.

Jaina’nın karanlık taraftan uzak durmasına yardım edereken Kyp’ın kendisi de değişti. Fikir birliğinin gücünü ve anlaşmazlığın tehlikelerini anladı, ve Usta Skywalker’a yeni Jedi Konseyi’ni kurmasında yardım etti. Kyp Jedi düzenin bu yeni yönetim gövdesinin kurucu üyelerden biri olacaktı.