B’omarr Düzeni

Esrarengiz, dini bir grup olan B’omarr Rahipleri yüzlerce yıl önce dinlerini sürdürmek amacıyla Tatooine’e gelip burada ıssız bucaksız çöllerin ortasında etrafından tamamen izole edilmiş büyük bir tapınak inşa ettiler.

Bundaki amaçları fiziksel tüm ihtiyaçları ve dikkat dağıtıcı etkenlerden mümkün olduğunca uzaklaşıp zihinlerini evren üzerinde yoğunlaştırabilmekti.

Dinlerinin merkezinde de bu yatıyordu. Rahipler birbirleriyle nadiren konuşurlardı, hatta konferanslar bile sadece bir kaç kelime ve deyime indirgenmişti. Kendisini iyice adayan bir rahip sonunda öyle bir aşamaya geliyordu ki oturduğu yerden kımıldama ihtiyacını bile nadiren hissediyordu.

Bu aydınlanmanın nihai aşamasına gelen rahipler, beyinlerini daha düşük seviyedeki öğrencilerin yürüttüğü cerrahi bir operasyonla vücutlarından çıkartıp fiziksel hislerden tamamen uzaklaşıyorlardı. Beyin bundan sonra besleyici ve koruyucu sıvılarla dolu bir cam bölmeye yerleştiriliyordu. Bundan sonra da evrenin sonsuzluğu hakkında sürekli düşünebilecek hale geliyordu. Kendileri için pek bir ihtiyaçları kalmıyordu, fakat acemilere yol göstermek gibi işleri yapmaları gerektiği zamanlar, beyinlerinin bulunduğu kavanoz örümceğe benzeyen bir droid vücuduna yerleştiriliyor ve B’omarr rahibi bu sayede yürüyüp iletişimde bulunabiliyorlardı. Tüm bu dinin nasıl başladığı, bu rahiplerin nereden geldikleri ve haklarında pek çok şey bir sır olarak kalmıştır.

B’omarr rahiplerinin sarayı önce Alkhara adında bir haydut tarafından istila edildi. Rahipler buna ses çıkarmadılar ve hiç birşey olmamış gibi devam ettiler. Fakat daha sonra kötü şöhretli Jabba the Hutt gelip de binayı sarayı olarak kullanmaya başlayınca B’omarr’lar sessizce dev yapının alt seviyelerindeki depolara, gizli tüneller ve bölmelere çekildiler ve çok nadiren ortalıkta görüldüler. Jabba’nın ölümünden sonra yavaş yavaş tekrar binanın etrafına yayıldılar, ve dinlerini sürdürdüler.