Probe (İz Sürücü) Droid

İmparatorluk filolarının sıkça kullandığı Probe Droid’ler (İz Sürücü) galaksinin her köşesine binlerce yollanarak asi üslerini ve gruplarını bulmak amacıyla kullanılırlar.

iz-suruc-droid_sw-evreni

Zira bu droidlerden biri Asi’lerin Hoth Gezegenindeki Üssünü bulmuştur. Probe Droidler iki ana parçadan oluşmaktadırlar, ilk parça droidi oldukça uzak mesafelere taşıyabilen kapsülden diğer parçada droidin kendisidir.

Saatte 40 Km. hızla hareket edebilen Probe Droidler itici motorları ile yerden yükselerek hareket ederler ve verici antenleri ile edindiği bilgileri en yakın İmparatorluk birimine iletirler.Droidin gönderildiği gezegende bulunmaya değer bir şey varsa mutlaka Probe Droid mutlaka onu bulur.

Probe Droidler son derece hassas sismik,manyetik, koku ve hareketler karşı hassas tarayıcılara sahiptir. Üzerlerinde küçük birde lazer topu bulunmasına rağmen Probe Droidler tehlike anında kendini imha mekanizmasını çalıştırarak, kendini yokeder.