Chirrut Îmwe

“Güç ile birim ve Güç de benimle.”

Aşırı derecede ruhani olan Chirrut, her canlının Güç aracılığıyla birbirine bağlı olduğuna inanır. Kör olması onun aşırı becerikli bir savaşçı olmasını engellemedi. Güç yeteneklerine sahip olmamasına karşın bu savaşçı keşiş bedenini kuvvetli fiziksel ve zihinsel disiplin ile katı bir şekilde yonttu.