Aleen

Clone Wars’ta Aleenalar

Aleen Mid Rim’de kayalık bir gezegenti.

ve Kindalo türlerine ev sahipliği yapıyordu. Çöl benzeri bir yüzeye sahip bir dünya olan Aleen, üst kabuğunda kendi benzersiz atmosferiyle ikinci bir biyosfer olarak görülen bir dizi karmaşık mağaranın bulunması bakımından olağanüstüydü. Benzersiz arbozoik ağaçların büyümesiyle kurulan mağaralar ayrıca su, lav ve tektonik oyma ile oyulmuş tünellerden oluşuyordu. Eşsiz bir iklimi ve yüzeyinde yaşayan Aleena’lılar tehlikeli bir savaşı sezerek, gezegenin iki duyarlı türü bilinçli olarak bölünmeye karar verildi ve ayrılmış olarak kaldı. Aleene’nin yüzeyi, eski toplumunun kalıntıları daha basit bir yaşam tarzı  olan Aleena Colossi Kültürünün kalıntılarıyla doludur. Hem Aleena hem de Kindalo türünün ana dünyası Aleen, paylaşılmış fakat ayrı bir tarihi olan iki ayrı türün dünyasıydı.

Güçlü bir kültür ve çok büyük bir ordu kuran Aleena’lılar, Galaktik Cumhuriyet’in ilk günlerinde ve Galaktik Cumhuriyet’in dünyayı keşfetmesinden çok önce gezegende oluşan dini inançları gereği için hayati önem taşıyan monolitleri inşa etti. Genişleme dönemine giren Aleena, diğer dünyalara yerleşti ve daha büyük galaksiye yayılmış oldu. Aleena’lılar dünyanın yüzeyinin altında yaşayan Kindalo’lular ile çatışmaya girdi ve iki tür arasında korkunç bir savaş başladı ve bu da teknolojik silahlar kullanarak her iki toplumada büyük zarar verdi. Nedensellikler Aleen’de yaşamın yok olacağı kadar büyük  boyutlara geldiğinde, İki türde bir diğerine bir daha müdahale etmeyeceği fikrini güvence altına alan bir antlaşma imzanalandı. Bu antlaşmayla, Antlaşmanın bir hatırlatıcısı olarak Yer altı dünyasına girmeyi sağlayan birincil tünelin girişi için Büyük bir kapıyla donatıldı. Ve bu kapının üst kısmında Antlaşmanın ilk 3 maddesi yer alıyor.

Aleen’in nerdeyse yok olmasına neden olan toplumun arkasında bırakmak için söz verild, Aleena kendine empoze edilmiş bir inziva dönemi girdi ve geri kalkınmak için büyük çalışmalara başladı. Tahikos olarak bilinen bireysel yerleşim birimi, Aleen Kralı’na tavsiyede bulunarak ilk kez başka gezegen hükümeti ile iyi ilişkiler kurdu. Binlerce yıl sonra Duros Aleen’i keşfetti ve sonunda Jedi Düzeni’ni dünyaya tanıttı. Büyük Kapı’ın üstünde bir ev kuran Jedi,  bu dünyayı bir süre korudu. Cumhuriyet, Klon Savaşları sırasında Büyük Kapı kaldırıldığında ve yer altındaki atmosfer yüzeydeki atmosfere karışmaya başladığında, yeryüzündeki depremler gezegende büyük bir aksaklığa neden olmaya başladığı zaman Yardım için bu gezegende çalışmalara başladı, çalışmalar insani nitelik taşıdığı için önemliydi. Yardım çabası sırasında, Orphne olarak adlandırılan gizemli bir varlık, Cumhuriyetçi ajanlar tarafından kaydedildi; ancak tam olarak ne olduğu sır olarak kaldı. Savaşın sonunda Galaktik İmparatorluk iktidara geldiğinde, İmparatorluk Gezegenin Ay’ının üzerinde bir gözlem istasyonu kurdu kuruldu.