Abhean

Absanz, Sienar Filo Sistemlerine ait bir fabrikayı barındıran gezegendir. Bazı yerlerinde, Specters olarak bilinen bir isyancı ekibi, Sienar’ın en yeni TIE prototipleri ve bombalarında istihbarat almak için Absanz’a gitti.