İmparatorluk Rejimi

COMPNOR, açılımı ile The Commission for the Preservation of the New Order, Türkçeleştirmiş hali ile Yeni Düzen’in Korunması Komisyonu. Bu komisyon Palpatine’in yeni düzenine destek sağlamak için kurulmuş Emperyalist devrimci bir örgüttü.

Galaktik Cumhuriyetin COMPOR’unun (Commission for the Protection of the Republic) yerini alan ve popüler bir ideolojik örgütlenme olarak kurulan COMPNOR, nüfusun büyük bir çoğunluğuna İmparatorluk sevgisi aşıladı. Palpatine, COMPOR’un bazı üyelerini rüşvet ile kendi tarafına çekerek, kendi ideolojisini yaymaya ve Cumhuriyet ideolojisini kötülemeye başladı.

Bir COMPNOR propaganda afişi.

Tarihi


COMPOR, Klon Savaşları sırasında Yüksek Şansölye Bürosu tarafından yaratılan ve desteklenen siyasi bir örgüttü. Galaktik Cumhuriyet’inde sadakati ve vatanseverliği teşvik etmek için tasarlanan COMPOR’un temel işlevi, savaşın bölünmüş bir galaksinin kaosunun ortasında Cumhuriyetin devam etmesini sağlamak için uygulanabilecek fikir ve reformların temelini oluşturuyordu.  Klon Savaşları, Bağımsız Sistemler Konfederasyonu’nun kesin yenilgisi ve  Jedi Düzeni’nin kesin bir şekilde yok edilmesiyle sonuçlandığında Şansölye Palpatine, Coruscant’taki Galaktik Senato’nun özel bir oturumunda Yeni Düzen Bildirgesi yayınladı. Konuşmasında Palpatine, Cumhuriyet’in kendisi tarafından yönetilecek olan ilk Galaktik İmparatorluğa dönüşeceğini kesin olarak bildirdi. COMPOR, yeni mutlak hükümdarı ve Cumhuriyetin ve demokratik sisteminin sonunu bitirme hamlesini coşkuyla destekledi. İmparator Palpatine’in Yeni Düzeni’nin doğumundan sadece günler sonra COMPOR, COMPNOR’a dönüştürüldü ve yeni kurulan istihbaratının bir parçası olan  Güvenlik Bürosu ile birleşti. COMPOR’un en eski üyelerinden ikisi olan Crueya Vandron ve Ishin-Il-Raz, İmparator Palpatine döneminde COMPNOR’un önde gelen isimleri oldular.

Popüler bir ideolojik örgütlenme olarak kurulan COMPNOR, İmparatorluk ideolojisini milyarlarca insana yaydılar. Palpatine, COMPNOR sayesinde halk üzerinde güçlü bir tutuma sahip oldu ve organları toplumun her köşesine kendilerini yerleştirdi. Örgüt ayrıca, teknik olarak senatonun kontrolü altında olan imparatorluk bürokrasisini de etkiledi. Örgüt, imparator Palpatine’e sadık olmak için üyelerini hükümet bürokrasisinin her seviyesinde, imparatorun İmparatorluk üzerindeki gücünü güçlendirmek için yerleştirdi. İmparatorluk Senatosu, İmparator Palpatine’nin doğrudan emriyle askıya alındı . Senatonun sonu, COMPNOR’un devreye girmesi için alanı açık bıraktı. Tüm güç Moff‘lar ve Grand Moff‘lara kalmıştı. COMPNOR, onların arkasında durdu ve koşulsuz destekledi.   İmparator öldükten sonra çeşitli eylemler ile İmparatorluk ideolojisini diriltmeye destek olmuş olsalar da İmparatorluk İdeolojisi Palpatine ile bütünleşmiş ve Palpatine ile ölmüş bir sistemdi. COMPNOR belki de galaksideki sayısız isyanı önlemiş olsa da Palpatine ile birlikte ölmüştü.