Gungan Enerji Mancınığı

gungan-enerji-mancinigi-sw-evreni

Gungan’ların savaşçı yapıları, onlar ve diğer Naboo sakinleri arasında yüz yıldır süre gelen gerginliğe katkıda bulunmaktadır. Naboo’lular gönüllü askerlerden kurulmuş bir güvenlik gücü tarafından korunmalarına rağmen, Gungan’ların Büyük Ordusu boyutunda hazır askeri bir birliğe sahip değillerdi.

Naboolular ve Gungan’lar, Ticaret Federasyonu işgalcilerini gezegenlerinden atmak için birleştikleri zaman, Gungan’lar benzersiz silah donanımlarını savaş boyunca kullandılar. Kullanılan bu temel silahlar arasında özgün yapılı Gungan mancınığı da vardı. Diğer Gungan teknolojileri gibi “gelişmiş” görünümlü mancınıklar, güvenilir hayvanlar olan falumpasetler tarafından yavaşça savaş alanına çekildi. Ardından mancınık, plazmik enerji toplarını Gungan’ların deyişiyle “booma”ları düşmana doğru fırlattı.

Otoh Gunga’nın en gelişmiş teknolojileri ile birlikte mancınık da geliştirilmiştir. Dizaynında çok sert ve sağlam boynuz ağacından yararlanılmıştır. Derimsi bir germe sargısı bu fırlatıcı silahı tamamlar. Falumpaset’ler de büyük savaş kâğnılarına yüklenmiş yedek cephaneyi savaş alanına taşır.